Anda di halaman 1dari 5

Kemahiran Hidup : Perkebunan Nama : _____________________ Peralatan berkebun Tarikh :____________

Sekop

Sudip tangan

Cangkul

Sisir rumput

Kereta sorong

Gunting pemangkas

Kemahiran Hidup : Perkebunan Nama : _____________________ Peralatan berkebun Tarikh :____________

Kemahiran Hidup : Perkebunan Nama : _____________________ Tarikh :____________

No. Alatan 1.

Fungsi /kegunaan

2.

3.

4.

5.

Digunakan untuk membuat batas. digunakan untuk membuat batas. Digunakan untuk membuat batas. Digunakan untuk mengangkut tanah. Untuk menyodok, menggali dan mengalihkan tanah.

Kemahiran Hidup : Perkebunan Nama : _____________________ 6. Tarikh :____________

Untuk memotong daun yang berlebihan atau layu


Fungsi /kegunaan

No. Alatan 1.

2.

3.

4.

5.

Kemahiran Hidup : Perkebunan Nama : _____________________ Tarikh :____________

6.