Anda di halaman 1dari 43

PENATARAN PENGOPERASIAN PBS

MEMAKLUMKAN TENTANG PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN (PENGOPERASIAN) PBS

PS

PBS

PP

PAJSK

PPSi

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)


Seksyen 67 PENILAIAN MURID Seksyen 69 LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN PEPERIKSAAN Seksyen 68 PEPERIKSAAN

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997


(PENILAIAN & PEPERIKSAAN BAHAGIAN III, PERKARA 2)

Memberi nasihat, memantau & membuat analisis tentang PBS

Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasakan peraturan-peraturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.1/ 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) mulai Tahun 2011 (Bertarikh : 22 Februari 2011)

Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2/ 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai Tahun 2012 (Bertarikh : 14 Februari 2011)

Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.3/ 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah (Bertarikh : 19 Julai 2011)

Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.6 Tahun 2011: Penggunaan Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sekolah Rendah (Bertarikh : 15 September 2011)

EMPAT PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS

11

Pengerusi : Pengarah Pelajaran Negeri Naib Pengerusi: Timb Pengarah Pelajaran Negeri Setiausaha : Ketua Sektor SPP, JPN Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Sektor JPN : Pengarah IPGM : Ketua Nazir JNJK (Negeri) : Ketua Penolong Pengarah, BTPN : Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN : Semua Pegawai Pelajaran Daerah : YDP Majlis Pengetua : YDP Majlis Guru Besar

MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERI MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERI MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERI UNTUK DIHANTAR KEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN

Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah Naib Pengerusi: Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Setiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS) Ahli Jawatankuasa : YDP Majlis Pengetua Daerah : YDP Majlis Guru Besar Daerah : Semua Penolong PPD : Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAH MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAH MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH UNTUK DIHANTAR KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI

Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang Nota: Pelantikan JK PBS : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)
ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain

: Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)


: Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)

Ahli Jawatankuasa

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

: Pengetua : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan


: : : : : : : :
:

Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)

Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)

Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain
17

Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:
a. Mesyuarat Kali Pertama menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat Post Mortem Pelaksanaan

Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah

BIL

PERKARA

TEMPOH

TINDAKAN

1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN 2. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS

Disember Disember

LP JPN

Januari Mac, April Jun, Julai Sept dan Okt Disember Januari Februari

JPN/PPD/ Sekolah

4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS

Sekolah

19

5. Tempoh pelaksanaan PS Tempoh pelaksanaan PP 6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan 7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS (PS) Pengumpulan penskoran (PP)

Sepanjang sesi persekolahan Ditentukan LP Sepanjang tahun

Sekolah Sekolah Sekolah/PPD/JPN/LP/ Bahagian KPM

Sepanjang tahun

Sekolah

Setelah selesai setiap Sekolah/LP tugasan

20

8. Pelaporan prestasi murid (PS) (Auto generated dalam SPPBS) Pelaporan prestasi murid (PP) 9. Penyimpanan Evidens

Mengikut keperluan (ditentukan oleh JK PBS sekolah) Setelah tugasan Selesai

Sekolah

Sekolah/LP

Ditentukan oleh JK Sekolah PBS sekolah (selamat dan bersistematik)

INTERGRITI INTEGRITI

3 2

4 PENGESANA 3
N

PEMANTAUAN

PENYELARASAN

PEMENTORAN

MENTOR DALAMAN
KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan)

MENTOR LUARAN
Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

KEKERAPAN
Bila-bila masa ikut keperluan

SEBELUM PEMENTORAN Mengadakan sesi perbincangan dengan Mentee

SEMASA PEMENTORAN Melaksanakan khidmat bantu, khidmat nasihat, mudah cara dan coaching Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada Mentee

SELEPAS PEMENTORAN Melaksanakan tindakan susulan

INTERGRITI INTEGRITI

3 2

4 PENGESANA 3
N

PEMANTAUAN

PENYELARASAN

PEMENTORAN

PENYELARAS DALAMAN
KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan)

PENYELARAS LUARAN
Pegawai yang dilantik oleh LP

KEKERAPAN
Ditentukan oleh JK PBS sekolah

SEBELUM PENYELARASAN

SEMASA PENYELARASAN

SELEPAS PENYELARASAN

Kefahaman tugasan Kesesuaian sampel Kefahaman penskoran

Merawak sampel mengikut pencapaian

Melaksanakan tindakan penambahanbai kan pengajaran dan pembelajaran

INTERGRITI INTEGRITI

3 2

4 3 PENGESANA
N

PEMANTAUA N PENYELARASAN

PEMENTORAN

PEMANTAU DALAMAN
PENTADBIR SEKOLAH KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan)

PEMANTAU LUARAN
Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD Pegawai Bahagian KPM

KEKERAPAN
Sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran

SEBELUM PEMANTAUAN Perancangan aktiviti pemantauan Penyediaan instrumen pemantauan Pemakluman kepada guru mata pelajaran

SEMASA PEMANTAUAN Semak pelaksanaan mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan Contoh Minit mesyuarat JK PBS sekolah Evidence Pelaporan pencapaian

SELEPAS PEMANTAUAN Penyediaan pelaporan pemantauan Cadangan penambahbaik an

INTERGRITI INTEGRITI

3 2

4 3 PENGESAN
AN

PEMANTAUAN

PENYELARASAN

PEMENTORAN

PEGAWAI
Pegawai yang dilantik oleh LP

KEKERAPAN
Ditentukan oleh LP

AKTIVITI MESYUARAT PBS KURSUS PBS FORMATIF SUMATIF PELAPORAN PBS PEMENTORAN PEMANTAUAN PENYELARASAN PENGESANAN

JAN

FEB X

MAC

APRIL

MEI X

JUN

JUL

OGOS X

SEPT

OKT

NOV X

DIS

SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH MENGIKUT KEPERLUAN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
37

Company Logo

EVIDENCE
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH
Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan

PENYIMPANAN
Evidens murid disimpan di tempat selamat secara bersistematik . 1. Fail Perkembangan Murid (FPM) Setiap murid 1 FPM, menyimpan setiap evidens terbaik untuk setiap mata pelajaran Evidence diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti 1. Fail Showcase

39

EVIDENCE
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH
Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan

PENYIMPANAN
Evidens murid di simpan di tempat selamat secara bersistematik dalam sesi persekolahan tahun berkenaan sehingga tamat proses Penjaminan Kualiti berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat

Guru merekod penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani, kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi PAJSK (Sistem PAJSK sedang dibina oleh LP)

Evidence adalah terhad dan disimpan oleh guru di tempat yang selamat secara bersistematik

43