Anda di halaman 1dari 2

Akhlak terhadap Makhluk, dibagi dua: Akhlak terhadap Manusia, dapat dirinci menjadi: Akhlak terhadap Rasulullah (Nabi

bi Muhammad), antara lain: Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya; Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri teladan dalam hidup dan kehidupan; Menjalankan apa yang disuruh-Nya, tidak melakukan apa yang dilarang-Nya. Akhlak terhadap Orang tua (birrul walidain), antara lain: Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya. Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang. Berkomunikasi dengan orang tua dengan khidmat, mempergunakan kata-kata lemah lembut. Berbuat baik kepada ibu-bapak dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti nasehat baiknya, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hatinya, membuat ibu-bapak ridha Mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka kendatipun seorang atau kedua-duanya telah meninggal dunia. Akhlak terhadap Diri Sendiri, antara lain: Memelihara kesuciandiri. Menutup aurat (bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan, menurut hukum dan akhlak Islam). Jujur dalam perkataan dan berbuat Ikhlas dan rendah hati. Malu melakukan perbuatan jahat. Menjauhi dengki dan menjauhi dendam. Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia. Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak. Berbakti kepada ibu-bapak.

Mendidik anak-anak dengan kasih sayang. Memelihara hubungan silahturrahim dan melanjutkan silaturrahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia. Akhlak terhadap Tetangga, antara lain: Saling mengunjungi. Saling bantu di waktu senang lebih-lebih tatkala susah. Saling beri-memberi, saling hormat-menghormati. Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan. Akhlak terhadap Masyarakat, antara lain: Memuliakantamu. Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Saling menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa. Menganjurkan anggota masyarakat termasuk diri sendiri berbuat baik dan mencegah diri sendiri dan orang lain melakukan perbuatan jahat (mungkar). Memberi makan kehidupannya. Bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama. Mentaati putusan yang telah diambil. Menunaikan amanah denganjalan melaksanakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau masyarakat kepada kita. Menepatijanji. Akhlak terhadap Bukan Manusia (Lingkungan Hidup) antara lain: Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, fauna dan flora (hewan dan tumbuh-tumbuhan) yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Sayang pada sesama makhluk.(Mohammad Daud Ali; 1997:458) fakir miskin dan berusaha melapangkan hidup dan