Anda di halaman 1dari 6

Modul MTE 3102

Tugasan

Modul MTE 3102

Nama

Shafinaz binti Mohd Taha

No. IC

780111-08-6610

No. Matrik :

IPG/KPT/PPG/2011/MT/W0004/072

Kursus

PPG Ambilan Jun 2011 ( Matematik Pendidikan Rendah )

Kumpulan :

Matematik 3

Tutor

Cik Nellie Gan

Modul MTE 3102

1.

Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. I. Matematik adalah pengkajian tentang corak / pola. Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua ini penting dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku.

II.

Matematik adalah suatu bahasa Matematik mempunyai bahasa atau symbol berserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman menjadi lambang dan hukum yang universal. Simbol dan ungkapan Matematik dicipta untuk memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat.

Modul MTE 3102

III.

Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep, kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah. Berfikir secara logic merupakan perkara yang penting dalam Matematik iaitu melalui penaakulan secara induktif dan deduktif

2.

Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran?

Penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ialah sebuah proses bagaimana individu menggunakan pengetahuan sedia ada, kemahiran dan segala pemahaman untuk mengenal pasti suatu keadaan yang berbeza dan luar biasa dari keadaan lazimnya.

Modul MTE 3102

3.

Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam Matematik.

I.

Memberi pengalaman kepada pelajar menggunakan kemahiran yang dikuasai untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan. Melalui kaedah pembelajaran penyelesaian masalah ini, ianya akan memberikan pengalaman kepada pelajar supaya dapat menggunakan kemahiran yang dipelajarinya dengan lebih mendalam dan sekaligus mereka akan lebih memahami konsep dipelajarinya.

II.

Menggalakkan pelajar berfikir secara analitis, logik, rasional dan objektif. Penyelesaian masalah juga mengajar murid berfikir dengan lebih kreatf dan sekaligus dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan.

III.

Mengukuhkan kemahiran, konsep, prinsip, dan teori yang baru dipelajari. Murid akan lebih mengingati segala konsep, prinsip dan teori yang dipelajari dengan mudah.

Modul MTE 3102

4.

Nyatakan kepentingan Matematik kepada a) anda sebagai individu Dapat membantu segala urusan seharian contohnya dalam segi masa, kewangan, jual beli dan sebagainya. Meningkatkan lagi tahap pemikiran, keyakinan diri dan meransang perkembangan intelek seseorang individu. Dapat merancang perbelanjaan agar tidak berlaku masalah kewangan yang akan membebankan diri sendiri. Menjadikan seseorang itu lebih bertanggungjawab, adil, bijaksana, dihormati, menepati masa dan sebagainya b) masyarakat anda Melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif Mengelakkan masyarakat dari ditipu dan berlaku penyelewengan terutama dalam urusan jual beli. Segala urusan kehidupan masyarakat akan dapat diuruskan dengan efektif dan lancar. c) Negara anda Tanpa Matematik, urusan perniagaan di seluruh negara tidak akan berjalan lancar di mana sedia maklum perniagaan merupakan penyumbang terbesar ekonomi bagi sesebuah negara. Matematik sangat sinonim dan berkait rapat dengan segala urusan seharian, kejuruteraan, pembinaan dan segala teknologi yang ada masa kini. Masyarakat yang berilmu pengetahuan terutama dalam Matematik akan menjadikan sebuah negara itu lebih produktif, berdaya saing dan maju.

Modul MTE 3102