Anda di halaman 1dari 2

1. Kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang a.

Kedudukan titik terhadap garis titik diluar garis Titik terletak pada garis
A g B

Sifat sifat : 1. melalui tiga buah titik yang berbeda dan tidak segaris dapat dibuat tepat satu bidang datar. 2. Melalui titik diluar bidang V hanya dapat dibuat satu bidang datar yang sejajar bidang V. c. Kedudukan garis terhadap garis sejajar Garis g dan h di katakan sejajar bila g dan h sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. bersilangan Garis h dan k dikatakan bersilangan bila melalui keduanya tidak dapat dibuat satupun bidang datar. berpotongan Garis g dan k dikatakan berpotongan bila g dan k mempunyai titik persekutuan. Ilustrasi : k g h

ket : A terletak pada garis g B diluar garis g Sifat sifat :


1. Melalui satu buah titik dapat dibuat tak hingga banyak garis. 2. Melalui dua buah titik dapat dibuat tepat satu garis 3. Melalui titik di luar garis g dapat dibuat tepat satu garis yang tegak lurus garis g. 4. Melalui titik di luar garis g dapat dibuat tepat satu buah garis yang sejajar garis g.

b. Kedudukan titik terhadap bidang titik di luar bidang titik terletak pada bidang

A V B

A terletak pada bidang V B diluar bidang V

Ket : g sejajar h g berpotongan dengan k h bersilangan dengan k

d. Kedudukan garis terhadap bidang garis terletak pada bidang Garis g terletak pada bidang V bila terdapat dua titik persekutuan. garis sejajar bidang Garis h sejajar bidang V bila garis h terletak pada bidang yang sejajar bidang V. garis berpotongan/menembus bidang Garis k menembus bidang V bila mempunyai satu titik persekutuan. Ilustrasi : k h W V g

3. Melalui dua buah garis yang berpotongan hanya dapat dibuat satu bidang datar. 4. Garis g tegak lurus bidang V bila di bidang V terdapat dua buah garis yang berpotongan dan tegak lurus terhadap garis g. 5. Bila garis g tegak lurus bidang V, maka semua garis yang berserakan pada bidang V, tegak lurus terhadap garis g. e. Kedudukan bidang terhadap bidang sejajar Bidang V dan W dikatakan sejajar, bila Bidang V dan W tdak mempunyai titik atau garis persekutuan. berpotongan Bidang V dan W dikatakan berpotongan, bila bidang V dan W mempunyai titik atau garis persekutuan. Ilustrasi :

Ket : g terletak pada bidang V. h sejajar terhadap bidang V, karena h terletak pada bidang W (W sejajar V). garis k menembus/berpotongan dengan bidang V. Sifat sifat : 1. Melalui satu buah garis dapat dibuat tak hingga banyak bidang datar. 2. Melalui dua buah garis yang sejajar hanya dapat dibuat satu bidang datar. g

Sejajar

Berpotongan dengan g adalah garis potong