Anda di halaman 1dari 4

Tingkatan : Dua Bab / Tajuk : Hadis Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama

.
Makna Sesiapa yang melihat Kalangan kamu Kemungkaran Maka ubahlah ia Dengan tangan ( kuasa ) Jika tidak berkemampuan Dengan lidah ( nasihat ) Dengan hati Selemah-lemah iman Kalimat

Tip Penting : Pengertian hadith secara menyeluruh


Tanggungjawab setiap mukmin dalam mencegah kemungkaran Cara mencegah kemungkaran dengan tangan, lidah dan hati Kesan tidak mengikut prinsip yang betul dalam berdakwah Hikmah tangguangjawab setiap muslim mencegah kemungkaran

Panduan Penting :

1. 2. 3. 4.

Berikan contoh perkara-perkara mungkar ? Berikan peranan orang mukmin dalam mencegah kemungkaran? Berdasarkan hadis di atas, jelaskan 3 cara mencegah kemungkaran? Bincangkan hikmah Allah S.W.T membenarkan orang mukminin yang berkuasa mencegah kemungkaran dengan kuasanya? 5. Pada pandangan anda, apakah akan berlaku sekiranya sudah tiada orang hendak mencegah kemungkaran? 6. Jelaskan kesan yang dihadapi oleh sesebuah masyarakat sekiranya kemungkaran tidak dicegah?

Hikmah : 1. Mencegah kemungkaran adalah tanggungjawab setiap individu muslim 2. Mukmin yang berkemahiran dalam memberi nasihat wajib segera mencegah kemungkaran. 3. Membenci kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. 4. Mencegah kemungkaran adalah asas kpd mengekalkan ketamadunan yang sedia terbina dari keimanan.

Tingkatan : Dua Bab / Tajuk : Hadis Sedekah Pemangkin Kesejahteraan

Kalimat

Makna Setiap sendi Badan manusia Menjadi sedekah Setiap hari Telah terbit matahari Keadilan Diantara dua orang Sedekah Membantu Orang Yang berselisih faham Menaiki kenderaan Mengangkat barang Adalah sedekah Perkataan yang baik Setiap langkah Kamu berjalan Untuk menunaikan solat


Membuang Perkara yang menyakiti Di jalan

Tip Penting :1.Pengertian hadis secara ringkas dan menyeluruh 2.Konsep sedekah dan hubungannya. 3.Adab Sedekah 4.Kesan dalam kehidupan seharian terhadap pemberi dan penerima sedekah. 5.Implikasi amalan sedekah terhadap individu,keluarga, masyarakat dan Negara. 5. Pengajaran hadis Panduan Penting :

1. 2. 3. 4. 5.

Nyatakan pengertian sedekah? Jelaskan syarat-syarat amalan bersedekah beserta contoh? Terangkan adab-adab yang patut kita amalkan semasa bersedekah? Apakah kelebihan bersedekah menurut pandangan Islam? Huraikan implikasi amalan sedekah terhadap: a. Individu b. Keluarga c. Masyarakat dan Negara

2. Kenapakah sesetengah orang Yang suka bersedekah disukai oleh pihak lain? 3. Pada pendapat anda,kenapakah sesuatu sedekah yang diberikan menjadi sia-sia akhirnya? 4. Mengapakah rezeki seseorang itu bertambah apabila dia membri sedekah? 5. Nyatakan akibat sekiranya seseorang itu mengungkit sesuatu sedekah yang diberikan? 6. Huraikan kelebihan amalan berikut : a. Mendamaikan antara dua pihak yang bergaduh b. Menolong orang lain mengangkat barang ke dalam kenderaan c. Membuang perkara yang menyakiti di jalan d. Bercakap dengan sopan santun 12. Nyatakan langkah-langkah untuk membasmi peminta sedekah? Hikmah : 1. Sedekah ialah suatu ibadah yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan 2. Sedekah dapat melahirkan masyarakat yang harmoni 3. Bercakap dengan sopan dan memberi keselesaan kpd orang lain dikira sebagai amalan sedekah. 4. Umat Islam perlu berusaha menigkatkan ekonomi supaya dapat memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun islam.

Anda mungkin juga menyukai