Anda di halaman 1dari 9

TEATER DALAM PENDIDIKAN OBJEKTIF : Konsep Drama Teater Karya kreatif yang ada skrip, peniruan kehidupan, mencerminkan

budaya. Tiga kesatuan [masa, aksi, tempat] Seni kolektif, dipentaskan dan untuk ditonton, ada gabungan seni [seni bina, muzik, kostum, tarian, lakonan dll] Perlu ada ruang Peranan teater dalam pembentukan jati diri Perpaduan antara kaum Meningkatkan keyakinan diri Melatih berinteraksi/berkomunikasi Bergaul dengan lapisan masyarakat Pemupukan nilai-nilai murni

Konsep Peranan teater dalam FPK Belajar berinteraksi/berkomunikasi Berlakunya gabungjalinan kemahiran bahasa Membina dan tingkatkan keyakinan diri Menghilangkan tekanan/stress Meningkatkan kemahiran berfikir kreatif/kritis Melatih penumpuan terhadap aktiviti Menyemai perasaan kekitaan dalam kumpulan Meluahkan perasaan Mengaplikasikan peranan dalam realiti kehidupan Medium untuk perpaduan Dapat mencungkil bakat/potensi kanak-kanak Jenis Pelaksanaan Improvisasi Simulasi Konsep Matlamat Aktiviti berasaskan masalah dan penyelesaian masalah Guna bahasa dengan lebih berkesan Memahami pengetahuan / situasi Menajamkan pemikiran [selesaikan masalah] Yakin pada diri Alami sendiri Pemusatan masalah Pemusatan penerbitan Sebelum - Jenis - Objektif - Gabungjalinan kemahiran - Penyerapan - Penilaian - Pengukuhan / pengayaan - Aktiviti ILMU HANYA MILIK ALLAH Tiada skrip lengkap, secara spontan / binaan sendiri

TEATER DALAM PENDIDIKAN - Bahan Semasa - Pengenalan - Perkembangan - Akhir Selepas Jenis improvisasi Aktiviti susulan

PERMAINAN BEBAS
Sesuai untuk kanakkanak prasekolah Sediakan peralatan atau objek, sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan Galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru. Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut. Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka, dan kostum yang menyarankan

SPONTAN
Bahan ransangan tertentu disediakan untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan. Bantu kanak-kanak menyelesaikan masalah, buat keputusan, mendengar / amati pendapat orang lain. Galakkan melakukan tugas secara kolaboratif, berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea, dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain. Bukan bertujuan untuk membuat

VERBAL
Digalakkan untuk mencipta monolog / dialog berdasarkan petikan. Sambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi tetentu yang difikirkan sesuai. Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu, berpasangan atau berkumpulan Cth : kerusi panas

MAIN PERANAN
Berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya. Dedahkan tentangkan perwatakan watak yang dilakonkan BBM : diskripsi watak potret tanda nama kostum Berdasarkan watak persekitaran kanakkanak, cerita rakyat, cerita yang pernah dibaca drama / filem pernah ditonton gambar

TERLATIH
Menggalakkan kanak-kanak membuat Diberi tajuk, tema, atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan. Diberikan tempoh masa untuk perbincangan Diminta mementaskan hasil.

SELARI
Situasi sebenar atau yang telah benarbenar diketahui untuk meneroka isu-isu baru. Cth : pengalaman membuat persiapan untuk bercuti persiapan sekumpulan saintis mengadakan ekspedisi. Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain boleh digunakan Mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu.

ILMU HANYA MILIK ALLAH

TEATER DALAM PENDIDIKAN perwatakan tertentu. persembahan. Tujuan : galakkan perkongsian idea luahan perasaan, interaksi dgn watak prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi Teater bercerita Konsep Dibaca oleh guru/murid Lakonan aksi secara spontan Mengikut jalan cerita Pelakon [murid] buat dialog sendiri Sesuai dengan minat / kebolehan Tingkatkan pemikiran Rangsang untuk interaksi Boleh dilakonkan

Pentomin Konsep Berbentuk lakonan Skrip tidak dilafazkan Dibacakan oleh pelajar lain Serentak dengan aksi Penghayatan bersama2 [pelakon+pembaca]

Pemilihan bahan Tepati objektif Ada mesej

Cara pemilihan Bersesuaian dengan murid

ILMU HANYA MILIK ALLAH

TEATER DALAM PENDIDIKAN Memilih watak dan menerangkan aksi Beraksi di ruang disediakan + iringan [muzik/puisi] Ada kostum + peralatan mudah Muzik dalam teater Boneka Dapat membina imaginasi kanak-kanak Sampaikan mesej / ilmu Tingkatkan pemahaman / penumpuan Latih kemahiran bahasa Ceriakan proses p&p Interaksi dua hala Penerapan nilai murni Pupuk keyakinan / keberanian Berseuaian dengan cerita Bersesuaian dan tahap Tidak terlalu keras Tunjuk perasaan Pergerakan kaku

Pergerakan kreatif Pergerakan alam sekitar Pergerakan binatang Meniru gaya seseorang STRUKTUR :

ILMU HANYA MILIK ALLAH

TEATER DALAM PENDIDIKAN Drama Kepentingan dalam pendidikan Memupuk kerjasama antara murid P&P lebih menyeronokkan Melatih untuk yakin berbahasa Melapangkan pemikiran Manipulasi objek bila imaginasi situasi

Bahasa/vokal/komunikasi Tanpa suara Bersuara Sesuaikan dengan situasi

Bina peribadi Keterampilan diri Mood/emosi/aksi Matlamat diri

Aspek dalam drama Pergerakan tubuh Kesedaran tubuh/diri Faktor keupayaan Saiz/bentuk Hubungan dengan orang lain

Penerokaan dalam teater [pacaindera] Gunakan kepekaan,melihat,mendengar,merasa,menghidu, menyentuh Mengingat improvisasi melalui indera terhadap realiti/persekitaran Deria lihat Melihat persekitaran alam sekitar

imaginasi terhadap situasi Pergerakan melalui situasi Imaginasi simulasi Kepekaan

ILMU HANYA MILIK ALLAH

TEATER DALAM PENDIDIKAN Melihat peristiwa lakonan Melihat aksi lakonan Deria dengar Mendengar ungkapan dialog Mendengar nyanyian Konsentrasi [penumpuan] Fokus pada tujuan Bina keyakinan Santaikan tubuh Boneka Mengapakan gunakannya Teknik bercerita Mengapakah dilaksanakan Meningkatkan kemahiran berbahasa Memahami cerita / mesej Mencerna minda / imaginasi Mengasah bakat 3 Gabungan kemahiran bahasa dalama boneka Kemahiran mendengar + bertutur Murid mendengar cerita yang dibacakan oleh guru dan melakonkan menggunakan boneka Kemahiran bertutur + menulis Dapat membina imaginasi kanak-kanak Sampaikan mesej / ilmu Tingkatkan pemahaman / penumpuan Latih kemahiran bahasa Ceriakan proses p&p Sesuai dengan tahap Penceritaan yang mudah / happy ending Bahasa yang mudah Dapat rangsang pemikiran

Pemilihan cerita Ada mesej / nilai

ILMU HANYA MILIK ALLAH

TEATER DALAM PENDIDIKAN Murid 1 melakonkan menggunakan boneka dan murid 2 menulis isi cerita Kemahiran membaca Murid membaca cerita sambil melakonkan dengan menggunakan boneka Konsep Menjemput seseorang untuk menjadi model atau guru sendiri yang membentuk model tersebut Jika guru lakonkan, elok memakai kostum yang sesuai Kebiasaannya model yang digunakan tokoh yang dikenali atau berkenaan sesuatu pekerjaan Contoh : Polis, ahli bomba, tentera Cara pelaksanaan i. ii. Guru menjemput tetamu ke kelas. Guru memperkenalkan tetamu tersebut. Diadakan sesi soal jawab bersama murid. Guru akan membimbing murid sepanjang sesi tersebut. soalan sudah disediakan sebelum sesi tersebut. semua maklumat hendaklah dicatat. Selesai sesi dialog, tetamu keluar. Guru mengadakan perbincangan di mana mencerna idea murid. Pecahkan kepada kumpulan kecil dan fokuskan kepada isu-isu tertentu. Setiap kumpulan mecatatkan kisah tetamu tersebut dalam bentuk peta minda. Wakil kumpulan menyampaikannya. Selepas itu, guru membimbing murid untuk melakukan aktiviti-aktiviti tertentu. Contohnya :

Pentomin Kenapa perlunya pentomin Memberikan keyakinan diri kepada murid Mampu untuk membuat pelbagai tafsiran Meningkatkan kemahiran berfikir Belajar keberkesanan penghayatan puisi [isi/makna]

iii. Improvisasi [Rujuk objektif] iv.

ESEI : Tetamu dalam aksi [cara [pelaksanaan]

v.

ILMU HANYA MILIK ALLAH

TEATER DALAM PENDIDIKAN menulis wawacara, lakonan sponta, karangan sponta, dll vi. Kumpulan mempersembahkan hasil aktiviti yang dilakukan. Improvisasi [Rujuk objektif] Aktiviti 1 Guru bahagikan murid kepada lima kumpulan. Guru edarkan petikan teks Arnab yang Rajin yang telah dipotong. Setiap kumpulan perlu baca dgn kuat potongan petikan yg diberikn. Aktiviti teater [pelaksanaan p&p Jelaskan Aktiviti teater yang digunakan Gabungjalinan kem. Bahasa Bahan BBM Aktiviti 2 Guru edarkan teks penuh cerita Arnab yang Rajin. Guru minta murid membaca teks cerita secara kuat. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan petikan. Langkah mengajar Set induksi Langkah 2 Setiap kumpulan bekerjasama susun urutan potongan tersebut. Wakil kumpulan dtg ke hdpn utk cantumkan potongan tersebut. Langkah 1 Murid lakonkan situasi tersebut sambil bunyikan bunyi haiwan. Guru kaitkan aktiviti yg dijalankan dgn isi pelajaran yg akan diajar.

Guru pilih beberapa orang murid secara rawak. Guru beri kad peranan haiwan kepada murid. Guru baca situasi lakonan kepada murid tersebut.

Guru minta murid melihat perkataan yang berwarna dalam petikan tadi. Guru jelaskan bahawa perkataan yang berwarna adalah kata kerja. ILMU HANYA MILIK ALLAH

TEATER DALAM PENDIDIKAN Guru minta murid bina ayat berdasarkan perkataan yang berwarna. Pengukuhan Langkah 3 Murid mengingati kembali jalan cerita Arnab yang Rajin

Guru sediakan prop dan pelbagai jenis boneka. Setiap kumpulan akan mendapat boneka yang berbeza. Kumpulan 1 & 3 boneka lidi Kumpulan 2 & 4 boneka sarung jari Kumpulan 5 boneka jari Guru minta setiap kumpulan hantar wakil melakonkan watak dalam petikan dengan cara tersendiri. Guru nilai persembahan setiap kumpulan dari segi intonasi, sebutan dan gaya persembahan. Guru menegur kesilapan murid dengan segera, jika berlaku. Murid yang tidak terlibat mencatat kata kerja yang disebutkan semasa dalam persembahan berlangsung Penutup

Kognitif Guru dan murid sama-sama merumuskan isi pelajaran yang dipelajari. Sosial Guru menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan. ILMU HANYA MILIK ALLAH

Anda mungkin juga menyukai