Berdoa Dengan Al Asma Ul Husna

1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu. 3. Yaa Rahiimu irhamnaa Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. 4. Yaa Maaliku A'thinaa min mulkika Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), kepada kami dari kekuasaanMu. 5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa'adzaabil aakhirah Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat. 7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. 8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami. 9. Yaa Aziizu Azziznaa bil'ilmi walkaroomah Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. 10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu.

12. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun . Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij'alnaa kubaraa Ya Tuhan Yang Maha Megah. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri Ya Tuhan yang Maha Membuka. bergizi dan banyak 19. Yaa Baari'u abri'naa minasy syirki walmaradhi walfitnati Ya Tuhan yang Maha Membebaskan. 16. 20. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan. dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah. baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah Ya Tuhan Yang Maha Memberi. 15. 14. penyakit. 13. berikanlah rezki yang halal. ampunilah dosa-dosa kami. berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik 18. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi'aa Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali Ya Tuhan yang Maha Membentuk. bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan. Yaa aliimu a'limnaa maa laa na'lam . paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah 17. dan fitnah. bebaskan kami dari syirik.11. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami Ya Tuhan Yang Maha Memaksa. bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan.

Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan. hinakanlah orang yang menghina kami. 21. 29. 28. 30. Yaa adlu i'dil man rahimanaa . Ya roofi'u irfa darojaatinaa. 24. beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan. Ya Mu'izzu aatinaa izzataka. Yaa samii'u isma syakwatanaa Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah. 27. dengarkanlah pengaduan kami.Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui. jika telah sampai ajal kami. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum. 25. 26. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa Ya Tuhan Yang Maha Melihat. jatuhkanlah orang yang menzalimi kami. luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian. 22. angkatlah derajat kami. hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan. 23. Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat. Yaa Qoobidhu idzaa jaa'a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah Ya Tuhan Yang Maha Mencabut. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan. lihatlah semua amal kebaikan kami. limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami.

Yaa lathiifu ulthuf binaa Ya Tuhan Yang Maha Halus. bersikaplah halus kepada kami. 39. jadikanlah kami orang yang besar. 33. hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang agung. 35. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu Ya Tuhan Yang Maha Tinggi. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa Ya Tuhan Yang Maha Agung. berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami. Yaa kabiiru ij'alnaa kubarooa Ya Tuhan Yang Maha Besar. 32. Ya syakuruu a'innaa 'alaa syukrika Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur. jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orangorang yang selalu waspada (ahli peneliti). Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun. Yaa muqiitu a'thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika .Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo Ya Tuhan Yang Maha Waspada. 34. berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. 37. ampunilah dosa kami dan keteledoran kami. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa Ya Tuhan Yang Maha Penyantun. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa Ya Allah Yang Maha memelihara. 36. peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 40. kami mengharap ketinggian dari-Mu 38. 31.

49. berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami. Yaa waduudu wuddaka ista'tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah Ya Tuhan Yang Maha Mencintai. Ya majiidu a'thinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana. hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran 43. dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang. 48. 41. Ya Tuhan Yang Maha Luhur. 42. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik. berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu . berikanlah kami kekuatan.Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan. luluskanlah semua keperluan kami 46. Ya mujiibu ajib da'watanaa waqdhi hawaaijanaa Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan. hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 45. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau. kabulkanlah do'a dan ajakan kami. hanya cintamu kami mementingkan. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo Ya Tuhan Yang Maha Menghisab. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang bijaksana. muliakanlah kami dengan ketaqwaan 44. Yaa waasi'u urzuqnaa rizqon waasi'aa wawassi shuduuronaa Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan. 47. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa Ya Tuhan Yang Maha Mulia. hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan.

Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin Ya Tuhan Yang Maha Menghitung. 51. 58.50. hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau . Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah Ya Tuhan Yang Maha Terpuji. hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 57. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan. kepada-Mu kami serahkan urusan kami 54. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa Ya Tuhan Yang Maha Kuat. tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq 53. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa Ya Tuhan Yang Maha Kokoh. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi. bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh. 55. Yaa baa'itsu ib'atsnaa ma'asysyuhadaai washshoolihiin Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan. 56. dengan kekuatan-Mu tolonglah kami. kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa'thi kulla dzii haqqin haqqoo Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq. saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin) 52. limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji.

berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 67.59. Yaa mubdi'u bismika ibtada'naa Ya Tuhan Yang Maha Memulai. ketemukanlah semua yang hilang dari kami. karena Engkau kami hidup. hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma'syamlanaa Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam Ya Tuhan Yang Maha Mematikan. tegakkanlah kami dengan konsisten 65. . Yaa waajidu aujid maadhoo'a annaa Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan. kami dan tanaman kami 64. persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami. 60. matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 63. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa'yanaa wasyarikatana waziro'atana. 61. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan. hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 62. Ya Tuhan Yang Maha Hidup . 66. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah Ya Tuhan Yang Maha Tegak. Yaa mu'iidu a'id maa ghooba annaa Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan. kembalikanlah semua yang hilang dari kami. Yaa maajidu aatinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. dengan nama-Mu kami memulai..

tampakkanlah kepada kebenaran . 70. 75. sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami. Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan. 73. hanya kepada-Mu kami bergantung. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah. masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga 74. jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami. Yaa baathinu abthin 'uyuubanaa wastur 'aurootinaa.68. 72. Yaa aakhiru ij'al aakhiro 'umrinaa khoirohu. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu Ya Tuhan Yang Maha Menentukan. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma'al awwalin Ya Tuhan Yang Maha Pertama. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah Ya Tuhan Yang Maha Kuasa. 69. Ya Tuhan Yang Maha Akhir. Ya zhoohiru azhhiril haqqo 'alainaa warzuqnattibaa'ah Ya Tuhan Yang Maha Nyata. dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik. berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan. Yaa shomadu ilaika shomadnaa Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu. Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan. dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat. tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya. . 76. 71. akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah.

84. janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami. Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma'dzi-rotanaa Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat. berikan kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami. maafkanlah semua kesalahan kami 82. Engkau adalah Penguasa urusan kami. Yaa afuwwu fa'fu annaa khothooyaanaa Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan . 85. limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia. 86. 81. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma'al barorotil kiroom. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan. Yaa waali anta waali amrinaa faasri' nushrotaka lanaa Ya Tuhan Yang Maha Menguasai. 79.77. maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami. tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman. muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan. Ya Tuhan Yang Maha Dermawan. Yaa muta'aali a'li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur). 78. Ya rouufu anzil alainaa ro'fataka Ya Tuhan Yang Maha Pengasih. luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami. turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 83. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil 'anna zhulman Ya Tuhan Yang Maha Mengadili. . 80. terimalah taubat kami dan uzur kami. Yaa Muntaqimu laa tantaqim 'alaina bidzunuubinaa Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa.

. berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman. 93.87. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim. tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yaa Naafi'u infa' lanaa maa 'allamtanaa wamaa rozaqtanaa Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat. 89. Yaa Badii'u ibda' lanaa hayatan badii'ah Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan. Yaa Jaami'u ijma'naa ma'ash shoolihiin. 90. ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah. tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami. sinarilah kami dengan petunjukmu. Yaa Munghnii bini'matika aghninaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan. Yaa Maani'u imna' daairotas suu-i taduuru 'alainaa. berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika 'an haroomik Ya Tuhan Yang Maha Kaya. 91. 95. 94. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru 'alainaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya. 92. Yaa Baaqii abqi ni'matakal latii an'amta 'alainaa. 96. Ya Tuhan Yang Maha Menolak. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya. dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan. Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk. 88. Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan. jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami. kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh.

Yaa Shabuuru ij'alnaa shaabiriina Ya Tuhan Yang Maha Penyabar. 98. limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia. jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar. kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin.Ya Tuhan Yang Maha Kekal. Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan. Yaa Waaritsu ij'alnaa min waratsati jannatin na'iim. jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan. . 97. 99. Ya Tuhan Yang Maha Pewaris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful