Berdoa Dengan Al Asma Ul Husna

1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu. 3. Yaa Rahiimu irhamnaa Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. 4. Yaa Maaliku A'thinaa min mulkika Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), kepada kami dari kekuasaanMu. 5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa'adzaabil aakhirah Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat. 7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. 8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami. 9. Yaa Aziizu Azziznaa bil'ilmi walkaroomah Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. 10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu.

Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali Ya Tuhan yang Maha Membentuk. dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah. berikanlah rezki yang halal. 13. bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan. dan fitnah. bergizi dan banyak 19. 20. Yaa Baari'u abri'naa minasy syirki walmaradhi walfitnati Ya Tuhan yang Maha Membebaskan. 12. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami Ya Tuhan Yang Maha Memaksa. 14. penyakit. 15. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan. Yaa aliimu a'limnaa maa laa na'lam . berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik 18. ampunilah dosa-dosa kami. bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun . bebaskan kami dari syirik.11. paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah 17. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi'aa Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij'alnaa kubaraa Ya Tuhan Yang Maha Megah. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah Ya Tuhan Yang Maha Memberi. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri Ya Tuhan yang Maha Membuka. baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. 16.

lihatlah semua amal kebaikan kami. Yaa adlu i'dil man rahimanaa . Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan. jika telah sampai ajal kami. 27. 29. Ya Mu'izzu aatinaa izzataka. 30. Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan. 28. hinakanlah orang yang menghina kami. luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian. Ya roofi'u irfa darojaatinaa. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan. limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami. 21. Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat. jatuhkanlah orang yang menzalimi kami. 25. 23. 22. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum. 26. 24. Yaa samii'u isma syakwatanaa Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. angkatlah derajat kami. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan. cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah. beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. Yaa Qoobidhu idzaa jaa'a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah Ya Tuhan Yang Maha Mencabut. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa Ya Tuhan Yang Maha Melihat. hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami.Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui. dengarkanlah pengaduan kami.

Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu Ya Tuhan Yang Maha Tinggi. 31. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa Ya Allah Yang Maha memelihara. hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. Ya syakuruu a'innaa 'alaa syukrika Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur. berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami. 39. berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. kami mengharap ketinggian dari-Mu 38. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa Ya Tuhan Yang Maha Penyantun. 33. 34. jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orangorang yang selalu waspada (ahli peneliti). Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa Ya Tuhan Yang Maha Agung.Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan. Yaa kabiiru ij'alnaa kubarooa Ya Tuhan Yang Maha Besar. 37. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo Ya Tuhan Yang Maha Waspada. 35. jadikanlah kami orang yang besar. ampunilah dosa kami dan keteledoran kami. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang agung. 32. Yaa muqiitu a'thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika . Yaa lathiifu ulthuf binaa Ya Tuhan Yang Maha Halus. peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 40. bersikaplah halus kepada kami. 36. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun.

muliakanlah kami dengan ketaqwaan 44. kabulkanlah do'a dan ajakan kami. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal. hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 45. 47. Yaa waasi'u urzuqnaa rizqon waasi'aa wawassi shuduuronaa Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan. 48. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana. luluskanlah semua keperluan kami 46. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang bijaksana.Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan. hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran 43. berikanlah kami kekuatan. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo Ya Tuhan Yang Maha Menghisab. 41. berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu . hanya cintamu kami mementingkan. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik. Yaa waduudu wuddaka ista'tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah Ya Tuhan Yang Maha Mencintai. Ya majiidu a'thinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami. Ya mujiibu ajib da'watanaa waqdhi hawaaijanaa Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan. dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa Ya Tuhan Yang Maha Mulia. 49. Ya Tuhan Yang Maha Luhur. hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan. 42.

Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa'thi kulla dzii haqqin haqqoo Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa Ya Tuhan Yang Maha Kokoh. saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin) 52. kepada-Mu kami serahkan urusan kami 54. 58. 51. tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq 53. dengan kekuatan-Mu tolonglah kami.50. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin Ya Tuhan Yang Maha Menghitung. 55. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah Ya Tuhan Yang Maha Terpuji. limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji. kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami. Yaa baa'itsu ib'atsnaa ma'asysyuhadaai washshoolihiin Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa Ya Tuhan Yang Maha Kuat. hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 57. 56. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi. hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau . bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh.

karena Engkau kami hidup. . Yaa maajidu aatinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami. berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 67. kembalikanlah semua yang hilang dari kami. dengan nama-Mu kami memulai. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam Ya Tuhan Yang Maha Mematikan. hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 62. persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami. 66.59. Yaa mu'iidu a'id maa ghooba annaa Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma'syamlanaa Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan. matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 63. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah Ya Tuhan Yang Maha Tegak. Yaa mubdi'u bismika ibtada'naa Ya Tuhan Yang Maha Memulai. Ya Tuhan Yang Maha Hidup . ketemukanlah semua yang hilang dari kami. kami dan tanaman kami 64.. 60. 61. Yaa waajidu aujid maadhoo'a annaa Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan. tegakkanlah kami dengan konsisten 65. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa'yanaa wasyarikatana waziro'atana.

Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah. Yaa baathinu abthin 'uyuubanaa wastur 'aurootinaa. Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan. 73. sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami. Yaa shomadu ilaika shomadnaa Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah Ya Tuhan Yang Maha Kuasa. jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami. Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan. akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah. berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya. tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya. dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik. 70. dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat. Yaa aakhiru ij'al aakhiro 'umrinaa khoirohu. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu Ya Tuhan Yang Maha Menentukan.68. 75. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma'al awwalin Ya Tuhan Yang Maha Pertama. 69. hanya kepada-Mu kami bergantung. masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga 74. . tampakkanlah kepada kebenaran . Ya zhoohiru azhhiril haqqo 'alainaa warzuqnattibaa'ah Ya Tuhan Yang Maha Nyata. 71. Ya Tuhan Yang Maha Akhir. 76. 72. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan.

78. janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami. tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman. Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma'dzi-rotanaa Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat. Yaa muta'aali a'li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur). Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan. . 80. Ya Tuhan Yang Maha Dermawan. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil 'anna zhulman Ya Tuhan Yang Maha Mengadili. Yaa waali anta waali amrinaa faasri' nushrotaka lanaa Ya Tuhan Yang Maha Menguasai. muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan. Yaa Muntaqimu laa tantaqim 'alaina bidzunuubinaa Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa. turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 83. 79. Ya rouufu anzil alainaa ro'fataka Ya Tuhan Yang Maha Pengasih. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma'al barorotil kiroom. 84. maafkanlah semua kesalahan kami 82. 85. luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami. 86. limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia. Yaa afuwwu fa'fu annaa khothooyaanaa Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan . terimalah taubat kami dan uzur kami. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan. 81. Engkau adalah Penguasa urusan kami.77. maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami. berikan kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami.

Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan. ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah. 90. Yaa Jaami'u ijma'naa ma'ash shoolihiin. berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika 'an haroomik Ya Tuhan Yang Maha Kaya. 96. berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman. Yaa Badii'u ibda' lanaa hayatan badii'ah Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan. 88. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim. 95. Yaa Munghnii bini'matika aghninaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan. Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk. 92. tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami. Yaa Naafi'u infa' lanaa maa 'allamtanaa wamaa rozaqtanaa Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat. 93. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru 'alainaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya.87. . 89. dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan. 94. kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh. Ya Tuhan Yang Maha Menolak. jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami. sinarilah kami dengan petunjukmu. Yaa Maani'u imna' daairotas suu-i taduuru 'alainaa. Yaa Baaqii abqi ni'matakal latii an'amta 'alainaa. 91.

99. . limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia. kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami.Ya Tuhan Yang Maha Kekal. Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin. jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar. Yaa Shabuuru ij'alnaa shaabiriina Ya Tuhan Yang Maha Penyabar. 98. Yaa Waaritsu ij'alnaa min waratsati jannatin na'iim. Ya Tuhan Yang Maha Pewaris. 97. jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful