Berdoa Dengan Al Asma Ul Husna

1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu. 3. Yaa Rahiimu irhamnaa Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. 4. Yaa Maaliku A'thinaa min mulkika Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), kepada kami dari kekuasaanMu. 5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa'adzaabil aakhirah Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat. 7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. 8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami. 9. Yaa Aziizu Azziznaa bil'ilmi walkaroomah Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. 10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu.

baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. 13. 15. bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan. dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah. Yaa Baari'u abri'naa minasy syirki walmaradhi walfitnati Ya Tuhan yang Maha Membebaskan. ampunilah dosa-dosa kami. 16. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij'alnaa kubaraa Ya Tuhan Yang Maha Megah. dan fitnah. 14. Yaa aliimu a'limnaa maa laa na'lam . Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri Ya Tuhan yang Maha Membuka. 12. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan. paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah 17. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun . berikanlah rezki yang halal. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah Ya Tuhan Yang Maha Memberi. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami Ya Tuhan Yang Maha Memaksa. bergizi dan banyak 19. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi'aa Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki. bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan. berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik 18.11. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali Ya Tuhan yang Maha Membentuk. bebaskan kami dari syirik. penyakit. 20.

27. 21. 23. Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan. angkatlah derajat kami. lihatlah semua amal kebaikan kami. hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. hinakanlah orang yang menghina kami. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum. Ya roofi'u irfa darojaatinaa. jika telah sampai ajal kami. jatuhkanlah orang yang menzalimi kami. cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah. Yaa adlu i'dil man rahimanaa . 24. Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat. 28. dengarkanlah pengaduan kami. 22. limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami. 30.Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui. Ya Mu'izzu aatinaa izzataka. Yaa Qoobidhu idzaa jaa'a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah Ya Tuhan Yang Maha Mencabut. 26. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa Ya Tuhan Yang Maha Melihat. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan. beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. Yaa samii'u isma syakwatanaa Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. 25. 29. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan. luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian.

hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang agung. jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orangorang yang selalu waspada (ahli peneliti). kami mengharap ketinggian dari-Mu 38. Ya syakuruu a'innaa 'alaa syukrika Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur. berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami. Yaa kabiiru ij'alnaa kubarooa Ya Tuhan Yang Maha Besar. Yaa muqiitu a'thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika . Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa Ya Allah Yang Maha memelihara. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun. jadikanlah kami orang yang besar. 37. bersikaplah halus kepada kami. berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. 31. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa Ya Tuhan Yang Maha Agung. 35. 34. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu Ya Tuhan Yang Maha Tinggi. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo Ya Tuhan Yang Maha Waspada. 36. peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 40. Yaa lathiifu ulthuf binaa Ya Tuhan Yang Maha Halus. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa Ya Tuhan Yang Maha Penyantun. 39.Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan. 33. ampunilah dosa kami dan keteledoran kami. 32.

muliakanlah kami dengan ketaqwaan 44. berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana. hanya cintamu kami mementingkan. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik. 42. berikanlah kami kekuatan. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo Ya Tuhan Yang Maha Menghisab. Yaa waduudu wuddaka ista'tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah Ya Tuhan Yang Maha Mencintai. hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan. luluskanlah semua keperluan kami 46. hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 45. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal. 41. hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran 43. dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang. Ya Tuhan Yang Maha Luhur. 48. 47. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau. Ya majiidu a'thinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. kabulkanlah do'a dan ajakan kami. berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu . Ya mujiibu ajib da'watanaa waqdhi hawaaijanaa Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan. 49. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa Ya Tuhan Yang Maha Mulia.Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang bijaksana. Yaa waasi'u urzuqnaa rizqon waasi'aa wawassi shuduuronaa Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan.

Yaa baa'itsu ib'atsnaa ma'asysyuhadaai washshoolihiin Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa Ya Tuhan Yang Maha Kuat. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin Ya Tuhan Yang Maha Menghitung. hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau . 58. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa Ya Tuhan Yang Maha Kokoh. tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq 53. kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami. 56. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan. hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 57. limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa'thi kulla dzii haqqin haqqoo Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq. 55. 51. saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin) 52. kepada-Mu kami serahkan urusan kami 54.50. bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah Ya Tuhan Yang Maha Terpuji. dengan kekuatan-Mu tolonglah kami.

Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah Ya Tuhan Yang Maha Tegak. kami dan tanaman kami 64. karena Engkau kami hidup. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan. berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 67. dengan nama-Mu kami memulai. 60. matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 63. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma'syamlanaa Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan. Ya Tuhan Yang Maha Hidup . Yaa waajidu aujid maadhoo'a annaa Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan. Yaa maajidu aatinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. kembalikanlah semua yang hilang dari kami. 61. persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami. . ketemukanlah semua yang hilang dari kami. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam Ya Tuhan Yang Maha Mematikan.59. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa'yanaa wasyarikatana waziro'atana. hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 62. 66.. Yaa mubdi'u bismika ibtada'naa Ya Tuhan Yang Maha Memulai. hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami. tegakkanlah kami dengan konsisten 65. Yaa mu'iidu a'id maa ghooba annaa Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan.

tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya. 76. berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya. dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat. 75. Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan. 73. Yaa aakhiru ij'al aakhiro 'umrinaa khoirohu. 70. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu Ya Tuhan Yang Maha Menentukan. akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah. masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga 74. 72. . Ya zhoohiru azhhiril haqqo 'alainaa warzuqnattibaa'ah Ya Tuhan Yang Maha Nyata. 69. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan. tampakkanlah kepada kebenaran . Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah Ya Tuhan Yang Maha Kuasa. Yaa baathinu abthin 'uyuubanaa wastur 'aurootinaa. jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami. dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik. 71. sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami.68. Ya Tuhan Yang Maha Akhir. Yaa shomadu ilaika shomadnaa Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu. hanya kepada-Mu kami bergantung. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma'al awwalin Ya Tuhan Yang Maha Pertama. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah. Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan.

Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil 'anna zhulman Ya Tuhan Yang Maha Mengadili. . Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma'dzi-rotanaa Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat. Yaa afuwwu fa'fu annaa khothooyaanaa Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan . 78. maafkanlah semua kesalahan kami 82. Yaa Muntaqimu laa tantaqim 'alaina bidzunuubinaa Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa. Yaa waali anta waali amrinaa faasri' nushrotaka lanaa Ya Tuhan Yang Maha Menguasai. Yaa muta'aali a'li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur). berikan kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan. luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami. 86. 81. 79.77. Engkau adalah Penguasa urusan kami. turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 83. muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan. 80. limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia. tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman. terimalah taubat kami dan uzur kami. maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma'al barorotil kiroom. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan. Ya rouufu anzil alainaa ro'fataka Ya Tuhan Yang Maha Pengasih. 85. janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami. 84. Ya Tuhan Yang Maha Dermawan.

Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk. . Yaa Naafi'u infa' lanaa maa 'allamtanaa wamaa rozaqtanaa Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat. tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami. 93. berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami. Yaa Munghnii bini'matika aghninaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan. 92. 89. ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah.87. 91. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika 'an haroomik Ya Tuhan Yang Maha Kaya. Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan. 90. sinarilah kami dengan petunjukmu. kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh. tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. 96. 94. 88. Yaa Badii'u ibda' lanaa hayatan badii'ah Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan. Ya Tuhan Yang Maha Menolak. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim. Yaa Baaqii abqi ni'matakal latii an'amta 'alainaa. 95. jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami. Yaa Jaami'u ijma'naa ma'ash shoolihiin. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya. dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan. Yaa Maani'u imna' daairotas suu-i taduuru 'alainaa. berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru 'alainaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya.

kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin. 98.Ya Tuhan Yang Maha Kekal. Yaa Shabuuru ij'alnaa shaabiriina Ya Tuhan Yang Maha Penyabar. . jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar. 97. limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia. 99. jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan. Ya Tuhan Yang Maha Pewaris. Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan. Yaa Waaritsu ij'alnaa min waratsati jannatin na'iim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful