Berdoa Dengan Al Asma Ul Husna

1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu. 3. Yaa Rahiimu irhamnaa Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. 4. Yaa Maaliku A'thinaa min mulkika Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), kepada kami dari kekuasaanMu. 5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa'adzaabil aakhirah Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat. 7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. 8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami. 9. Yaa Aziizu Azziznaa bil'ilmi walkaroomah Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. 10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu.

Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri Ya Tuhan yang Maha Membuka. 14. bergizi dan banyak 19. berikanlah rezki yang halal. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi'aa Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki. berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik 18. ampunilah dosa-dosa kami. Yaa aliimu a'limnaa maa laa na'lam . Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij'alnaa kubaraa Ya Tuhan Yang Maha Megah. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami Ya Tuhan Yang Maha Memaksa. 16. dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah Ya Tuhan Yang Maha Memberi. 20. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun .11. 13. bebaskan kami dari syirik. penyakit. 12. Yaa Baari'u abri'naa minasy syirki walmaradhi walfitnati Ya Tuhan yang Maha Membebaskan. bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan. paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah 17. bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan. baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali Ya Tuhan yang Maha Membentuk. 15. dan fitnah.

beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. hinakanlah orang yang menghina kami. jika telah sampai ajal kami. Yaa adlu i'dil man rahimanaa . dengarkanlah pengaduan kami. Ya Mu'izzu aatinaa izzataka. 21. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan. 25. Yaa samii'u isma syakwatanaa Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. 27. jatuhkanlah orang yang menzalimi kami. angkatlah derajat kami. limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat. Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan. 29. 30. cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum. luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian. Yaa Qoobidhu idzaa jaa'a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah Ya Tuhan Yang Maha Mencabut. 24. 26. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan. Ya roofi'u irfa darojaatinaa. 28. hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa Ya Tuhan Yang Maha Melihat. 22. 23.Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui. lihatlah semua amal kebaikan kami.

33. kami mengharap ketinggian dari-Mu 38. peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 40.Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa Ya Tuhan Yang Maha Penyantun. 32. Ya syakuruu a'innaa 'alaa syukrika Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur. Yaa muqiitu a'thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika . 39. hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orangorang yang selalu waspada (ahli peneliti). Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa Ya Allah Yang Maha memelihara. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu Ya Tuhan Yang Maha Tinggi. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun. 35. berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami. ampunilah dosa kami dan keteledoran kami. Yaa kabiiru ij'alnaa kubarooa Ya Tuhan Yang Maha Besar. jadikanlah kami orang yang besar. bersikaplah halus kepada kami. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang agung. 31. 37. 34. Yaa lathiifu ulthuf binaa Ya Tuhan Yang Maha Halus. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo Ya Tuhan Yang Maha Waspada. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa Ya Tuhan Yang Maha Agung. 36.

Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan. Ya majiidu a'thinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. muliakanlah kami dengan ketaqwaan 44. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik. berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami. 47. 42. hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang bijaksana. hanya cintamu kami mementingkan. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa Ya Tuhan Yang Maha Mulia. luluskanlah semua keperluan kami 46. berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu . 48. kabulkanlah do'a dan ajakan kami. Ya mujiibu ajib da'watanaa waqdhi hawaaijanaa Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan. Ya Tuhan Yang Maha Luhur. hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 45. dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang. 49. berikanlah kami kekuatan. Yaa waduudu wuddaka ista'tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah Ya Tuhan Yang Maha Mencintai. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana. hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran 43. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo Ya Tuhan Yang Maha Menghisab. Yaa waasi'u urzuqnaa rizqon waasi'aa wawassi shuduuronaa Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan. 41.

55. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa Ya Tuhan Yang Maha Kuat. 56. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah Ya Tuhan Yang Maha Terpuji. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa'thi kulla dzii haqqin haqqoo Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq. hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 57. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin Ya Tuhan Yang Maha Menghitung.50. 51. hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau . Yaa baa'itsu ib'atsnaa ma'asysyuhadaai washshoolihiin Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan. kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami. dengan kekuatan-Mu tolonglah kami. limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan. 58. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa Ya Tuhan Yang Maha Kokoh. bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh. kepada-Mu kami serahkan urusan kami 54. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi. saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin) 52. tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq 53.

dengan nama-Mu kami memulai. hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami. ketemukanlah semua yang hilang dari kami. 66. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa'yanaa wasyarikatana waziro'atana.59. Yaa maajidu aatinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. .. Yaa mu'iidu a'id maa ghooba annaa Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan. Yaa mubdi'u bismika ibtada'naa Ya Tuhan Yang Maha Memulai. karena Engkau kami hidup. persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami. hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 62. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma'syamlanaa Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan. kami dan tanaman kami 64. tegakkanlah kami dengan konsisten 65. Ya Tuhan Yang Maha Hidup . matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 63. berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 67. Yaa waajidu aujid maadhoo'a annaa Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan. 60. kembalikanlah semua yang hilang dari kami. 61. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam Ya Tuhan Yang Maha Mematikan. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah Ya Tuhan Yang Maha Tegak.

Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah. 75. Yaa baathinu abthin 'uyuubanaa wastur 'aurootinaa. . 72. 70. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma'al awwalin Ya Tuhan Yang Maha Pertama. Yaa shomadu ilaika shomadnaa Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu. berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya. tampakkanlah kepada kebenaran . jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami. Yaa aakhiru ij'al aakhiro 'umrinaa khoirohu. Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan. masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga 74. 69. 73. 76. Ya Tuhan Yang Maha Akhir. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah Ya Tuhan Yang Maha Kuasa. hanya kepada-Mu kami bergantung. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu Ya Tuhan Yang Maha Menentukan. tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya. Ya zhoohiru azhhiril haqqo 'alainaa warzuqnattibaa'ah Ya Tuhan Yang Maha Nyata. akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah. 71. dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat. Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan. sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami. dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik.68.

terimalah taubat kami dan uzur kami. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan. luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami. 78. 79. limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia. janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami. Yaa Muntaqimu laa tantaqim 'alaina bidzunuubinaa Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa. 81. 86. 85. 80. maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami. Yaa afuwwu fa'fu annaa khothooyaanaa Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan . Yaa waali anta waali amrinaa faasri' nushrotaka lanaa Ya Tuhan Yang Maha Menguasai. turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 83. maafkanlah semua kesalahan kami 82. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma'al barorotil kiroom. . Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma'dzi-rotanaa Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat. Ya Tuhan Yang Maha Dermawan. muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan. Ya rouufu anzil alainaa ro'fataka Ya Tuhan Yang Maha Pengasih. Yaa muta'aali a'li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur). berikan kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami. Engkau adalah Penguasa urusan kami. tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman.77. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil 'anna zhulman Ya Tuhan Yang Maha Mengadili. 84.

ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah. 94. . 96. dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan. Yaa Munghnii bini'matika aghninaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan. Yaa Naafi'u infa' lanaa maa 'allamtanaa wamaa rozaqtanaa Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat. 88. 93. tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yaa Badii'u ibda' lanaa hayatan badii'ah Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan. Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya. Yaa Jaami'u ijma'naa ma'ash shoolihiin. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika 'an haroomik Ya Tuhan Yang Maha Kaya. berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman. Yaa Maani'u imna' daairotas suu-i taduuru 'alainaa.87. Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk. kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh. jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami. Ya Tuhan Yang Maha Menolak. berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami. 92. 95. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru 'alainaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya. sinarilah kami dengan petunjukmu. Yaa Baaqii abqi ni'matakal latii an'amta 'alainaa. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim. 91. 90. 89. tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami.

99. kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan. Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan. Yaa Shabuuru ij'alnaa shaabiriina Ya Tuhan Yang Maha Penyabar. . Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin. 97.Ya Tuhan Yang Maha Kekal. jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar. Yaa Waaritsu ij'alnaa min waratsati jannatin na'iim. 98. limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia. Ya Tuhan Yang Maha Pewaris.