Berdoa Dengan Al Asma Ul Husna

1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu. 3. Yaa Rahiimu irhamnaa Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. 4. Yaa Maaliku A'thinaa min mulkika Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), kepada kami dari kekuasaanMu. 5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa'adzaabil aakhirah Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat. 7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. 8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami. 9. Yaa Aziizu Azziznaa bil'ilmi walkaroomah Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. 10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu.

14. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah Ya Tuhan Yang Maha Memberi. 15. bebaskan kami dari syirik. 16. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri Ya Tuhan yang Maha Membuka. penyakit. Yaa Baari'u abri'naa minasy syirki walmaradhi walfitnati Ya Tuhan yang Maha Membebaskan. bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan. ampunilah dosa-dosa kami. bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan. baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. 20. 13. 12. berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik 18. berikanlah rezki yang halal. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami Ya Tuhan Yang Maha Memaksa. paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah 17. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi'aa Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki. dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah. bergizi dan banyak 19. Yaa aliimu a'limnaa maa laa na'lam . dan fitnah. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun . Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali Ya Tuhan yang Maha Membentuk. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij'alnaa kubaraa Ya Tuhan Yang Maha Megah.11.

27. hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. 26. hinakanlah orang yang menghina kami. 29. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan. 24. 23. Yaa adlu i'dil man rahimanaa . 25. jatuhkanlah orang yang menzalimi kami. Yaa Qoobidhu idzaa jaa'a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah Ya Tuhan Yang Maha Mencabut. limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami. luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian. beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. 22. Ya Mu'izzu aatinaa izzataka. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa Ya Tuhan Yang Maha Melihat. lihatlah semua amal kebaikan kami. jika telah sampai ajal kami. Yaa samii'u isma syakwatanaa Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. dengarkanlah pengaduan kami. Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan.Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui. Ya roofi'u irfa darojaatinaa. 28. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum. 21. 30. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan. cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah. Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat. angkatlah derajat kami. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan.

berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. 33. kami mengharap ketinggian dari-Mu 38. 35. berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami. jadikanlah kami orang yang besar. 39. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa Ya Tuhan Yang Maha Penyantun. jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orangorang yang selalu waspada (ahli peneliti). 37. ampunilah dosa kami dan keteledoran kami. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa Ya Tuhan Yang Maha Agung. bersikaplah halus kepada kami. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang agung. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa Ya Tuhan Yang Maha Pengampun. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu Ya Tuhan Yang Maha Tinggi. Ya syakuruu a'innaa 'alaa syukrika Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa Ya Allah Yang Maha memelihara. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo Ya Tuhan Yang Maha Waspada. 34. hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. Yaa muqiitu a'thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika . Yaa lathiifu ulthuf binaa Ya Tuhan Yang Maha Halus.Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan. 36. 31. 32. peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 40. Yaa kabiiru ij'alnaa kubarooa Ya Tuhan Yang Maha Besar.

berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu . 42. muliakanlah kami dengan ketaqwaan 44. dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang. luluskanlah semua keperluan kami 46. 41. berikanlah kami kekuatan. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau. kabulkanlah do'a dan ajakan kami. Ya majiidu a'thinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orangorang yang bijaksana. Ya mujiibu ajib da'watanaa waqdhi hawaaijanaa Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan. 48. hanya cintamu kami mementingkan. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo Ya Tuhan Yang Maha Menghisab. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana. Yaa waasi'u urzuqnaa rizqon waasi'aa wawassi shuduuronaa Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan. berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami. hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 45. hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran 43. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik. Yaa waduudu wuddaka ista'tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah Ya Tuhan Yang Maha Mencintai. 47. 49. Ya Tuhan Yang Maha Luhur.Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan. hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa Ya Tuhan Yang Maha Mulia.

kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami. dengan kekuatan-Mu tolonglah kami. bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa Ya Tuhan Yang Maha Kokoh. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan. hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau . Yaa baa'itsu ib'atsnaa ma'asysyuhadaai washshoolihiin Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan. tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq 53. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa Ya Tuhan Yang Maha Melindungi. 56. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin Ya Tuhan Yang Maha Menghitung. 55. 51. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah Ya Tuhan Yang Maha Terpuji.50. limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji. hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 57. 58. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa Ya Tuhan Yang Maha Kuat. kepada-Mu kami serahkan urusan kami 54. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan. saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin) 52. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa'thi kulla dzii haqqin haqqoo Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq.

61. . hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 62. persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami. 66. matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 63. Ya Tuhan Yang Maha Hidup . karena Engkau kami hidup. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah Ya Tuhan Yang Maha Tegak. tegakkanlah kami dengan konsisten 65. Yaa mu'iidu a'id maa ghooba annaa Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan.59.. 60. berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 67. Yaa waajidu aujid maadhoo'a annaa Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan. kami dan tanaman kami 64. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa'yanaa wasyarikatana waziro'atana. Yaa maajidu aatinaa majdaka Ya Tuhan Yang Maha Mulia. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan. Yaa mubdi'u bismika ibtada'naa Ya Tuhan Yang Maha Memulai. kembalikanlah semua yang hilang dari kami. hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami. dengan nama-Mu kami memulai. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam Ya Tuhan Yang Maha Mematikan. ketemukanlah semua yang hilang dari kami. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma'syamlanaa Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan.

tampakkanlah kepada kebenaran . Ya zhoohiru azhhiril haqqo 'alainaa warzuqnattibaa'ah Ya Tuhan Yang Maha Nyata.68. 73. dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik. tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya. sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah. Ya Tuhan Yang Maha Akhir. dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma'al awwalin Ya Tuhan Yang Maha Pertama. 76. hanya kepada-Mu kami bergantung. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan. 75. Yaa shomadu ilaika shomadnaa Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu. Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan. 69. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu Ya Tuhan Yang Maha Menentukan. 71. Yaa aakhiru ij'al aakhiro 'umrinaa khoirohu. Yaa baathinu abthin 'uyuubanaa wastur 'aurootinaa. jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami. . Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan. berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya. 70. akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah. masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga 74. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah Ya Tuhan Yang Maha Kuasa. 72.

80. terimalah taubat kami dan uzur kami. Ya rouufu anzil alainaa ro'fataka Ya Tuhan Yang Maha Pengasih. Engkau adalah Penguasa urusan kami. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan. 85. janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami. maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami. Yaa muta'aali a'li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur). Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma'dzi-rotanaa Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil 'anna zhulman Ya Tuhan Yang Maha Mengadili. . 84.77. 79. Yaa Muntaqimu laa tantaqim 'alaina bidzunuubinaa Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa. 86. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma'al barorotil kiroom. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan. maafkanlah semua kesalahan kami 82. limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia. Yaa waali anta waali amrinaa faasri' nushrotaka lanaa Ya Tuhan Yang Maha Menguasai. 78. Yaa afuwwu fa'fu annaa khothooyaanaa Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan . turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 83. Ya Tuhan Yang Maha Dermawan. berikan kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami. luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami. tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman. muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan. 81.

berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman. Yaa Munghnii bini'matika aghninaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan.87. 95. 91. Yaa Baaqii abqi ni'matakal latii an'amta 'alainaa. . dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru 'alainaa Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya. Ya Tuhan Yang Maha Menolak. Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk. 96. 94. Yaa Maani'u imna' daairotas suu-i taduuru 'alainaa. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika 'an haroomik Ya Tuhan Yang Maha Kaya. jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami. Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan. 93. sinarilah kami dengan petunjukmu. kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh. 90. Yaa Naafi'u infa' lanaa maa 'allamtanaa wamaa rozaqtanaa Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim. Yaa Jaami'u ijma'naa ma'ash shoolihiin. tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya. berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami. ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah. 88. 89. tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami. 92. Yaa Badii'u ibda' lanaa hayatan badii'ah Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan.

97. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin. jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan. Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan. jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar.Ya Tuhan Yang Maha Kekal. Yaa Shabuuru ij'alnaa shaabiriina Ya Tuhan Yang Maha Penyabar. 98. Yaa Waaritsu ij'alnaa min waratsati jannatin na'iim. 99. limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia. kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yang Maha Pewaris. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful