Anda di halaman 1dari 113

Pensyarah: ZALINA BT AHMAD

zalinasmkkj@yahoo.com

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

MENGAPA ANDA MESTI MEMPELAJARI KURSUS INI

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

BOLEHKAN ANDA MENJADI PENDIDIK YANG BAIK TANPA MENGIKUTI KURSUS INI?
Boleh!!!!!

Tetapi

Anda akan mengalami kehilangan suatu paradigma (Shulman ,1986)


ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 3

A paradigm (pronounced PEHR-uh-daim , from Greek paradeiknyai - to show side by side) is a pattern or an example of something. The word also connotes the ideas of a mental picture and pattern of thought. .a "series of peaceful interludes punctuated by intellectually violent revolutions", and in those revolutions "one conceptual world view is replaced by another".
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

(Kuhn 1962)

PARADIGMA?
Pendidikan Falsafah
Falsafah Pendidikan

Kurikulum
Pengajaran & Pembelajaran Pembangunan Insan

Pembangunan Negara

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

PENDIDIKAN
Proses

Matlamat Adakah pendidikan itu merupakan proses memindahkan ilmu bagai mengisi botol yang kosong?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 6

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Persoalan?
1. Apakah yang menjadi arah/ hala tuju pendidikan? 2. Mengapakah ada matlamat yang dianggap bermakna? 3. Sejauhmanakah wujud perbezaan didikan dan latihan?

4. Adakah wujud bentuk pengetahuan yang berbeza?


5. Adakah kurikulum yang berbeza diperlukan untuk pelajar yang berbeza?

6. Bagaimanakah kandungan dibentuk di dalam kurikulum?


7. Bagaimanakah bentuk kurikulum yang spesifik boleh dijustifikasikan? 8. Sejauhmanakah realiti yang baru perlu dimasukkan di dalam sesebuah kurikulum?

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Persoalan
Mengapakah anda hendak menjadi guru?

Untuk menjadi guru, apakah ilmu yang mesti anda kuasai?

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan:

Pedagogi Kandungan mata pelajaran Konten-pedagogi Pelajar Konteks pendidikan di Malaysia Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia Kurikulum
Kursus ini akan membincangkan 3 jenis pengetahuan yang akhir.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 10

1. Pengetahuan Pedagogi
Prinsip pengajaran Strategi pengajaran Pengurusan bilik darjah Pengurusan idea

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

11

2. Pengetahuan Kandungan Subjek


Falsafah subjek Teori-teori tentang subjek Struktur ilmu subjek Kandungan subjek

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

12

3. Pengetahuan Kurikulum
Konsep & pengertian kurikulum Teori-teori kurikulum Model-model kurikulum

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

13

4. Pengetahuan Konten-Pedagogi
Kefahaman tentang kandungan mata pelajaran dan pedagogi Taakulan pedagogi Kefahaman tentang kandungan mata pelajaran Transformasi - Persediaan - Representasi - Pemilihan - Adaptasi Pengajaran dan pembelajaran Penilaian ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 14 Refleksi

Pengetahuan Konten-Pedagogi (sambungan)

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

15

5. Pengetahuan Tentang Pelajar


Ciri-ciri psikologi Latar belakang keluarga Rakan sebaya Keadaan komuniti Prospek kerjaya

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

16

6. Pengetahuan Konteks Pendidikan di Malaysia


Sejarah sistem pendidikan di Malaysia Matlamat pendidikan di Malaysia Struktur pendidikan di Malaysia Pengaruh perubahan ekonomi terhadap sistem dan corak pendidikan Pengaruh budaya setempat terhadap sekolah
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 17

7. Pengetahuan Tentang Tujuan Dan Falsafah Pendidikan Malaysia


Tujuan pendidikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): i. Asas pembinaan FPK. ii. Bentuk dan prinsip pendidikan iii. Proses & pelaksanaan pendidikan iv. Kesan ABDULAH (Nota Kuliah) akhir pendidikan. ZAINI 18

KONTEN (Apa pengetahuan yang hendak diajar?

ILMU PROFESIONAL KEGURUAN


PEDAGOGI (Bagaimanakah pengetahuan hendak disampaikan?)
KONTEKS/ PERSEKITARAN

PENILAIAN (Bagaimanakah menentukan tujuan pembelajaran tercapai?)

TUJUAN & FALSAFAH


ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 19

KONSEP & PENGERTIAN

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

20

Falsafah = Philosophy Philosophy = The love of wisdom Falsafah = Mencintai kearifan / Kebijaksanaan

Pendidikan = Education (Educare / Educere) Pendidikan = Didikan vs Latihan

Kurikulum = Curriculum/ curere Kurikulum = Jurusan/ bidang/ fakulti


ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 21

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

22

Perbandingan
PENDIDIKAN (education)
DIDIK (educere) LATIH (educare)
Belajar untuk keterampilan

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Belajar untuk belajar

23

Konsep Pendidikan
1. Instrumentalis: Pendidikan ialah ______

i. cara untuk mencapai matlamat.


ii. untuk mencapai sesuatu keperluan.

iii. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat.


iv. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 24

2. Bukan instrumentalis: Pendidikan ialah _______ i. mempunyai matlamat implisit. ii. menjadi makhluk terdidik. iii. satu kehidupan

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

25

Jenis Pendidikan
Perbandingan: 1. Rekabentuk

PENDIDIKAN
Formal
Cth: SK, SMK, MRSM, IKM

Informal
Cth: Adab, tutur kata, akhlak

2. Pengajaran
3. Pembelajaran 4. Organisasi 5. Penilaian 6. pengiktirafan

Non Formal
Cth: Kursus masakan, jahitan, ternakan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 26

Formal

Informal

Non formal

Reka bentuk

Perkembangan ilmu & kemahiran, j/m lama


Guru terlatih, pedagogi.

Bina kemahiran untuk kehidupan, j/m berterusan


Keluarga & masyarakat

Perkembangan kemahiran, j/m pendek


Ahli yang pakar

Pengajaran

Pembelajaran
Institusi

Seragam, berjadual, teks


Rasmi: bangunan & kelas, sekolah, Rasmi, kebangsaan, berstruktur Rasmi & kebangsaan Perjawatan: sijil, Dip., Ijazah Pra sekolah, sk. ren & men, IPT

Tidak rasmi: rumah, masyarakat Tidak rasmi -

Berjadual
Rasmi & tidak rasmi: agensi kerajaan & swasta. Tidak rasmi Sijil penyertaan 27

Kurikulum Penilaian Pengiktirafan Organisasi

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Definisi Pendidikan
Idea Klasik Greek
Usaha manusia/kerajaan untuk membentuk generasi mendatang. i. Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani, berdisiplin, taat pemimpin dan cintakan tanah air. ii. Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 28

1. Pendidikan ialah latihan. Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti. (Plato: 427 S.M. 347 S.M.)

2. Pendidikan ialah usaha


Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran. (Socrates: 470 S.M. 399 S.M.)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 29

3. Pendidikan ialah sistem Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi. (Aristotle: 384 S.M. 322 S.M.)
4. Pendidikan ialah proses Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. (John Dewey: 1933) 30 ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

5. Pendidikan ialah penambahan ilmu Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang. (Stuart Mill)

6. Pendidikan ialah mendidik Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar, latihan dan indoktrinasi. (Ducasse)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 31

Konsep & Pengertian Pendidikan Dalam Islam


Tarbiah
(Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) MAKHLUK

Tadib
(Mendidik/ membentuk adab & akhlak

Talim
(Pengajaran)

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

32

1. Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani, rohani, akal, akhlak, sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah. (Al-Jamali) 2. Pendidikan sebagai latihan aqliah, jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi, berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. (khursid Ahmad)
3. Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. (Hasan Langgulung)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 33

1. Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani, rohani, akal, akhlak, sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah. (Al-Jamali) 2. Pendidikan sebagai latihan aqliah, jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi, berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. (khursid Ahmad)
3. Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. (Hasan Langgulung)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 34

Fikirkan Sejenak..

Apakah yang anda faham tentang konsep dan pengertian pendidikan?

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

35

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

36

Konsep & Pengertian Falsafah Dan Falsafah Pendidikan


Falsafah = Philosophy

Philosophy = Philien + Sophia (mencintai) (kebijaksanaan) The love of wisdom

Falsafah

= Mencintai Kebijaksanaan

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

37

Apakah Hakikat Falsafah/ Kebijaksanaan?


Aktiviti berfikir secara meluas, mendalam, kritis, holistik, sistematik, radikal, integral, konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 38

Definisi Falsafah
1. Falsafah sebagai usaha menyelidik Falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. (Socrates) 2. Falsafah sebagai usaha mengetahui Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. (Plato) 3. Falsafah ialah disiplin Falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. (Aristotle)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 39

4. Falsafah ialah ilmu


Falsafah ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. (al-Farabi)

5. Falsafah mempunyai ciri perbincangan

Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam. (al-Ghazali)

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

40

Hubungkait Falsafah, Pendidikan dan Kurikulum


FALSAFAH PENDIDIKAN
Tidak Formal Formal

Membina penghayatan 1. Metafizik 2. Epistemologi 3. Aksiologi 4. Logik

Proses mengembangkan 1. Kognitif 2. Afektif 3. psikomotor


KURIKULUM

Sekolah/institusi

Non Formal

Kebangsaan
i. Kurikulum ideal ii. Kurikulum formal iii. Kurikulum tersembunyi

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

41

FALSAFAH: Cabang, Persoalan Dan Penyelesaian


Umum
CABANG FALSAFAH 1. METAFIZIK Realiti / Kewujudan 2. EPISTEMOLOGI Teori Pengetahuan Perihal Mengetahui

Umum

PERSOALAN Apakah alam semesta? Kehidupan? Kebebasan?

3. AKSIOLOGI Nilai: Estetika Etika

Apakah yang boleh diketahui? Bagaimana kita mengetahui? Apakah sumber pengetahuan? Sejauhmanakah ia boleh dipercayai? Apakah hakikat kebagusan? Apakah yang patut diutamakan? Apakah yang patut disukai? Apakah yang patut menjadi cantik? Apakah rasa yang bagus?
FALSAFAH BARAT FALSAFAH TIMUR FALSAFAH ISLAM
42

J a w a p a n

Khusus 4. LOGIK ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Falsafah Umum : Pengaruhnya Kepada Falsafah Pendidikan Barat


FALSAFAH UMUM
IDEALISME

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT


PERENIALISME

REALISME
PRAGMATISME EKSISTENSIALISME

PROGRESIVISME
ESENSIALISME REKOSNTRUKSIONISME
43

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

FALSAFAH BARAT (Mazhab)


Idealisme Ciri Terawal & tradisional Realisme Tradisional Kebenaran nyata/ maujud fizikalnya Kewujudan di alam fikiran selaras dgn alam nyata. Aristotle, Russel, Bacon, Lock Pragmatisme Awal abad 20 US / moden Kebenaran dari pengalaman Persekitaran bersifat dinamik. Pengalaman individu berbeza Dewey, Darwin, James dll Eksistensialisme Pertengahan abad 20 - Eropah/ moden Kebenaran dari pengalaman bebas Pengalaman bentuk idea & pengetahuan Individu berhak mempuat pilihan & bertanggung jawab

Fokus Kebenaran akal, jiwa, kerohanian Dimensi Kebenaran, keadilan dan keindahan menerusi proses penaakulan Tokoh Plato, Descartes, Kant, Hagel dll

Kierkegard, Jaspers

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

44

Falsafah Pendidikan Barat: Perbandingan Aliran


T R A D I S I O N A L 1. Perenialisme 2. Progresivisme

1. Masyarakat & Pendidikan 2. Pengetahuan & Pembelajaran 3. Pengajaran Guru 4. Tujuan & Program

M O D E N

3. Esensialisme

4. Rekonstruksionisme
45

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Masyarakat Dan Pendidikan


TRADISIONAL Sekolah institusi pendidikan formal Sekolah agen kebudayaan Pendidikan matlamat masyarakat MODEN Rumah institusi pendidikan formal Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan kembangkan potensi

Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi

Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar.


Pendidikan bersepadu (kognitif, moral dan sosial) Nilai bersifat subjektif (pandangan individu)
46

Pendidikan kembangkan kognitif (akademik) Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan)

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Pengetahuan Dan Pembelajaran


TRADISIONAL Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Fokus kepada subjek Kandungan subjek: i. Pilihan guru ii. Penyusunan berurutan iii.Orentasi perkara lampau Kandungan subjek dibahagi kpd beberapa bidang Rancangan pengajaran disusun mengikut topik MODEN Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek: i. Pilihan guru & pelajar ii. Susunan ikut kefahaman iii.Orentasi semasa & hadapan Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah
47

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Pengajaran Guru
TRADISIONAL Orentasi teks & bilik darjah Berkumpulan keseluruhan MODEN Orentasi pelbagai bahan & masy. Keseluruhan, kecil & individu

Jadual tetap & masa seragam

Jadual anjal & masa fleksibel

Pelajar kumpulan homogeneous & Pelajar kumpulan heterogeneous program khas & program berbeza Pengajaran berpusatkan guru & pelajar pasif Keseragaman pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Pengajaran berpusatkan pelajar & pelajar aktif Kepelbagaian pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran
48

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Tujuan Dan Program


TRADISIONAL Fokus kepada sastera & sains MODEN Sepadu (satera, subjek praktikal & vokasional) Umum

Pengkhususan

Kurikulum ditentukan

Kurikulum berasaskan keperluan dan minat pelajar


Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah

Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

49

CIRI-CIRI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

1. Dualisme 2. Segmentasi 3. Pengkhususan

= sekular vs agama = Sains vs agama = Sains agama

4. Fleksibel
5. Dinamik

= Perkembangan kognitif
= Penemuan baru

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

50

Falsafah Dalam Islam


1.1 Metafizik Intisari yang Maha Esa, Mutlak dan Kekal

1.2

Epistemologi Pengetahuan tentang kebenaran mutlak (haq) melalui dua cabang ilmu: i. Ilmu Naqli (Fardu Ain > Wahyu) ii. Ilmu Aqli (Fardu Kifayah > akal)
Aksiologi Kebagusan mutlak (kamil), ditetapkan oleh Allah s.w.t. dengan ekspresi lahiriah dalam bentuk kebagusan relatif (ketakwaan)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 51

1.3

Islam itu addin


Komprehensif

cara hidup

ADDIN

Menyeluruh

Bersepadu

Hikmah : kebijaksanaan/ kecerdikan kurniaan Allah. Hikmah juga membawa maksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara. (Kamus Dewan)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 52

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM


Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain.
(Persidangan negara-negara Islam di Makkah, 1974)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 53

ROH

Pendidikan agama & moral / akhlak

Pendidikan Bersepadu & Berimbang Dalam Islam

INSAN KAMIL

JASAD

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

AKAL

54

Matlamat Pendidikan Islam


INSAN YANG SOLEH i. Manusia yang beriman ii. Manusia yang melakukan amal soleh iii. Manusia yang mempunyai akhlak mulia KHALIFAH ALLAH i. Mengatur kehidupan di dunia sesuai dengan iradah dan petunjuk Allah melalui ilmu naqli ii. Mengambil manfaat dari apa yang dikurniakan Allah dalam alam ini melalui ilmu aqli
FOKUS: Jasad = Akal = Roh Ilmu + Iman + Amal
55 ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Perbandingan Falsafah Barat & Islam


Falsafah Barat Tuhan, manusia & alam adalah sama

Ketuhanan (KHALIQ)

Falsafah Islam Allah Maha berkuasa & mencipta. Makhluk adalah ciptaan yg tunduk & patuh kpd pencipta.

Teologi

Falsafah
Sains

Alam (MAKHLUK)

Manusia (MAKHLUK)

Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dan ZAINI 56 sains. Russell (1946) ABDULAH (Nota Kuliah)

Falsafah Dan Hubungannya Dengan Pengetahuan


ILMU NAQLI I
Sidi Gazalba (1974)

1. Wahyu

Kneller (1971)

L M U

2. Pengetahuan Empirikal 3. Pengetahuan Rasional 4. Pengetahuan Intuitif 5. Pengetahuan Aotoritatif


ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 57

A Q L I

Kedudukan Falsafah & Pengetahuan


Kedudukan Falsafah (Russell)
TEOLOGI FALSAFAH

Jenis Pengetahuan (Kneller) Wahyu

Intuitif
SAINS

Empirikal
Autoritatif Rasional

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

58

Kesepaduan Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan

EKLEKTIK

FALSAFAH PEND. ISLAM


Intelek, Rohani, Jasmani Intelek, Jasmani, Emosi

FPK
FALSAFAH PEND. BARAT Kognitif, (TRADISIONAL)Afektif, FALSAFAH PEND. BARAT Psikomotor (MODEN)

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

59

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

60

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. (KPM 1996)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 61

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


INTELEK ROHANI

ILMU PENGETAHUAN AKHLAK MULIA

TANGGUNGJAWAB & SUMBANGAN KEPADA MASYARAKAT

JASMANI

EMOSI
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 62

FALSAFAH UMUM BARAT Mazhab Idealisme

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Perkembangan Manusia Kognitif

FPK
Menyeluruh Bersepadu Seimbang Harmoni

Perenialisme

Mazhab Realisme
Mazhab Pragmatisme Mazhab Eksistensialisme

Progresivisme Afektif Esensialisme

Intelek

Rohani

Psikomotor
Rekonstruksionisme Emosi Akal

AL QURAN & SUNNAH

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM


ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

Jasmani Roh Jasad INSAN CEMERLANG


63

METAFIZIK

FPK : CABANG FALSAFAH


K U R I K U L U M K E B A N G S A A N

Kepercayaan Ketuhanan
MENYELURUH
EPISTEMOLOGI SEIMBANG HARMONI Intelek Rohani Jasmani Emosi BERSEPADU AKSIOLOGI

Pengetahuan & Keterampilan

Nilai (Etika): Keperibadian

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

64

HURAIAN & PENGHAYATAN FPK


PROSES
1. Mendidik sbg satu usaha 2. Mendidik secara berterusan 3. Pengajaran ke arah mengembangkan potensi murid 4. Pengajaran berfokus individu 5. Pengajaran dilaksanakan secara bersepadu & menyeluruh (Intelek,Rohani, Emosi, Jasmani) 6. Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis 7. Berpaksi ketuhanan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 65

MATLAMAT 1. Membentuk insan cemerlang: berilmu, mahir, berakhlak 2. Melahirkan warganegara gemilang: berbakti kpd keluarga, masyarakat & negara 3. Mengangkat martabat bangsa yang terbilang

Unsur-Unsur Dalam FPK


1.Unsur Intelek
Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif

Daya pemikiran yang lojik dan analitik


Ilmu yang bermanfaat Masyarakat yang berilmu pengetahuan yang mempunyai sikap suka membaca dan cinta ilmu.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 66

2. Unsur Rohani Dan Emosi


Keyakinan kepada Tuhan kepercayaan beragama kemantapan jiwa penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat berbudi pekerti mulia berbakti dan berkorban Cintakan tanah air
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 67

2. Unsur Rohani Dan Emosi


Keyakinan kepada Tuhan kepercayaan beragama kemantapan jiwa penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat berbudi pekerti mulia berbakti dan berkorban Cintakan tanah air
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 68

Pendidikan Berterusan
UNESCO 4 Rukun Pembelajaran: Bermasyarakat

Penghayatan
Keterampilan Pengetahuan

BAGAIMANA ?
1. Jenis pendidikan: Formal, informal & non formal 2. Sistem pendidikan: Peringkat & aliran pengajian 3. Liberalisasi pendidikan: Tiada had (masa, umur, gender dll)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 69

Perkembangan Potensi Individu


APAKAH POTENSI? Fitrah kejadian manusia misteri & kepelbagaian Mental
INTELEK

Bakat

Fizikal

Akhlak
ROHANI

Sahsiah
EMOSI

JASMANI

MENGAPA BERBEZA? Genetik Persekitaran

BOLEH BERUBAH? Persekitaran = interaksi (bimbingan) tingkat potensi Vygotsky : Teori ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) interaksi sosial (ZPD)
70

Menyeluruh & Bersepadu


ROHANI
Hubungan manusia dengan pencipta

JASMANI

INTELEK

EMOSI

Hubungan manusia dengan makhluk

Seimbang & Harmonis


ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 71

Seimbang dan harmonis adalah merujuk kesan akhir pendidikan iaitu lahirnya warganegara seperti yang dihasratkan.
INTELEK ROHANI EMOSI JASMANI

Negara Masyarakat

Keluarga
Diri

Seimbang & Harmonis


ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

72

KESAN PENDIDIKAN

WARGANEGARA YANG BAIK Dimensi Instrumental


Berupaya memberi sumbangan kepada kesejahteraan & kemakmuran keluarga masyarakat

Dimensi Interinksik
Percaya & patuh kepada Tuhan Berilmu Berketerampilan Berakhlak Bertanggungjawab Sejahtera diri

negara

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

73

Sumbangan Falsafah Terhadap Pendidikan


Penjelasan dan ketepatan makna
Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan, sumber dan kaedah Pemilihan nilai
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 74

Rumusan
1. Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas, mendalam, kritis, holistik, sistematik, radikal, integral, konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran.

2. Falsafah pendidikan barat perenialisme, progresivisme, esensialisme dan rekonstruksionisme berteraskan mazhab falsafah umum iaitu idealisme, realisme, pragmatisme dan eksistensialisme.
3. Falsafah pendidikan Islam menekankan unsur bersepadu, meyeluruh dan seimbang merangkumi akal, roh dan jasad.

4. Falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam digabungkan untuk menjadi asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bersifat eklektik.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 75

Perbincangan 1. Huraikan hakikat falsafah seperti yang anda faham. 2. Apakah keistimewaan falsafah pendidikan barat dan Islam yang diaplikasikan dalam FPK? 3. Bincangkan maksud eklektik dalam konteks pembentukan FPK? 4. Analisiskan cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek epistemologi dan aksiologi. Bagaimanakah pelaksanaannya dari aspek melahirkan warganegara yang cemerlang?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 76

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

77

Pengertian kurikulum
Etimologi currere - bahasa Latin - bermaksud race course atau laluan/jejak/jurusan curriculum- bahasa Inggeris - bermaksud jelmaan Maka, Daud Hamzah (1993) memperluas erti kurikulum kepada jurusan pengajian yang diikuti oleh pelajar di sekolah
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 78

Kepelbagaian Definisi Kurikulum


Goodlad(1973): Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined) Tiada kata sepakat tentang sempadan ilmunya Pelbagai definisi untuk kurikulum: 1. Kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara berfikir dan bertindak secara kumpulan. (Smith et al, 1957). 2. Kurikulum merupakan semua pengalaman yang dimiliki pelajar di bawah bimbingan sekolah (Foshay,1969)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 79

4. Kurikulum ialah suatu perancangan untuk pembelajaran(Taba,1962) 5. Kurikulum ialah pengalaman pembelajaran yang dirancang dan dibimbing serta hasil pembelajaran yang diharapkan, dibentuk melalui rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang sistematik , di bawah naungan sekolah (Tanner & Tanner,1975)

6. Kurikulum dianggap sebagai lingkungan luas mod-mod berfikir yang semakin bertambah tentang pengalaman manusia (Beth,1965)

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

80

Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah, masing-masing mempunyai interpretasi sendiri.

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

81

Berasaskan pegangan falsafah, kurikulum dapat ditafsirkan seperti berikut: 1. Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah

2. Kurikulum ialah satu set mata pelajaran


3. Kurikulum ialah isi kandungan 4. Kurikulum ialah program-program pengajian 5. Kurikulum ialah suatu set bahan 6. Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 82

7. Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif perlakuan 8. Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian 9. Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku dalam sekolah, termasuk aktiviti kelas tambahan, bimbingan dan hubungan interpersonal 10.Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

83

11. Kurikulum ialah setiap perkara yang dirancang oleh pengelola sekolah 12. Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah 13. Kurikulum ialah apa yang dialami oleh setiap individu pelajar sebagai hasil persekolahan. Maka, definisi-definisi ini menunjukkan skop yang berbeza dan berfokus kepada pihak yang berbeza.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 84

Kurikulum
DI SEKOLAH

Zais (1996), Kurikulum meliputi segala pembelajaran:

(Terancang & tidak dirancang) DI SEKOLAH (Terancang)

DI BILIK DARJAH (Terancang)

Umum

Khusus
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 85

Prinsip Kurikulum
Terdapat 4 persoalan dasar(prinsip) yang perlu dijawab dalam usaha membina kurikulum dan merancang pengajaran Tyler(1945):

1. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah?


2. Apakah pengalaman pendidikan yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? 3. Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini dapat dikendalikan dengan berkesan? 4. Bagaimanakah keberkesanan pengalaman pendidikan ini dapat dinilai?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 86

Kurikulum Formal
1. 2. 3. 4. Kurikulum yang tersurat(manifested curriculum) Boleh dilihat, tersedia, terancang dan berurutan Seperti yang terkandung dalam silibus dan buku teks.Kurikulum formal berfokus kepada: Matlamat (goal) Objektif Subject matter Struktur/susunan pengajaran

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

87

Kurikulum tidak formal


Kurikulum tersembunyi/ tersirat (hidden curriculum)

Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya


Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru , yang melibatkan perasaan ,sikap, dan tingkah laku

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

88

Kurikulum bukan formal


Dirancang oleh organisasi tertentu dalam sekolah atau di luar sekolah untuk pelajar

Kadang kala mempunyai sistem peperiksaan dan pensijilan


Lazimnya tertumpu kepada golongan tertentu dengan matlamat dan objektif tertentu Contohnya: kursus kepimpinan pengawas, kursus pustakawan sekolah , bengkel teknik belajar untuk pelajar Tingkatan 5
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 89

Pengertian & Peranan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia


1. Kurikulum ialah segala rancangan pendidikan (akademik & kokurikulum) yang dikendalikan oleh sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. 2. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diwariskankan kepada ahli-ahlinya. (KPM) Kurikulum Kebangsaan yang ditetapkan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing (Akta Pendidikan 1996)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 90

Falsafah & Kurikulum


Kurikulum adalah terjemahan falsafah pendidikan Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah tanpa asas

Hala tuju kurikulum adalah bergantung kepada falsafah pendidikan


Kurikulum yang berteraskan falsafah ini umumnya untuk membentuk pelajar bagi perkembangan menyeluruh meliputi dimensi instrumental/sosial dan dimensi intrinsik
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 91

Dimensi Intrinsik
Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai manusia yang berinteraksi dengan alam sekitar dan alam spiritual.

Berperanan memperkembangkan individu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
Individu yang terhasil : mampu berfikir secara logik dan rasional, membuat keputusan dengan tepat, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, berkomunikasi dengan berkesan, berinteraksi dengan sosial dan persekitaran dengan baik, menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan, beriman dan patuh kepada tuhan.

Proses pendidikan perlu berterusan dan berkesinambungan dari semasa ke semasa.

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

92

Dimensi Instrumental/Sosial
Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat. Apakah sumbangan individu yang terhasil kepada masyarakat, bangsa dan negara Sebagai jentera dalam proses menyediakan tenaga kerja yang terlatih Bagi tujuan pembangunan negara dari sudut sosial, kestabilan politik, perpaduan rakyat, pemeliharaan cara hidup demokrasi dan pencapaian dasar wawasan negara

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

93

kurikulum di sekolah perlu ke arah menyediakan generasi abad ke-21 yang mempunyai pendidikan yang lengkap bagi mengisi dua keperluan utama iaitu
keperluan individu (al-ulum insaniah) keperluan sosial (al-ulum kauniyah)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 94

Apakah implikasi falsafah & kurikulum terhadap pendidikan?

Falsafah memainkan peranan sebagai dasar yang menjadi arah tuju, panduan dan bimbingan (sebab itu FPK diwujudkan). Kurikulum berasaskan falsafah yang menjadi bahan pengisian pendidikan.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 95

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

96

Imbasan Perkembangan Pendidikan Malaysia


Era Masyarakat Melayu Tradisi Era Penjajahan Ambang Kemerdekaan Pasca Merdeka Pendidikan tidak formal, penerapan budaya, adat, agama dan kedaulatan Pengabaian, pecah & perintah, masyarakat majmuk, penghakisan budaya, vernakular. Pendidikan untuk mengekalkan kuasa penjajah. Pendidikan untuk kesedaran, penyatuan dan kemerdekaan. Pendidikan untuk perpaduan, tenaga kerja dan pembangunan.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 97

Pengajaran & Pembelajaran


PENDEKATAN
(cth: Konstruktivisme)

KAEDAH
(cth: PBL)

STRATEGI
(cth: Projek)

TEKNIK
(Cth: Berkumpulan)

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

98

Perkembangan Falsafah Pendidikan Malaysia


1. Falsafah Pendidikan Masyarakat Melayu Tradisional
Pendidikan tidak formal mengekalkan hirarki status kuo

Kemasyarakatan & kekitaan


Perjuangan untuk kelangsungan hidup Bakti kepada tanah

Cinta tanah air


Pengekalan budaya & warisan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 99

2. Falsafah Pendidikan Era Penjajahan (1511 1957)


Menitikberatkan kepada kehendak & nilai penjajah Tunduk & kepatuhan pendidikan sekadar ada. Menekankan prinsip pecah & perintah Pengekalan budaya & warisan berdasarkan kaum

Dualisme
Mengabaikan keharmoniah masyarakat Menyekat pengetahuan tentang negara. Penerapan ideologi penjajah
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 100

3. Falsafah Pendidikan Selepas Kemerdekaan


i. 1957 1980: Pendidikan untuk pembangunan intelektual dalam memenuhi tuntutan negara:a. Perpaduan b. Tenaga kerja mahir c. Pembangunan negara

ii. 1988 - 2+++: FPK didokumentasikan sebagai teras & tujuhala pendidikan negara untuk pembentukan insan secara bersepadu (Intelek, Rohani, Emosi & Jasmani) ke arah pembangunan & kemajuan individu, keluarga, masyarakat dan negara warganegara cemerlang
iii. Wawasan 2020 Wawasan Pendidikan PIPP
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 101

Bagaimanakah rupa bentuk pendidikan masa kini dan masa depan negara?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 102

Landasan Pembentukan FPK


PENYATA RAZAK 1956 & ORDINAN PELAJARAN 1957 Pembentukan Sis. Pel. Keb. Pendidikan untuk perpaduan Keseragaman (Bahasa, kurikulum, peperiksaan) Persekolahan 6 thn RANG UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN 1995 LAP. RAHMAN TALIB 1960 & AKTA PEL. 1961 Reformasi struktur: (Persekolahan 9 thn, Bahasa, Kurikulum kemahiran/ agama & moral) LAPORAN JK KABINET 1979

Dasar Pendidikan. Penegasan kepada Kualiti Falsafah Pend. Negara. & pengurusan pendidikan. Kurikulum : KBSR & KBSM Kurikulum corak Malaysia: Pendidikan bertaraf duniaABDULAH (Nota Kuliah) Persekolahan 11 thn. ZAINI 103

AKTA PENDIDIKAN NEGARA


ORDINAN PELAJARAN 1957
Dasar Pelajaran

Penubuhan satu sistem pelajaran + Laporan Jawatan-kuasa Mengkaji Pelaksanaan bahasa pengantar Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979).

AKTA PELAJARAN 1961

AKTA PENDIDIKAN 1996 i. Menyatakan kepentingan dan hala tuju Dasar Pendidikan Kebangsaan. ii. Rasional kandungan pendidikan kebangsaan. iii. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai landasan kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 104

Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan


Melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan:

Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.


Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.

Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya.

Yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk Perpaduan negara

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

105

Sistem Pendidikan Kebangsaan


Sistem Pendidikan Negara hendaklah terdiri daripada : a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah c) Pendidikan Menengah d) Pendidikan Lepas Menengah, dan e) Pendidikan Tinggi tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat
Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, a) institusi pendidikan kerajaan b) institusi pendidikan bantuan kerajaan, dan c) institusi pendidikan swasta
http://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Malaysia#Sekolah_bestari
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 106

Menteri Pelajaran

Kabinet

Perancangan

KPM
JPN

Pembinaan
Penyebaran

PPD

SEKOLAH

Pelaksanaan

Organisasi Dan Pentadbiran Pendidikan Di Malaysia (KPM)


ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 107

SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA


DIP/ IJAZAH 3 5 Thn STPM/ Matrik 2 thn SPM 2 thn PMR 3 thn PENDIDIKAN TINGGI Kolej/ IPTA/ IPTS

SMK & Pusat Matrikulasi


PENDIDIKAN MENENGAH SMK Harian SMK Asrama Penuh SMK Agama SM Pensendirian/swasta PENDIDIKAN RENDAH Sekolah Rendah Kebangsaan SRJK Cina SRJK Tamil SR Persendirian/swasta

KBSM

Pendidikan Khas

UPSR 6 thn

KBSR

Pra sekolah

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

108

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)


Menteri Pelajaran TMP II Ketua Setiausaha (KSU) (PTD) TMP I

TKSU I Pemb. (PTD)

TKSU II Pengurusan (PTD)

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM)

Unit Pengurusan Sumber Manusia (PTD) TKPPM Pemb. Profesional Keguruan

TKPPM Dasar Pemb. Pendidikan

TKPPM Operasi Pendidikan JPN PPD Sekolah

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

109

Implikasi FPK Terhadap Sistem Pendidikan

PERSEKOLAHAN

Tahap persekolahan, Aliran persekolahan Kategori sekolah, Jenis sekolah,

Liputan, Reka bentuk, Perkembangan, Penilaian, Pengajaran & Pembelajaran,

Siapa? K Apa? Bagaimana? U Siapa? R Di mana? I SISTEM K PEND U L Bagaimana? U Mengapa? Mengapa? M BUDAYA SEKOLAH
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

G U R U

Pendidikan, latihan, kualiti dll

Ilmu, kualiti, berwatak, kemasyarakatan dll


110

Perubahan Pendidikan
Holistik

Selektif
Faktor mempengaruhi Perubahan E, R, I, C (Environment, Resource, Involvement, Communication)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 111

PERBINCANGAN
1. Apakah bentuk anjakan paradigma yang berlaku dalam perkembangan pendidikan di Malaysia?

2. Apakah peranan Kementerian Pelajaran dan agensi pendidikan lain dalam perkembangan pendidikan di Malaysia.
3. Perubahan pendidikan akan mempengaruhi perubahan guru, kaedah pengajaran & pembelajaran, bahan sumber, teks dan sistem nilai & kepercayaan. Bahaskan

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

112

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)

113

Anda mungkin juga menyukai