P. 1
Soal Bahasa Sunda

Soal Bahasa Sunda

3.0

|Views: 789|Likes:
Dipublikasikan oleh Endrie Van Zuyeck's

More info:

Published by: Endrie Van Zuyeck's on May 24, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2014

pdf

text

original

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup …. a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan …. Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

peserta dina diskusi disebut a. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut … a. Sinom c. Pada 6. a.4. a. moderator 15. Patokan d. piamilon c. pamilon b. 6 c. b. yunani d. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. 9 b. a. cerewet 14. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut … a. Pada 7. Lumampah b. 19 a 11. Magatru 12. Bodo alewah b. penata acara d. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut … a. penata acara d. Pupuh c. a. culamit d. indonesia c. Kudu babalik piker d. MC b. Pi ka lucueun c. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya. 15 e b. Opat c. Sapada pupuh sinom aya …. MC c. Padalisan a. Guru lagu b. Asmarandana d. Guru wilangan c. Tilu b. Tembang d. 7 d. larap kana pribahasa. panjang lengeun the hartina a. 19 e d. Watek pupuh balakbak nya eta …. 8 10. sok cocokot barang batur c. Kawih 5. 15 a 9. Kinanti b. Anu ka asup pupuh sekar ageing. Gembira c. Guguritan b. Guru lagu b. Watek d. Daek di titah b. allegori asalna tina basa a. sangsakerta c. guru lagu … a. Padalisan a. Sapadana pupuh balakbak aya …. Guru wilangan c. Panjang leungeun 13. Kudu ka bula ka bale . Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan. Lima d. b. inggris b. Genep 8. Sedih d. moderator 16. nya eta … a.

laptop 22.jejegan bae sataun alpa te b. ironi d.motor d. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut……. Aksara latena the nyaeta a. Tujuan . nu kaasup gaya simismeu nyaeta a. kudu bodo alewoh d. b. Togmol b. samismeu b. allegori c. b. Pamepet c. panglayan 24. pancen knopna eta radio gandeng” 21. sapedah b. allos ngandung harti a. ironi 23. i b. Nyindir d. rerekel c. eu 25. metanomia d. blug 27. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah. allogori c. a. paneuleung b. a. kudu daek di ajar meh pinter b. nau a. panghulu d. Eusi d. 20. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d. a c. “naha datang the isuk-isuk teuing” c. Titimangsa b.17. Ngomong 18. Malibir c. sarkosme 19. Tanda baca di luhur disebut a.abdi. mucuk eurih 26. kalimah di luhur ngandung gaya basa a.u d. banda tatalang raga c. jrut d. tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a.. oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana……… Ungkapan di luhur teh bagian surat a. sinismeu b. “saena ulah kapambeng. mobil c. Bubuka c. jleng b. ari di bibita ku cau mah monyet the……. Panutup b. Bubuka d. Eusi c. Panutup 28. a. “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti a.

dwi reka d. eusi c.mulang ti sakola mampir ka ua c. 8 d. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. Ibu nuju ngagaleuh sendok a. dwi pura 34. jajaran katilu jeung ka opat di sebut…… a. sagros c. 6 36.29. wangsal 37. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut …. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. Tabel c. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna . cangkal d. Peta b. Bagan 31. panambah c. saiji b. heureuy c.bah kecap pagawean. dwi murni c. 2 b. dwi lingga b. papatah d. sindir b. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2. pikir-pikir 35. Kahatur kang ajat di bandung 30. Table d. bilangan 40. dadang-datang d.000 6. wangsal 38. ramang-ramang b. a. Grafik c. bilangan . Fakta 32. sakodi 33. panganteur b. cangkang c. 4 c. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a. Grafik d. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a. sapu-sapukeun c. mana nu kaasup kalimah panyaran a.147 Juta m3 Bagian diluhur teh unsur a. ulah lulumpatan bisi labuh d.barang di sebut a. cinta b. eusi b. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian. kahatur kang hat di bandung c. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. sindir d. salosin d. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. 165 3. Kaligrafi b. panahap d. Kahatur kang ajat di bandung b. gumbira 39. kahade poho. kahatur kang ajat di bandung d.

rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru ………………………………… 43. am c. NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… . leguk b. URAIAN. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45.II. jieun kalimah make kecap a. jrut 42.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->