P. 1
Soal Bahasa Sunda

Soal Bahasa Sunda

|Views: 527|Likes:
Dipublikasikan oleh Endrie Van Zuyeck's

More info:

Published by: Endrie Van Zuyeck's on May 24, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2014

pdf

text

original

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup …. a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan …. Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

panjang lengeun the hartina a. Patokan d. cerewet 14. 15 a 9. 15 e b. Guru lagu b. indonesia c. Guru lagu b. Padalisan a. pamilon b. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. 19 a 11. 6 c. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut … a. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan. Opat c. Kawih 5. Tilu b. Daek di titah b. Pada 7. Watek pupuh balakbak nya eta …. 7 d. 9 b. peserta dina diskusi disebut a. Sapada pupuh sinom aya …. Kudu babalik piker d. Bodo alewah b. moderator 16. Gembira c. MC c. Panjang leungeun 13. MC b. 19 e d. guru lagu … a. moderator 15.4. Magatru 12. Padalisan a. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut … a. inggris b. Sedih d. Sapadana pupuh balakbak aya …. a. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya. culamit d. Anu ka asup pupuh sekar ageing. larap kana pribahasa. sangsakerta c. Kudu ka bula ka bale . yunani d. nya eta … a. Guru wilangan c. piamilon c. Kinanti b. a. sok cocokot barang batur c. Sinom c. Watek d. b. Lumampah b. allegori asalna tina basa a. a. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut … a. Pupuh c. Lima d. 8 10. Guguritan b. Guru wilangan c. penata acara d. b. penata acara d. Pada 6. a. Tembang d. Asmarandana d. Pi ka lucueun c. Genep 8.

mucuk eurih 26. laptop 22. metanomia d. Tujuan . “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti a. Aksara latena the nyaeta a. panglayan 24. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a. Tanda baca di luhur disebut a. allos ngandung harti a. i b. samismeu b. a. allegori c.u d. mobil c. Eusi d.17. Bubuka d. rerekel c. kudu bodo alewoh d. jleng b. Panutup b. oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana……… Ungkapan di luhur teh bagian surat a. ironi 23. sapedah b. Togmol b. banda tatalang raga c. Pamepet c. kudu daek di ajar meh pinter b. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d. nau a. allogori c. jrut d. Nyindir d. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut……. sarkosme 19. Bubuka c. eu 25. ari di bibita ku cau mah monyet the……. sinismeu b.abdi. “saena ulah kapambeng. tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a.. a. paneuleung b. Eusi c. b. kalimah di luhur ngandung gaya basa a. Malibir c. Titimangsa b. Panutup 28. a c. “naha datang the isuk-isuk teuing” c.motor d. pancen knopna eta radio gandeng” 21. ironi d. nu kaasup gaya simismeu nyaeta a. a.jejegan bae sataun alpa te b. Ngomong 18. 20. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah. b. panghulu d. blug 27.

heureuy c. papatah d. jajaran katilu jeung ka opat di sebut…… a. dwi murni c.barang di sebut a. dadang-datang d. a. dwi pura 34. eusi b.bah kecap pagawean. sakodi 33. saiji b. Peta b. Grafik c. 8 d. eusi c. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a. 165 3. kahatur kang hat di bandung c.147 Juta m3 Bagian diluhur teh unsur a. dwi reka d. cinta b. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. wangsal 37. Fakta 32. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. panambah c. kahatur kang ajat di bandung d. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut …. Table d. mana nu kaasup kalimah panyaran a. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a. bilangan 40. panahap d. Ibu nuju ngagaleuh sendok a. ramang-ramang b. ulah lulumpatan bisi labuh d.000 6. bilangan . sindir d. sindir b.mulang ti sakola mampir ka ua c. 4 c. Grafik d. 2 b. cangkang c. gumbira 39. sagros c. Kaligrafi b. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna . Kahatur kang ajat di bandung b. Bagan 31. salosin d. dwi lingga b. kahade poho. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. sapu-sapukeun c. pikir-pikir 35. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian. Tabel c.29. wangsal 38. cangkal d. panganteur b. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. 6 36. Kahatur kang ajat di bandung 30. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2.

sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. jieun kalimah make kecap a. NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… . am c. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41. sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45. URAIAN. jrut 42. leguk b.II. rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru ………………………………… 43.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->