PENDEKATAN HOLISTIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

5/25/12

Click to edit Master subtitle style

bersepakat dan bertaut.DEFINISI HOLISTIK  Bersepadu : Berkaitan erat. mencakupi meliputi. 5/25/12 . . sepenuhnya. Menyeluruh : Melengkapi.

rohani. akal.W.DEFINISI PENDIDIKAN ISLAM Latihan atau bimbingan kepada jasmani. perasaan dan sosial yang berpandukan ilmu dengan matlamat akhirnya untuk melahirkan manusia yang sempurna dalam berbagai-bagai aspek kehidupan bagi menyembah diri kepada Allah S. 5/25/12 .T. akhlak.

PENDEKATAN HOLISTIK 5/25/12 .

ILMU NAQLIYAH 5/25/12 .

perubahan lahiriyah . takbur dan sebagainya menjadi manusia ikhlas. maruah dan pembersihan hatinya dari penyakit-penyakit tamak. dan berakhlak mulia. 5/25/12 .membetulkan pegangan dan keyakinan .

5/25/12 .

Sekiranya tiada kesepaduan ilmu aqliyah tidak dapat memandu dan membimbing manusia dalam kehidupan. Ilmu Aqliyah Contoh : menjahit pakaian yang ILMU NAQLIYAH menutup aurat Contoh : menutup aurat 5/25/12 .

ELEMEN HOLISTIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM 5/25/12 .

ELEMEN HOLISTIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM TAUHID ( ROHANI / SPIRITUAL ) BERSUMBERK AN QURAN DAN HADITH AKHLAKIYAH 5/25/12 ( EMOSI FIZIKAL ) ILMU PENGETAHUAN .

 Sebagai alat bagi manusia untuk memahami alam semesta dan alat rohani untuk menuju tuhan. 5/25/12 akal baik akan menghasilkan manusia Jika .

Perintah dan bimbingan berbuat baik. perintah dan bimbingan memenuhi aturan. 5/25/12 . untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia.

PERSIDANGAN DUNIA PENDIDIKAN ISLAM 1977 5/25/12 .

mengenalpasti dan merubah sistem-sistem pendidikan individu 5/25/12 .Objektif Utama Persidangan 1.