PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN

April 10, 2008

ّ‫انسال و عهيكى ٔزحًت هللا ٔبس كا ح‬ َٗ‫اَنحًد هلل انّرٖ سٍَّ نِعبَادِ انُِّكاح. ََٔٓا ُْى عٍ انسفَا ح ٔانصالَةُ ٔانسالَو عه‬ ُْ ْْ َ ُ َّ َ َّ َ ِ ِّ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َٗ‫سيِّدٌ يحًد انقَائِم : حََُا كحٕا ٔحََُا سهُٕا فَإَِِّٗ يكاثِس بِكى االُيى يَٕو انقِيَايت ٔعه‬ َ َ ِ َ ْ َ ْ ََ ْ ُُ ُ َُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ٍ َّ َ ُ َ ِ َ .‫اَنِّ ٔاَصحابِّ اَجًعيٍ أَيا بَعد فَالَ حٕالَ ٔالَ قُٕةَ اِالَّ بِا هللِ انعهِي انعظيى‬ ُ ْ َّ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ َّ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ِّ َ ْ
Poro Bapak Kiyai, poro pini sepuh, poro tamu undangan ingkang kulo hormati, poro hadirin, lan hadirot ingkang kulo hormati. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat, taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo, sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis, dalam rangka menyambut hari kebahagiaan, utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. Amien. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. Kranten menurut ajaran agama Islam, melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi, soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi :

‫حََُا كحٕا ٔحََُا سهُٕ فَإ ِ َِٗ يكاثِس بِكى االُيتَ يَٕو انقِيَايت‬ ِ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
Ingkang artosipun :

dados syarat syahipun nikah. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. benten kaleh tiang taksih bujangan. Antara suami lan istri.“Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. kaleh bantal guling. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. tapi menawi sampun nikah. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Dene Islam didalam nikah meniko. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. Menurut Islam. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. Shoho perintah ngamalaken dawuh- . wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. bilih Islam lan nikah. mboten kenging dipun pisahaken. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Inggih meniko : Huruf Nun. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. glimpang-glimpung. Nomer kaleh huruf Kaf. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )َكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun.

ing antawisipun inggih meniko. ingkang dawuhipun mekaten : َ َ ْ ِ َ ‫خيس انُِّسآء إِيسأَةٌ إِذا ََظَس ثَ إِنَيٓا سسحك ٔاٌِْ اَيسحَٓا اَطا عخك ٔاٌِْ غبجَ عُٓا‬ ْ َُْ َ َْ ِْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ َّ َ َ ْ ‫حفَظَخك فِٗ يانِكَ ََٔفسٓا‬ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putro-putrinipun. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. menawi dipun sawang ingkang jaler. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. kedah tansah bingahaken. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. adus jinabat. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. sesuci. lan sanesipun.dawuhipun Alloh kados dene : puoso. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. utawi manut. sholat. kados dawuhipun kanjeng Nabi. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. ‫ٔ باهلل انخٕ فيق ٔ انٓدايت‬ . Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ‫انس جال قَٕايٕ ٌ عهَٗ انُِّسآ ء‬ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َّ ِ َ Artosipun : “Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. deweke tansah bungahake marang siro.

‫ٔانسال و عهيكى ٔزحًت هللا ٔبس كا حّ‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful