PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN

April 10, 2008

ّ‫انسال و عهيكى ٔزحًت هللا ٔبس كا ح‬ َٗ‫اَنحًد هلل انّرٖ سٍَّ نِعبَادِ انُِّكاح. ََٔٓا ُْى عٍ انسفَا ح ٔانصالَةُ ٔانسالَو عه‬ ُْ ْْ َ ُ َّ َ َّ َ ِ ِّ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َٗ‫سيِّدٌ يحًد انقَائِم : حََُا كحٕا ٔحََُا سهُٕا فَإَِِّٗ يكاثِس بِكى االُيى يَٕو انقِيَايت ٔعه‬ َ َ ِ َ ْ َ ْ ََ ْ ُُ ُ َُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ٍ َّ َ ُ َ ِ َ .‫اَنِّ ٔاَصحابِّ اَجًعيٍ أَيا بَعد فَالَ حٕالَ ٔالَ قُٕةَ اِالَّ بِا هللِ انعهِي انعظيى‬ ُ ْ َّ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ َّ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ِّ َ ْ
Poro Bapak Kiyai, poro pini sepuh, poro tamu undangan ingkang kulo hormati, poro hadirin, lan hadirot ingkang kulo hormati. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat, taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo, sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis, dalam rangka menyambut hari kebahagiaan, utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. Amien. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. Kranten menurut ajaran agama Islam, melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi, soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi :

‫حََُا كحٕا ٔحََُا سهُٕ فَإ ِ َِٗ يكاثِس بِكى االُيتَ يَٕو انقِيَايت‬ ِ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
Ingkang artosipun :

Menurut Islam. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. dados syarat syahipun nikah. glimpang-glimpung. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken.“Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. bilih Islam lan nikah. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. benten kaleh tiang taksih bujangan. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. mboten kenging dipun pisahaken. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Nomer kaleh huruf Kaf. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Antara suami lan istri. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )َكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. kaleh bantal guling. tapi menawi sampun nikah. Dene Islam didalam nikah meniko. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. Shoho perintah ngamalaken dawuh- . Inggih meniko : Huruf Nun. Dados kanti meniko saget kito simpulaken.

dawuhipun Alloh kados dene : puoso. utawi manut. lan sanesipun. ‫ٔ باهلل انخٕ فيق ٔ انٓدايت‬ . Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. sholat. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. sesuci. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. kedah tansah bingahaken. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putro-putrinipun. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. deweke tansah bungahake marang siro. ingkang dawuhipun mekaten : َ َ ْ ِ َ ‫خيس انُِّسآء إِيسأَةٌ إِذا ََظَس ثَ إِنَيٓا سسحك ٔاٌِْ اَيسحَٓا اَطا عخك ٔاٌِْ غبجَ عُٓا‬ ْ َُْ َ َْ ِْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ َّ َ َ ْ ‫حفَظَخك فِٗ يانِكَ ََٔفسٓا‬ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. ing antawisipun inggih meniko. menawi dipun sawang ingkang jaler. kados dawuhipun kanjeng Nabi. adus jinabat. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ‫انس جال قَٕايٕ ٌ عهَٗ انُِّسآ ء‬ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َّ ِ َ Artosipun : “Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat.

‫ٔانسال و عهيكى ٔزحًت هللا ٔبس كا حّ‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful