PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN

April 10, 2008

ّ‫انسال و عهيكى ٔزحًت هللا ٔبس كا ح‬ َٗ‫اَنحًد هلل انّرٖ سٍَّ نِعبَادِ انُِّكاح. ََٔٓا ُْى عٍ انسفَا ح ٔانصالَةُ ٔانسالَو عه‬ ُْ ْْ َ ُ َّ َ َّ َ ِ ِّ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َٗ‫سيِّدٌ يحًد انقَائِم : حََُا كحٕا ٔحََُا سهُٕا فَإَِِّٗ يكاثِس بِكى االُيى يَٕو انقِيَايت ٔعه‬ َ َ ِ َ ْ َ ْ ََ ْ ُُ ُ َُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ٍ َّ َ ُ َ ِ َ .‫اَنِّ ٔاَصحابِّ اَجًعيٍ أَيا بَعد فَالَ حٕالَ ٔالَ قُٕةَ اِالَّ بِا هللِ انعهِي انعظيى‬ ُ ْ َّ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ َّ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ِّ َ ْ
Poro Bapak Kiyai, poro pini sepuh, poro tamu undangan ingkang kulo hormati, poro hadirin, lan hadirot ingkang kulo hormati. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat, taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo, sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis, dalam rangka menyambut hari kebahagiaan, utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. Amien. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. Kranten menurut ajaran agama Islam, melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi, soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi :

‫حََُا كحٕا ٔحََُا سهُٕ فَإ ِ َِٗ يكاثِس بِكى االُيتَ يَٕو انقِيَايت‬ ِ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
Ingkang artosipun :

wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Antara suami lan istri. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. kaleh bantal guling. Inggih meniko : Huruf Nun. Menurut Islam. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. glimpang-glimpung. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. tapi menawi sampun nikah. Nomer kaleh huruf Kaf. bilih Islam lan nikah.“Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. Dene Islam didalam nikah meniko. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. benten kaleh tiang taksih bujangan. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )َكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Shoho perintah ngamalaken dawuh- . mboten kenging dipun pisahaken. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. dados syarat syahipun nikah. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam.

sesuci. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. adus jinabat. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. utawi manut. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. menawi dipun sawang ingkang jaler. lan sanesipun. ‫ٔ باهلل انخٕ فيق ٔ انٓدايت‬ . Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ‫انس جال قَٕايٕ ٌ عهَٗ انُِّسآ ء‬ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َّ ِ َ Artosipun : “Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. sholat. kados dawuhipun kanjeng Nabi. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putro-putrinipun. ing antawisipun inggih meniko. deweke tansah bungahake marang siro. ingkang dawuhipun mekaten : َ َ ْ ِ َ ‫خيس انُِّسآء إِيسأَةٌ إِذا ََظَس ثَ إِنَيٓا سسحك ٔاٌِْ اَيسحَٓا اَطا عخك ٔاٌِْ غبجَ عُٓا‬ ْ َُْ َ َْ ِْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ َّ َ َ ْ ‫حفَظَخك فِٗ يانِكَ ََٔفسٓا‬ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. kedah tansah bingahaken.dawuhipun Alloh kados dene : puoso.

‫ٔانسال و عهيكى ٔزحًت هللا ٔبس كا حّ‬ .