Anda di halaman 1dari 29

1|Page

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PUSU NEGERI SELANGOR MULAI TAHUN 2011 - 2013 Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang KURIKULUM) KEKUATAN: S1- % Kelulusan UPSR meningkat berterusan S2- Pencapaian BM dalam UPSR 100% S3- 85% guru mempunyai pengalaman lebih 5 tahun S4- 80% guru berbudaya kerja efektif Strategi SO S1+O1 Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa dan institusi Pengajian Tinggi yang terdekat(UIA dan SBPI) KELEMAHAN: W1- Pencapaian UPSR dari segi semua A belum capai 30% W2-Segelintir guru tidak bersikap inisiatif W3- Guru tidak dapat menumpu sepenuhnya P&P kerana terlalu banyak aktiviti W4- Bekalan guru dan guru opsyen tidak mencukupi Strategi WO 1. W1+O2 Meningkatkan pencapaian 5A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG 2. W2+W4+O3 Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan mengadakan perkembangan staf Strategi WC ( Janakan strategi yang sesuai jika ada

Dalaman

Luaran PELUANG: O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anakanak mereka O2- Sokongan moral dan kewangan daripada PIBG O3- Masih ada ruang membolehkan kelas tambahan waktu petang dan malam 04- Kerjasama Institusi Tinggi berhampiran CABARAN: C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah tinggi C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak mereka 100% ke sekolah C3- Pengaruh pusat permainan video rakan sekolah menengah berhampiran

Strategi SC S3+S4+C1 Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru

2|Page

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

ii) Penilaian Strategi Terbaik: BIL 1 2 3 4 KOD STRATEGI SO: S1+O1 WO: W1+O2 WO: W2+W4+O3 SC: S3+S4+C1 STRATEGI YANG TELAH DIJANA STI- Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa ST2- Meningkatkan pencapaian 5A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG ST3- Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan mengadakan perkembangan staf ST4- Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1. Tahap kesukaran proses 2. Kompetansi staf yang bertanggungjawab 3. Sumber kewangandan kos pembiayaan yang terlibat 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. 7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan
Skala: 1 hingga 5. Dimana 5 yang terbaik

ST1 4 5 5 5 5 5 3 3 5 40 1

ST2 2 3 5 3 3 4

ST3 3 4 4 3 4 5

ST4 3 4 5 4 5 5 3 3 5 37 2

3 3 3 3 4 5 30 34 4 3 Pemilihan kepada ST1

3|Page

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

KEUTAMAAN 1 2 3 4

Strategi yang telah dijana STI - Meningkatkan pencapaian akademik dengan komitmen kerjasama yang tinggi antara guru dengan ibu bapa ST4 - Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru ST3 - Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan mengadakan perkembangan staf dan penggurusan Ict yang berkesan ST2- Meningkatkan pencapaian 5A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG

4|Page

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

ii) Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang HEM) KEKUATAN: KELEMAHAN: Dalaman Disiplin sekolah terkawal Terdapat kurang daripada 3% murid masih mengamalkan sikap negatif Pengurusan buku teks cekap. seperti ponteng. Amalan dan program baik telah Terdapat jawatankuasa yang masih membantu membentuk sahsiah belum mantap dalam pengurusan HEM. yang baik. Kebajikan murid yang maksimum telah diberikan. Luaran Kawasan persekitaran yang kondusif menjurus kepada keselamatan padu. Pengurusan HEM keseluruhannya cekap dan efisyen. PELUANG: Strategi SO Strategi WO S1+O1 1. W1+O2 Ibu bapa yang berpendidikan membantu Meningkatkan disiplin dan Meningkatkan pencapaian 5A melalui mengawal prestasi hal ehwal murid. kemenjadian murid secara pengiktirafan dan insentif oleh PIBG Pengurusan PIBG yang efektif dapat berterusan membentuk persekitaran kondusif. 2. W2+W4+O3 Kerjasama penjaga yang baik dengan Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P pihak sekolah membantu dalam dengan mengadakan perkembangan staf pengurusan HEM. CABARAN: Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah. Wujud cyber cafe, pusat snooker dan pusat hiburan berdekatan sekolah. Segelintir waris bergantung 100% kepada sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah pelajar. Ibu bapa yang sibuk sukar melibatkan diri dengan aktiviti sekolah

Strategi SC S3+S4+C1 Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru

Strategi WC ( Janakan strategi yang sesuai jika ada

5|Page

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

iii) Contoh: Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang Kokurikulum) KEKUATAN: Dalaman Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. Barisan guru yang bersemangat, komited, efektif dan efisyen. Kemudahan peralatan sukan yang mencukupi. Luaran Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang kokurikulum dan ko-akademik. Telah mencapai kejayaan dalam bidang ko-akademik sehingga peringkat antarabangsa. Pencapaian kokurikulum seperti renang, gimnastik artistik dan pingpong sehingga peringkat negeri. PELUANG: Strategi SO Stadium berdekatan dengan sekolah. PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah menjadi penaja bagi penyediaan jurulatih bertauliah. Sokongan dan kerjasama sepenuhnya waris dari segi moral dalam semua penyertaan dan pertandingan. CABARAN: Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam kokurikulum. Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah. Wujud Cyber cafe, pusat hiburan, snooker dan hiburan. Strategi SC

KELEMAHAN: Ramai murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum. Sebahagian guru kurang kemahiran melatih murid dalam permainan tertentu. Ramai pelajar menggunakan alasan tuisyen untuk tidak menghadiri kegiatan kokurikulum.

Strategi WO

Strategi WC

6|Page

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

iv) Contoh: Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang Kewangan) KEKUATAN: KELEMAHAN: Dalaman Guru Besar mempunyai asas Kerani kewangan yang baru dan kurang pengurusan yang kuat dan pengalaman. berpengalaman. Pembayaran melebihi dari peruntukan. Barisan guru yang bersemangat, Kerani yang berkursus tiada pengganti komited, efektif dan efisyen. Budaya kerja positif dalam kalangan seluruh warga sekolah. Luaran Kerani kewangan celik komputer Kemudahan mesin cetak dan komputer PELUANG: Strategi SO Strategi WO Kemudahan kewangan yang kukuh. Sumbangan dari pihak swasta. Kedudukan kewangan PIBG yang kukuh. CABARAN: Tekanan dari pihak pembekal berhubung bayaran bil-bil. Campur tangan PIBG dalam pengurusan kewangan. Strategi SC Strategi WC

7|Page

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

v) Contoh: Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang Pentadbiran Pejabat) KEKUATAN: Dalaman Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. Barisan guru yang bersemangat, komited, efektif dan efisyen. Budaya kerja positif dalam kalangan pembantu tadbir Luaran Kemudahan mesin cetak dan komputer. Layanan mesra di kaunter. Penggunaan sistem fail yang berkesan. PELUANG: Strategi SO Pentadbiran yang cekap dapat melaksanakan urusan pejabat dengan lebih efektif. Komuniiti memahami dan mematuhi peraturan-peraturan urusan pejabat. CABARAN: Strategi SC Segelintir ibu bapa yang mengharapkan layanan segera. Bekalan elektrik terputus menyebabkan kerja tergendala.

KELEMAHAN: Guru Besar sering menghadiri kursus dan mesyuarat. Kemudahan pejabat tidak digunakan sepenuhnya. Pengurusan fail kurang teratur kerana ruang pejabat yang terhad. Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholder dalam masa singkat.

Strategi WO

Strategi WC

8|Page

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

vi) Contoh: Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang Persekitaran & Kemudahan Fizikal) KEKUATAN: KELEMAHAN: Dalaman Guru Besar mempunyai asas Guru baru kurang pengalaman dalam pengurusan yang kuat dan pengurusan fizikal sekolah. berpengalaman. Masih perlu penyelenggaraan fizikal Kelengkapan dan pembangunan sekolah. fizikal yang menyeluruh. Kos yang tinggi dalam penyelenggaraan. Guru dan staf bekerjasama Sukar mengekalkan prasaraana sekolah dalam membangunkan sekolah. yang selesa. Luaran Prasarana sekolah yang selesa. PELUANG: Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak swasta. Kewangan PIBG yang kukuh. Strategi SO Strategi WO

CABARAN: Sumbangan pihak swasta memerlukan kecekapan pengurusan. Terdapat ahli PIBG cuba mendapatkan sesuatu untuk kepentingan peribadi. Segelintir ahli komuniti setempat tidak mengambil perhatian dalam apa jua aktiviti sekolah.

Strategi SC

Strategi WC

9|Page

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

vii) Contoh: Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang Sumber Manusia) KEKUATAN: Dalaman Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. 95% guru tinggal kurang 25km dari sekolah. Barisan guru yang bersemangat, komited, efektif dan efisyen. Luaran Guru celik komputer dengan kemudahan pencetak dan komputer disediakan. Guru mencukupi dan 30% adalah siswazah terlatih. PELUANG: Strategi SO Majoriti Ibu bapa daripada kalangan profesional. PIBG aktif memajukan sekolah. Persatuan murid tua turut membantu sekolah. Syarikat swasta bekerjasama dengan PIBG memajukan sekolah CABARAN: Strategi SC Ibu bapa kurang melibatkan diri dalam aktiviti. Pengaruh gejala sosial yang negatif di luar sekolah. Kesedaran kepentingan pendidikan dalam kalangan ibu bapa masih rendah. Masyarakat yang lebih mengutamakan material.

KELEMAHAN: Guru kurang pengalaman. Agihan tugas guru tidak seimbang dalam jawatankuasa sekolah. Guru terpaksa mengajar mata pelajaran bukan opsyen. Guru mengadu beban kerja banyak. Kekerapa guru keluar untuk kursus atau urusan rasmi.

Strategi WO

Strategi WC

10 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

viii) Contoh: Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang Perhubungan Luar) KEKUATAN: Dalaman Guru Besar mempunyai hubungan baik dengan komuniti. Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa.

KELEMAHAN: Guru kurang terlibat dalam komuniti. Guru kurang bergaul dengan komuniti atas faktor kekurangan masa. Murid kurang diberi pendedahan tentang kepentingan komuniti dalam pembangunan sekolah. Strategi WO

Luaran PELUANG: Majoriti Ibu bapa daripada kalangan profesional. PIBG aktif memajukan sekolah. Persatuan murid tua turut membantu sekolah. Syarikat swasta bekerjasama dengan PIBG memajukan sekolah Ibu bapa sentiasa sokongan tenaga dan kewangan dalam program sekolah.

Strategi SO

CABARAN: Strategi SC Ibu bapa kurang melibatkan diri dalam aktiviti. Pengaruh gejala sosial yang negatif di luar sekolah. Kesedaran kepentingan pendidikan dalam kalangan ibu bapa masih rendah. Masyarakat yang lebih mengutamakan material.

Strategi WC

11 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

2) Membina Pelan Strategi: (Oleh GB, PK dan KP) Contoh Pelan Strategi: i) Bidang Kurikulum FOKUS PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) % lulus peperiksaan UPSR Bilangan A semua matapelajaran UPSR Bilangan murid tahap 2 tidak kuasai 3M Kekerapan penggunaan ICT dalam P&P guru dalam sebulan Peningkatan Prestasi Akademik SASARAN TOV 62.5 12 2010 72.5 15 2011 80 20 2012 85 30 2013 90 45 Inisitif / Strategi ST1 ST2

BIDANG/UNIT KURIKULUM MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TERAS PIPP ISU MATLAMAT OBJEKTIF Meningkatkan keputusan UPSR Meningkatkan pencapaian A semua matapelajaran Penurunan bilangan murid tahap 2 yang tercicir dari menguasai 3M Meningkatkan penggunaan ICT dalam P&P

Pencapaian kurikulum belum memuaskan

Memastikan peningkatan kualiti dan kuantiti pencapaian akademik

15

12

ST4

ST3

12 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

ii)

Bidang Kokurikulum FOKUS Memantapkan PETUNJUK PRESTASI TOV 2010 UTAMA (KPI) Bilangan kemenangan 2 5 dalam pertandingan Tahap kejayaan Johan Johan dalam daerah negeri pertandingan Bilangan individu 2 5 berprestasi tinggi Program Kokurikulum Dan Sukan SASARAN Inisitif / Strategi 2011 2012 2013 6 7 Separuh akhir ksaan 7 10 ST1

BIDANG/UNIT Kokurikulum TERAS PIPP MEMBANGUNKAN MODAL INSAN ISU MATLAMAT OBJEKTIF

Pencapaian kokurikulum pada tahap minimum

Meningkatkan pencapaian kokurikulum

Meningkatkan kecemerlangan ke tahap tertinggi dalam 3 acara sukan, 3 badan beruniform dan 3 persatuan akademik

Johan negeri

Akhir ksaan

ST2

10

ST3

13 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

iii)

Bidang Hal Ehwal Murid, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Pejabat, Kemudahan Fizikal, Pengurusan Sumber Manusia dan Perhubungan Luar FOKUS Memperkukuh disiplin pelajar PETUNJUK SASARAN PRESTASI TOV 2010 2011 2012 UTAMA (KPI) Bilangan salah laku

BIDANG/UNIT Hal Ehwal Murid TERAS PIPP MEMBANGUNKAN MODAL INSAN ISU Sahsiah dan jati diri murid pada tahap sederhana MATLAMAT OBJEKTIF

2013

Inisitif / Strategi

Meningkatkan sahsiah dan jati diri murid

Mengurangkan salah laku murid

30

20

15

10

ST ?

14 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

BIDANG/UNIT Pengurusan Kewangan MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TERAS PIPP ISU Pematuhan peraturan kewangan masih longgar MATLAMAT OBJEKTIF

FOKUS Penambahbaikan Sistem Sokongan PETUNJUK SASARAN PRESTASI UTAMA TOV 2010 2011 2012 (KPI)

2013

Inisitif / Strategi

Meningkatkan kecemerlangan Memastikan tiada pengurusan teguran audit kewangan

Bilangan teguran audit

15 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

BIDANG/UNIT Pengurusan Pejabat MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TERAS PIPP ISU MATLAMAT OBJEKTIF

FOKUS Penambahbaikan Sistem Sokongan PETUNJUK SASARAN PRESTASI 2012 2013 UTAMA (KPI) TOV 2010 2011 Bilangan peralatan Bilangan aduan pelanggan 0 10 1 2 3 3

Inisitif / Strategi

Kelemahan pengurusan pejabat

Meningkatkan kualiti pengurusan pejabat

Menyediakan komputer pejabat yang mencukupi untuk urusan pejabat dan pentadbiran

16 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

BIDANG/UNIT Kemudahan Fizikal MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TERAS PIPP ISU MATLAMAT OBJEKTIF

FOKUS Penambahbaikan Sistem Sokongan PETUNJUK SASARAN PRESTASI UTAMA TOV 2010 2011 2012 (KPI) Bilangan taman angkat: BOSS PSS Bilik Sains 5K Tahap pertandingan

2013

Inisitif / Strategi

Peserta daerah

Juara daerah

Juara daerah

Juara daerah

Keceriaan dan kemudahan fizikal pada tahap sederhana

Meningkatkan keceriaan dan kemudahan dalaman persekitaran sekolah

Memenangi pertandingan keceriaan bilik khas di peringkat daerah

ST3

ST2

17 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

BIDANG/UNIT Pengurusan Sumber Manusia MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN TERAS PIPP ISU MATLAMAT OBJEKTIF Guru dan staf mengamalkan budaya kerja yang lebih berkualiti

FOKUS Memantapkan Latihan Perguruan PETUNJUK SASARAN PRESTASI TOV 2010 2011 2012 2013 UTAMA (KPI) Peratus guru mengamalkan budaya kerja berpasukan

Inisitif / Strategi

Guru kurang bermotivasi

Meningkatkan budaya kerja berpasukan

55%

70%

80%

90%

100%

18 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

BIDANG/UNIT Perhubungan Luar MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TERAS PIPP ISU Perhubungan antara sekolah dengan komuniti pada tahap sederhana MATLAMAT Meningkatkan hubungan antara sekolah dengan komuniti OBJEKTIF Meningkatkan penyertaan ibu bapa dalam program sekolah ke arah kecemerlangan

FOKUS Penambahbaikan Sistem Sokongan PETUNJUK SASARAN PRESTASI UTAMA TOV 2010 2011 2012 2013 (KPI)

Inisitif / Strategi

% kehadiran ibu bapa dan komuniti dalam program sekolah

50

60

70

80

90

b) Menyenaraikan Program pada Pelan Taktikal (ms.259) Contoh Pelan Taktikal: i) Pelan Taktikal 2010 : Bidang Kurikulum BIDANG/UNIT TERAS PIPP BIL 1 Kurikulum FOKUS PIPP T/JAWAB PK-Tadbir TEMPOH/TARIKH KOS/ SUMBER 7 Bln/ Feb-Ogos 2010 7 Bln/ Feb-Ogos 2010 6 Bln/Mgu ke-4 RM3000/PIBG OUTPUT Peningkatan semua A KPI PELAN KONTIGENSI Jelaskan pelan alternatif Waja Emas Jelaskan pelan alternatif Anak Wawasan Jelaskan alternatif untuk program yang hampir sama Bil. murid semua A: 15 orang dpd 10 org. Peningkatan % lulus semua lulus semua matapelajaran: matapelajaran 72.5% dpd 62.5% Peningkatan Bil. Penggunaan Penggunaan ICT ICT sebulan: 1

PROGRAM Waja Emas

Anak Wawasan

PK-Tadbir

RM1500

Mahir ICT

PK-Tadbir

RM2000

19 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

kali i) Pelan Taktikal 2010 : Bidang Kokurikulum BIDANG/UNIT TERAS PIPP BIL Kokurikulum T/JAWAB TEMPOH/TARIKH FOKUS PIPP KOS/ SUMBER OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI Klinik Permainan oleh tenaga pengajar luar (Rakan guru) Mohon sumbangan PIBG Pertandingan dalaman peringkat sekolah

PROGRAM Klinik Permainan oleh tenaga pengajar luar (ibu bapa) Karnival Kokurikulum Pertandingan Persahabatan

GPK-Koku

Sepanjang tahun RM200/PIBG

GPK-Koku

Oktober 2010

RM1200 /KoKu

GPK-Koku

Mei dan September 2010

RM100/PIBG

Bilangan Pelajar dan guru kejayaan di lebih mahir dan peringkat zon, berdaya tahan daerah, negeri dan kebangsaan Peralatan dan Bilangan kemudahan peralatan dan sukan yang kemudahan berkualiti dapat sukan disediakan Murid-murid Bilangan lebih cekap dan kejayaan yang berkeyakinan dicapai

20 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

3) Menyediakan Pelan Operasi Contoh pelan operasi dalam bidang akademik seperti di bawah (ms.260-269). Contoh bagi bidang kokurikulum di ms. 315-321 Nama Waja Emas Program Matlamat Program Waja Emas dilaksanakan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang pencapaian akademiknya dan meletakkan A sebagai sasaran bagi setiap mata pelajaran yang diambil dalam peperiksaan. Objektif Meningkatkan pencapaian semua A dari 10 kepada 15 orang. Tempoh Februari hingga Ogos 2010 Sasaran Semua murid Tahun 6 Kos RM3000/(Nyatakan sumbernya) STATUS/PELAN LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH KONTIGENSI Mesyuarat JK GB dan PK 4 kali: PK boleh menggantikan 1 -Ucapan GB dan pembentukan Ketua-ketua Panitia Jan: 2X GB pengerusikan Jawatankuasa dan pengagihan tugas Guru MP Teras Tahun 6 Feb: 1X mesyuarat jika GB tiada. GB dan PK PK boleh menggantikan 2 Taklimat kepada semua pelajar Tahun 6 Ketua-ketua Panitia 1 kali: 3/2/10 GB mengadakan taklimat. Guru MP Teras Tahun 6 2 minggu Mempromosikan program Ketua-ketua Panitia sebelum 3 -Poster GMP Teras Tahun 6 program -Surat pemberitahuan kepada waris dimulakan GB dan PK PKT boleh menggantikan 4 Taklimat kepada Ibu bapa Ketua-ketua Panitia 1 kali GB pengerusikan Guru MP Teras Tahun 6 mesyuarat jika GB tiada. Pelajar tahun 6 1 jam setiap 5 Menghadiri program GB, PK, JK PIBG, KP dan GMP minggu Teras tahun 6 Pelaksanaan Program: -Ceramah motivasi Pelajar tahun 6 -Bengkel Mata Pelajaran 1 jam setiap 6 GB, PK, JK PIBG, KP dan GMP -Kem Bina Kendiri minggu Teras tahun 6 -Pameran sudut pelajar -Anugerah peningkatan

21 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

Tarikh & oleh siapa: Pemantauan GB:15/3/10, 23/8/10 PKT; 29/8/10 Program berjaya spt dirancang. Permasalahan dikesan: Kekangan Penilaian /Post Mortem (Dicatatkan/rekodkan setiap kali selepas program/aktiviti) mengenai maklumat berkenaaan Murid di bahagian belakang tidak memberikan tumpuan.

GB,PKT, Ketua-ketua Panitia GMP Teras Tahun 6 Penambahbaikan

Cadangan penambahbaikan semasa atau untuk program akan datang: Guru perlu menumpukan semua pelajar dan sering bergerak keseluruh kelas. Ulasan pencapaian objektif: Program berjaya, mendapat sambutan dan telah capai objektif.

Penilaian

Boleh diteruskan tahun 2011. (catatan di akhir tahun).

22 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

4)

Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi (ms.:270-271)

Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan Berterusan [Perlu diisi oleh setiap Bidang yang melaksanakan program bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan di akhir tahun dan dihantar ke PPD selepas keputusan peperiksaan awam diperoleh). BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUMBALAS PERINGKAT (Tandakan di ruangan) SEKOLAH/ORGANISASI PANITIA/UNIT INDIVIDU (Nama Pegawai)

NAMA SEKOLAH/ORGANISASI SK TAMAN BAIDURI Untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh melalui MISI pendekatan bersepadu bagi melahirkan pelajar yang cemerlang VISI Sekolah Yang Unggul Dalam Semua Bidang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan BIDANG KURIKULUM HEM KOKURIKULUM HUBUNGAN LUAR (Tandakan di PSM PENTADBIRAN PEJABAT FIZIKAL KEWANGAN ruangan) DISEDIAKAN OLEH TARIKH (Nama Staf)

23 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

KEY PERFOMANCE INDICATORS (KPI) MATLAMAT/OBJEKTIF LAG LEAD* (Akhir) (Awal) Memastikan Bilangan Bilangan pencapaian kurikulum semua A semua A meningkat (SKOR A) (UPSR) (PPT) Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti Penurunan bilangan murid tahap 2 yang tercicir dari menguasai 3M % lulus UPSR Bilangan murid tahap 2 tidak kuasai 3M Kekerapan penggunaan ICT dalam P&P guru dalam sebulan

SASARAN PRESTASI TOV 12 09 15 10 20 11 30 12 13 45

INISIATIF/TINDAKAN

PRESTASI SEBENAR 09 Catatan

ST2: Meningkatkan pencapaian semua A ST1:Meningkatkan perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru ST4: Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru ST3: Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan mengadakan perkembangan staf

62.5

72.5

80

85

90

15

12

Meningkatkan penggunaan ICT dalam P&P

*Perlu dicatat dalam ruangan PRESTASI SEBENAR Jika laporan diminta sebelum keputusan UPSR diumumkan.

ULASAN:................................................................................................................................................ LAPORAN DISEDIAKAN OLEH:.....................................................................................................................

24 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

5) Pelan Strategik dan Taktikal Panitia atau Unit-unit HEM atau Kokurikulum Contoh: i) a) Pelan Strategik Panitia berdasarkan KPI Kurikulum/Akademik (Jadual Objektif dan KPI Kurikulum diikuti Sasaran Panitia Bahasa Malaysia) ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian akademik sehingga jauh melepasi pencapaian purata peringkat negeri dari segi kualiti dan kuantiti OBJEKTIF

Pencapaian akademik dari segi kuantiti masih rendah berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri

Objektif Meningkatkan UPSR dari segi kualiti Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti

Meningkatkan UPSR dari segi kualiti Meningkatkan UPSR dari segi kuantiti Meningkatkan penguasaan 3M PERINGKAT KURIKULUM/AKADEMIK PERINGKAT PANITIA Sasaran Sasaran BM-Penulisan Strategi/ KPI Pelan Taktikal Matriks Cows TOV 10 11 12 13 TOV 10 11 12 13 12 62.5 15 72.5 20 80 30 85 45 90 20 70 22 75 25 81 28 86 31 91

Bil. 5A % lulus UPSR

25 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

b) Pelan Taktikal Peringkat Panitia 2010 Bil 1 Strategi A Bintang Penulisan BM Tanggungjawab Ketua Panitia BM dan semua GMP BM Tempoh 2 minggu akhir penggal 1&2

(Contoh: PT Bidang Kurikulum/Akademik: BM-Penulisan UPSR, ms.146) Kos/Sumber RM2000 X 2 PIBG Output/ Hasil 50% A (2009) 55% A (2010) KPI 1. Bilangan program 2. % A melalui ujian Pelan Catatan/Status Kontigensi Sediakan modulmodul latihan peningkatan kendiri

26 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

ii) a) Pelan Strategik dan Taktikal Unit Sukan & Permainan berdasarkan KPI Kokurikulum (Jadual Objektif dan KPI Kurikulum dikuti Sasaran Sukan Permainan) ISU STRATEGIK Pencapaian kokurikulum peringkat negeri masih belum menyerlah. Peratus penyertaan Pelajar dalam aktiviti kokurikulum di tahap sederhana MATLAMAT STRATEGIK Tingkatkan pencapaian aktiviti kokurikulum sehingga ke peringkat negeri OBJEKTIF

Meningkatkan pencapaian sukan permainan sehingga ke peringkat negeri PERINGKAT BIDANG- KOKURIKULUM PERINGKAT SUKAN PERMAINAN Sasaran Sasaran Permainan Strategi /Matriks Pelan Taktikal Objektif KPI T T T T T T T T COWS (Strategi) TOV TOV 10 11 12 13 10 11 12 13 B B B B B PT1 H H H H PT2 (Dari jadual T T T T PT3 SWOC) BJ BJ BJ PT4 Meningkatkan Bilangan R R PT5 pencapaian pasukan 1 3 4 5 6 BT PT6 sukan permainan PT berbeza permainan menjadi Jumlah kejuaraan mengikut tahun sehingga ke cemerlang di 1 3 4 5 6 di peringkat negeri dan jenis peringkat peringkat permainan negeri negeri Nota: Sasaran peringakt sukan B=Bola sepak H=Hoki T=Sepak takraw (permainan) perlulah selari dengan sasaran BJ=Bola jaring R=Ragbi BT=Bola tampar peringkat kokurikulum.

27 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

b) Pelan Taktikal Peringkat Sukan & Permainan 2010 Bil 1 Strategi A (Program) Brazil Malaysia Tanggungjawab Jurulatih bola sepak Tempoh Setiap petang 3 kali seminggu Output/ KPI Hasil RM3000 Juara 1. Ulangan Kokurikulum negeri latihan Kos/Sumber 2. Bilangan kemenangan peringkat daerah Pelan Kontigensi Jurulatih gantian yang berkaliber Catatan/Status

6) Implementasi Strategi (ms.:269) Mesyuarat untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan Pengurusan Strategik Taklimat kepada semua warga sekolah Promosikan kepada ibu bapa melalui kempen atau majlis yang khusus Jemput stake holder ke sekolah untuk menerangkan program yang dirancangkan Atau ke PPD memberi taklimat tentang program yang telah dirancangkan

28 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

7) Kaedah Penjilidan Dokumen Perancangan Strategik

1) Pelan Strategik : Mengandungi a) Pengenalan b) Jadual Kerja c) Latar Belakang Sekolah d) Hala Tuju Sekolah:Mandat, Misi & Visi dan Piagam Pelanggan e) Analisis Persekitaran dan Isu f) Pelan Strategik 2010-2013 2) Borang Pengukuran Prestasi dan Maklumbalas 2009 3) Pelan Taktikal dan Pelan Operasi 2010 4) Borang Pengukuran Prestasi dan Maklumbalas 2010 5) Pelan Taktikal dan Pelan Operasi 2011 6) Borang Pengukuran Prestasi dan Maklumbalas 2011 dan seterusnya.

29 | P a g e

Perancangan Strategik Sekolah Selangor

Pembahagian Bidang-bidang dalam kalangan Guru Penolong Kanan

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8

Bidang Kurikulum Kewangan Sumber Manusia Hal Ehwal Murid Pengurusan Pejabat Kemudahan Fizikal Kokurikulum Hubungan Luar

PK PKT PKT PKT PK-HEM PK-HEM PK-HEM PK-KK PK-KK

Anda mungkin juga menyukai