KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Click to edit Master subtitle style

NI2003

11

KONSEP PENGUJIAN Teknik sistematik untuk mengukur perubahan Click to edit Master subtitle style tingkahlaku dan perkembangan seseorang pelajar • NI2003 22 .

KONSEP PENGUKURAN • Proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan guru 33 NI2003 .

KONSEP PENILAIAN • • • • Proses sistematik mengumpul maklumat Menggunakan maklumat untuk membuat taksiran Membuat keputusan Mengambil tindakan berdasarkan maklumat tersebut 44 NI2003 .

Mengetahui keberkesanan pengajaran guru.Penilaian Kendalian Sekolah • • • • • Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Merancang dan mengubahsuai pengajaran. Menjalankan tindakan susulan. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid dari masa ke semasa. 55 NI2003 .

ALAT PENGUKURAN • • • • • • Ujian Soal jawab Soal Selidik Senarai semak Inventori Pemerhatian 66 NI2003 .

CIRI-CIRI UTAMA UJIAN ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Keesahan Kebolehpercayaan Keobjektifan Kebolehtadbiran Kemudahtafsiran 77 NI2003 .

v v v v Keesahan Keesahan Keesahan Keesahan isi ramalan gagasan serentak 88 NI2003 .• KEESAHAN q Takat sesuatu ujian dapat memenuhi tujuannya.

v Keesahan isi – Takat ujian mengukur satu domain tugasan yang ditentukan Keesahan ramalan – Takat ujian meramal kebolehan seseorang calon menjalankan sesuatu tugas dalam situasi yang lain atau masa depan NI2003 99 • .

v NI2003 1010 .Keesahan gagasan Takat sesuatu trait hipotetikal dibayangkan di dalam pencapaian ujian v Keesahan serentak Ciri yang harus terdapat dalam sesuatu ujian menentukan taraf murid.

NI2003 1111 .• KEBOLEHPERCAYAAN ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ketekalan sesuatu ujian Pencapaian dan prestasi calon yang tekal Ketidaktekalan boleh menjejaskan kebolehpercayaan ujian Kebolehpercayaan sesuatu ujian dapat dipertinggikan dengan menambahkan jumlah soalan Ujian yang sah adalah bolehpercayai tetapi ujian yang bolehpercayai tidak semesti sah.

• KEOBJEKTIFAN ♦ ♦ ♦ Pemeriksa-pemeriksa yang mahir memberikan markat yang sama kepada jawapan yang sama Soalan objektif mempunyai keobjektifan yang tinggi. Ujian esei mempunyai keobjektifan lebih rendah berbanding ujian objektif 1212 NI2003 .

kos dan pengurusan ujian. Alat penilaian mengambilkira masa. 1313 NI2003 .• KEBOLEHTADBIRAN ♦ ♦ ♦ Ujian ditadbir dan dilaksanakan oleh personel yang mahir dalam bidang pengukuran. Penilaian dan pemarkahan membantu kebolehtadbiran ujian.

1414 NI2003 . Berbagai kaedah untuk mentafsir sesuatu ujian dan ia bergantung kepada tujuan ujian. bakat dan kebolehan calon.♦ KEMUDAHTAFSIRAN ♦ ♦ Sesuatu ujian perlu ditafsir dengan tepat dan berkesan untuk menguji sesuatu perkara seperti kecerdasan.

mentafsir NI2003 1515 .Cadangan frasa objektif perlakuan • • • • • • Mengetahui – menyenaraikan Memahami – menerangkan Mengaplikasi – menyelesaikan Menganalisis – menghuraikan Mensintesis .membina Menilai .

Aras Domain Kognitif – Taxonomi Bloom • • • • • • Pengetahuan Kefahaman Penggunaan Analisis Sintesis Penilaian NI2003 1616 .

Thank you. ubi kayu . Terima kasih .Sekian Daun selasih. 2003 NI2003 1717 .