Anda di halaman 1dari 9

Isu-isu Laras SASTERA 1 a)

STPM 2012/2013

INTITUT PENGAJIAN TINGGI SWASTA (IPTS) Pengenalan :


Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat mendemokrasikan pendidikan. Pengkorporatan IPTA penting untuk merealisasikan Malaysia sebagai Pusat Pendidikan Cemerlang. Pendidikan swasta menjadi semakin penting sejajar dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Masyarakat mula menerima pendidikan swasta sebagai alternatif untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Menggalakkan kemunculan kolej-kolej dan universiti swasta seperti Universiti Telekom (UNITEL), dan Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Kerajaan harus mengawasi perkembangan IPTS agar perkembangan itu tidak mendatangkan sebarang masalah kepada masyarakat dan negara. IPTS tempatan turut mendapat pengiktirafan universiti asing. Menjanjikan skim yang lebih kompetitif dengan wujudnya persaingan. Memberi insentif menurut kecemerlangan perkhidmatan dan produktif. Mengurangkan kecenderungan mereka yang terbabit untuk berhijrah demi melanjutkan pelajaran. Membolehkan negara memiliki ribuan graduan dalam pelbagai bidang dan ilmu.

c)

Keburukan :
Perkembangannya terlalu pesat sehingga sukar dikawal. Yuran pengajian kebanyakannya lebih tinggi dan bersifat mengutamakan keuntungan. Sesetengah IPTS menaikkan yuran pengajian lebih 5 kali ganda dan dianggap terlalu mahal. Pelajar-pelajar miskin akan menghadapi masalah kewangan/tidak mampu. Penaja biasiswa akan berkurangan dengan bertambahnya bilangan IPTS. Beban hutang pelajar/siswa akan meningkat dan menimbulkan masalah sosial. Dianggap bersifat terlalu komersil walaupun menawarkan perkhidmatan yang baik. Sesetengahnya tidak diiktiraf oleh pihak kerajaan. Menimbulkan masalah pengangguran di kalangan graduan lepasan IPTS. Penggunaan bahasa Inggeris lebih dipentingkan sehingga mengabaikan bahasa kebangsaan. Kurang menekankan matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Sesetengah kursus yang ditawarkan di IPTS tidak diiktiraf oleh kerajaan tempatan. Menimbulkan masalah double standard.

b)

Kebaikan :
Pertambahan kolej-kolej dan universiti swasta memperluas peluang kepada rakyat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Program-program kembar memberikan peluang kepada lebih ramai lepasan SPM dan STPM untuk memperoleh diploma dan Ijazah. Malaysia mencapai wawasan menjadkan masyarakat berilmu dan inovatif. Boleh meringankan beban kewangan dan pentadbiran awam. Dapat berganding bahu dengan kerajaan untuk melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separuh mahir untuk menjana kemajuan negara. Pelbagai kursus ditawarkan di IPTS bagi memenuhi keperluan pasaran guna tenaga tempatan. Berdaya saing tinggi dan setanding IPT tempatan/luar negara. Pelajar turut diberikan pelbagai latihan kemahiran dan kepakaran. Pelajar dilatih dan diberikan tauliah dalam bidang kejuruteraan, komunikasi, pengurusan, pentadbiran. Pertambahan tenaga mahir mampu mengelakkan pergantungan kepada pakar asing. Dapat menjimatkan kos berbanding pengambilan pakar-pakar asing. Perkembangan pesat perkhidmatan pendidikan swasta dapat meningkatkan peluang pekerjaan : Kemunculan kolej-kolej dan univerisiti swasta dapat mengatasi pengangguran kerana tenaga pengajar serta kakitangan yang ramai dapat diserap. Pengkorporatan IPTA akan membendung fenomena penghijrahan pensyarah (brain drain). Perkhidmatan bermotif keuntungan mendorong peningkatan produktiviti. Lebih banyak korporat dan pelabur tertarik kepada perkhidmatan swasta. Potensi masa depannya cerah kerana mampu menjadi industri yang menguntungkan. Kemasukan pelajar-pelajar asing ke IPTS menjadi saluran kemasukan tukaran wang asing. Meningkatkan pendapatan negara dan menjana kemajuan ekonomi negara. Membantu kerajaan dalam merealisasikan wawasan untuk menjadikan Malaysia sebagai Pusat Pendidikan Cemerlang/kecemerlangan ilmu di rantau ini : Malaysia setanding dengan negara-negara maju yang lain. Pelajar dari luar negara, khususnya di rantau ini, tertarik untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia.

d)

Langkah-langkah Mengatasi Masalah :


Kerajaan peru mengkaji semula/merancang pelaksanaannya dengan lebih teliti dan memastikan agar tiada implikasi sosioekonomi. Boleh perkenalkan kursus dan ilmu-ilmu moden. Menyediakan prasarana moden dan canggih serta peralatan yang lengkap. Aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan (R&D atau P&P) dalam negara harus dipertingkat. IPTS harus menekankan pencapaian matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Kursus-kursus yang ditawarkan hanya yang diiktiraf oleh kerajaan agar tidak menimbulkan masalah pengangguran dalam kalangan siswazah. Kos pengajian harus dikurangkan agar lebih ramai pelajar mampu mengikuti pengajian di IPTS. Pinjaman kewangan dapat menampung keperluan pelajar yang menghadapi masalah kewangan. Sumbangan pihak swasta amat penting untuk menjayakan pelaksanaannya. Pihak pengusaha tidak mementingkan keuntungan yang keterlaluan. Kerajaan mengawal pertumbuhan IPTS yang semakin pesat.

2 a)

KESESAKAN JALAN RAYA Pengenalan :


Masalah kesesakan jalan raya berlaku di bandarbandar utama. Keadaan ini mampu menjejaskan kualiti hidup warga kota. Fenomena di kota ini kian kritikal dan perlu diatasi dengan segera. Kesesakan lalu lintas yang parah boleh membantutkan pembangunan bandar. Lalu lintas yang licin amat penting bagi kemajuan sesebuah bandar.

d)

Langkah-langkah Mengatasi :
Kerajaan dan media massa harus menyedarkan rakyat melalui kempen-kempen yang berkaitan. Memberi pendedahan kepada para pengguna jalan raya tentang cara-cara untuk mengatasi kesesakan. Menyediakan sistem perhubungan/pengangkutan alternatif (KOMUTER, LRT, dan monorel). Mengkaji dan membentuk perancangan perbandaran jangka panjang yang lebih teliti. Peranan media massa pupuk kesedaran warga kota agar mengubah sikap negatif/lebih berhemat. Mengehadkan pengeluaran lessen kenderaan dan undang-undang jalan raya. Menggalakkan masyarakat berkongsi kereta dan menggunakan kemudahan pengangkutan awam. Sikap prihatin dan kesedaran sivik dalam kalangan pengguna jalan raya perlu ditingkatkan. Kerajaan hendaklah membaiki taraf sistem pengangkutan awam/menyediakan sistem alternatif. Menambah lorong khas dan mengehadkan zon-zon tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu. Memastikan perkhidmatan awam lebih cekap dan selesa.

b)

Kesan-kesan Negatif :
Mobilisasi orang ramai bagi pelbagai urusan terganggu. Perkhidmatan bas dan teksi kurang diminati kerana pengguna mudah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Pengangkutan awam lain menjadi alternatif untuk mengatasi kesesakan. Pendapatan para pemandu teksi dan perkhidmatan bas terjejas. Menjejaskan industri pelancongan. Kerajaan terpaksa menampung kos untuk membina lebih banyak jalan raya. Pembebasan gas-gas beracun seperti karbon monoksida menyebabkan pencemaran udara berleluasa. Udara menjadi semakin kotor dan tidak selamat bagi penghuni kota yang terbabit. Penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan meningkat. Penyakit berbahaya mudah merebak melalui udara kotor. Kehidupan di kota menjadi tidak selesa/menjejaskan kesihatan.

c)

Punca-punca :
Proses perbandaran yang pesat menyebabkan warga kota menghadapi masalah kesesakan. Pertumbuhan ekonomi memesatkan aktiviti komersial dan perkhidmatan di bandar. Banyak peluang pekerjaan di bandar menyebabkan penghijrahan berlaku sehingga menimbulkan masalah kesesakan. Mobilisasi orang ramai bagi pelbagai urusan rasmi dan persendirian bertambah mengakibatkan pertambahan kenderaan. Peningkatan taraf hidup dan penduduk bandar turut mengakibatkan kesesakan jalan raya. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan perkapita meningkatkan kemampuan untuk membeli/memiliki kenderaan persendirian. Kepesatan perkembangan teknologi automobile menggalakkan pembelian kenderaan persendirian. Sikap pengguna jalan raya yang kurang toleransi menambah masalah kesesakan lalu lintas. Bilangan kenderaan yang keluar masuk bandar meningkat sehingga berlipat kali ganda. Sistem pengangkutan dan perhubungan awam turut mengakibatkan kesesakan lalu lintas. Perkhidmatan bas dan teksi kurang diminati kerana tidak menepati waktu dan kekerapan. Keadaan pengangkutan awam kurang selesa kerana mengambil penumpang yang berlebihan/penuh sesak. Orang ramai yang mengutamakan keselesaan diri gemar mengguna kenderaan sendiri.

3
a)

SEKOLAH BESTARI
Pengenalan :
Wawasan kerajaan untuk memajukan industri teknologi maklumat di Malaysia melalui penubuhan Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor MSC) pada tahun 1977. Sekolah Bestari merupakan salah satu daripada tujuh aplikasi perdana yang dilancarkan sebagai teras kepada MSC. Menyediakan teknologi maklumat ke arah mencapai Wawasan 2020. Merupakan institusi pendidikan yang diubah dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran, serta pengurusan sekolah selaras dengan perkembangan teknologi maklumat (IT). Penggunaan perkataan smart atau 'bestari' sesuai dengan konsep sekolah ini. Lima matlamat penubuhannya adalah untuk menggalakkan perkembangan individu, membekalkan peluang bagi individu memajukan kemampuannya yang tersendiri, menghasilkan tenaga kerja yang celik teknologi, membentuk sistem pendidikan yang mengamalkan demokrasi, serta meningkatkan penglibatan pihak pelabur termasuk ibu bapa, komuniti, dan sektor swasta dalam proses pendidikan.

c)

Kebaikan Sekolah Bestari :


Semua pelajar boleh belajar berdasarkan sistem pendidikan demokrasi. Kurikulum yang digunakan mengambil kira keperluan dan keupayaan pelajar sebagai individu yang berbezabeza dalam suasana sekolah yang menggalakkan pembelajaran. Penaksiran yang berterusan untuk menyokong pengajaran. Menggunakan teknologi maklumat yang meluas menambah kemahiran dan pengetahuan. Tenaga pengajar dan pengetua yang berpengalaman / professional. Penggunaan komputer dan internet menjadkan tugastugas pengurusan sekolah lebih cekap. Memanfaatkan guru yang ingin mengetahui tentang internet agar dapat diaplikasikan di sekolah. Dapat memaparkan pengalaman pendidik lain yang telah membentuk aktiviti berasaskan internet untuk guru dan pelajar sekolah dari seluruh dunia. Semua pihak yang bertanggungjawab terhadap kemajuan sekolah akan dilengkapkan dengan ilmu dan kemahiran yang tertentu yang membolehkan individu berkenaan menyumbang kepada perkembangan sekolah. Aktiviti persediaan mengajar oleh guru, pemilihan bukubuku dan bahan rujukan, pengajaran, penilaian, dan penaksiran mudah dan berkesan. Menghasilkan pelajar yang bersedia untuk pendidikan tinggi dan menempuh alam pekerjaan. Pengajaran dan pembelajaran memberi penekanan kepada kurikulum yang mampu membentuk pelajar yang seimbang. Pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan pelbagai kaedah untuk memastikan semua pelajar memperoleh kemahiran asas. Penilaian dan peperiksaan memberikan gambaran sebenar tentang kesediaan, pencapaian, dan sahsiah pelajar. Bahan yang digunakan semasa belajar amat menyeronokkan untuk digunakan serta mencabar meupayaan pelajar di samping membantu pelajar faham apa yang hendak disampaikan. Bahan dibina dengan kombinasi buku, model, perisian kursus, bahan rangkaian, bahan internet, dan sebagainya. Mewujudkan suasana yang menyeronokakan pelajar ketika berada di sekolah. Pelajar belajar mengikut kemampuan sendiri tanpa peru bimbang tentang ketinggalan atau terlalu ke depan. Peperiksaan akan hanya diambil apabila pelajar benarbenar bersedia dan dalam sesuatu kelas itu tidak semua pelajar belajar dan diajar mengikut kadar dan kaedah yang sama. Penggunaan teknologi membolehkan pelajar memilih modul-modul pembelajaran yang bersesuaian dengan pencapaiannya. Pelajar dan guru boleh menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat daripada perpustakaan, universiti, industri, agensi kerajaan, badan sukarela, dan sebagainya. Pelajar juga boleh berinteraksi dengan pelajar-pelajar dari tempat lain melalui internet. Ibu bapa dan masyarakat dapat memberi sumbangan yang lebih positif terhadap perkembangan anak-anak mereka di sekolah dan juga perkembangan sekolah. Teknologi membolehkan sekolah memanfaatkan sumber maklumat yang ada. Ibu bapa boleh mengesan kemajuan anak mereka di sekolah. Sekolah juga boleh digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk meneruskan pendidikan mereka. Berdasarkan polisi yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan awam, pemilihan dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran (seperti perisian kursus, perisian sokongan, buku teks, bahan rangkaian, dan lain-lain).

b)

Cabaran Pelaksanaan Sekolah Bestari :


Kerajaan terpaksa memperuntukkan wang yang banyak untuk melaksanakannya. Peralatan yang canggih dan mahal harganya serta berisiko terpaksa disediakan. Keselamatan peralatan yang disediakan tidak terjamin/terdedah kepada risiko kecurian/kerosakan dan akan menyebabkan kerugian yang besar. Sesetengah golongan mungkin menyalahgunakan peralatan yang disediakan tersebut. Guru bersikap negatif/tidak berupaya untuk mempelajari perkara yang dianggap berteknologi tinggi yang harus diaplikasikan dalam P&P. Guru dibebankan dengan tugas yang mencabar seperti menganalisis data/markah peperiksaan dan membuat jadual waktu sekolah, menyediakan bahan pengajaran dan [embelajaran (P&P), dengan menggunakan komputer dan internet. Guru memerlukan masa yang lama untuk menyediakan bahan bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran IT yang mantap di kalangan tenaga pengajar diperlukan bagi menjayakan konsep Sekolah Bestari. Sekolah Bestari Cuma akan mempunyai bangunan bestari yang tidak dapat dimanfaatkan murid sekiranya guru tidak bestari. Sekolah Bestari bergantung kepada keupayaan guru mengintegrasikan teknologi komputer untuk menyempurnakan objektif pembelajaran. Peluang menyertainya terbatas kumpulan sasaran hanya melibatkan pelajar-pelajar yang tinggal di kota. Golongan pelajar di kawasan desa akan terpinggir daripada menikmati kemudahan yang diperuntukkan. Kurangnya bilangan tenaga pengajar / pelajar Melayu yang mengambil inisiatif untuk menerima perubahan yang diwarwarkan oleh kerajaan. Tempoh yang diambil untuk menjayakan konsep Sekolah Bestari dalam sistem pendidikan akan mengambil masa yang lama. Kurang kerjasama / sokongan daripada pihak ibu bapa, masyarakat serta warga sekolah mungkin menjejaskan pelaksanaannya. Melibatkan proses yang cekap dan sumber manusia yang bertanggungjawab, berkemahiran, dan dedikasi. Fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran, penggunaan sumber manusia, dan teknologi peru dikaji semula agar menepati matlamatnya.

4 a)

INDUSTRI FILEM TEMPATAN Pengenalan :


Filem Melayu sudah lama berkembang mendapat sambutan baik pada masa lampau. Filem-filem / teater klasik yang berunsur lagenda / mitos / sejarah tanah air pada suatu ketika dahulu amat popular dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Zaman kegemilangan industri filem Melayu pada tahun 50-an hingga 60-an. Penerbit filem tempatan kini masih gagal mengembalikan kegemilangan filem Melayu. Industry filem tempatan masih tidak mampu bersaing dengan filem-filem asing. Banyak faktor yang menyebabkan industri filem tempatan terjejas dan rakyat meminati filem-filem asing seperti filem-filem Hindi, Hong Kong, dan Barat. Kekurangan prasarana penting dalam pembikinan filem yang berkualiti. Skrip yang kurang menarik serta berkualiti sederhana. Kurang sambutan dan sokongan masyarakat tempatan yang lebih memibati filem-filem asing berbentuk aksi dan seram. Kekurangan modal untuk menghasilkan filem-filem yang berkualiti. Gagal menerapkan unsur-unsur budaya ketimuran.

c)

Kesan Negatif :
Kecintaan terhadap filem-filem asing ini menjadkan rakyat tempatan terpengaruh dengan unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat kita. Industri filem tempatan menjadi lebih terpinggir di negara sendiri. Seni perfileman, khususnya filem untuk tayangan pawagam sekarang masih merosot. Pengusaha terus mengutamakan soal keuntungan semata-mata serta menempa nama sahaja. Aspek pembikinan, skrip, lakonan, dan pengarahannya masih setanding dengan filem-filem asing. Kegiatan cetak rompak / penjualan VCD filem-filem asing / tempatan menjejaskan industri filem. Penonton / masyarakat pengguna, khususnya remaja, mudah terpengaruh dengan unsur-unsur budaya asing / liar kerana lebih kerap menonton filem-filem asing. Unsur-unsur budaya ketimuran yang gagal diterapkan oleh pengarah filem tempatan menyebabkan budaya tradisi ketimuran semakin terpinggir. Masyarakat tempatan, khususnya generasi muda, kurang mengamalkan budaya sendiri. Penonton lebih meminati cerita-cerita aksi atau berunsur ganas menyebabkan mereka terpengaruh dengan budaya kuning yang berunsur negatif. Pengaruh negatif tersebut akan menular dalam kalangan remaja dan menyebabkan gejala sosial dan jenayah juvana semakin meningkat. Nilai-nilai murni dan keagamaan yang gagal diserap ke dalam filem-filem tempatan menyebabkan wawasan untuk mewujudkan masyarakat penyayang sukar direalisasikan. Lagenda tempatan menjadi semakin dilupakan kerana kurangnya usaha di kalangan pengusaha filem untuk menghidupkan semula cerita-cerita yang berteraskan sejarah dan lagenda tanah air yang dahulunya masyhur. Karyawan yang mempunyai bakat yang lebih terserlah gagal diketengahkan kerana kurang keyakinan diri tehadap sokongan masyarakat setempat. Sambutan terhadap filem-filem tempatan semakin dingin.

b)

Punca-punca Cabaran :

Kemerosotan,

Masalah,

dan

Teknik dan kecekapan pembikinan filem tempatan jauh ketinggalan. Peralatan dan kelengkapan penggambaran / pemprosesan tidak terkini. Tiada peralatan / kelengkapan canggih sehingga adegan-adegan yang menarik tidak dapat dihasilkan. Kekurangan modal dan syarikat-syarikat penerbitan yang berdaya saing. Tidak dapat menimbulkan impak bunyi dan persekitaran yang istimewa. Perjalanan cerita terlalu hambar dan membosankan penonton. Barisan pelakon kurang berbakat / tidak cukup mahir dalam persembahan watak secara semula jadi / berkesan. Kebanyakan pelakon baru menempa nama dalam bidang nyanyian. Kurangnya disiplin serta komitmen pelakon dan kakitangan syarikat penerbit menjadi penghalang kemajuan industri filem tempatan. Para pengarah dan anggota lain kurang pendedahan dan pengalaman. Kebanyakan mereka hanya terlibat secara sambilan sahaja. Faktor tema dan skrip yang kurang menarik / kurang kreatif menjejaskan mutu filem tempatan. Kurang kemampuan karyawan berkarya / bakat pelakon yang lebih terserlah / sokongan masyarakat. Gagal mengutarakan filem-filem aksi, unsur seram, dan rekaan sains. Latar yang kurang menarik hanya di dalam negara dan tidak seperti latar filem-filem asing yang memaparkan keindahan alam semula jadi. Terdapat kegiatan cetak rompak / penjualan VCD filem-filem asing yang berleluasa menyebabkan industri filem tempatan terjejas. Pengusaha filem tempatan kurang menerapkan budaya ketimuran. Kurangnya daya saing di kalangan pengusaha juga merupakan punca kemerosotan industri filem tempatan. Barisan pelakon kurang mempunyai semangat, serta keyakinan diri. Mereka kurang mendapat sokongan masyarakat setempat yang benar-benar mencintai filem tempatan. Tidak menepati cita rasa semua golongan masyarakat pengguna yang terdiri daripada pelbagai kaum dan peringkat umur. Hanya mengutarakan isu-isu yang kurang menarik seperti percintaan dan zaman muda-mudi sematamata.

d)

Langkah-langkah Mengatasi :
Para penerbit dan pengarah bersatu untuk mewujudkan satu konsortium perfileman. Mereka sepatutnya merintis jalan kepada penggabungan pengalaman, kemahiran, serta modal. Konsortium perfileman boleh memperuntukkan modal yang lebih besar seperti di Hollywood dan Bollywood serta menghasilkan filem-filem bersifat mega dan box-office Mewujudkan prasarana seperti studio yang canggih dan lengkap dengan segala peralatan terkini.

Seluruh anggota industri filem tempatan hendaklah berusaha gigih meningkatkan bakat, kemahiran, dan profesionalisme masing-masing. Mereka harus mengubah sikap agar mengutamakan kemahiran dan kesempurnaan produk bukan kerana kebendaan / menempa nama semata-mata. Mereka harus menjaga modal dan tenaga bagi mewujudkan kolej atau akademi seni lakonan. Para pelakon perlulah bersikap terbuka dalam menerima kritikan dan memperbaiki kelemahan. Memupuk persefahaman dan kerjasama antara anggota filem tempatan. Kerajaan dan pihak swasta harus membantu / menyokong usaha industri filem tempatan. Rakyat juga harus bersifat positif terhadap filem tempatan / memberi sokongan yang padu. Filem-filem tempatan harus digarap agar dapat membentuk moral masyarakat / nilai-nilai murni. Mempopularkan semula seni teater / filem klasik agar pengaruh budaya kuning dapat dibendung. Generasi kini harus menyokong industri filem tempatan agar tidak terpinggir di negara sendiri. Media elektronik seperti stesen televisyen mengehadkan penyiaran filem-filem asing. Pengusaha filem tempatan perlulah menerapkan budaya tempatan dalam masyarakat kita secara lebih serius dan terancang melalui filem-filem yang dihasilkan. Media elektronik, khususnya stesen televisyen perlu mengehadkan penyiaran filem-filem asing. Peranan media massa dalam memupuk semangat kekitaan serta sokongan masyarakat setempat. Pihak media massa, khususnya akhbar, perlu mengehadkan informasi mengenai filem-filem asing agar dapat mengubah pandangan masyarakat tempatan untuk menyokong industri filem tempatan. Masyarakat tempatan menyokong usaha karyawan sedia ada agar daya kreativiti mereka terserlah. Industri filem harus ditangani dengan teliti untuk melahirkan bakat hebat yang berkaliber. Filem-filem tempatan perlu mempunyai daya tarikan yang hebat setanding dengan filem asing termasuk teknik dan lokasi penggambarannya. Pengambarannya perlu berlatarkan lokasi yang menarik serta dihiasi keindahan alam semula jadi. Menggunakan muzik latar dan lagu-lagu yang hebat menurut cita rasa semua lapisan masyarakat penonton. Penggunaan teknologi canggih terkini membolehkan pengarah mempelbagaikan teknik penggambaran an latarnya. Hanya pelabon dan kakitangan yang berdisiplin dan berbakat sahaja diambil bekerja dengan syarikat penerbit yang terbabit agar industri ini terus berkembang maju. Mengutarakan isu-isu yang menarik selain percintaan dan zaman muda mudi semata-mata. Generasi kini terus menyokong filem-filem asing sehingga industri filem tempatan menjadi lebih terpinggir di negara sendiri. Kekurangan prasarana penting serta skrip yang menarik dan berkualiti. Kekurangan tema filem yang menarik diutarakan. Filem-filem ringan yang hanya berbentuk hiburan sahaja dikurangkan pembikinannya kerana tidak mampu bersaing di pasaran global. Para pengusaha filem tempatan perlulah menerapkan budaya tempatan dalam masyarakat kita, melalui filem-filem yang dihasilkan. Filem yang bermutu dan boleh dibanggakan perlulah dihasilkan agar setanding dengan filemfilem asing yang diminati. Kita patut menyokong usaha karyawan yang sedia ada kini dalam mengenengahkan bakat dan kreativiti mereka dalam industri perfileman. Kerja kreatif berhubung kait dengan bakat yang dipupuk, perlulah dibentuk agar dapat menampilkan barisan pelakon yang lebih hebat dan diminati oleh semua golongan masyarakat.

5 a)

ISU TENAGA KERJA ASING Pengenalan :


Kebanjiran pendatang asing tanpa izin (PATI) yang datang ke negara ini dengan tujuan untuk mencari rezeki, menimbulkan pelbagai kesan sosioekonomi. Mereka yang terbabit datang dari Indonesia, Bangladesh, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Afrika. Kawalan kemasukan serta penguatkuasaan undang-undang dipertingkat untuk membanteras gejala tersebut. Kerajaan Malaysia hanya mengambil pekerja asing secara sah, yang diperlukan bagi sektor-sektor tertentu.

d)

Kebaikan Tenaga Kerja Asing :


Membantu mengembang / menjana ekonomi negara. Mengurangkan masalah kekurangan tenaga kerja di sektor perkilangan, perladangan, dan pembinaan. Mengadakan persaingan yang sihat antara pekerja tempatan dengan tenaga kerja asing. Mempercepat proses pembangunan. Membantu mengatasi masalah rumah terbengkalai. Mengurangkan kos buruh kepada majikan. Membolehkan lebih ramai wanita / kaum ibu keluar bekerja dengan adanya pembantu rumah. Kerjasama / hubungan diplomatik yang lebih baik dengan negara asal pekerja terbabit.

b)

Punca-punca Kedatangan Tenaga Kerja Asing :


Masalah kemiskinan / tekanan hidup di negara asal mereka. Keadaan politik di negara asal yang tidak stabil. Ancaman keselamatan seperti bencana alam di negara asal. Ingin mencuba nasib untuk mencari rezeki di negara makmur. Faktor ikatan kekurangan / kenalan / pengaruh rakan. Kekurangan tenaga buruh setempat dalam sektor perladangan dan pembinaan menggalakkan pengambilan tenaga kerja asing. Permintaan terhadap buruh / peluang pekerjaan yang luas / kadar upah yang lebih tinggi berbanding di negara asal. Dasar kerajaan terhadap pengambilan pekerja asing yang sah. Jaminan / perindungan terhadap pekerja asing di negara ini. Kemakmuran dan taraf hidup yang lebih tinggi di negara ini. Faktor latar belakang sejarah, dan budaya hidup masyarakat. Sikap pihak majikan yang lebih cenderung untuk mengambil buruh asing kerana mereka sanggup menerima gaji yang rendah.

e)

Usaha-usaha Pengawalan Tenaga Kerja Asing:


Kerajaan menggiatkan penguatkuasaan undangundang yang berkaitan dengan tenaga kerja asing. Kerajaan menguatkuasakan peraturan pendaftaran tenaga kerja asing dan membanteras sindiket haram. Memastikan tenaga kerja asing yang diambil bekerja menjalani pemeriksaan kesihatan, memiliki permit kerja, dan bekerja di sektor yang telah ditetapkan. Mengadakan kawalan yang ketat di sempadan / kawasan pantai bagi menghalang kemasukan PATI. Menambah bilangan operasi mencari mencari / menghantar pulang PATI (Operasi Nyah dan Operasi Pemutih). Mendenda dan menahan tenaga kerja asing yang tidak memiliki permit kerja / dokumen yang sah. Menghantar pulang tenaga kerja asing yang tidak memiliki dokumen yang sah / tanpa permit. Mengkaji semula undang-undang / mengenakan hukuman yang lebih berat agar pelaksanaan berkesan. Majikan yang ingkar dikenakan tindakan yang tegas / denda / hukuman yang lebih berat. Mengenakan tindakan terhadap pekerja asing ysng melanggar peraturan seperti merusuh. Kerjasama orang ramai untuk melaporkan tentang PATI / rakyat tempatan yang melindungi mereka. Kerjasama dengan negara asal pendatang tanpa izin (PATI) dan pekerja asing yang terbabit.

c)

Keburukan Tenaga Kerja Asing :


Mengakibatkan masalah penggunaan di kalangan rakyat di negara ini semakin rumit. Menyebabkan kadar upah pekerja setempat menjadi rendah. Menjejaskan taraf hidup penduduk tempatan. Kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk urusan penyelenggaraan tenaga kerja asing yang ditahan / dihantar pulang. Gejala sosial serta kadar jenayah meningkat. Pengaruh budaya kehidupan yang negatif. Menggalakkan wujudnya sindiket broker pekerja yang beroperasi secara haram. Rusuhan akibat dendam etnik di negara asal mengancam keselamatan penduduk tempatan.

6 a)

TEKNOLOGI AUTOMOBIL Pengenalan :


Industri yang berteknologi tinggi dan memerlukan kepakaran untuk mengendalikannya. Kepakaran manusia dalam teknologi automobil telah mewujudkan pelbagai rekaan yang semakin unik dan canggih. Teknologi automobil meningkatkan sektor industri yang berdaya saing di pasaran global. Perkembangannya mampu memajukan negaranegara membangun. Dapat menampung keperluan semasa sejajar dengan matlamat kerajaan menekankan kemahiran vokasional dalam sistem pendidikan. Mengatasi masalah pengangguran dengan adanya buruh-buruh mahir yang boleh diserap ke dalam sektor industri ini. Penglibatan pakar-pakar tempatan yang telah memperolehi kemahiran dari luar negara mampu membantu memajukan industri automobil tempatan.

e)

Langkah Mengatasi :
Meningkatkan kemampuan pakar-pakar automobil mereka cipta pelbagai jenis kenderaan yang lebih mementingkan aspek-aspek keselamatan. Mengurangkan penghasilan kenderaan bermuatan tinggi seperti van dan bas dua tingkat yang berisiko tinggi terhadap kemalangan jalan raya. Mengurangkan kelengkapan kemudahan di dalam kenderaan seperti peralatan hiburan serba moden yang melalaikan pemandu. Rekaan menitikberatkan konsep mesra alam untuk mengatasi masalah pencemaran. Mementingkan rekaan kenderaan yang dapat menangani masalah kesesakan lalu lintas.

b)

Kepentingannya :
Kemajuan / kepakaran manusia dalam teknologi automobil dapat memajukan negara. Kenderaan terkini yang direka cipta mempunyai kelajuan yang tinggi berisiko tinggi. Pakar-pakar automobil mampu mereka cipta pelbagai jenis kenderaan yang lebih canggih. Kemajuan dalam industri automobil mampu meningkatkan nama negara di mata dunia. Dapat menampung muatan yang banyak / tinggi menjimatkan masa dan ruangan. Menyediakan pelbagai pilihan kepada para pengguna menurut keperluan masing-masing.

c)

Kesan Positif :
Kepelbagaian dalam reka cipta kenderaan terkini memenuhi cita rasa pengguna. Kelengkapan di dalam kenderaan yang serba canggih menjamin keselesaan pengguna. Dapat menampung permintaan yang kian meningkat sejajar dengan pertambahan penduduk. Pasaran yang kian meningkat mewujudkan persaingan yang hebat di kalangan para pengeluar. Mewujudkan persaingan yang sihat dalam industri berteknologi tinggi. Kelajuan dan muatannya yang tinggi. Pengguna mempunyai banyak pilihan.

d)

Kesan Negatif :
Menggalakkan perlumbaan haram dan kemungkinan berlaku kemalangan semakin bertambah. Saiz kenderaan tidak seimbang dengan kelajuan / kuasa kuda sehingga menyebabkan kemalangan mudah berlaku. Kesesakan lalu lintas bertambah serius. Mewujudkan persaingan harga yang hebat. Manusia berlumba-lumba mencipta kenderaan.

7 a)

SUKAN Peranan/kepentingan pembangunan negara :


1. Meningkatkan imej negara 2. Negara akan lebih dikenali dan dihormati di peringkat antarabangsa Contoh sukan : badminton, skuash, boling, dan hoki Membantu negara dari aspek pelancongan

sukan

dalam

2.

Menyediakan jurulatih yang berwibawa Mengadakan kursus-kursus dalaman jangka pendek dan jangka panjang sehingga kursus ke peringkat antarabangsa supaya jurulatih mempunyai pengalaman dan kelayakan Mengimport jurulatih dari luar negara untuk memberi pendedahan kepada jurulatih negara Jurulatih yang berwibawa mampu mengesan bakat dan seterusnya melatih atlit sehingga

Dapat mewujudkan rakyat dan negara Sejak dibangku sekolah lagi perpaduan dapat di pupuk melalui pertandingan yang diadakan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan Para atlit yang berbilang kaum dapat 3.

Berjaya

Kemudahan infrastruktur sukan yang lengkap Tempat latihan yang lengkap seperti stadium, kolam renang, lapang sasar Peralatan latihan yang lengkap dan terkini disetiap lapangan

bekerjasama dalam pasukan Sukan juga dapat mengeratkan hubungan antara negara seperti Sukan Komanwel dan Sukan ASIA, Sukan SEA dan Sukan Olimpik. 4.

Penyediaan dan Pembangunan (R&D) R&D dalam pelbagai aspek seperti

pemakanan, kesihatan, rawatan, peralatan dan 3. Sebagai sumber pendapatan individu dan negara Atlit professional menjadikan sukan sebagai mata pencarian melalui penajaan Kemasukan para peserta, penonton dan 5. Insentif untuk atlit yang berjaya Ganjaran berupaya wang atau biasiswa Penghantaran atlit berlatih di luar negara Menawarkan pekerjaan yang sesuai Memberi anugerah sukan sebagainya Penyelidikan dijalankan bagi melahirkan atlit yang cemerlang

pelancong akan memberikan pendapatan yang lumayan. Contoh : perhotelan, pengangkutan Peningkatan jualan peralatan sukan seperti pakaian dan kasut Pengeluar peralatan sukan juga menyediakan banyak peluang pekerjaan

c) b) Langkah-langkah meningkatkan mutu sukan :


1. Pelaksanaan pelbagai program sukan Kementerian kerjasama Belia Majlis dan Sukan program Sukan Negara sukan dengan perlu untuk

Faedah menganjurkan sukan bertaraf dunia :


Meningkatkan mutu sukan negara Memajukan bidang sains sukan negara Memajukan bidang R&D dalam bidang sukan Menaikkan imej negara (menggalakkan industri pelancongan) Memajukan industri berasaskan industri sukan Memajukan infrastruktur sukan

memperbanyakkan mencungkil bakat

Program sukan di peringkat sekolah, negeri, dan kebangsaan perlu dijalankan sepanjang tahun

Mewujudkan sekolah sukan khas di peringkat rendah dan menengah untuk menempatkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang sukan

Memberi latihan pengurusan kepada pemimpin persatuan sukan Khidmat nasihat sukan

Latihan Intensif Laras SASTERA 1.

STPM 2012/2013

Perkembangan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) bertujuan untuk mengembangkan sistem pendidik di Malaysia. Namun begitu, perkembangan IPTS tanpa kawalan pihak kerajaan boleh mengundang pelbagai masalah. Bincangkan penyataan ini.

2. Pelbagai faktor dikenalpasti menyumbang kepada kesesakan jalan raya di Bandar-bandar utama di Malaysia. Langkah-langkah tertentu wajar diambil bagi mengatasi masalah tersebut. Huraikan penyataan ini. 3. Tidak diragui dari beberapa aspek Sekolah Bestari amat berupaya untuk meningkatkan kemajuan pendidik di Malaysia, namun ke arah merealisasinya tidaklah semudah yang dicita-citakan. Bincangkan. 4. Sistem pengangkutan awam yang cekap amat penting di Bandar-bandar besar, justeru langkahlangkah yang berkesan haruslah diambil bagi meningkatkan mutu perkhidmatannya. Bincangkan. 5. Selain kekurangan teknologi yang canggih, kemerosotan filem tempatan dipengaruhi juga oleh faktor yang lain. Jelaskan penyataan ini. 6. Kemasukan pekerja asing ke negara Malaysia telah menimbulkan pelbagai kesan. Bincangkan. 7. Kebanjiran pekerja asing ke negara ini berpunca daripada pelbagai faktor dan menimbulkan pelbagai masalah sosio ekonomi yang semakin membimbangkan masyarakat. Bincangkan. 8. Industri automotif telah membantu mengembangkan ekonomi negara, namun industri juga sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran pasaran global. Huraikan penyataan ini. 9. Sukan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan negara. Pelbagai langkah perlu dilaksanakan bagi meningkatkan mutu sukan negara. Bincangkan. 10. Meskipun industri perfileman tempatan dilihat memberi sumbangan tertentu, cabaran besar yang dihadapinya seolah-olah menyukarkan matlamatnya. Bincangkan. 11. Banyak pendapat mengatakan bahawa kesesakan lalu lintas terutamanya di pusat-pusat bandar bukan sahaja disebabkan oleh kelemahan sistem pengangkutan awam. Bincangkan penyataan ini.