Anda di halaman 1dari 6

TUGAS LOGMAT LATIHAN 4

Nama Kelas : HIDAYAT : B/S1 TI

Diketahui persamaan Boolean : a. f (x,y,z) = xyz + xzy + xyz b. f ( w,x,y,z ) = wxzy + wxyz +wxyz Buatlah : a. f (x,y,z) = xyz + xzy + xyz

1. Peta Karnaugh

0 0 x 0 1 1

yz 01 1 11 10 1

2. Buatlah gambar rangkaian logikanya

3. Bila memungkinkan, sederhanakan dengan metode karnaugh 0 0 0 x 1 1 yz 01 1 11 10 1 xy + xz

4. Tuliskan persamaan Boolean akhir hasil penyederhanaan f (x,y,z) = xyz + xzy + xyz f (x,y,z) = xy'+xz'

5. Gambarkan rangkaian logika yang sudah disederhanakan f (x,y,z) = xy'+xz'

6. Buktikan kesamaan tersebut dalam table kebenaran x 0 0 0 0 1 1 1 1 xyz 110 = xyz b. f ( w,x,y,z ) = wxzy + wxyz +wxyz 1. Peta Karnaugh 0 0 w x 0 0 01 11 10 yz 01 11 10 y 0 0 1 1 0 0 1 1 z 0 1 0 1 0 1 0 1 z' 1 0 1 0 1 0 1 0 y' 1 1 0 0 1 1 0 0 xy' 0 0 0 0 1 1 0 0 xz' 0 0 0 0 1 0 1 0 xy' + xz' 0 0 0 0 1 1 1 0

100 = xyz 101 = xyz f (x,y,z) = xyz + xyz+

1 1

2. Buatlah gambar rangkaian logikanya f ( w,x,y,z ) = wxzy + wxyz +wxyz

3. Bila memungkinkan, sederhanakan dengan metode karnaugh 0 0 0 0 01 11 1 0 yz 01 11 10

w x

1 1 1 = wyz + wxy

4. Tuliskan persamaan Boolean akhir hasil penyederhanaan

f ( w,x,y,z ) = wxzy + wxyz +wxyz wxy

f(w,x,y,z) = wyz +

5. Gambarkan rangkaian logika yang sudah disederhanakan

f(w,x,y,z) = wyz + wxy

6. Buktikan kesamaan tersebut dalam table kebenaran wyz + wx'y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

w 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

x 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

y 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

z 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

x' 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

wy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

wyz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

wx' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

wx'y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

1010 = wxyz 1011 = wxyz 1111 = wxyz f( w,x,y,z ) = wxyz + wxyz + wxyz