Buku Panduan PPG

2011

6.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PIM3101 PIM3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12

* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PIM3103 PIM3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 12

* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PIM3105 PIM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) TK** 14

* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.
(kemas kini Jan 2012) Page 30

Buku Panduan PPG

2011

Semester 4 KOD WAJ3114 PIM3107 PIM3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum - Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13**

* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 KURSUS KREDIT Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Pengurusan Sumber dan 3(2+1) Pengajaran Mikro, Makro Pendididikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 Semester 6 KOD WAJ3114 PIM3111 PIM3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 KOD WAJ3114 PIM3109

(kemas kini Jan 2012)

Page 31

Buku Panduan PPG

2011

Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PIM3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12

Semester 8 KOD EDU3109 PIM3114 PIM3115 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14

(kemas kini Jan 2012)

Page 32

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.