Anda di halaman 1dari 3

,

Tiada Tuhan selain Allah Maha Tunggal dan tiada sekutu bagi Nya,
bagi Nya Kerajaan, bagi Nya segala pujian. Dialah yang
menghidupkan dan mewafatkan dan Dia atas segala sesuatu
berkuasa

Maha Suci Allah, Segala Puji bagi Allah, Tiada Tuhan selain Allah,
Allah Maha Besar

Maha Suci Allah dan bagi Nya segala puji, Maha Suci Allah Yang Maha
Agung
Wahai Tuhan kami ampunilah kami dan limpahkanlah taubat kepada
kami, sungguh Engkau adalah Maha Menerima taubat dan Maha
Berkasih Sayang.Wahai Allah limpahkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad saw,
wahai Allah limpahkanlah shalawat atasnya beserta limpahan salam.
Aku berlindung dengan keagungan kalimat Allah swt Yang Maha
Abadi dari segala apa-apa ciptaannya.


Dengan nama Allah yang tiada akan membawa mudharat atau
kecelakaan jika menyebut nama Nya, jika bersama nama Nya segala
sesuatu dilangit dan bumi. Dan Dia Maha Mendengar dan Maha
Mengetahui
Kami ridha kepada Allah sebagai Tuhan kami dan Islam sebagai
agama kami dan Nabi Muhammad saw sebagai Nabi kami
Dengan nama Allah dan segala puji milik Allah, dan segala kebaikan
dan keburukan adalah dengan kehendak Allah

Kami beriman kepada Allah di hari kiamat dan kami bertaubat kepada
Allah swt dzahir dan batin
.Wahai Tuhan kami maafkanlah kesalahan-kesalahan dari kami dan
hapuskanlah apa-apa yang ada dari kami dari dosa dan kesalahan


Wahai Yang Maha memiliki kebesaran dan kemuliaan wafatkan kami
kedalam dienul Islam (agama Islam)


.


Wahai Yang Maha Kuat dan Wahai Yang Maha Menguasai kekuatan
jagalah kami dari kejahatan orang-orang yang dzalim.

Semoga Allah swt memperbaiki keadaan orang-orang muslimin dan
Allah swt meninggalkan kejahatan-kejahatan orang-orang yang
mengganggu muslimin


Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai Yang Maha Agung Kebesarannya,
Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Menentukan, Wahai
Yang Maha Mendengar, Wahai Yang Maha Melihat, Wahai Yang Maha
Berlemah-lembut, Wahai Yang Maha Mengetahui segala keadaan


Wahai Yang Maha Menyingkirkan dan menyelesaikan segala
kesulitan dan kegundahan, Wahai Yang Maha Menghapuskan segala
keluhan hati, Wahai Yang Mengampuni dan mengasihani hambahamba Nya


,Aku mohon pengamunan dari Allah swt Tuhan seluruh manusia dan
Aku memohon pengapunan dari Allah swt dari segala dosa-dosa


Dan segala kemuliaan dan segala keluhuran dan segala hal yang
terpuji dan keagungan atas Allah swt atas Baitin Nabi saw yang suci
dan sahabat-sahabatnya yang dilimpahi hidayah dan para

pengikutnya dari Tabiin yang mengikuti Nabi, Ahlul Bait dan


sahabatnya dengan bimbingan-bimbingan mulia samapi hari
.kebangkitan
Kemudian Membaca :
Surah Al Ikhlas, Surah Al Falaq, Surah Annas