Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban

Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat.

Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah.

Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul.

Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besar-besaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa.

Bahrain.Di Madinah pun. mereka memukul balik lawan.000 pasukan ke arah Syria. Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid . Pada 8 Hijriah. Setelah itu. putri Muhammad SAW. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka.termasuk Ali bin Abu Thalib . Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara. di bawah komando empat panglima perang. Di masanya pula. Musailamah tewas.untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. mengenai cara pengelolaan wang negara. Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Operasi militernya sukses.kekuatan terbesar di dunia pada masa itu . Tentara dari Madinah sempat hancur. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan.kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Hadramaut di ujung Lautan Hindia. Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Al-Barra. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Ia sendiri dalam usia 61 tahun . ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Mereka bersiap menghadapi 240. Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW.baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian. Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan. Keluarga Rasul . sampai ke Oman. setelah Fatimah wafat. Di jazirah Arab. Yakni dari Tihama di Laut Merah. Setelah itu.yang diperintah Heraklius.000 pasukan Romawi . Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Seorang tentara Khalid. Khalifah Abu Bakar mengirim 24. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan. Islam mulai . menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam.yang berada di wilayah Iraq .

000 dirham wang negara untuk kepentingan keluarganya. ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. Ia hidup sebagaimana rakyat. . serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul. 63 tahun. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah. ia hanya mengeluarkan 8.menyebar ke luar jazirah Arab. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat. Meskipun demikian. putri Umar. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful