Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban

Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat.

Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah.

Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul.

Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besar-besaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa.

Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Setelah itu. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid . Musailamah tewas. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam.yang diperintah Heraklius. putri Muhammad SAW. Di jazirah Arab. Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW.kekuatan terbesar di dunia pada masa itu . sampai ke Oman. menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat.baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian. Yakni dari Tihama di Laut Merah. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Hadramaut di ujung Lautan Hindia. Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. di bawah komando empat panglima perang. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid. Keluarga Rasul .000 pasukan Romawi . Setelah itu. Al-Barra. Islam mulai . Di masanya pula. Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah. berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Seorang tentara Khalid. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Bahrain. mereka memukul balik lawan. Khalifah Abu Bakar mengirim 24.untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan.yang berada di wilayah Iraq .kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha.000 pasukan ke arah Syria. Pada 8 Hijriah. Mereka bersiap menghadapi 240. Operasi militernya sukses. Ia sendiri dalam usia 61 tahun . Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan.termasuk Ali bin Abu Thalib . Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara.Di Madinah pun. mengenai cara pengelolaan wang negara. Tentara dari Madinah sempat hancur. setelah Fatimah wafat.

Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja. Meskipun demikian. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat. serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. putri Umar. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul.menyebar ke luar jazirah Arab. ia hanya mengeluarkan 8. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul. 63 tahun. ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. .000 dirham wang negara untuk kepentingan keluarganya. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah. Ia hidup sebagaimana rakyat. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful