Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban

Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat.

Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah.

Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul.

Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besar-besaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa.

Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW. Keluarga Rasul . mereka memukul balik lawan. menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Musailamah tewas. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. mengenai cara pengelolaan wang negara. Tentara dari Madinah sempat hancur. Al-Barra. Hadramaut di ujung Lautan Hindia. Operasi militernya sukses. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Pada 8 Hijriah. Mereka bersiap menghadapi 240. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar.000 pasukan Romawi . Yakni dari Tihama di Laut Merah. Islam mulai .000 pasukan ke arah Syria. Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Bahrain.baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian. Di jazirah Arab. Di masanya pula. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan.untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ.termasuk Ali bin Abu Thalib . Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. sampai ke Oman.yang berada di wilayah Iraq .kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid .Di Madinah pun. putri Muhammad SAW. Seorang tentara Khalid. Setelah itu. Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah. setelah Fatimah wafat. ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Ia sendiri dalam usia 61 tahun . Khalifah Abu Bakar mengirim 24. Setelah itu. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya.kekuatan terbesar di dunia pada masa itu . Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. di bawah komando empat panglima perang. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan.yang diperintah Heraklius.

menyebar ke luar jazirah Arab. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. Ia hidup sebagaimana rakyat. putri Umar. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul. ia hanya mengeluarkan 8. Meskipun demikian. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul.000 dirham wang negara untuk kepentingan keluarganya. . 63 tahun.