Anda di halaman 1dari 1

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL

Tahun Pelajaran 2009/ 2010

SMK INFORMATIKA PASUNDAN PURWAKARTA

Nama : ________________________________ Kelas/ Prog. : ____________________ No. Ruang : ____________________ No. Peserta : ____________________

KET. KOMPUTER DAN PENGEL. INFORM.


1 2 3 4 5
A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E

/ Kelas: XI/ TKJ


11 12 13 14 15
A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E

Isi jawaban soal Pilihan Ganda anda dengan memberi tanda (X) pada kolom dibawah ini!
6 7 8 9 10
A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E

16 17 18 19 20

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

21 22 23 24 25

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

Pilih salah satu jawaban yang benar! a. b. c. d. e.

a. b. c.

d. e.

a. b. c. d. e.