Susunan Acara Pertunangan Dinda Wahyu Wandasari (07 Juli 2012

)

1. Adicara: a) Pembukaan (MC) b) Atur Pambagya (Bpk. Bambang Wahyu Djati) c) Penyerahan Pihak Putra (Keluarga Nanda) + Perkenalan Keluarga d) Diterima Pihak Putri (Bpk. Soeprapto, SH) + Perkenalan Keluarga e) Acara Sungkeman Mohon Ijin Mengadakan Acara Pertunangan (Mami ke Kakung,Uti dan Mbah Pomo) f) Acara Pertunangan g) Ular-ular (Bpk. Prof. H. Djoko Marsono) h) Doa (Bpk. Prof. DR. Ir H. Moch. Cholil M.) i) Ramah Tamah diisi dengan Ucapan Selamat Kepada Nanda+Dinda

Assalammualaikum wr wb. Alhamdulillah dene adicara ing dalu meniko saget kaleksanan. . Ibu Pomo soho sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinormatan soho ingkang kinabekten. . . Ibu Warso. dalah poro keluargo ingkang kerso ndereaken tindakipun.Salam sejahtera kangge sedoyo engkang rawuh ing dalu pasamuwan meniko.Bismillahhirrohmanirrohim. Ingkang kinormatan Bapak Aris Samadyo sekalian.ATUR PAMBAGYA (BPK.Rahayu sami pinanggih. BAMBANG WAHYU DJATI) . .

ingkang murbehing gesang awit naming keparengipun kulo penjenengan saget rawuh ing dalu meniko.Sedoyo poro rawuh ingkang mboten saget kulo sebat setunggal-setunggal. pramilo saking meniko kulo perlu nepangaken nami kulo Bambang Wahyu Djati. sampun kirang pangapunten rawuh penjenengan. ingkang kawulo hormati lan tresnani. Aris dalah sedoyo kaluwargo ndamel bombong manah kulo raosipun . Pramilo. khususipun Bpk. Monggo sepindah malih kulo dereaken memuji syukur ing ngarso Gusti Allah. Wonten mriki perlu kulo matur. inggih mbahipun Dinda. mapan dados asepuh njih amargi bopo saking putu kulo Dinda sampun katimbalan ing ngarso Gusti. katithik kawontenan sehat mboten kirang setunggal menopo.

Ngiras pantes sedoyo rawuh saget nyekseni menopo ingkang dados niyat hajat panjenengan. wonten kerso menopo. nyuwun ngapunten ingkang sak katah-katahipun. griyanipun anak kulo Wahyu Setya Dewi. Namung perlu kulo nyuwun perso.kados nampi kabegjan. mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedoyo kirang mranani penggalih lan ugi matur nuwun dateng sinten kemawon ingkang sampun . tebih penjenengan sedoyo rawuh saking tlatah kitho Rumbai utawi duko saking Cilacap menopo Pekalongan. keroyo-royo rawuh wonten Malang. kanugrahan ingkang mboten saget kulo gambaraken inggih kados karoban segoro madu paribasanipun. Selajengipun kulo njih makili anak kulo Dewi.

nyuwun pangapunten hambok bilih anggen kulo caos atur mandapipun wonten toto krami ingkang kirang mranangi penggalih panjenengan sedoyo. maturnuwun. mboten perlu katah-katah. Kangge kulo pribadi. . Wassalammualaikum wr wb.paring pambiyantu sainggo saget kaleksanan adicoro meniko. Soeprapto. Ing selajengipun. Nuwun. inggih kaleres kangmasipun Bapakipun Dinda suwargi ingkang nglajengaken caos atur. Kulo kinten cekap semanten atur kulo. kersanipun kadang kulo Bpk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful