Susunan Acara Pertunangan Dinda Wahyu Wandasari (07 Juli 2012

)

1. Adicara: a) Pembukaan (MC) b) Atur Pambagya (Bpk. Bambang Wahyu Djati) c) Penyerahan Pihak Putra (Keluarga Nanda) + Perkenalan Keluarga d) Diterima Pihak Putri (Bpk. Soeprapto, SH) + Perkenalan Keluarga e) Acara Sungkeman Mohon Ijin Mengadakan Acara Pertunangan (Mami ke Kakung,Uti dan Mbah Pomo) f) Acara Pertunangan g) Ular-ular (Bpk. Prof. H. Djoko Marsono) h) Doa (Bpk. Prof. DR. Ir H. Moch. Cholil M.) i) Ramah Tamah diisi dengan Ucapan Selamat Kepada Nanda+Dinda

Ingkang kinormatan Bapak Aris Samadyo sekalian. . Ibu Warso. BAMBANG WAHYU DJATI) .Bismillahhirrohmanirrohim. . .ATUR PAMBAGYA (BPK.Rahayu sami pinanggih.Salam sejahtera kangge sedoyo engkang rawuh ing dalu pasamuwan meniko. . Alhamdulillah dene adicara ing dalu meniko saget kaleksanan.Assalammualaikum wr wb. dalah poro keluargo ingkang kerso ndereaken tindakipun. Ibu Pomo soho sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinormatan soho ingkang kinabekten.

Aris dalah sedoyo kaluwargo ndamel bombong manah kulo raosipun . Pramilo. khususipun Bpk. Monggo sepindah malih kulo dereaken memuji syukur ing ngarso Gusti Allah. inggih mbahipun Dinda. pramilo saking meniko kulo perlu nepangaken nami kulo Bambang Wahyu Djati. ingkang kawulo hormati lan tresnani. Wonten mriki perlu kulo matur. mapan dados asepuh njih amargi bopo saking putu kulo Dinda sampun katimbalan ing ngarso Gusti. ingkang murbehing gesang awit naming keparengipun kulo penjenengan saget rawuh ing dalu meniko. katithik kawontenan sehat mboten kirang setunggal menopo.Sedoyo poro rawuh ingkang mboten saget kulo sebat setunggal-setunggal. sampun kirang pangapunten rawuh penjenengan.

griyanipun anak kulo Wahyu Setya Dewi. keroyo-royo rawuh wonten Malang. nyuwun ngapunten ingkang sak katah-katahipun. Selajengipun kulo njih makili anak kulo Dewi. mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedoyo kirang mranani penggalih lan ugi matur nuwun dateng sinten kemawon ingkang sampun . wonten kerso menopo. kanugrahan ingkang mboten saget kulo gambaraken inggih kados karoban segoro madu paribasanipun. Namung perlu kulo nyuwun perso. Ngiras pantes sedoyo rawuh saget nyekseni menopo ingkang dados niyat hajat panjenengan. tebih penjenengan sedoyo rawuh saking tlatah kitho Rumbai utawi duko saking Cilacap menopo Pekalongan.kados nampi kabegjan.

. maturnuwun. inggih kaleres kangmasipun Bapakipun Dinda suwargi ingkang nglajengaken caos atur. Kulo kinten cekap semanten atur kulo.paring pambiyantu sainggo saget kaleksanan adicoro meniko. Ing selajengipun. Soeprapto. Wassalammualaikum wr wb. mboten perlu katah-katah. Nuwun. kersanipun kadang kulo Bpk. nyuwun pangapunten hambok bilih anggen kulo caos atur mandapipun wonten toto krami ingkang kirang mranangi penggalih panjenengan sedoyo. Kangge kulo pribadi.