Susunan Acara Pertunangan Dinda Wahyu Wandasari (07 Juli 2012

)

1. Adicara: a) Pembukaan (MC) b) Atur Pambagya (Bpk. Bambang Wahyu Djati) c) Penyerahan Pihak Putra (Keluarga Nanda) + Perkenalan Keluarga d) Diterima Pihak Putri (Bpk. Soeprapto, SH) + Perkenalan Keluarga e) Acara Sungkeman Mohon Ijin Mengadakan Acara Pertunangan (Mami ke Kakung,Uti dan Mbah Pomo) f) Acara Pertunangan g) Ular-ular (Bpk. Prof. H. Djoko Marsono) h) Doa (Bpk. Prof. DR. Ir H. Moch. Cholil M.) i) Ramah Tamah diisi dengan Ucapan Selamat Kepada Nanda+Dinda

ATUR PAMBAGYA (BPK. . BAMBANG WAHYU DJATI) . .Rahayu sami pinanggih. Alhamdulillah dene adicara ing dalu meniko saget kaleksanan.Assalammualaikum wr wb.Bismillahhirrohmanirrohim. . Ibu Pomo soho sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinormatan soho ingkang kinabekten. dalah poro keluargo ingkang kerso ndereaken tindakipun. Ingkang kinormatan Bapak Aris Samadyo sekalian.Salam sejahtera kangge sedoyo engkang rawuh ing dalu pasamuwan meniko. . Ibu Warso.

Wonten mriki perlu kulo matur.Sedoyo poro rawuh ingkang mboten saget kulo sebat setunggal-setunggal. inggih mbahipun Dinda. sampun kirang pangapunten rawuh penjenengan. Pramilo. Aris dalah sedoyo kaluwargo ndamel bombong manah kulo raosipun . mapan dados asepuh njih amargi bopo saking putu kulo Dinda sampun katimbalan ing ngarso Gusti. pramilo saking meniko kulo perlu nepangaken nami kulo Bambang Wahyu Djati. ingkang kawulo hormati lan tresnani. ingkang murbehing gesang awit naming keparengipun kulo penjenengan saget rawuh ing dalu meniko. katithik kawontenan sehat mboten kirang setunggal menopo. Monggo sepindah malih kulo dereaken memuji syukur ing ngarso Gusti Allah. khususipun Bpk.

tebih penjenengan sedoyo rawuh saking tlatah kitho Rumbai utawi duko saking Cilacap menopo Pekalongan. Ngiras pantes sedoyo rawuh saget nyekseni menopo ingkang dados niyat hajat panjenengan.kados nampi kabegjan. kanugrahan ingkang mboten saget kulo gambaraken inggih kados karoban segoro madu paribasanipun. Namung perlu kulo nyuwun perso. keroyo-royo rawuh wonten Malang. mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedoyo kirang mranani penggalih lan ugi matur nuwun dateng sinten kemawon ingkang sampun . Selajengipun kulo njih makili anak kulo Dewi. wonten kerso menopo. griyanipun anak kulo Wahyu Setya Dewi. nyuwun ngapunten ingkang sak katah-katahipun.

mboten perlu katah-katah. Wassalammualaikum wr wb. Kangge kulo pribadi. maturnuwun.paring pambiyantu sainggo saget kaleksanan adicoro meniko. Nuwun. kersanipun kadang kulo Bpk. . Kulo kinten cekap semanten atur kulo. Soeprapto. Ing selajengipun. nyuwun pangapunten hambok bilih anggen kulo caos atur mandapipun wonten toto krami ingkang kirang mranangi penggalih panjenengan sedoyo. inggih kaleres kangmasipun Bapakipun Dinda suwargi ingkang nglajengaken caos atur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful