Susunan Acara Pertunangan Dinda Wahyu Wandasari (07 Juli 2012

)

1. Adicara: a) Pembukaan (MC) b) Atur Pambagya (Bpk. Bambang Wahyu Djati) c) Penyerahan Pihak Putra (Keluarga Nanda) + Perkenalan Keluarga d) Diterima Pihak Putri (Bpk. Soeprapto, SH) + Perkenalan Keluarga e) Acara Sungkeman Mohon Ijin Mengadakan Acara Pertunangan (Mami ke Kakung,Uti dan Mbah Pomo) f) Acara Pertunangan g) Ular-ular (Bpk. Prof. H. Djoko Marsono) h) Doa (Bpk. Prof. DR. Ir H. Moch. Cholil M.) i) Ramah Tamah diisi dengan Ucapan Selamat Kepada Nanda+Dinda

Alhamdulillah dene adicara ing dalu meniko saget kaleksanan. dalah poro keluargo ingkang kerso ndereaken tindakipun.Assalammualaikum wr wb. Ingkang kinormatan Bapak Aris Samadyo sekalian.Salam sejahtera kangge sedoyo engkang rawuh ing dalu pasamuwan meniko.Bismillahhirrohmanirrohim.ATUR PAMBAGYA (BPK.Rahayu sami pinanggih. . . Ibu Warso. Ibu Pomo soho sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinormatan soho ingkang kinabekten. . BAMBANG WAHYU DJATI) . .

inggih mbahipun Dinda. Pramilo. Wonten mriki perlu kulo matur. pramilo saking meniko kulo perlu nepangaken nami kulo Bambang Wahyu Djati. katithik kawontenan sehat mboten kirang setunggal menopo. ingkang kawulo hormati lan tresnani. Monggo sepindah malih kulo dereaken memuji syukur ing ngarso Gusti Allah.Sedoyo poro rawuh ingkang mboten saget kulo sebat setunggal-setunggal. khususipun Bpk. ingkang murbehing gesang awit naming keparengipun kulo penjenengan saget rawuh ing dalu meniko. Aris dalah sedoyo kaluwargo ndamel bombong manah kulo raosipun . mapan dados asepuh njih amargi bopo saking putu kulo Dinda sampun katimbalan ing ngarso Gusti. sampun kirang pangapunten rawuh penjenengan.

griyanipun anak kulo Wahyu Setya Dewi. mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedoyo kirang mranani penggalih lan ugi matur nuwun dateng sinten kemawon ingkang sampun . Ngiras pantes sedoyo rawuh saget nyekseni menopo ingkang dados niyat hajat panjenengan. nyuwun ngapunten ingkang sak katah-katahipun. wonten kerso menopo.kados nampi kabegjan. keroyo-royo rawuh wonten Malang. kanugrahan ingkang mboten saget kulo gambaraken inggih kados karoban segoro madu paribasanipun. Namung perlu kulo nyuwun perso. tebih penjenengan sedoyo rawuh saking tlatah kitho Rumbai utawi duko saking Cilacap menopo Pekalongan. Selajengipun kulo njih makili anak kulo Dewi.

paring pambiyantu sainggo saget kaleksanan adicoro meniko. Kangge kulo pribadi. . inggih kaleres kangmasipun Bapakipun Dinda suwargi ingkang nglajengaken caos atur. kersanipun kadang kulo Bpk. mboten perlu katah-katah. Ing selajengipun. Soeprapto. Wassalammualaikum wr wb. nyuwun pangapunten hambok bilih anggen kulo caos atur mandapipun wonten toto krami ingkang kirang mranangi penggalih panjenengan sedoyo. Kulo kinten cekap semanten atur kulo. Nuwun. maturnuwun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful