Susunan Acara Pertunangan Dinda Wahyu Wandasari (07 Juli 2012

)

1. Adicara: a) Pembukaan (MC) b) Atur Pambagya (Bpk. Bambang Wahyu Djati) c) Penyerahan Pihak Putra (Keluarga Nanda) + Perkenalan Keluarga d) Diterima Pihak Putri (Bpk. Soeprapto, SH) + Perkenalan Keluarga e) Acara Sungkeman Mohon Ijin Mengadakan Acara Pertunangan (Mami ke Kakung,Uti dan Mbah Pomo) f) Acara Pertunangan g) Ular-ular (Bpk. Prof. H. Djoko Marsono) h) Doa (Bpk. Prof. DR. Ir H. Moch. Cholil M.) i) Ramah Tamah diisi dengan Ucapan Selamat Kepada Nanda+Dinda

Rahayu sami pinanggih. Ingkang kinormatan Bapak Aris Samadyo sekalian. Ibu Warso.Assalammualaikum wr wb. . Ibu Pomo soho sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinormatan soho ingkang kinabekten.Bismillahhirrohmanirrohim. dalah poro keluargo ingkang kerso ndereaken tindakipun. .ATUR PAMBAGYA (BPK. BAMBANG WAHYU DJATI) . . Alhamdulillah dene adicara ing dalu meniko saget kaleksanan. .Salam sejahtera kangge sedoyo engkang rawuh ing dalu pasamuwan meniko.

pramilo saking meniko kulo perlu nepangaken nami kulo Bambang Wahyu Djati. ingkang murbehing gesang awit naming keparengipun kulo penjenengan saget rawuh ing dalu meniko. khususipun Bpk. ingkang kawulo hormati lan tresnani.Sedoyo poro rawuh ingkang mboten saget kulo sebat setunggal-setunggal. Monggo sepindah malih kulo dereaken memuji syukur ing ngarso Gusti Allah. Wonten mriki perlu kulo matur. katithik kawontenan sehat mboten kirang setunggal menopo. sampun kirang pangapunten rawuh penjenengan. Aris dalah sedoyo kaluwargo ndamel bombong manah kulo raosipun . Pramilo. mapan dados asepuh njih amargi bopo saking putu kulo Dinda sampun katimbalan ing ngarso Gusti. inggih mbahipun Dinda.

kados nampi kabegjan. wonten kerso menopo. Ngiras pantes sedoyo rawuh saget nyekseni menopo ingkang dados niyat hajat panjenengan. mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedoyo kirang mranani penggalih lan ugi matur nuwun dateng sinten kemawon ingkang sampun . Selajengipun kulo njih makili anak kulo Dewi. kanugrahan ingkang mboten saget kulo gambaraken inggih kados karoban segoro madu paribasanipun. nyuwun ngapunten ingkang sak katah-katahipun. keroyo-royo rawuh wonten Malang. tebih penjenengan sedoyo rawuh saking tlatah kitho Rumbai utawi duko saking Cilacap menopo Pekalongan. griyanipun anak kulo Wahyu Setya Dewi. Namung perlu kulo nyuwun perso.

kersanipun kadang kulo Bpk. inggih kaleres kangmasipun Bapakipun Dinda suwargi ingkang nglajengaken caos atur. . Wassalammualaikum wr wb. maturnuwun. Soeprapto. Ing selajengipun. Kulo kinten cekap semanten atur kulo. nyuwun pangapunten hambok bilih anggen kulo caos atur mandapipun wonten toto krami ingkang kirang mranangi penggalih panjenengan sedoyo. Kangge kulo pribadi. mboten perlu katah-katah.paring pambiyantu sainggo saget kaleksanan adicoro meniko. Nuwun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful