P. 1
Susunan Acara Pertunangan

Susunan Acara Pertunangan

|Views: 1,077|Likes:
Dipublikasikan oleh Boedi Rapikom

More info:

Published by: Boedi Rapikom on May 29, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2012

pdf

text

original

Susunan Acara Pertunangan Dinda Wahyu Wandasari (07 Juli 2012

)

1. Adicara: a) Pembukaan (MC) b) Atur Pambagya (Bpk. Bambang Wahyu Djati) c) Penyerahan Pihak Putra (Keluarga Nanda) + Perkenalan Keluarga d) Diterima Pihak Putri (Bpk. Soeprapto, SH) + Perkenalan Keluarga e) Acara Sungkeman Mohon Ijin Mengadakan Acara Pertunangan (Mami ke Kakung,Uti dan Mbah Pomo) f) Acara Pertunangan g) Ular-ular (Bpk. Prof. H. Djoko Marsono) h) Doa (Bpk. Prof. DR. Ir H. Moch. Cholil M.) i) Ramah Tamah diisi dengan Ucapan Selamat Kepada Nanda+Dinda

. . BAMBANG WAHYU DJATI) .ATUR PAMBAGYA (BPK. dalah poro keluargo ingkang kerso ndereaken tindakipun.Rahayu sami pinanggih. . . Ibu Warso.Bismillahhirrohmanirrohim.Assalammualaikum wr wb. Alhamdulillah dene adicara ing dalu meniko saget kaleksanan.Salam sejahtera kangge sedoyo engkang rawuh ing dalu pasamuwan meniko. Ibu Pomo soho sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinormatan soho ingkang kinabekten. Ingkang kinormatan Bapak Aris Samadyo sekalian.

pramilo saking meniko kulo perlu nepangaken nami kulo Bambang Wahyu Djati. Aris dalah sedoyo kaluwargo ndamel bombong manah kulo raosipun . katithik kawontenan sehat mboten kirang setunggal menopo. Wonten mriki perlu kulo matur. khususipun Bpk. inggih mbahipun Dinda. sampun kirang pangapunten rawuh penjenengan. ingkang murbehing gesang awit naming keparengipun kulo penjenengan saget rawuh ing dalu meniko. Pramilo. ingkang kawulo hormati lan tresnani. Monggo sepindah malih kulo dereaken memuji syukur ing ngarso Gusti Allah.Sedoyo poro rawuh ingkang mboten saget kulo sebat setunggal-setunggal. mapan dados asepuh njih amargi bopo saking putu kulo Dinda sampun katimbalan ing ngarso Gusti.

kados nampi kabegjan. Ngiras pantes sedoyo rawuh saget nyekseni menopo ingkang dados niyat hajat panjenengan. wonten kerso menopo. nyuwun ngapunten ingkang sak katah-katahipun. tebih penjenengan sedoyo rawuh saking tlatah kitho Rumbai utawi duko saking Cilacap menopo Pekalongan. keroyo-royo rawuh wonten Malang. kanugrahan ingkang mboten saget kulo gambaraken inggih kados karoban segoro madu paribasanipun. mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedoyo kirang mranani penggalih lan ugi matur nuwun dateng sinten kemawon ingkang sampun . griyanipun anak kulo Wahyu Setya Dewi. Namung perlu kulo nyuwun perso. Selajengipun kulo njih makili anak kulo Dewi.

Soeprapto. inggih kaleres kangmasipun Bapakipun Dinda suwargi ingkang nglajengaken caos atur. Nuwun. Kulo kinten cekap semanten atur kulo. Kangge kulo pribadi. Ing selajengipun.paring pambiyantu sainggo saget kaleksanan adicoro meniko. kersanipun kadang kulo Bpk. mboten perlu katah-katah. maturnuwun. Wassalammualaikum wr wb. . nyuwun pangapunten hambok bilih anggen kulo caos atur mandapipun wonten toto krami ingkang kirang mranangi penggalih panjenengan sedoyo.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->