Susunan Acara Pertunangan Dinda Wahyu Wandasari (07 Juli 2012

)

1. Adicara: a) Pembukaan (MC) b) Atur Pambagya (Bpk. Bambang Wahyu Djati) c) Penyerahan Pihak Putra (Keluarga Nanda) + Perkenalan Keluarga d) Diterima Pihak Putri (Bpk. Soeprapto, SH) + Perkenalan Keluarga e) Acara Sungkeman Mohon Ijin Mengadakan Acara Pertunangan (Mami ke Kakung,Uti dan Mbah Pomo) f) Acara Pertunangan g) Ular-ular (Bpk. Prof. H. Djoko Marsono) h) Doa (Bpk. Prof. DR. Ir H. Moch. Cholil M.) i) Ramah Tamah diisi dengan Ucapan Selamat Kepada Nanda+Dinda

Assalammualaikum wr wb. Alhamdulillah dene adicara ing dalu meniko saget kaleksanan. Ingkang kinormatan Bapak Aris Samadyo sekalian. BAMBANG WAHYU DJATI) . Ibu Pomo soho sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinormatan soho ingkang kinabekten. Ibu Warso.Salam sejahtera kangge sedoyo engkang rawuh ing dalu pasamuwan meniko. . . . .ATUR PAMBAGYA (BPK.Rahayu sami pinanggih.Bismillahhirrohmanirrohim. dalah poro keluargo ingkang kerso ndereaken tindakipun.

khususipun Bpk. Aris dalah sedoyo kaluwargo ndamel bombong manah kulo raosipun . mapan dados asepuh njih amargi bopo saking putu kulo Dinda sampun katimbalan ing ngarso Gusti. sampun kirang pangapunten rawuh penjenengan.Sedoyo poro rawuh ingkang mboten saget kulo sebat setunggal-setunggal. Monggo sepindah malih kulo dereaken memuji syukur ing ngarso Gusti Allah. pramilo saking meniko kulo perlu nepangaken nami kulo Bambang Wahyu Djati. Pramilo. katithik kawontenan sehat mboten kirang setunggal menopo. ingkang kawulo hormati lan tresnani. ingkang murbehing gesang awit naming keparengipun kulo penjenengan saget rawuh ing dalu meniko. inggih mbahipun Dinda. Wonten mriki perlu kulo matur.

wonten kerso menopo. tebih penjenengan sedoyo rawuh saking tlatah kitho Rumbai utawi duko saking Cilacap menopo Pekalongan. nyuwun ngapunten ingkang sak katah-katahipun. mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedoyo kirang mranani penggalih lan ugi matur nuwun dateng sinten kemawon ingkang sampun . Selajengipun kulo njih makili anak kulo Dewi. Namung perlu kulo nyuwun perso. Ngiras pantes sedoyo rawuh saget nyekseni menopo ingkang dados niyat hajat panjenengan. kanugrahan ingkang mboten saget kulo gambaraken inggih kados karoban segoro madu paribasanipun. griyanipun anak kulo Wahyu Setya Dewi. keroyo-royo rawuh wonten Malang.kados nampi kabegjan.

paring pambiyantu sainggo saget kaleksanan adicoro meniko. Nuwun. Soeprapto. Kangge kulo pribadi. Kulo kinten cekap semanten atur kulo. . Ing selajengipun. mboten perlu katah-katah. nyuwun pangapunten hambok bilih anggen kulo caos atur mandapipun wonten toto krami ingkang kirang mranangi penggalih panjenengan sedoyo. Wassalammualaikum wr wb. inggih kaleres kangmasipun Bapakipun Dinda suwargi ingkang nglajengaken caos atur. kersanipun kadang kulo Bpk. maturnuwun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful