BAHAGIAN-BAHAGIAN

BUKU

SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN

MENGENALI KULIT BUKU

© Hamedi Mohd Adnan, 2003

Judul buku

Pengarang Penerbit

2003 Tajuk Pengarang Penterjemah Penerbit .Mengenali Kulit Buku © Hamedi Mohd Adnan.

BINAAN TULANG (SPINE) Judul buku Pengarang Imprin penerbit .

© Hamedi Mohd Adnan. 2003 KULIT BELAKANG blurb Kod bar Harga ISBN .

BINAAN KULIT BUKU (JAKET) Back flap Blurb Main title Spine Bar code Publisher’s logo & ISBN Or colophon Front Front flap .

BINAAN KULIT BUKU Author blurb Blurb Author Front flap Back Back flap Bar code & Spine Main title ISBN Publisher’s logo Sub-title Or colophon .

ANATOMI BUKU Bahagian Awalan Bahagian prelim Front matter BUKU Bahagian Teks Bahagian Akhiran Bahagian rujukan End matter .

HALAMAN BUKU VERSO genap REKTO ganjil .

. rekto Senarai jadual …………………………………………………. i Judul siri/senarai penyumbang/frontispis/kosong ………….HALAMAN AWALAN Halaman separa judul ……………………………………….iii Halaman hak cipta …………………………………………….. vii Senarai ilustrasi ………………………………………………. ii Halaman judul …………………………………………………. iv Dedikasi atau epigraf ………………………………………….. v Kosong ……………………………………………………….. vi Kandungan …………………………………………………….... recto Kata pengantar ……………………………………………….. recto Prakata ………………………………………………………… rekto Penghargaan ………………………………………………… rekto Pendahuluan (kalau tidak sebahagian teks) ……………… rekto .

... 1 Bab-bab lain …………………………………………………. rekto Subjudul ………………………………………………. verso/rekto .BAHAGIAN TEKS Halaman teks pertama (pendahuluan atau Bab 1) …………….

recto Glosari ………………………………..……….HALAMAN AKHIRAN Lampiran ………………………………………… rekto Catatan ………………………………….……………rekto Bibliografi ……………………………………….. rekto Indeks …………………………………………… rekto .

HALAMAN SEPARA JUDUL Half Title Page Verso Rekto .

HALAMAN JUDUL TITLE PAGE Verso Rekto .

HALAMAN HAK CIPTA COPYRIGHT PAGE Verso Rekto .

Family-Religious life I. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Judul 306.mekanik. atau cara lain sebelum mendapat izin daripada penerbit. fotokopi.85 Dicetak oleh Penerbit Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur . rakaman. 2002 Hak cipta terpelihara.HALAMAN HAK CIPTA Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur © Nik Azis Nik Pa. ilustrasi. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga Bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik. Perpustakaan Negara Malaysia Data Mengkatalog-dalam-Penerbitan Nik Azis Nik Pa Keluarga berdaya maju/Nik Azis Nik Pa ISBN 983-100-117-6 1. Family 2.

Peti Surat 10803. 50926 Kuala Lumpur. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang RM12.HALAMAN HAK CIPTA DBP KK 400-5482 4101 Cetakan Pertama 1992 © Mohd Sidin Ahmad Ishak 1992 Hak cipta terpelihara. Bahasa Malaysia-Rhetoric I. Judul 808.02 Diatur huruf oleh Mazcom Sdn Bhd Muka Taip Teks: Goudy Old Style Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037. fotokopi. mekanik.00 . Malaysia. Authorship 3. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik. Permohonan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. ilustrasi. Dewan Bahasa dan Pustaka. atau cara lain sebelum mendapat izin daripada Ketua Pengrah. rakaman. Perpustakaan Negara Malaysia Data Mengkatalog-dalam-Penerbitan Mohd Sidin Ahmad Ishak Ketrampilan menulis/Mohd Sidin Ahmad Ishak ISBN 983-62-2513-7 1.Rhetoric 2. Tidak dibenarkan menheluar ulang mana-mana bahagian artikel.

HALAMAN DEDIKASI Verso Rekto .

Verso HALAMAN TEKS Rekto .

HALAMAN RUJUKAN .

INDEKS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful