BAHAGIAN-BAHAGIAN

BUKU

SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN

MENGENALI KULIT BUKU

© Hamedi Mohd Adnan, 2003

Judul buku

Pengarang Penerbit

Mengenali Kulit Buku © Hamedi Mohd Adnan. 2003 Tajuk Pengarang Penterjemah Penerbit .

BINAAN TULANG (SPINE) Judul buku Pengarang Imprin penerbit .

© Hamedi Mohd Adnan. 2003 KULIT BELAKANG blurb Kod bar Harga ISBN .

BINAAN KULIT BUKU (JAKET) Back flap Blurb Main title Spine Bar code Publisher’s logo & ISBN Or colophon Front Front flap .

BINAAN KULIT BUKU Author blurb Blurb Author Front flap Back Back flap Bar code & Spine Main title ISBN Publisher’s logo Sub-title Or colophon .

ANATOMI BUKU Bahagian Awalan Bahagian prelim Front matter BUKU Bahagian Teks Bahagian Akhiran Bahagian rujukan End matter .

HALAMAN BUKU VERSO genap REKTO ganjil .

ii Halaman judul …………………………………………………. vii Senarai ilustrasi ……………………………………………….. vi Kandungan ……………………………………………………. recto Kata pengantar ……………………………………………….iii Halaman hak cipta ……………………………………………. rekto Senarai jadual ………………………………………………….. iv Dedikasi atau epigraf …………………………………………. v Kosong ………………………………………………………..... i Judul siri/senarai penyumbang/frontispis/kosong …………..HALAMAN AWALAN Halaman separa judul ……………………………………….. recto Prakata ………………………………………………………… rekto Penghargaan ………………………………………………… rekto Pendahuluan (kalau tidak sebahagian teks) ……………… rekto .

.BAHAGIAN TEKS Halaman teks pertama (pendahuluan atau Bab 1) ……………. rekto Subjudul ……………………………………………….. verso/rekto . 1 Bab-bab lain …………………………………………………..

………..……………rekto Bibliografi ………………………………………. rekto Indeks …………………………………………… rekto . recto Glosari ……………………………….HALAMAN AKHIRAN Lampiran ………………………………………… rekto Catatan …………………………………..

HALAMAN SEPARA JUDUL Half Title Page Verso Rekto .

HALAMAN JUDUL TITLE PAGE Verso Rekto .

HALAMAN HAK CIPTA COPYRIGHT PAGE Verso Rekto .

Family 2. Judul 306. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. ilustrasi. 2002 Hak cipta terpelihara.mekanik.HALAMAN HAK CIPTA Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur © Nik Azis Nik Pa. Family-Religious life I. rakaman. Perpustakaan Negara Malaysia Data Mengkatalog-dalam-Penerbitan Nik Azis Nik Pa Keluarga berdaya maju/Nik Azis Nik Pa ISBN 983-100-117-6 1.85 Dicetak oleh Penerbit Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur . fotokopi. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga Bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik. atau cara lain sebelum mendapat izin daripada penerbit.

dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik. mekanik. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang RM12. Tidak dibenarkan menheluar ulang mana-mana bahagian artikel. Dewan Bahasa dan Pustaka. 50926 Kuala Lumpur. atau cara lain sebelum mendapat izin daripada Ketua Pengrah.Rhetoric 2. Judul 808. Perpustakaan Negara Malaysia Data Mengkatalog-dalam-Penerbitan Mohd Sidin Ahmad Ishak Ketrampilan menulis/Mohd Sidin Ahmad Ishak ISBN 983-62-2513-7 1. fotokopi.HALAMAN HAK CIPTA DBP KK 400-5482 4101 Cetakan Pertama 1992 © Mohd Sidin Ahmad Ishak 1992 Hak cipta terpelihara. Peti Surat 10803. Authorship 3. ilustrasi. Malaysia.02 Diatur huruf oleh Mazcom Sdn Bhd Muka Taip Teks: Goudy Old Style Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037.00 . Bahasa Malaysia-Rhetoric I. Permohonan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. rakaman.

HALAMAN DEDIKASI Verso Rekto .

Verso HALAMAN TEKS Rekto .

HALAMAN RUJUKAN .

INDEKS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful