BAHAGIAN-BAHAGIAN

BUKU

SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN

MENGENALI KULIT BUKU

© Hamedi Mohd Adnan, 2003

Judul buku

Pengarang Penerbit

2003 Tajuk Pengarang Penterjemah Penerbit .Mengenali Kulit Buku © Hamedi Mohd Adnan.

BINAAN TULANG (SPINE) Judul buku Pengarang Imprin penerbit .

2003 KULIT BELAKANG blurb Kod bar Harga ISBN .© Hamedi Mohd Adnan.

BINAAN KULIT BUKU (JAKET) Back flap Blurb Main title Spine Bar code Publisher’s logo & ISBN Or colophon Front Front flap .

BINAAN KULIT BUKU Author blurb Blurb Author Front flap Back Back flap Bar code & Spine Main title ISBN Publisher’s logo Sub-title Or colophon .

ANATOMI BUKU Bahagian Awalan Bahagian prelim Front matter BUKU Bahagian Teks Bahagian Akhiran Bahagian rujukan End matter .

HALAMAN BUKU VERSO genap REKTO ganjil .

iii Halaman hak cipta …………………………………………….. iv Dedikasi atau epigraf …………………………………………. recto Prakata ………………………………………………………… rekto Penghargaan ………………………………………………… rekto Pendahuluan (kalau tidak sebahagian teks) ……………… rekto ... v Kosong ………………………………………………………. recto Kata pengantar ………………………………………………... rekto Senarai jadual ………………………………………………….HALAMAN AWALAN Halaman separa judul ……………………………………….. vi Kandungan …………………………………………………….. ii Halaman judul …………………………………………………. vii Senarai ilustrasi ……………………………………………….. i Judul siri/senarai penyumbang/frontispis/kosong ………….

verso/rekto .. rekto Subjudul ……………………………………………….BAHAGIAN TEKS Halaman teks pertama (pendahuluan atau Bab 1) ……………... 1 Bab-bab lain ………………………………………………….

.……………rekto Bibliografi ……………………………………….HALAMAN AKHIRAN Lampiran ………………………………………… rekto Catatan …………………………………..………. rekto Indeks …………………………………………… rekto . recto Glosari ……………………………….

HALAMAN SEPARA JUDUL Half Title Page Verso Rekto .

HALAMAN JUDUL TITLE PAGE Verso Rekto .

HALAMAN HAK CIPTA COPYRIGHT PAGE Verso Rekto .

85 Dicetak oleh Penerbit Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur . rakaman. Judul 306. ilustrasi. Family 2. 2002 Hak cipta terpelihara.mekanik. Family-Religious life I. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga Bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik. Perpustakaan Negara Malaysia Data Mengkatalog-dalam-Penerbitan Nik Azis Nik Pa Keluarga berdaya maju/Nik Azis Nik Pa ISBN 983-100-117-6 1. fotokopi. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. atau cara lain sebelum mendapat izin daripada penerbit.HALAMAN HAK CIPTA Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur © Nik Azis Nik Pa.

Authorship 3. rakaman. Judul 808. ilustrasi. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang RM12. atau cara lain sebelum mendapat izin daripada Ketua Pengrah. 50926 Kuala Lumpur. fotokopi. Malaysia. mekanik.02 Diatur huruf oleh Mazcom Sdn Bhd Muka Taip Teks: Goudy Old Style Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037.00 . dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik.HALAMAN HAK CIPTA DBP KK 400-5482 4101 Cetakan Pertama 1992 © Mohd Sidin Ahmad Ishak 1992 Hak cipta terpelihara. Peti Surat 10803. Perpustakaan Negara Malaysia Data Mengkatalog-dalam-Penerbitan Mohd Sidin Ahmad Ishak Ketrampilan menulis/Mohd Sidin Ahmad Ishak ISBN 983-62-2513-7 1. Bahasa Malaysia-Rhetoric I. Tidak dibenarkan menheluar ulang mana-mana bahagian artikel.Rhetoric 2. Dewan Bahasa dan Pustaka. Permohonan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

HALAMAN DEDIKASI Verso Rekto .

Verso HALAMAN TEKS Rekto .

HALAMAN RUJUKAN .

INDEKS .