BAHAGIAN-BAHAGIAN

BUKU

SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN

MENGENALI KULIT BUKU

© Hamedi Mohd Adnan, 2003

Judul buku

Pengarang Penerbit

2003 Tajuk Pengarang Penterjemah Penerbit .Mengenali Kulit Buku © Hamedi Mohd Adnan.

BINAAN TULANG (SPINE) Judul buku Pengarang Imprin penerbit .

2003 KULIT BELAKANG blurb Kod bar Harga ISBN .© Hamedi Mohd Adnan.

BINAAN KULIT BUKU (JAKET) Back flap Blurb Main title Spine Bar code Publisher’s logo & ISBN Or colophon Front Front flap .

BINAAN KULIT BUKU Author blurb Blurb Author Front flap Back Back flap Bar code & Spine Main title ISBN Publisher’s logo Sub-title Or colophon .

ANATOMI BUKU Bahagian Awalan Bahagian prelim Front matter BUKU Bahagian Teks Bahagian Akhiran Bahagian rujukan End matter .

HALAMAN BUKU VERSO genap REKTO ganjil .

HALAMAN AWALAN Halaman separa judul ………………………………………. recto Prakata ………………………………………………………… rekto Penghargaan ………………………………………………… rekto Pendahuluan (kalau tidak sebahagian teks) ……………… rekto .. rekto Senarai jadual …………………………………………………. iv Dedikasi atau epigraf …………………………………………..... vii Senarai ilustrasi ……………………………………………….. vi Kandungan ……………………………………………………. ii Halaman judul ………………………………………………….. v Kosong ………………………………………………………..iii Halaman hak cipta ……………………………………………. i Judul siri/senarai penyumbang/frontispis/kosong …………. recto Kata pengantar ……………………………………………….

rekto Subjudul ………………………………………………. verso/rekto ...BAHAGIAN TEKS Halaman teks pertama (pendahuluan atau Bab 1) ……………. 1 Bab-bab lain …………………………………………………..

recto Glosari ………………………………..HALAMAN AKHIRAN Lampiran ………………………………………… rekto Catatan ………………………………….……….……………rekto Bibliografi ……………………………………….. rekto Indeks …………………………………………… rekto .

HALAMAN SEPARA JUDUL Half Title Page Verso Rekto .

HALAMAN JUDUL TITLE PAGE Verso Rekto .

HALAMAN HAK CIPTA COPYRIGHT PAGE Verso Rekto .

2002 Hak cipta terpelihara. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga Bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik. fotokopi. Family 2.HALAMAN HAK CIPTA Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur © Nik Azis Nik Pa. Judul 306. rakaman. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Perpustakaan Negara Malaysia Data Mengkatalog-dalam-Penerbitan Nik Azis Nik Pa Keluarga berdaya maju/Nik Azis Nik Pa ISBN 983-100-117-6 1. ilustrasi. atau cara lain sebelum mendapat izin daripada penerbit.mekanik. Family-Religious life I.85 Dicetak oleh Penerbit Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur .

00 . Judul 808. Tidak dibenarkan menheluar ulang mana-mana bahagian artikel. ilustrasi.HALAMAN HAK CIPTA DBP KK 400-5482 4101 Cetakan Pertama 1992 © Mohd Sidin Ahmad Ishak 1992 Hak cipta terpelihara. fotokopi. mekanik. rakaman. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang RM12. Perpustakaan Negara Malaysia Data Mengkatalog-dalam-Penerbitan Mohd Sidin Ahmad Ishak Ketrampilan menulis/Mohd Sidin Ahmad Ishak ISBN 983-62-2513-7 1. atau cara lain sebelum mendapat izin daripada Ketua Pengrah. Permohonan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.Rhetoric 2. Dewan Bahasa dan Pustaka. Authorship 3. Peti Surat 10803. Bahasa Malaysia-Rhetoric I. Malaysia.02 Diatur huruf oleh Mazcom Sdn Bhd Muka Taip Teks: Goudy Old Style Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037. 50926 Kuala Lumpur. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik.

HALAMAN DEDIKASI Verso Rekto .

Verso HALAMAN TEKS Rekto .

HALAMAN RUJUKAN .

INDEKS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful