Anda di halaman 1dari 19

SCSD 1315

Technology And Information System


(Sistem Teknologi dan Maklumat)

TAJUK

Perisian Sistem (System Software)

Lecturer (Pensyarah): Md Hafiz bin Selamat

Nama Ahli Kumpulan Nur Atiqah Binti Noor Nazmi (A11HA0104) (SHAD/1) Norizah Binti Md Isa (A11HA0095) (SHAD/1)

Pendahuluan
Apabila orang memikirkan tentang komputer, mereka selalunya memikirkan tentang perkakasan seperti papan kekunci,monitor,pemproses dan lain-lain. Bagaimanapun,sebenarnya perisian iaitu set suruhan terancang dan langkah demi langkah adalah diperlukan untuk menukar data menjadi maklumat yang membuatkan komputer berguna.Umumnya, perisian boleh dikategorikan sebagai perisian sistem atau perisian aplikasi. Bagaimanapun, perisian sistem jarang diperkatakan. Lazimnya perbincangan berkisar tentang subset perisian sistem yang dikenali sebagai sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian adalah perisian asas yang terdapat pada semua komputer. Sebenarnya perisian sistem terbahagi kepada sistem pengoperasian, atur cara utiliti,pemacu peranti dan penterjemah bahasa.Sistem pengoperasian mempunyai beberapa fungsi dan ciri-ciri seperti multi tugasan, multipengguna, multipemproses dan lain-lain. Ada banyak jenis sistem pengoperasian di pasaran dan setiap satu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Windows adalah sistem pengoperasian komputer peribadi yang paling popular dan dibangunkan oleh syarikat Microsoft. Unix pula banyak digunakan pada sistem pelayan. Linux pula mempunyai beberapa ciri-ciri Unix dan semakin popular kerana ia adalah sistem pengoperasian yang percuma dan boleh harap. Perisian komputer dibangunkan dengan bahasa pengatur caraan. Terdapat banyak jenis bahasa pengatur caraan seperti bahasa imperatif, berorientasikan objek, bahasa berasaskan logik dan bahasa berasaskan fungsi. Setiap bahasa mempunyai kelebihan yang tersendiri dalam menyelesaikan sesuatu masalah. PERISIAN KOMPUTER Bahasa pengatur caraan bermula dari bahasa mesin hingga ke bahasa tabii. Beberapa bahasa pengatur caraan yang popular seperti C, C++, Java dan lain-lain dibincangkan beserta dengan contoh atur cara.Perisian aplikasi digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan tugastugas tertentuseperti menyediakan dokumen, menyiapkan laporan, menghasilkan

persembahan,melakukan kira-kira dan lain-lain. Komputer memerlukan arahan dari manusia untuk melakukan sebarang tugas. Oleh itu, manusia menggunakan perisian untuk mengarahkan komputer melakukan sesuatu. Terdapat berbagai jenis perisian aplikasi di pasaran dewasaini. Antara perisian aplikasi yang paling selalu digunakan adalah pemproses kata, perisian hamparan, pangkalan data dan perisian grafik.

PERISIAN SISTEM
Perisian adalah arahan yang dilarikan pada komputer. Perisian sistem bertujuan untuk menghidupkan komputer dan ia terletak di belakang perisian aplikasi. Ia juga menyelaras komponen-komponen perkakasan dan perisian aplikasi. Perisian sistem membolehkan pengguna berinteraksi secara terus dengan komputer.Perisian sistem mengendalikan kerumitan fizikal perkakasan komputer. Antara peranan utama perisian sistem ialah memberitahu komputer bagaimana menterjemah data dan suruhan, bagaimana menjalankan peranti komputer seperti pencetak dan pemacu cakera dan bagaimana menggunakan perkakasan komputer. Perisian sistem terbahagi kepada empat kategori iaitu sistem pengoperasian, atur cara utiliti, pemacu peranti dan penterjemah bahasa.

Sistem Operasi

Pemacu Peranti

Perisian Sistem

Atucara Utiliti

Penterjemah Bahasa

Jenis-Jenis Perisian Sistem


1. Sistem Pengoperasian
Adalah atur cara yang menjalankan mikrokomputer anda. Ia menyelaras sumber, menyediakan antara muka pengguna dan komputer serta menjalankan aplikasi

2. Atur cara utiliti


Melaksanakan tugas khas yang berkaitan dengan pengurusan sumber komputer atau fail. Ia termasuk atur cara yang membantu pengguna mengenalpasti masalah pada perkakasan, mencari fail yang hilang dan membuat salinan sandaran data. Dalam erti kata lain, atur cara utiliti berfungsi sebagai pengimbas virus, pengformat cakera keras, perisian pemampat dan perisian membuat salinan.

3. Pemacu peranti Adalah atur cara yang direkabentuk khas untuk membenarkan peranti input dan output berkomunikasi dengan lain-lain sistem komputer

4. Penterjemah bahasa
Menterjemah arahan pengatur caraan yang ditulis oleh pengatur cara ke dalam bahasa yang difahami dan diproses oleh komputer. Penterjemah bahasa akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam bahagian bahasa pengatur caraan. Penterjemah bahasa meliputi

pengkompil, penterjemah dan penghimpun.

1.1 SISTEM PENGOPERASIAN


Setiap sistem komputer sama ada besar atau kecil mempunyai sistem pengoperasian dan setiap sistem pengoperasian mempunyai tiga fungsi asas iaitu menguruskan sumber, membekalkan antara muka dan menjalankan aplikasi. Sumber yang diuruskan sistem pengoperasian termasuklah tetikus,pencetak, papan kekunci, peranti storan dan ingatan. Antara muka pengguna dibekalkan oleh sistem pengoperasian apabila sistem membolehkan pengguna berinteraksi denganatur cara aplikasi dan perkakasan melalui antara muka pengguna. Sistem pengoperasian memuatkan dan menjalankan aplikasi seperti pemproses kata.

1.1.1 Fungsi-Fungsi Asas Sistem Pengoperasian

(i)

Mengawal sumber
Aturcara yang mengurus perkakasan, perisian, rangkaian, dan sumber maklumat sistem

komputer semasa pemprosesan maklumat.Contoh: Sistem pengoperasian, aturcara pengurusan rangkaian,sistem pengurusan pangkalan data, dan sistem utiliti.

(ii)

Antaramuka Pengguna
Menyediakan antara muka kepada pengguna untuk menggunakan komputer. Terdapatdua

jenis antara muka iaitu antara muka baris-perintah dan antara muka grafik. Dengan menggunakan antara muka baris-perintah, pengguna perlu menaip perintah.Contoh

sistem pengoperasian berasaskan baris perintah adalah MS-DOS yang amat popular pada 80-an. Sebagai contoh perhatikan baris perintah C:\> copy c:\myfile a:\yourfile.Baris perintah ini mengarahkan komputer untuk menyalin satu fail dari satu cakera keras C ke cakera liut A. Anda perlu menggunakan perintah yang jelas semasa menggunakan baris perintah. Baris perintah ini juga menunjukkan bahawa anda perlu memberitahu komputer di mana untuk cari fail MYFILE dan ke mana salinan perlu dibuat.

Antaramuka pengguna yang paling kerap digunakan ialah antaramuka grafik (GUI).Antara komponen dalam antara muka grafik (GUI) adalah ikon, kotak dialog dan menu. Contoh perisian yang menggunakan antara muka grafik adalah seperti BeOS, Macintoshdan Windows. Pengguna GUI berinteraksi dengan sistem pengoperasian dan lain-lain pakej perisian dengan menggunakan peranti penuding seperti tetikus dan papan kekunci untuk memasukkan arahan. Kini pengguna tidak perlu menaip setiap baris perintah,pengguna hanya perlu membuat pilihan dari paparan pada skrin. Pengguna menggunakan tetikus untuk memanipulasi ikon, kotak dialog dan menu. Dalam GUI, ikon adalah imej grafik yang mewakili sesuatu aktiviti pemprosesan. Sebagai contoh, pengguna mungkin memilih ikon tong sampah untuk

menghapuskan fail dari storan. GUI mula diperkenalkan dalam tahun 1983 pada komputer Macintosh. GUI banyak memudahkan pengguna di mana kini pengguna tidak perlu menghafal dan memasukkan arahan rumit.

(iii)

Menjalankan aplikasi
Sistem operasi menjalankan aplikasi seperti pemproses kata dan

spreadsheets.Kebanyakannya menyokong multi tugasan. Multi tugasan membolehkan seorang pengguna melaksanakan satu tugasan baru tanpa perlu keluar dari tugasan yang sedang dilaksanakan dan menggunakan hasil dari tugasan kedua dalam tugasan pertama. Contohnya, pengguna boleh menghasilkan carta dalam perisian hamparan semasa menggunakan perisian memproses perkataan dan memasukkan carta tersebut dalam dokumen yang sedang ditulis.

1.1.2 Ciri-Ciri Ikon


Ikon komputer adalah satu piktogram yang dipaparkan pada skrin komputer dan digunakan untuk belayar sistem komputer atau peranti mudah alih. Ikon itu sendiri adalah gambaran kecil atau simbol berkhidmat sebagai perwakilan cepat, intuitif fungsi alat, perisian atau fail data yang boleh diakses pada sistem. Ia berfungsi sebagai hyperlink elektronik atau pintasan fail untuk mengakses program atau data. Ikon komputer, bersempena dengan tingkap komputer, menu dan peranti penuding, membentuk antara muka pengguna grafik (GUI) sistem komputer, dan membolehkan pengguna dengan mudah dan intuitif mengemudi sistem. Ikon komputer milik kepada topik yang lebih besar sejarah antara muka pengguna grafik.

Ikon-ikon yang dipaparkan pada skrin mewakili fail data atau alat yang boleh diakses pada sistem. Dalam mengaktifkan klik pada ikon, pengguna boleh bergerak terus ke dalam dan keluar dari fungsi yang dikenal pasti tanpa mengetahui apa-apa jua yang lanjut mengenai lokasi atau keperluan fail. Pada kebanyakan sistem, ikon komputer standard boleh diwujudkan dan dipadam, replika, dipilih, klik atau dua diklik, dan diheret ke kedudukan yang baru pada skrin untuk mewujudkan persekitaran yang pengguna disesuaikan

Petunjuk Dikawal oleh tetikus atau skrin sentuh,petunjuk akan berubah bentuk bergantung kepada fungsi semasa.contohnya,apabila petunjuk berubah kepada anak panah,petunjuk digunakan untuk memilih sesuatu barang.

Tetingkap Suatu bentuk kekotak yang menunjukkan maklumat dan menjalankan program

Menu Menyediakan senarai pilihan atau arahan

Kotak dialog Menyediakan maklumat atau permintaan dalaman

Pertolongan (help) Menyediakan bantuan online untuk fungsi sistem operasi dan prosedur

Kebanyakan sistem operasi menyimpan data dan program di dalam sistem fail dan folder.Tidak seperti almari lama yang memenuhi kabinet, fail komputer dan folder disimpan di dalam storage device seperti cakera keras (hard disk).Fail digunakan untuk menyimpan data dan program.Manakala fail yang berkaitan pula disimpan di dalam folder,bagi organisasi pula folder boleh mengandungi folder yang lain.

1.1.3 Kategori Sistem Operasi

1) Sistem Operasi Terbenam


Operasi terbenam sistem digunakan untuk peranti telapak tangan seperti kotak telefon, kabel dan satelit pintar pencari stesen televisyen, sistem permainan video, dan lain-lain alat elektronik kecil. Seluruh sistem operasi disimpan di dalam atau tertanam dalam sistem operasi program peranti . Program yang kekal disimpan pada rom, atau ingatan baca sahaja, cip. Sistem operasi yang tertanam yang paling popular termasuk Windows CE dan Windows XP embedded

2) Sistem Operasi Rangkaian


Berbanding dengan sistem operasi yang digunakan untuk pengguna individu bagi mengawal sesebuah komputer, contohnya DOS dan Windows95, Sistem Pengoperasian Rangkaian (NOS) mengawal dan menguruskan semua aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai komputer di sepanjang rangkaian. Sistem Pengoperasian Rangkaian (NOS) ini bertindak sebagai pengarah bagi memastiakan perjalanan rangkaian ini dapat berjalan dengan sempurna dan bersistematik.Contoh perisian Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) ialah Novell Netware, Windows NT, UNIX. Sistem Operasi Rangkaian bertanggungjawab untuk

Mengarahkan lalu-lintas data pada rangkaian. Membenarkan dan menghalang pemindahan data antara workstation. Mengelolakan aliran data di antara berbagai workstation yang berbeza. Mengelola permintaan layanan printer. Mengelola permintaan dan pesanan di antara pengguna rangkaian. Mengelolakan hubungan di antara jaringan dan lokasi-lokasi jarak

3) SISTEM OPERASI DESKTOP


DOS Sistem operasi dari Microsoft Windows. Ciri khasnya iaitu berupa teks putih dengan latar belakang hitam.

Microsoft Windows Windows merupakan sistem operasi yang paling popular dan masih banyak dipakai oleh pengguna komputer didunia. Versi windows yang paling awal adalah windows 1.0, lalu muncul windows 2.1x, windows 3.0, windows NT, windows 95, windows NT 4.0, windows 2000, windows Me, windows XP, windows server 2003, windows vista, windows 7, dan yang akan dikeluarkan adalah windows 8. Linux Linux adalah sistem operasi yang bebas bersifat terbuka atau open source. Kod yang terdapat dalam sistem operasi ini dapat diubahsuai oleh penggunanya. Linux sendiri terdapat berbagai macam jenis yang disebut Linux atau Distro Linux, diantaranya adalah Ubuntu, open SUSE, Fedora, Debian GNU/Linux, Mandriva, Linux Mint, PCLinuxOS, Slackware Linux, Gento Linux, CentOS, FreeBSD. Unix Unix termasuk sistem operasi yang paling awal untuk komputer. Unix merupakan induk dari system operasi Linux.

1.1.4 Tetingkap/windows
Tetingkap/Windows adalah sistem operasi komputer peribadi daripada Microsoft yang, bersama-sama dengan beberapa aplikasi perniagaan yang biasa digunakan seperti Microsoft Word dan Excel.Ianya telah menjadi satu "standard" untuk pengguna individu dalam kebanyakan syarikat serta dalam kebanyakan rumah.

Asal 1985 versi Windows yang diperkenalkan kepada pengguna PC di rumah dan perniagaan banyak antara muka pengguna grafik (GUI) idea yang telah dibangunkan di makmal eksperimen di Xerox dan diperkenalkan secara komersial oleh Lisa Apple dan Macintosh.

Nama
Windows 98 Windows 2000 Professional Windows ME Windows XP Sistem operasi Stand-alone

Huraian
Naik taraf ke tetingkap NT workstation Naik taraf ke tetingkap 98 direka khusus untuk pengguna di rumah Naik Taraf kepada Windows 2000 dengan antara muka yang lebih baik, kestabilan dan kebolehpercayaan

Windows Vista

Naik Taraf ke Windows XP dengan keselamatan yang lebih baik, tiga dimensi ruang kerja, dan keupayaan penapisan

Windows 7

Microsoft sistem operasi terbaru dengan kelajuan pengala man pengguna yang lebih baik, dan kestabilan

1.1.5 Mac os
Mac OS adalah satu siri sistem operasi pengguna grafik antara muka berasaskan dibangunkan oleh Apple Inc. (Dahulunya Apple Computer, Inc.) Untuk Macintosh mereka sistem komputer. Pengalaman pengguna Macintosh dikreditkan dengan mempopularkan antara muka pengguna grafik. Bentuk asal apa yang Apple kemudiannya menamakan "Mac OS" adalah sistem yang penting dan tidak dinamakan perisian yang mula diperkenalkan pada tahun 1984 dengan Macintosh asal, biasanya dirujuk hanya sebagai perisian Sistem.

1.1.6 Unix dan linux

Unix (secara rasmi cap perdagangan seperti UNIX, kadang-kadang juga ditulis sebagai Unix) 1 multitasking, multi-pengguna komputer operasi sistem asalnya dibangunkan pada tahun 1969 oleh kumpulan 1 AT & T pekerja di Bell Labs, termasuk Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, Douglas McIlroy,dan Joe Ossanna. Sistem pengendalian Unix mula-mula dibangunkan dalam bahasa himpunan, tetapi oleh 1973 telah hampir keseluruhannya direkodkan di C, amat memudahkan pembangunan seterusnya dan peralihan kepada perkakasan lain. Evolusi sistem Unix hari ini berpecah kepada pelbagai cawangan, dibangunkan dari semasa ke semasa oleh AT & T serta pelbagai vendor komersial, universiti (seperti University of California, Berkeley BSD), dan organisasi bukan keuntungan.

Kumpulan Terbuka, sebuah konsortium industri standard, memiliki tanda niaga UNIX. Sistem hanya mematuhi sepenuhnya dan disahkan mengikut Spesifikasi UNIX Tunggal layak untuk menggunakan cap dagangan; yang lain akan dipanggil Unix seperti sistem atau seperti Unix, walaupun Kumpulan yang Terbuka menyangkal istilah ini. Walau bagaimanapun, Unix panjang sering digunakan secara tidak rasmi untuk mewakili mana-mana sistem operasi yang hampir menyerupai sistem tanda niaga.

Linux pada asalnya dibangunkan sebagai sistem operasi secara percuma untuk Intel x86 berasaskan komputer peribadi. Sejak itu telah dipindahkan kepada platform perkakasan komputer yang lebih daripada mana-mana sistem operasi lain. 1 sistem operasi utama pelayan

dan lain-lain sistem besi besar seperti komputer kerangka utama dan supercomputer.hari ini superkomputer terpantas lebih daripada 90% menjalankan beberapa varian Linux,termasuk 10 terpantas. Linux juga berjalan di atas sistem terbenam (peranti di mana sistem operasi biasanya dibina ke dalam firmware dan sangat disesuaikan kepada sistem) seperti telefon bimbit, komputer tablet, penghala rangkaian, televisyen [18] [19 ] dan konsol permainan video; sistem Android digunakan secara meluas pada peranti mudah alih yang dibina di atas kernel Linux.

1.1.7 Maya/virtualisasi

Sistem operasi peringkat virtualisasi adalah satu kaedah pelayan virtualisasi di mana kernel sistem operasi membolehkan kejadian terpencil berganda pengguna ruang, bukan hanya satu. Keadaan sedemikian (bekas kerap dipanggil, VEs, VPS atau penjara) mungkin kelihatan dan berasa seperti pelayan sebenar, dari sudut pandangan pemiliknya. Pada sistem Unix, teknologi ini boleh dianggap sebagai pelaksanaan maju mekanisme chroot standard. Di samping mekanisme pengasingan, kernel kerap menyediakan ciri-ciri pengurusan sumber untuk menghadkan kesan aktiviti satu bekas ke atas bekas yang lain.

Sistem operasi peringkat virtualisasi biasanya digunakan dalam persekitaran hosting maya, di mana ia berguna untuk selamat memperuntukkan sumber perkakasan terhingga di kalangan sebilangan besar pengguna saling distrusting. Pentadbir sistem juga boleh menggunakan, sebahagian kecilnya, untuk menyatukan perkakasan pelayan dengan

menggerakkan perkhidmatan ke atas tuan rumah yang berasingan ke dalam bekas pada satu pelayan.Lain-lain senario tipikal termasuk memisahkan beberapa aplikasi ke dalam bekas berasingan bagi meningkatkan keselamatan, kebebasan perkakasan dan menambah ciri-ciri pengurusan sumber.OS-peringkat pelaksanaan virtualisasi yang mampu penghijrahan hidup boleh digunakan untuk pengimbangan beban dinamik bekas antara nod dalam satu kelompok.

1.2 UTILITI
Merupakan sistem khusus yang direka untuk membolehkan kerja-kerja komputer menjadi lebih mudah.Terdapat beratus-ratus program utiliti yang berbeza.antara yang paling berguna ialah

Menyelesaikan Masalah Atau Program Diagnostic Antivirus Program Padam Pemasangan Program Program Sandaran Program Mampatan Fail

1.2.1 Utiliti Tetingkap

SANDARAN AND MEMULIHKAN

Terdapat dua jenis sandaran yang disokong: Fail backup dan imej sistem. Backup file disimpan ke fail ZIP. Dua jenis sandaran fail yang disokong: Jenis pertama, sandaran biasa, menyimpan semua yang dipilih untuk sandaran. Jenis kedua, sandaran peningkatan hanya akan menyimpan fail yang berubah selepas sandaran sebelumnya. Walau bagaimanapun, tidak seperti fail sandaran dan NTBackup, di mana data yang disokong fail oleh fail, imej sistem imej cakera sistem sehingga disokong disimpan blok oleh blok dalam fail VHD. Berasaskan blok sandaran lebih cekap pada melaksanakan backup pembezaan berikutnya, hanya blok yang telah berubah perlu disokong.

CAKERA PEMBERSIH

Pembersihan cakera (cleanmgr.exe) adalah utiliti penyelenggaraan komputer yang dimasukkan ke dalam Microsoft Windows direka untuk membebaskan ruang cakera di dalam pemacu keras komputer. Yang utiliti pertama dan menganalisis cakera keras untuk fail yang tidak lagi apa-apa penggunaan, dan kemudian membuang fail yang tidak perlu. Terdapat

beberapa kategori fail yang berlainan yang Cleanup Disk mensasarkan apabila melakukan analisis cakera awal:

Pemampatan fail - fail lama Fail-fail sementara internet Tetingkap sementara Program fail yang dimuat turun Kitar semula Bin

Penyahpecahan cakera
Penyahpecahan cakera utiliti dalam Microsoft Windows yang direka untuk meningkatkan

kelajuan akses dengan menyusun semula fail-fail yang disimpan pada cakera untuk menduduki lokasi penyimpanan berdampingan, teknik yang dipanggil penyahpecahan. Penyahpecahan cakera meminimumkan perjalanan kepala, yang mengurangkan masa yang diperlukan untuk membaca fail dari dan menulis fail ke cakera. Bermula dengan Windows XP, penyahpecahan cakera juga mengurangkan masa permulaan sistem.

1.3 PEMANDU PERANTI


Dalam bidang komputer, pemacu peranti atau pemacu perisian adalah program komputer yang membolehkan program-program komputer peringkat lebih tinggi untuk berinteraksi dengan peranti perkakasan.Pemandu Sebuah biasanya berkomunikasi dengan peranti melalui bas komputer atau subsistem komunikasi yang perkakasan menyambung. Apabila program memanggil menerbitkan rutin pemandu, isu-isu pemandu arahan kepada peranti. Apabila peranti menghantar data kembali kepada pemandu, pemandu boleh menggunakan rutin dalam program panggilan asal. Pemandu adalah perkakasan dan bergantung kepada operasi-sistem-khusus. Mereka biasanya menyediakan pengendalian sampukan yang diperlukan untuk antara muka bergantung kepada masa perkakasan dan tidak perlu bergerak.sebagai conto ialah tetikus dan pencetak.

Perlindungan Virus Dan Keselamatan Internet


1) Internet Security Suite Terus-menerus mengawasi komputer anda Memastikan keselamatan sistem komputer

2) VirusScan Mengawal kekerapan carian untuk virus Kuarantin atau memadam dijangkiti fail

3) Privasi Perkhidmatan Membantu melindungi privasi anda dalam talian Blok laman web, cookies, dan iklan

Kesimpulan
Perisian sistem merupakan komponen asas dalam menghidupkan sesuatu komputer. Perisian sistem terdiri daripada perisian komputer dan mungkin juga kelengkapan yang mengendalikannya. Sistem perisian adalah sebuah bidang penyelidikan yang aktif untuk kumpulan-kumpulan yang minat akan kejuruteraan perisian khususnya dan kejuruteraan

sistem umumnya. Perisian ini juga banyak membantu menjalankan sesuatu program komputer dengan lebih mudah dan cepat. Pada amnya, perisian sistem dibangunkan secara khusus untuk mesin tertentu. Sebagai contohnya perisian sistem Microsoft Windows dipasang pada sebahagian besar mesin komputer serasi-IBM (IBM PC). Di samping itu, teknologi perisian pada hari ini juga membenarkan perisian sistem yang tidak serasi dengan sesebuah mesin komputer dipasang secara 'maya' melalui perisian PC Maya (Virtual PC). Oleh itu, pengguna komputer mempunyai peluang lebih banyak untuk mencuba Perisian Sistem yang ada di pasaran.

Anda mungkin juga menyukai