P. 1
ACEH_02523

ACEH_02523

|Views: 21|Likes:
Dipublikasikan oleh Andri Sofda

More info:

Published by: Andri Sofda on May 30, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

£V

/,

TMWOE""'*

riBiUfilllllllli!]

PENERBIT
'41^A'*'

MEDAN

BIBLIOTHEEK KITLV
0199 9281

UZ

8 0 S $SX

/ht'4n

r i*-/o

WÄJB mm
dan padunvpadum boh peringatan kenebah 'ulama jamen nyang mupe'at getanyoë baca

gehimpôn lé

ANZIB LAMNYONG 19 7 4
v; 38 'O.fiaV0l

Gecdtak dan gepetebiet lé S AI F U L Jalan Nilam 13 — MEDAN

HAK TETAP PADA PENERBIT .

KANDONGAN KITAB NYOE muka Sipatahkata 1. Siplôh perkara 5. Hadih Nabi : 5 6 11 21 26 30 33 34 35 36 37 ——ooOoo . I r a m a n y a 8. Sulôh nyang akhé 6. Wafeet Nabi Muhammad 3. Wajéb Iman 2. Bandum umat 7. I r a m a n y a 10. Wafeet Siti Fatimah 4. Bandum getanyoë 9.

Dalam dônya nyoë Tuhan nyang kaya. Silab ngon salah bagah negantoë. Mangat 'oh dudoë jeet sampôrena.— 5 SIPATAH KATA Alhamdulillah Allah lôn pujoë. Tulésan jaroë baréh pi hana. Nyang bahsa 'Arab melarat tuloë. Kenebah lama masa saboh roë. Iman ngon 'amal nibak getanyoë. Lôn lakèe me'ah nyang salah lôn nyoë. Geyue merunoë jalan agama. Udéb ngon maté relé 'alam nyoë. Ban nyang khendak droë Allah Ta'ala. Nyang Po 'alam nyoë Mahakuasa. Sidéh ngon sinoë nyang bekah pi na. Harah dum ka lhi han meiï sagoë. PENYALEN. Mangat 'oh dudoë teka bahgia. Lôn salén jinoë mangat nebaca. Nyang mat kuasa dum na sinaroë. Maklum tengku droë malém pi hana. . Penesan Nabi gebri getanyoë.

Habéh maté bandum saré malingkan Tuhan. Ureeng mokmin nebri nèkmat ds lam kubu. Misé mawot nyang that sakét taperasa. Nyanke uroë kesudahan harô-hara. Wajéb iman dum getanyoë akan Nabi. Surôh Tuhan Israfi yob sangkakala. saffa. Habéh maté bandum saré saffan-saffa. Buleen uroë pi gurahna bintang mehambô. Langet bumoë kon lé menoë ka nesimpan. Wajéb patéh pee nyang nekhen uléh Nabi. . Na peet plôh thon nyang menan nyan saf fa». Betapatéh uroë kiamat dudoë teka. Nèkmat syeruga Tuhan buka kenan laju. Misé nepegah 'adeeb kubu di sikaphé. Langet melinggang bumië meguncang mehubôhubô. Ureeng maksiet nyang tan tèebat maté jahé._ 6 — WAJEB IMAN Nalam : Syèh 'Abdullah Bismülahirrahmanirrahim. Betapatéh nyang goh datang nepehaba. Tema turôn ujeen putéh maulhaiya.

Halôh pi that gepeduek ateeh nuraka jahim.Habéh timoh bandum tubôh ka teduek-duek. Pekayan tan bandum telhôn binèh uruek. Muwoë nyawong tema bandum tan lé maté. Dum na rakyat ka gehisab geparéksa. Titi halôh lagi tajam nibak pedeeng. Tema neyôob sangkakala lé Israfi. Gèt dengon jhet phui dengan ghon sinan nyata. Tema nyang jak ateeh titi lê ban babat. Nyang ghon 'amai kebajikan lam syeruga. Nyang phui paloë'dum gepasoë lam nuraka. Karonya Allah ladôm pantah na ban kilat. Taék tajak ateeh pucak dengon tatrôn. Tema gecéng dum na 'amai lam neraca. Nyang cok ngon wie hana bahgi ka celaka. Dum nan halôn sidom putôh 'oh melinteeng. Tema tajak ateeh titi siratalmustakim. 'Oh mehimpôn dum narakyat gejôk sui-at. Panyang titi saboh rawi lhèe ribèe thon. . Ladôm cok wie ladôm unen ban nyang babat. Tema gerôn ka gehimpôn u Padang Mahsya. Nyang cok unen nyanke ureeng mubahgia.

ngén bawa. Ngon makanan dan minoman lazat-lazat. Soé nyang pajôh pruet han sengkôh lam sukaan Suntôk kayém lam tekhém-khém haté mangat. 'Ümu sadum saban-saban muda belia. Asoë mehat dum séb sidroë han pee riwang. Karonya hak ho nyang galak kenan nebn. Suntok sabé tebiet han Ie ruek-ruek masa. Nyang jéb ie nyan^deek pi han lé grah pi han lé. Bak Hud Nabi krueng Kalkausu sinan piyôh. Tuha han lé sakét han lé ruek-ruek m w . Muhila-hila lam nuraka ka tesirek. . Lheeh nyan tema ureeng mokmin tamong syeruga. Ladôm budo me'ei-me'ei mesek-mesek. Kekai sinan cit hana had hana hingga. Dalam nèkmat suntôk mangat catirasa. Ladôm tema pantah bacut han that lanja.— 8 — Ladôm pantai! na dum bagah ?. Ngon boh kayèe cit metentèe rasa le ban. Ladôm tema na ban guda gepoh lawa. Nyang selamat ateeh titi jemerang pi tröh. Tema ladôm ban ureeng plueng nyang that baca. Binèh krueng nyan kandé pi le na ban bintang.

Tema ladôm habéh bandum élla muka. Tema gebôh t a n sot tema 'adeeb sabé. Gebôh ranté gebóh pasóng ranthék-ranthuek. Ladôm tutông meng 'oh gaki 'oh nan sahja. Ladôm tutông meng 'oh takue élla dada. Sicut-cut 'adeeb page ngo lôn pegah. Soë nyang pajôh hangoh tubôh apui sinaroë. Ladôm\ betéh ladôm habéh ladôm 'oh pha. Kira-kira ubé dèesya dum nan getôt. Kawôh apui nibak gaki bandua blah. Nyang tan tèebàt nyan pi getôt lam nuraka. Padum 'adeeb uroë malam hana tedôh. Ke makanan boh zakôm nyan ka jipaióh. . Boh zakcm nyan hutông pi that tajam ban duroë. Tetab sinan j eet tebiet han ruek-ruek masa. Ureeng'mokmin umat Nabi nyang medèesya._ 9— Di sikaphé dum tegulé lam nuraka. Padum na tréb nyan ne 'adeeb iam nuraka. Han jilala apui nuraka bak han patôt. Lheeh nyan tema gaséh Tuhan nekelua. Padum 'adeeb kala limpeen ulee pathuek. Tuleeng urat asoé utak bandum relé.

Nyang umat dum ban sinaroë nekelua. . Betaingat wahé sahbat rakan dum na. Ban gepegah dhoë takekah bak musalla. Tamat 'oh nyoë nalam lôn nyoë lôn pehabéh. Roë cit kebit nyang gepegah taperasa. Tieb-tieb ureeng nyang na iman yôh lam dônya. Dengon iman dalam haté akan Nabi.— 10 — Karonya Tuhan nepetebiet ureeng mokmin. Betaiman wahé nyak cut dan hé cut da. Walèe maksiet nepetebiet lam nuraka. Jih gepenan wahé tèelan mokmin 'asi. Lom syufa'at saidil umat Nabi kita. Meng na 'umu laén buhu ulôn rintéh. Kong 'etikeet nana murtad wahé adoë. Sembahyang limong bèk tatinggai betajaga. Yôh lam dônya iman jiba dengon yakin. Surôh tegah bèk tabantah tapecaya. Nyang yakin dalam hâté Tuhan sidroë.

Tuhan halarat pulang cahya.— 11 — Kisah NABI WAFEET MUHAMMAD BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Subehanallah wa bihamdihi. 'Oh saré wafeet Nabi Muhammad. Tema jinoë menan pula. . . Nabi nethée ka ï'ab wafeet.Nyoë wafeet Nabi lôn calitra.'Usman. Cahya Nu Allah asai dilèe. . 'Umar. Dudoë Tuhan bri metemèe pahla Sang-sang tamat dengon tangan. Dengon sahbat mahijer ansari. Tubôh janjôngan Nabi melia. Abu Bakar. V mesejid netebist lanja. %\\ sa) an kawôm dum na. Soë nyang dengo wafeet Nabi. JCa mehimpôn kenan mesapat.

Meseld Rasui meseki Nabi. Hé 'Aisyah lôm kubungka. Pakri tabah khendak Tuhan. Tema 'Aisyah seöt sabda. Rupa ka ubah Nabi melia. HabAh wasiet dum nepegah. Nyang mukalafah tamupakat. Abu Bakar gantoë ulôn. Meng ka janji nana daya. Rasulullah pi negisa. Kri tapaban getanyoë nyang na. Dum na umat tabri aja. Bandum sahbat hâté gundah. Mengka janji nibak Tuhan. Ikôt bandum gâta nyang na. . Hâté bekah bak nyum rasa. Hadih pereman bèk talupa. Sahbat seôt ènsya Allah. Lom mesabda Rasulullah Tapabanbah ka trôh masa. Ulôn sajan b&k han neba. Tema sabda Rasulullah.— 12 — Nabi newasiet yôh masa nyan. Newoë urumoh bak 'Aisyah.

'Oh noë langkah ulôn lam dônya. Allah hé Fatimah. Kri cit narlt tuan 'Aisyah. Ne-e ayah ka ubah rupa. Nyang dônya nyoë empat singgahan. Ka trôh kenan dum ban nyang na. Ulôn kuminah didalam dônya. Akhèrat tuan nyang kekài baka. Ya Rasulullah ulôn ka teka. Hé Fatimah anek metuah. Allah. Wahé intan kutinggal dônya. Hâté gundah rô ie mata. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Yôh nyan mesabda Rasulullah. Dum na sahbat di janjôngan. Slti Fatimah neyue hel lanja. . Mesyahadah bèk talupa. Hè Fatimah anek metuah. Tema ka trôh tuan Fatimah.— 13 — Yôh masa nyan tuan 'Aisyah. Ulôn kuwoë jinoë bak Tuhan. Bethat taingat ke Tuhan sldroë. Pereman Allah ka trôh masa. Tema nekhen haba sipatah.

Bit adak na Saidina 'AU. jinöë ulôn sidroë nekebah. Mirah padam ngon ie muka. Ahek iaën ka maté dilèe Pakon kamoë dudoë tema.— 14 — Betaingat ke Tuhan sidroë. Saidina 'Ali that pahlawan. Tema seôt tuan Fatimah. Han soë perunoë cut ngon raya. Tapeingat uléh gâta. Misé laôt rnegelumbangi -. NTyang ka maté nan lôn sayang. . Nyang dônya nyoë tempat singgahan. Betagaséh dum ke umat. Bukon bubarang bekah rasa. Nyang lôntuan sidroë sahja. Nabi dengo narit Fatimah. Han nekhen kri misé gâta. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Nyang metuah mubahgia. Pakri untông dum na kamoë. Akhérat tuan tempat tagisa. lié limpah ngon ie mata. Han soë pegah rejang jula.

La ilaha Hallah tepanggé rahmat. 'Ali 'Usman Bakar 'Umar. . Sabab negaséh oléh halarat. Ka trôh kenan Malék teka.. Buleen bintang sang gurahna. Nabi Muhammad ka trôh sabda. Bandum 'alam sang ka pahna. Estiri Nabi tuan 'Aisyah. 'Umu singkat di Maulana. Penoh limpah ngon ie mata. Yoh nyan Nabi that dukaan. 'Arah kerusi loh ngon kalam. Sakét Nabi bungong kumbèe. . Janji ka trôh nibak masa. Tamsé bungong Kenong uroë. Ya Rasulullah. Langet bumoë sang meguncang. Han jan ta thee siat ka mala. Netakôt sisat rôh lam dèesya. Anek cuco wie ngon unen. Han muban-ban rô ie maia.— 15 — Sabab nesayang dum ke umat. Menanke proë ke umpama. Wasiet pi Iheeh di janjôngan. .

Malék Mawot hé anek droë. le mata rô melelumba. Kenoë perab dengon sabda. Tuan Fatimah moë lé sigra. Tuan Fatimah menyum temakôt. Tamong 'Izrai bak Muhammad. . Nekhen 'Arab that samlakoë. Bukon 'Arab hé boh hate. Ureeng pecré lôn ngon gâta. Nengieng u likôt bak Saidina. Ne-e tedong ureeng muda. Dengon nikmat dan sijahtra. Tuan Fatimah nejak pandang. Tuan Fatimah dong bak pintô.— 16 — Tema ne-ék u Neketok pintô Bak Fatimah Cuba ta-e soë rumoh laju. sabda Nabi. Dengo sabda Rasulullah. Hana sapât lôn e nyang ka. Han torn puroë lôn e rupa. Ho ka gata tuan 'Arab. di lua. pantah sigra. Jroh samlakoë lagi hibat. Ka trôh knoë neba sabda.

Tujôh plôh laksa Malaikat. Bak na idin nibak gata. Tuan 'Aisyah nyang mueng Nabi. Tuan Siti tentang dada. Husén Hasan pi sereta. Malaikat le that teka. Karena dônya tempat singgahan. Ubak Nabi nyang melia. Saleem halarat akan gâta. Ensya Allah walhamdulillah. Kunjông Muhammad nyang melia. Malék Raluan pi sereta. Assalamu 'alailcôm ya Muhammad. Jaweeb nebri lé Maulana. Israfi pi na sajan. Ban nyang titah ulôn rila. Sahbat nyang peet pi na sajan. Akhérat tuang nyang kekai baka. Pote Allah sangat mechén. Maséng-maséng duka cita. Mikai. Sahbat nyang peet digeniréng. Bandum saleem akan Nabi.— 17 — Tema mesabda di Tzrai. Lheeh mesabda Nabi Muhammad. .

Rasulullah Malaikat ba. . Habéh nekunjông 'Arah Kerusi. Gejak iréng nyawong Muhammad. Masa nemihreet Nabi Muhammad. Nyum meguncang 'alam dônya. La ilalia Hallah Muhammadur Rasulullah. Bak halarat laju geba. Asoë langet bandum galak. Budiadari trôn u dônya. Habéh tebuka syeruga lapan. Sigala sahbat bandum duka. Fatimah moë bukon bubarang. Tuanta 'Ali bekah rasa. Nejôk sugoë bak 'Aisyah. Geple asoë di Maulana.— 18 — Habéh wasiet Nabi haretoë. Tubôh Nabi gepumanoë. Lebèh indah Nabi melia. Malam Senayan wafeet Nabi. Mehambôran b&e u dônya. Necok sugoë di Maulana. Malaikat dum kunjông Muhammad. Geba legat bak Rabbana. Nabi gearak bak Rabbana.

Saidina 'Ali bôh nisan dua. 'Abdurrahman pesaré tanoh. Lheeh semanoë kafan lhèe lapéh. Tinggal syari'at bak umatnya. Petamong Nabi lam kubunya. Ziké silaweet nana padoë. 'Abdurrahman pumanoë Nabi. Nekanuri ke Ssidina. Nyang pekafan tubóh Saidina. Ketika sembahyang waketu Lehô. Saidina 'Abbas nyang mat badan. Abu Bakar ngon 'Useman. . Lheeh temanom pulang kembali. Wafeefc Nabi 'oh noë tamat. 'Abdurrahman Saidina 'Ali. Genab uroä kenong jemba. Neba u kubu lé sahbat dum na. Saidina 'Ali rahôb bak muka. Tinggal Qeruan bak sahbatnya. Nyang bôh bse-bèewan Saidina 'Umar. Sembahyang kedéh mesejid Madina. Tinggal bi'at tinggai telekin.— 19 Geeucô ie ateeh Nabi. Trôh u gaki geplè v rata.

Tinggai kitab bak 'ulama. Wafeet Siti Ion calitra. Tinggai syari'at nibak Raja. Dalam nasekah menan gerawi. Wafeet Nabi 'oh nan haba. 'Oh nan tamat wafeet Nabi._ 20 — Nabi newoë bak halarat. ooOoo . Tinggai Qeruan nibak sahbat.

Tgk Usman al Fauzi Lung Ie Banda Aceh Pcnaaeliat Penerbit &.AllU T. Percetakan SAIFUL Mcdan .

Nilam 13 Medan.A. di Jin. Saiful U.Sebahagian ulama2 dari Dista Aceh bergambar bersama sdr. H. Mei 1974 yang lalu . dalam rangka menghadiri musyawarah Tarbiyah di PadanE pada bin.

S dari kanan (baju batik) adalah i d r Kecik B anggota DPRD Prop.Sesa'at akan berangkat ke Padang. Dista Aceh. <^» «^tv . di bulan Mei 1974 antara lain. no.

Bergambar ketika akan berangkat an'ara lain. Teunom anggota DPRD GR Prop. Dista Aeeh. sebelah kiri sekali adalah Tgk. Muhammad .

Tango 16n pegah anek bak gata. Neprôh ulèe anek bandua. Nam buleen Iheeng wafeet Nabi. Nyang jroh budi ngon setia. Necôm jaroë necôm gaM. Meng ka wafeet Amirilmokminin.— 21 — WAFEET SITI FATIMAH Muwoë kisah wafeet Siti. meng sipadé. Neoöm ômmi necôm abunya. Lheeh nibak nyan neamanah. Nesrah ij a nesrah bajèe. Anek Nabi nyang melia. dengon bapa. Ne jak musafé bungong syeruga. Barangho anek Bèk jarak-jarak Bèk jarak anek Anek bèk t acre bèk tajak-jak. Nyangke judo Saidina 'Ali. Sembahyang Suboh nemehasé. Wafeet Siti buleen Puasa. ngon abunya. . Ban Allah khen anek di gata.

'Oh ka Lehô nejak sembahyang Tema dang-dang geprèh 'Àsa. ' Han apôh-apah han cula-ealoë. Tuanta 'Ali megrak rasa. Ati'ullah wa ati'urrasul. Kebit pi na anek nyang laén. Anek Ion ta-e yabunaiya. Ubak 'Ali gepumesan. Bethat nemalèe ke Rasulullah. Tema sakét bungong syeruga.— 22 — 'Oh nedengo wasiet Siti. Belebèh nechen anek tan ma. Bôh lam kafan surat raeUaBak nyang netrôh ka nejak' cok Nejôk ubak 'Ali Murtala Seôt 'Ali karamailah. Han poh-poh droë bungong syeruga. Ensya Allah ulon kereja. Begèt nepapah anek Ion dua. . Lheeh 'Isya nebeet warid. ' Lheeh sembahyang nebeet warid 'Oh ka mugréb buka Puasa Sembahyang Mugréb relaos Tema dang-dang geprèh 'Isya.

Kalimah Tauhid han lé nebaca. Ne-e Siti ka naze'a. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'im. Hingga teka tengoh malam. That samlakoë mecelak mata. Tema teka ureeng sidroë. 'Oh saré trôh liang-lahad. Pumanoë kedroë pekafan lanja. Nyum getanom droëne sajan. Lhèe boh sagoë ureeng lhèe dróë. . Pegèt jirat kubu dua. soë ba. Yôh nyan nemoë tuanta 'Ali. Ingat penesan Fatimah Zuhra. Lheeh nekhen nyan han lé narit. Tema sigra gesembahyang. Saboh sagoë negulam jenazah. Trôh panggélan Allah Ta'ala. Han nepethèe nibak barangsoë. Ensya Allah Tuhan pelahra. Saboh sagoë hana. Rahmat Allah ateeh gata.— 23 — Seôt 'Ali karamallan. Droëne julang jenazah melia. Tu?n Fatimah legat geba.

Nejak tanyong ubak 'Ali. Bungong saboh bintang raja. Menan nekhen 'Ali Murtala. Pakon gata tamesidroë. Kamoë dengo wasiet Nabi. Sahbat dum na hana senang.— 24 — Singoh megah Siti ka mafeet. Nejak sudi neparéksa. Balah jaweeb bak Murtala. Bèk nesudi hé syèedara. Nekhen nyoë ban neparéksa. Tema pakon reyôh gata. Manyèt han lé ka netanom. Kamoë dum nyoë taniet hana. Mehan jeet prang lôn ngon gata. . Teka sahbat melaksin-laksa. Lôn kupubuet wasiec Nabi. Wafeet Siti yue tanom sigra. Hana sapat nebri pelemah. Tema seot tuanta 'Ali. Tema sahbat ka geseôt. Sembahyang Siti angkèe syeruga. Necok manyèt kenoë rejang. Lôn po perumoh lôn nyang tanom.

Lôn cok sereban ngon Zulfaka. Dengon Siti Fatimah Zuhra. Bèk mupaké wahé sahbat. Dum kafilah tema mupakat. Pahla silaweet han trehimat. Tuan Fatimah kubune dua. Silaweet belê ke Muhammad. Silaweet ke Nabi bekajém na. ooOoo . Saidina 'Ali jak pelemah. Tanyong tentée han nepegah. Sjahdat ke Allah tegôh setia. Taprèh dilèe wahé rakan. 'Oh nyan tamat waieet Nabi. Sitimang brat langet dônya. Temakôt tan dum Ke gâta. Amin ya Rabbul'alamin. Ladôm sahbat tamong tuha. Wahé sahbat dum ban nyang na. Tango lôn pesan wahé ahli.Seôt 'Ali ulôn lawan. Pelemah jirat Fatimah Zuhra.

Perintah Ta'at dengon maksiet ulôn bayan. Kelimong kriet sereta gaséh ke areta. Nyakni banci hate gata ke gob nékmat. Nyan kepala kejahatan khen Muhammad. . Sagai-sagai bèk jibri rab ubak tubôh. Kenam gaséh kemegahan dalam dônya.26 — SIPLOH PEKARA MAKSIET HATE DENGON SIPLOH PEKARA TA'AT HATE Nalam : SYEH 'ABDULLAH. Gema akan mabôk-mabôk makanan lazat. Dônya akhérat tan paidah nyan nyang megriet. Wajéb ateeh dum 'mukallaf jipejiôh. Nyang ka gebri dum ke hamba lé halarat. Nyang ketujôh gaséh ke dônya betaingat. Lam Arba'in menan nekhen lé Razali. Kepeet hasud dengki ku'èh hate gata. Maksiet baten na siplôh pee betaturi. Bisniülahirrahnianirrahim Hatamah nyoë na saboh kesudahan.' Nyang kedua syarahulkalam le that narit. Petama phôh syarahutta'am yakni sangat. Kelhèe ralab nyakni marah perangui gata.

Ta'at batén na siplôh pee ngo lôn bayan. Kelhèe jitahan bèk lé riwang silama 'umu. Ateeh meheluk Tuhan Asa dum barangsoë. Wajéb ngon nyan tamesifeet dumte saré. Hâté gata bak maksiet nyan tapesuci. Siplôn reya pubuet 'amai tan ékelah. Bak meheluk tapelemah 'amai gata. Sikureeng 'ujôb hireen gata kedroë. Wajéb tèebat bak maksiet nyan dum hé akhi. Supaya jeet ngon sabab nyan gepumelia. Betapasoë dum sifeet nyoë dalam hâté. Nyakni sii'eet perangui gala kepujian. Ngon lhèe syarat sah tatèebat khen 'ulama. Nyang kedua menyesai hat buet nyang lalu. Sang tan laén lagèe gata dalam nanggroë.— 27 — Nyang kelapan tekabô gata perajêk droë. Petama tèebat nibak dèesya sikelian. Tinggai maksiet sikelian nyang petama. . Cut ngon rajêk lahé batén baranggajan. Kon tapubuet simatajmata karena Allah. Nyanke siplôh maksiet batén perangui Habih. Wajéb taboh ban siplôh boh dum behabéh.

Hate gundah suntôk sabé rô ie mata. Ke peet saba ateeh hukôm Tuhan sidroë. Kelhèe zahid banci hâté ke dônya nyoë.— 28 — Khen Astarafar dengon lidah jeeb kutika. Areta gob cok lé gata pulang bandum. Jinoë bak sot lôn periwang pekataan. Lahé batén ban syari'at nana ubah. Harap pahla nibak Tuhan Po nyang Asa. Bah sidum nan perintah tèebat wahé tèelan. Pejeôh maksiet bethat nabsuji galak that. / . Nam ékelah nibak 'amai sikelian. Limong syukô pandang nèkmat sikelian. Lapan muhébbah 'bPtagasèh Tuhan Asa. Tujôh tèewakai tapeserah droë uba* Allah. Pubuet surôh ngon pejeôh larang dum na. Nyang tapubuet simatamata karena Tuhan. Pubuet ta'at lahé batén bethat bubrat. Lakèe me'ah menyo han ék tabayee yum. Ban nyang khendak getanyoë hamba neperintah. 'Alamat muhébbah gaséh Rasui Panghulèe kita. Milék Allah Po nyang Asa di gata tan. Gaséh ke Rasui pubuet surôh pejeôh tegah. Kedua hanfun nyakni takôt ke Rabbana. Nibak bahla sikelian betasaba.

Kalimah Taibah neorl sudah pekataan. Ke Muhammad po janjôngan waréh sajan. Saleem rahmat ngon berekat sikelian. Sukreet mawot 'adeeb kubu betapiké. Nebri tèebat nyang nasuha yôh goh maté. Sikureeng rila hâté gata kada Tuhan. Tapegah gaséh amar nahi tapubuet tan. Nepeampôn lé Tuhanku nyang that Rani. Alhamdulillah ka sampôrena nyang lôn kasad. Lom ke sahbat ngon nyang ikôt bak agama. Baya kiamat nyang nepegah uléh Nabi. Nyang kesiplôh betaingat nyan ke mate. Kenan rahmat bèk na putôh nekarônya. Dengon tunyok sereta tulông Rabbul'izzat.— 29 — Meng tan menan sulét gata wahé tèelan. Dèsya faki ngon berekat nalam ini. . Ta'at hâté maksiet hâté lôn penalam. Bahrurijad haf ai mangat kenong ragam. Ngon sjufa'at Muhammad nyang aklié zaman. Sikelian betaingat bit na hali. Iman tetab dalam dada hingga page. Tan 'iktikeet ke buetan Po sikelian.

tacré tatinggai dônya. 20 Rabi'ulawal 1341 ooOoo SULOH NYANG AKHE Bismillahirrahmanirrahim Sulôh nyang akhé bèk ta-éh lé. Tema nyang kelhèe ingat ke maté. Dônya taikôt tinggal disinoë. Gampông Kedah Kutaraja nama tempat. Taduek teku-ku tarô ie mat«. Asai bak tanoh muwoë bak tanoh. Tuhan petengoh u Padang Mahsya.— 30 Bak dua plôh Rabi'ulawal tamat kalam. Bedoh boh hate duek melaga. Tema nyang kepeet ingat ke kubu. Kedua tèelan ingat kedèesya. Tema tapiké limong pekara. . ke Tuhan. Nvang awai phôn ingat. Getanyoë tawoë u asai mula. Dengon taufik Tuhan Asa Po halarat. Getanyoë . Tema takhém-khém 'oh nebri bahla. Ban tekejôt tema taduek lé. Ingat ke dèesya tamoë bekajém. Thön siribée lhèe retôh peet plôh sa tapham.

Talakèe woë lom lam dônya. Taduek lam dônya dum thô reôh. Yôh lam dônya hau thèe kedroë. Meng han tapatéh wahé rakan. Haba lôn nyoë kon pakri-pakri. Menyo han j eet makna Qeruan. Hadih Nabi Panghulèe kita. Dang-dang tawoë u nanggroë baka. Sidroë tèelan dalam kerenda. 'Oh talakèe teka gurantang. Teka 'adeeb mubagoë-bagoë. Misé tapiyôh yub kayée raya. Telah jinoë apôh ulèe. Laju tapetoë ho nyang hawa. Menanke misé taduek di sinoë. . Adak kuthèe dum nyoë balah.— 31 — Taduek sidroë ngonte pi tan. Pakon that bôk-bang dilèe lam dônya. Han kuminah bak musalla. That paléh kèe sembahyang hana. Tema nyang limong ingat akhérat. Tamerakan ngon 'ulama. Telah jinoë tan paidah. Lemah tempat dalam nuraka. Sepôt pi that arat pi sangat. Hana tréb lambat taduek lam dônya. Lom metamah 'adeeb séksa. Lam Qeruan tajak paréksa.

Sikaphé laknat han jipecaya. Sidum nan Mihreet Nabi Muhammad. Jitebiet sinan ji-ék u langet. Hireen sikaphé jikalon rupa. Nabi getanyoë jipumelia. Tujôh sen tujôh jilingka sabé. Lebéh that pangkat Nabi getanyoë. Mumada 'oh nyoë dilée silapéh. Buleen di langet jitrôn u bumoë. Pat han kenong betaparéksa. Rakyat bahrullah jikalon rupa. Jipegah menoë jipegah medéh. Rakyat tecengong jikalon rupa. Jitebiet sinan jilingka Kakbah.32 — Pat nyang han j eet betatém tanyong. ooOoo . Laén lön tuléh meng na kutika. Bintang mublèt-blèt pujoë Rabbana. Sikaphé paléh asoë nuraka. Lam sapai bajèe buleen jitamong. Tan meng sidroë nyang mèe tapesa.

1. Lagu Zikir. Jak ék Haji meng na tega. 2. 2 oleh satu orang juga. wajéb tabri. ^habisnya dinyanyikan pula beramai-ramai yang No. HANA SABE UDEB LAM DONYA. . BEDOH TEEBAT BEK LALE LE. 3 — 4 oleh satu orang. Pitrah jakeet. kemudian dinyanyikan beramai-ramai. Soë pecaya sabda Nabi. 1 dinyanyikan oleh satu orang. Demikian seterusnya dinyanyikan No. Catatan : No. 4. UMAT BANDUM UMAT MEHAT MATE. Cit medali phôn lam dônya. BEK 'OH MATE 'AMAI HANA. B A N D U M 1. Sabda Nabi tapecaya. Tasembahyang 'oh trôh watèe. kemudian tiap2 habis satu nomor disambut pula beramai-ramai seperti yang No. Kemudian dinyanyikan No. Surôh tegah bèk me-ungki. 'Oh trôh watèe buleen Puasa. 'Adeeb séksa soë me-ungki. Tempat nebri lam syeruga.— 33 — Irama Acèh. 1 juga. Piyôh dilèe bak kereja. Tapuasa pi ka tentèè. 3.

waJéb ta brl.wig .la» sye .r e 3* M L & Ba.m 1 - / ?.' ^f$T 'Ik . // ƒ < 6 X i 7 / 6 6 1.goh 'A .roh t e . 8 i B K « M A 'öh trok wa Sab. M .7 2 / 1 .l è e bok ke .a .deeb sék-aa ? 7 / 1 Z / .3 BK E LA »: Lfe ifa i. phôn lnfli ? / HA nya«3a 45 - 6 .BS ÜQBB LAK DO 2* VI.da Na M.HAÏ M .BAT 2. * O é 1 7/6 MB-BUM U.nya.M T A Ta-eara-bah-yang »1-trah Ja-keet 808 pe.. ga. / / 9 6 i 7 / 6 6 7 / 1 2 W 1 .ya.ta.ya 6 ^ 6 / 7 7W8 / i .— 34 — zraœa Aeèe* A minor 2/4 Sedan«' B A » DP M »«A! Lagu Zikir Aï Z I B 1.da Ha Clt ne . «ab . ga. ja. / i.51 meng na te * Ten-pat n« . 2.fla / ? * . ka ten » t e a .sa Sa .SA fiA . KA.tel.ung .»OH TBE. troh wa ta«. ek me. BB .Kat «« tee bu . .. * Ta .pa . soë me. ÜTÏA. E A TÉ.%ri.le«n « bl t « .„ »A. 2« 3. |.pel i .«a.yfth dl .k i .- <WàMmW8BtîBgWet>g>Bl»y .

Pee lom beo jipecawo uléh syèetan. I. 2 Bedoh adoë bandum jinoë rejang-rejang. Jak sikuia tajak mita kepintaran. Bèk that laloë telah dudoë 'èlemèe tan. Ureeng galak ho nyang tajak lê that rakan. BANDÜM JN a i a m. Mudah tema takereja pee sukaan.AMYONG. Hana padèe ka metentèe lemah jalan. 1 Pebruari 1973 AN Z I B . Tengoh muda tauseha mita jalan. Hana gadôh hana reyôh baranggajan. Jingieng budi tamah lagi na pintaran. Tamegurèe na 'èlemèe dalam badan. 4 Buet bak sunggôh na pee pajôh ban sikawan. 3 Gèt metutô jroh ngon budhoë kelakuan. Gèt ke kuli gèt kerani lê soë sayang.— 35 — Irama Acèh. Menyo budo hana saho guna badan. GETANYO E 1 Bandum tanyoë temerunoë wahé rakan.

na pa«4«v ka me-ten-tèe le-mah j a .l o i t e .Ha.Ian. ï/ala*.do8 ban-dian Jl-noë re-Jang-relang. u-lèh eyèetaii' Pa« loh fco.no« «a. 3.6 7 1/3 . 2. 1« that sa-kan.Ja pais su-ka.t a Ja.tft Jrob ngon fctidhoë ke-la-ku .na ga.k a .I a n .r a n .p l n .r a .na oa-dan. « 2 7 1/6 8a. Jak Bi-ku. 2.o J i . Bak that' l a . 2 .I a h du-do* 2 . ke.s e . Ta.pe-ca-tfo- 2 1/7. t Ost .deh a.na sa-ho da lam feß-da«.l a t a .lw<-toèe t a n . 5 */ 3 *fTl 1. S Ü S Ü K ^ VB TAK y ol. ha-rang-ga-Jan.k e .n i ye-oyo hu-âo ha.«an.Jak ral-ta 3 . 3.— 36 — Xxawa^Aoèh. 1.hé r a .l i gàt k s . ml.t a .dôh ha.kan. Lagt) Sulp». l e ses sa-yang.g i na p l n . U-reewg ga-lak ho nyang tajak 4. « t .aa<Jingiang TBU-dl ta-mah l a .t a ran.«a t a . Buet tek auaggon na pee pa-Jôh ten s i . A. ' à .t a .r o . Be . / 0 6 1 2 / 3 * 5 * / 3 1. gu. / 3 2 / l T E 1.na r e .an-ru.y6h 2 1 2 / ? .an. »i-dak t e .»e-gu-rè* na '«-la-ne« T««ngoh ««-dBita u . AS Z I B 6 inJaor« i/A Kaderat«« i 1 2 / 3 . . la«-dum ta-nyoB t a .h* Oit k« k o .

Kawôm pc-tama nyang tinggal sembahyang. Ulèe u langet nyang tujôh lapéh. triée tebiet lam nuraka. . Diuiee nyan nanji Haren. Proë hai gâta uroë kiamat. Toh raseki ke ulôn hamba. Pee nyang mabôk sibagoënya.- H AD I H N A B Ï Bismillahirrahmanirrahim fcïyoë na saboh hadih Nabi. Pee kamita dikah Haren. Pegah habéh 16n ngo nyata. Nyan nyang baja* lôn i?k mita. Wahé akhi tapecaya. Kawôm kedua jakeet han jibri. Tema seôt Ya Jéb-rai. Ya Jébrai nyan ulôm mita. Dalam mesejid jipoh cakra.— 37 . Bibi dua u masyrék u magréb. Kemèe kawôm nyang jéb arak. Watèe limong sembahyang hana. Jimehêi Tuhan wahé y a Rabbi. Kepcet kawôm nyang marit-marit. Laju nesudi pantah sigra. Limong kawôm nyang that lôn rindü. Raya habéh 'oh penuh dônya. Su gemeréb tango suara. Limong kawôm umat Muhammad. Ke ma ke ku jin darßhftka. Ikuji kedéh u mejub dènya.

Di dalam nyan penoh penula . Surôh Tuhan kawai syer Suara mangat tesinyom-sinyom. Nan Malaikat Malék Raluan. Rumah meligoc na Biang ngon gampông h Padum ngon krueng na. Khcn Muhammad nyang that bena. ngon : le di dalam lazat rasa. Siribèe thon han puléh bisa. 0 0 Q 0 0— S Y E KU G A Alhamdulillah sikelian puj Lôn kisah Nyoë bhah sj Syeruga luah bak lang Penoh asoë mesuka-suT Karrnya Tuhan ke ureeng mokmin. le j i putéh misé dadch. Rasa mamèh nibak nira. Manch renom ngon ie i Rupa jroh that hana eels n Lam tekhém-khém rem That negaséh ke ureen Nyang sembahyang dali Lam syeruga lê that n' Nèkmat lazat hana ngon sa. Soë na yakin sembahyang 'am dônya. Nyan hé pocut betaingat. Taloë binèh krueng jroh tanaman.— 38 — Sigo jicoh lé ulee nyan.

Subehanallah wa bihamdihi. Pumanyènan mesuka-suka. Hana payah bri belanja. Yum syeruga khen Rasulullah. Pajôh makanan pee nyang galak. Rumoh meligoë kimah meriti. Han ék habéh ulôn calitra. .. Soë na yakin bak age Tesebut dalam Hadih Nabi.rmbahyang. Nèkmat syeruga le that lapéh. Nyangke ureeng bloë nuraka. Boh kajèe masak lazat rasa. Karonya Tuh-n ke ureeng mokmin. Di ateek keta bantai ^esuson Oahja merôn-rôn tampôk metia. Hamparan lahôri cedan rupa. .39 — Ureeng mokmin tamong kénan. Wahé hambaku ureeng mokmin. Tabloë kaman syeruga lé gâta. Tuhanku Rani sangat kaya. T*zat nèkmat nan ék khen kxi Menan khen Nabi nyang pehaba. Yum di kamoë syeruga di kamoe. Kon tabri pèng gupang busoK. Nyanke ureeng tueng syeruga. Pereman Rabbi necalitra. Soë na yakin bak sembahyang. Soë na tém bluë yôh lam dônya. i tajôk ke yum syeruga. Soë nyang maksiet hanr.

Getanyoè bandum tav/oé u asai.— 40 — Alhamdulillah sikelian pujoe.' Sikelian milék Allah. Tamita bekai yôh lam dônya. Di akhérat lheeh bak bahya. Adak tan laén sembahyang bena Bahla tasaba nèkmat tasyukô. 'Umu habéh han tatujan. Tapubuet surôh pejeôh tegah Ke Pote Allah bèk talupa. oooOooo- . Buet sembahyang tapelazém. Nepeampôn barang dècsya. Jitebiet nafah kelua masôk Ingat suntôk ke Rabbana. Bèk that se-u ngon areta. Surôh Tuhan takereja. Menan wasiet Nabi Muhammad Nibak sahbat umat dum na. Bak le tabeet ngon taziké. Wahé umat bèk lalè that Pubuet 'ibadat bèk talupa. Tasembahyang pubuet 'ibadat. Dônya hé po bak tathèe karam Bandum sirtman habéh pahna. Bandum muwoë ke Rabbana Astarfirullah ya Rafurón. Mesilaweet ke Muhammad. Nepesinggah siat bak gata. Bekai akhérat jinoë tamita. Bekai tamaté jinoë tamita.

.

'fSKiïê*'* '*ÎÏD^* .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->