P. 1
ACEH_02523

ACEH_02523

|Views: 21|Likes:
Dipublikasikan oleh Andri Sofda

More info:

Published by: Andri Sofda on May 30, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

£V

/,

TMWOE""'*

riBiUfilllllllli!]

PENERBIT
'41^A'*'

MEDAN

BIBLIOTHEEK KITLV
0199 9281

UZ

8 0 S $SX

/ht'4n

r i*-/o

WÄJB mm
dan padunvpadum boh peringatan kenebah 'ulama jamen nyang mupe'at getanyoë baca

gehimpôn lé

ANZIB LAMNYONG 19 7 4
v; 38 'O.fiaV0l

Gecdtak dan gepetebiet lé S AI F U L Jalan Nilam 13 — MEDAN

HAK TETAP PADA PENERBIT .

Bandum getanyoë 9. I r a m a n y a 10. Sulôh nyang akhé 6. Wafeet Nabi Muhammad 3. Bandum umat 7. I r a m a n y a 8. Hadih Nabi : 5 6 11 21 26 30 33 34 35 36 37 ——ooOoo . Wafeet Siti Fatimah 4. Wajéb Iman 2. Siplôh perkara 5.KANDONGAN KITAB NYOE muka Sipatahkata 1.

Lôn salén jinoë mangat nebaca. Udéb ngon maté relé 'alam nyoë. Nyang Po 'alam nyoë Mahakuasa. Nyang mat kuasa dum na sinaroë. Kenebah lama masa saboh roë. Geyue merunoë jalan agama. Penesan Nabi gebri getanyoë.— 5 SIPATAH KATA Alhamdulillah Allah lôn pujoë. Silab ngon salah bagah negantoë. Ban nyang khendak droë Allah Ta'ala. . Dalam dônya nyoë Tuhan nyang kaya. Lôn lakèe me'ah nyang salah lôn nyoë. Harah dum ka lhi han meiï sagoë. Nyang bahsa 'Arab melarat tuloë. Sidéh ngon sinoë nyang bekah pi na. Mangat 'oh dudoë jeet sampôrena. Iman ngon 'amal nibak getanyoë. PENYALEN. Tulésan jaroë baréh pi hana. Mangat 'oh dudoë teka bahgia. Maklum tengku droë malém pi hana.

Ureeng maksiet nyang tan tèebat maté jahé. Ureeng mokmin nebri nèkmat ds lam kubu. Surôh Tuhan Israfi yob sangkakala. saffa. Na peet plôh thon nyang menan nyan saf fa». Wajéb patéh pee nyang nekhen uléh Nabi._ 6 — WAJEB IMAN Nalam : Syèh 'Abdullah Bismülahirrahmanirrahim. Habéh maté bandum saré malingkan Tuhan. Betapatéh uroë kiamat dudoë teka. Misé mawot nyang that sakét taperasa. Misé nepegah 'adeeb kubu di sikaphé. Langet bumoë kon lé menoë ka nesimpan. Tema turôn ujeen putéh maulhaiya. Habéh maté bandum saré saffan-saffa. Nèkmat syeruga Tuhan buka kenan laju. Betapatéh nyang goh datang nepehaba. Buleen uroë pi gurahna bintang mehambô. . Wajéb iman dum getanyoë akan Nabi. Nyanke uroë kesudahan harô-hara. Langet melinggang bumië meguncang mehubôhubô.

Panyang titi saboh rawi lhèe ribèe thon. Taék tajak ateeh pucak dengon tatrôn. Tema tajak ateeh titi siratalmustakim. Tema neyôob sangkakala lé Israfi. Ladôm cok wie ladôm unen ban nyang babat. Pekayan tan bandum telhôn binèh uruek. 'Oh mehimpôn dum narakyat gejôk sui-at. Nyang cok ngon wie hana bahgi ka celaka. Tema nyang jak ateeh titi lê ban babat. Titi halôh lagi tajam nibak pedeeng. Karonya Allah ladôm pantah na ban kilat. Muwoë nyawong tema bandum tan lé maté. Tema gerôn ka gehimpôn u Padang Mahsya. Tema gecéng dum na 'amai lam neraca. Nyang phui paloë'dum gepasoë lam nuraka. Gèt dengon jhet phui dengan ghon sinan nyata.Habéh timoh bandum tubôh ka teduek-duek. Halôh pi that gepeduek ateeh nuraka jahim. Nyang ghon 'amai kebajikan lam syeruga. Dum nan halôn sidom putôh 'oh melinteeng. Nyang cok unen nyanke ureeng mubahgia. Dum na rakyat ka gehisab geparéksa. .

Ladôm tema na ban guda gepoh lawa. Suntok sabé tebiet han Ie ruek-ruek masa. . Ngon makanan dan minoman lazat-lazat. Ngon boh kayèe cit metentèe rasa le ban. Ladôm tema pantah bacut han that lanja. Tema ladôm ban ureeng plueng nyang that baca. Kekai sinan cit hana had hana hingga. Dalam nèkmat suntôk mangat catirasa. Nyang selamat ateeh titi jemerang pi tröh. 'Ümu sadum saban-saban muda belia. Tuha han lé sakét han lé ruek-ruek m w . Soé nyang pajôh pruet han sengkôh lam sukaan Suntôk kayém lam tekhém-khém haté mangat. Nyang jéb ie nyan^deek pi han lé grah pi han lé.ngén bawa.— 8 — Ladôm pantai! na dum bagah ?. Bak Hud Nabi krueng Kalkausu sinan piyôh. Asoë mehat dum séb sidroë han pee riwang. Lheeh nyan tema ureeng mokmin tamong syeruga. Muhila-hila lam nuraka ka tesirek. Karonya hak ho nyang galak kenan nebn. Ladôm budo me'ei-me'ei mesek-mesek. Binèh krueng nyan kandé pi le na ban bintang.

Soë nyang pajôh hangoh tubôh apui sinaroë. . Lheeh nyan tema gaséh Tuhan nekelua. Ladôm tutông meng 'oh gaki 'oh nan sahja. Padum 'adeeb uroë malam hana tedôh. Ureeng'mokmin umat Nabi nyang medèesya. Tema gebôh t a n sot tema 'adeeb sabé. Ke makanan boh zakôm nyan ka jipaióh. Kawôh apui nibak gaki bandua blah. Nyang tan tèebàt nyan pi getôt lam nuraka. Tema ladôm habéh bandum élla muka. Ladôm\ betéh ladôm habéh ladôm 'oh pha. Padum 'adeeb kala limpeen ulee pathuek. Sicut-cut 'adeeb page ngo lôn pegah. Tetab sinan j eet tebiet han ruek-ruek masa. Gebôh ranté gebóh pasóng ranthék-ranthuek. Padum na tréb nyan ne 'adeeb iam nuraka. Ladôm tutông meng 'oh takue élla dada._ 9— Di sikaphé dum tegulé lam nuraka. Kira-kira ubé dèesya dum nan getôt. Tuleeng urat asoé utak bandum relé. Han jilala apui nuraka bak han patôt. Boh zakcm nyan hutông pi that tajam ban duroë.

Roë cit kebit nyang gepegah taperasa. Ban gepegah dhoë takekah bak musalla.— 10 — Karonya Tuhan nepetebiet ureeng mokmin. Tieb-tieb ureeng nyang na iman yôh lam dônya. Yôh lam dônya iman jiba dengon yakin. Jih gepenan wahé tèelan mokmin 'asi. Nyang umat dum ban sinaroë nekelua. Nyang yakin dalam hâté Tuhan sidroë. Dengon iman dalam haté akan Nabi. Tamat 'oh nyoë nalam lôn nyoë lôn pehabéh. Surôh tegah bèk tabantah tapecaya. Betaiman wahé nyak cut dan hé cut da. . Meng na 'umu laén buhu ulôn rintéh. Lom syufa'at saidil umat Nabi kita. Betaingat wahé sahbat rakan dum na. Walèe maksiet nepetebiet lam nuraka. Sembahyang limong bèk tatinggai betajaga. Kong 'etikeet nana murtad wahé adoë.

'Umar. Soë nyang dengo wafeet Nabi. Cahya Nu Allah asai dilèe. Dengon sahbat mahijer ansari. Tema jinoë menan pula. . 'Oh saré wafeet Nabi Muhammad. . Abu Bakar.'Usman. %\\ sa) an kawôm dum na.— 11 — Kisah NABI WAFEET MUHAMMAD BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Subehanallah wa bihamdihi.Nyoë wafeet Nabi lôn calitra. JCa mehimpôn kenan mesapat. Tubôh janjôngan Nabi melia. Dudoë Tuhan bri metemèe pahla Sang-sang tamat dengon tangan. Nabi nethée ka ï'ab wafeet. V mesejid netebist lanja. Tuhan halarat pulang cahya. .

Sahbat seôt ènsya Allah. Meseld Rasui meseki Nabi. Tema sabda Rasulullah. Mengka janji nibak Tuhan.— 12 — Nabi newasiet yôh masa nyan. Bandum sahbat hâté gundah. Ikôt bandum gâta nyang na. Meng ka janji nana daya. Hé 'Aisyah lôm kubungka. Nyang mukalafah tamupakat. Dum na umat tabri aja. Pakri tabah khendak Tuhan. Rasulullah pi negisa. Tema 'Aisyah seöt sabda. Abu Bakar gantoë ulôn. Hadih pereman bèk talupa. . Lom mesabda Rasulullah Tapabanbah ka trôh masa. Hâté bekah bak nyum rasa. Rupa ka ubah Nabi melia. Ulôn sajan b&k han neba. Newoë urumoh bak 'Aisyah. HabAh wasiet dum nepegah. Kri tapaban getanyoë nyang na.

. Dum na sahbat di janjôngan. Akhèrat tuan nyang kekài baka. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Ya Rasulullah ulôn ka teka. Mesyahadah bèk talupa. Yôh nyan mesabda Rasulullah. 'Oh noë langkah ulôn lam dônya. Allah hé Fatimah. Hé Fatimah anek metuah. Bethat taingat ke Tuhan sldroë. Tema nekhen haba sipatah. Allah. Hâté gundah rô ie mata. Nyang dônya nyoë empat singgahan. Pereman Allah ka trôh masa. Hè Fatimah anek metuah. Ka trôh kenan dum ban nyang na. Ulôn kuminah didalam dônya.— 13 — Yôh masa nyan tuan 'Aisyah. Tema ka trôh tuan Fatimah. Kri cit narlt tuan 'Aisyah. Wahé intan kutinggal dônya. Ulôn kuwoë jinoë bak Tuhan. Ne-e ayah ka ubah rupa. Slti Fatimah neyue hel lanja.

NTyang ka maté nan lôn sayang. Ahek iaën ka maté dilèe Pakon kamoë dudoë tema. Bukon bubarang bekah rasa. Nyang dônya nyoë tempat singgahan. Nyang lôntuan sidroë sahja. Han nekhen kri misé gâta. Han soë pegah rejang jula. Akhérat tuan tempat tagisa.— 14 — Betaingat ke Tuhan sidroë. jinöë ulôn sidroë nekebah. Saidina 'Ali that pahlawan. lié limpah ngon ie mata. Misé laôt rnegelumbangi -. Nabi dengo narit Fatimah. Tapeingat uléh gâta. Mirah padam ngon ie muka. Han soë perunoë cut ngon raya. Pakri untông dum na kamoë. Bit adak na Saidina 'AU. Betagaséh dum ke umat. . Nyang metuah mubahgia. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Tema seôt tuan Fatimah.

Han muban-ban rô ie maia.. Han jan ta thee siat ka mala. Buleen bintang sang gurahna. 'Umu singkat di Maulana. Bandum 'alam sang ka pahna. Sabab negaséh oléh halarat. Menanke proë ke umpama. . Yoh nyan Nabi that dukaan. Sakét Nabi bungong kumbèe. Anek cuco wie ngon unen. Nabi Muhammad ka trôh sabda. 'Arah kerusi loh ngon kalam. Netakôt sisat rôh lam dèesya. Langet bumoë sang meguncang. .— 15 — Sabab nesayang dum ke umat. Wasiet pi Iheeh di janjôngan. 'Ali 'Usman Bakar 'Umar. . Estiri Nabi tuan 'Aisyah. Janji ka trôh nibak masa. Tamsé bungong Kenong uroë. Ka trôh kenan Malék teka. Ya Rasulullah. Penoh limpah ngon ie mata. La ilaha Hallah tepanggé rahmat.

Hana sapât lôn e nyang ka. Nekhen 'Arab that samlakoë. Tuan Fatimah moë lé sigra. Ka trôh knoë neba sabda. Jroh samlakoë lagi hibat. Kenoë perab dengon sabda. Han torn puroë lôn e rupa. Malék Mawot hé anek droë. Nengieng u likôt bak Saidina. Tamong 'Izrai bak Muhammad. Ho ka gata tuan 'Arab. le mata rô melelumba. Tuan Fatimah menyum temakôt. Tuan Fatimah nejak pandang. Bukon 'Arab hé boh hate. pantah sigra. Ne-e tedong ureeng muda. Dengon nikmat dan sijahtra. Dengo sabda Rasulullah.— 16 — Tema ne-ék u Neketok pintô Bak Fatimah Cuba ta-e soë rumoh laju. sabda Nabi. . Tuan Fatimah dong bak pintô. Ureeng pecré lôn ngon gâta. di lua.

Mikai. Israfi pi na sajan. Malaikat le that teka. Sahbat nyang peet pi na sajan. Jaweeb nebri lé Maulana. Maséng-maséng duka cita. Ban nyang titah ulôn rila. . Kunjông Muhammad nyang melia. Husén Hasan pi sereta. Pote Allah sangat mechén. Lheeh mesabda Nabi Muhammad. Bandum saleem akan Nabi. Tuan Siti tentang dada. Assalamu 'alailcôm ya Muhammad.— 17 — Tema mesabda di Tzrai. Malék Raluan pi sereta. Ensya Allah walhamdulillah. Akhérat tuang nyang kekai baka. Bak na idin nibak gata. Saleem halarat akan gâta. Karena dônya tempat singgahan. Ubak Nabi nyang melia. Tuan 'Aisyah nyang mueng Nabi. Tujôh plôh laksa Malaikat. Sahbat nyang peet digeniréng.

Necok sugoë di Maulana. Malaikat dum kunjông Muhammad. Gejak iréng nyawong Muhammad. Nabi gearak bak Rabbana. Budiadari trôn u dônya. Malam Senayan wafeet Nabi. Lebèh indah Nabi melia. Habéh tebuka syeruga lapan.— 18 — Habéh wasiet Nabi haretoë. Fatimah moë bukon bubarang. Tubôh Nabi gepumanoë. Geba legat bak Rabbana. Mehambôran b&e u dônya. Sigala sahbat bandum duka. Bak halarat laju geba. Asoë langet bandum galak. Nejôk sugoë bak 'Aisyah. Habéh nekunjông 'Arah Kerusi. La ilalia Hallah Muhammadur Rasulullah. Tuanta 'Ali bekah rasa. Masa nemihreet Nabi Muhammad. Geple asoë di Maulana. . Rasulullah Malaikat ba. Nyum meguncang 'alam dônya.

Nyang bôh bse-bèewan Saidina 'Umar. Nekanuri ke Ssidina. 'Abdurrahman pumanoë Nabi. Wafeefc Nabi 'oh noë tamat. Sembahyang kedéh mesejid Madina. Saidina 'Abbas nyang mat badan. Saidina 'Ali rahôb bak muka. Nyang pekafan tubóh Saidina. Tinggal bi'at tinggai telekin. Tinggal Qeruan bak sahbatnya. Petamong Nabi lam kubunya. Neba u kubu lé sahbat dum na. 'Abdurrahman pesaré tanoh. Abu Bakar ngon 'Useman. Lheeh temanom pulang kembali. .— 19 Geeucô ie ateeh Nabi. 'Abdurrahman Saidina 'Ali. Ziké silaweet nana padoë. Tinggal syari'at bak umatnya. Genab uroä kenong jemba. Lheeh semanoë kafan lhèe lapéh. Trôh u gaki geplè v rata. Ketika sembahyang waketu Lehô. Saidina 'Ali bôh nisan dua.

ooOoo . Tinggai syari'at nibak Raja. Wafeet Nabi 'oh nan haba. 'Oh nan tamat wafeet Nabi. Tinggai Qeruan nibak sahbat._ 20 — Nabi newoë bak halarat. Wafeet Siti Ion calitra. Dalam nasekah menan gerawi. Tinggai kitab bak 'ulama.

AllU T. Percetakan SAIFUL Mcdan . Tgk Usman al Fauzi Lung Ie Banda Aceh Pcnaaeliat Penerbit &.

Nilam 13 Medan.Sebahagian ulama2 dari Dista Aceh bergambar bersama sdr. H. di Jin. dalam rangka menghadiri musyawarah Tarbiyah di PadanE pada bin.A. Mei 1974 yang lalu . Saiful U.

Sesa'at akan berangkat ke Padang. Dista Aceh. S dari kanan (baju batik) adalah i d r Kecik B anggota DPRD Prop. <^» «^tv . no. di bulan Mei 1974 antara lain.

Bergambar ketika akan berangkat an'ara lain. Muhammad . sebelah kiri sekali adalah Tgk. Teunom anggota DPRD GR Prop. Dista Aeeh.

ngon abunya. Barangho anek Bèk jarak-jarak Bèk jarak anek Anek bèk t acre bèk tajak-jak. Tango 16n pegah anek bak gata. . Lheeh nibak nyan neamanah. dengon bapa.— 21 — WAFEET SITI FATIMAH Muwoë kisah wafeet Siti. Anek Nabi nyang melia. meng sipadé. Nam buleen Iheeng wafeet Nabi. Sembahyang Suboh nemehasé. Ban Allah khen anek di gata. Neprôh ulèe anek bandua. Nyangke judo Saidina 'Ali. Neoöm ômmi necôm abunya. Necôm jaroë necôm gaM. Nesrah ij a nesrah bajèe. Nyang jroh budi ngon setia. Ne jak musafé bungong syeruga. Meng ka wafeet Amirilmokminin. Wafeet Siti buleen Puasa.

Kebit pi na anek nyang laén. . 'Oh ka Lehô nejak sembahyang Tema dang-dang geprèh 'Àsa. Begèt nepapah anek Ion dua. Belebèh nechen anek tan ma. Bôh lam kafan surat raeUaBak nyang netrôh ka nejak' cok Nejôk ubak 'Ali Murtala Seôt 'Ali karamailah. Ubak 'Ali gepumesan. Ati'ullah wa ati'urrasul. ' Lheeh sembahyang nebeet warid 'Oh ka mugréb buka Puasa Sembahyang Mugréb relaos Tema dang-dang geprèh 'Isya. Bethat nemalèe ke Rasulullah. Ensya Allah ulon kereja.— 22 — 'Oh nedengo wasiet Siti. Lheeh 'Isya nebeet warid. Anek Ion ta-e yabunaiya. Han poh-poh droë bungong syeruga. Tuanta 'Ali megrak rasa. ' Han apôh-apah han cula-ealoë. Tema sakét bungong syeruga.

Tema teka ureeng sidroë. Nyum getanom droëne sajan. Hingga teka tengoh malam.— 23 — Seôt 'Ali karamallan. soë ba. Han nepethèe nibak barangsoë. . Lhèe boh sagoë ureeng lhèe dróë. Pumanoë kedroë pekafan lanja. Pegèt jirat kubu dua. That samlakoë mecelak mata. 'Oh saré trôh liang-lahad. Saboh sagoë hana. Rahmat Allah ateeh gata. Trôh panggélan Allah Ta'ala. Ensya Allah Tuhan pelahra. Tu?n Fatimah legat geba. Lheeh nekhen nyan han lé narit. Ingat penesan Fatimah Zuhra. Yôh nyan nemoë tuanta 'Ali. Kalimah Tauhid han lé nebaca. Ne-e Siti ka naze'a. Droëne julang jenazah melia. Tema sigra gesembahyang. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'im. Saboh sagoë negulam jenazah.

Sahbat dum na hana senang. Lôn kupubuet wasiec Nabi. Kamoë dum nyoë taniet hana. Tema sahbat ka geseôt. Tema pakon reyôh gata. Mehan jeet prang lôn ngon gata. Wafeet Siti yue tanom sigra. Lôn po perumoh lôn nyang tanom. Pakon gata tamesidroë. Balah jaweeb bak Murtala. . Menan nekhen 'Ali Murtala. Nejak tanyong ubak 'Ali. Teka sahbat melaksin-laksa. Sembahyang Siti angkèe syeruga.— 24 — Singoh megah Siti ka mafeet. Hana sapat nebri pelemah. Manyèt han lé ka netanom. Bungong saboh bintang raja. Necok manyèt kenoë rejang. Nekhen nyoë ban neparéksa. Tema seot tuanta 'Ali. Nejak sudi neparéksa. Bèk nesudi hé syèedara. Kamoë dengo wasiet Nabi.

Silaweet belê ke Muhammad. Pahla silaweet han trehimat. 'Oh nyan tamat waieet Nabi. Amin ya Rabbul'alamin. Dengon Siti Fatimah Zuhra. Saidina 'Ali jak pelemah. Ladôm sahbat tamong tuha. Bèk mupaké wahé sahbat. Wahé sahbat dum ban nyang na. Temakôt tan dum Ke gâta. Tango lôn pesan wahé ahli. Silaweet ke Nabi bekajém na. Tuan Fatimah kubune dua. Sitimang brat langet dônya. Tanyong tentée han nepegah. Pelemah jirat Fatimah Zuhra. ooOoo . Dum kafilah tema mupakat.Seôt 'Ali ulôn lawan. Sjahdat ke Allah tegôh setia. Lôn cok sereban ngon Zulfaka. Taprèh dilèe wahé rakan.

Petama phôh syarahutta'am yakni sangat. Nyang ketujôh gaséh ke dônya betaingat. Perintah Ta'at dengon maksiet ulôn bayan. Sagai-sagai bèk jibri rab ubak tubôh. Nyan kepala kejahatan khen Muhammad. Dônya akhérat tan paidah nyan nyang megriet. Kenam gaséh kemegahan dalam dônya. Maksiet baten na siplôh pee betaturi. Kepeet hasud dengki ku'èh hate gata. Gema akan mabôk-mabôk makanan lazat. Nyakni banci hate gata ke gob nékmat. Kelimong kriet sereta gaséh ke areta.' Nyang kedua syarahulkalam le that narit. .26 — SIPLOH PEKARA MAKSIET HATE DENGON SIPLOH PEKARA TA'AT HATE Nalam : SYEH 'ABDULLAH. Lam Arba'in menan nekhen lé Razali. Kelhèe ralab nyakni marah perangui gata. Nyang ka gebri dum ke hamba lé halarat. Wajéb ateeh dum 'mukallaf jipejiôh. Bisniülahirrahnianirrahim Hatamah nyoë na saboh kesudahan.

Supaya jeet ngon sabab nyan gepumelia. Petama tèebat nibak dèesya sikelian. Ngon lhèe syarat sah tatèebat khen 'ulama.— 27 — Nyang kelapan tekabô gata perajêk droë. Wajéb tèebat bak maksiet nyan dum hé akhi. Ta'at batén na siplôh pee ngo lôn bayan. Sang tan laén lagèe gata dalam nanggroë. Wajéb ngon nyan tamesifeet dumte saré. Nyanke siplôh maksiet batén perangui Habih. . Kelhèe jitahan bèk lé riwang silama 'umu. Ateeh meheluk Tuhan Asa dum barangsoë. Wajéb taboh ban siplôh boh dum behabéh. Sikureeng 'ujôb hireen gata kedroë. Nyang kedua menyesai hat buet nyang lalu. Betapasoë dum sifeet nyoë dalam hâté. Kon tapubuet simatajmata karena Allah. Cut ngon rajêk lahé batén baranggajan. Nyakni sii'eet perangui gala kepujian. Siplôn reya pubuet 'amai tan ékelah. Bak meheluk tapelemah 'amai gata. Tinggai maksiet sikelian nyang petama. Hâté gata bak maksiet nyan tapesuci.

Hate gundah suntôk sabé rô ie mata. Bah sidum nan perintah tèebat wahé tèelan. Ke peet saba ateeh hukôm Tuhan sidroë. Areta gob cok lé gata pulang bandum. Kelhèe zahid banci hâté ke dônya nyoë.— 28 — Khen Astarafar dengon lidah jeeb kutika. Lahé batén ban syari'at nana ubah. Nibak bahla sikelian betasaba. Pubuet surôh ngon pejeôh larang dum na. 'Alamat muhébbah gaséh Rasui Panghulèe kita. Nam ékelah nibak 'amai sikelian. Nyang tapubuet simatamata karena Tuhan. Limong syukô pandang nèkmat sikelian. Milék Allah Po nyang Asa di gata tan. Harap pahla nibak Tuhan Po nyang Asa. Pejeôh maksiet bethat nabsuji galak that. Gaséh ke Rasui pubuet surôh pejeôh tegah. Pubuet ta'at lahé batén bethat bubrat. Ban nyang khendak getanyoë hamba neperintah. Lakèe me'ah menyo han ék tabayee yum. Kedua hanfun nyakni takôt ke Rabbana. Lapan muhébbah 'bPtagasèh Tuhan Asa. Jinoë bak sot lôn periwang pekataan. Tujôh tèewakai tapeserah droë uba* Allah. / .

. Bahrurijad haf ai mangat kenong ragam. Alhamdulillah ka sampôrena nyang lôn kasad.— 29 — Meng tan menan sulét gata wahé tèelan. Nebri tèebat nyang nasuha yôh goh maté. Sukreet mawot 'adeeb kubu betapiké. Dengon tunyok sereta tulông Rabbul'izzat. Nyang kesiplôh betaingat nyan ke mate. Dèsya faki ngon berekat nalam ini. Saleem rahmat ngon berekat sikelian. Sikureeng rila hâté gata kada Tuhan. Tapegah gaséh amar nahi tapubuet tan. Ke Muhammad po janjôngan waréh sajan. Baya kiamat nyang nepegah uléh Nabi. Ta'at hâté maksiet hâté lôn penalam. Lom ke sahbat ngon nyang ikôt bak agama. Nepeampôn lé Tuhanku nyang that Rani. Iman tetab dalam dada hingga page. Sikelian betaingat bit na hali. Tan 'iktikeet ke buetan Po sikelian. Ngon sjufa'at Muhammad nyang aklié zaman. Kalimah Taibah neorl sudah pekataan. Kenan rahmat bèk na putôh nekarônya.

Thön siribée lhèe retôh peet plôh sa tapham. Nvang awai phôn ingat. Taduek teku-ku tarô ie mat«. Tema takhém-khém 'oh nebri bahla. Getanyoë .tacré tatinggai dônya. 20 Rabi'ulawal 1341 ooOoo SULOH NYANG AKHE Bismillahirrahmanirrahim Sulôh nyang akhé bèk ta-éh lé. Dônya taikôt tinggal disinoë. Dengon taufik Tuhan Asa Po halarat. Tema nyang kepeet ingat ke kubu. Tema nyang kelhèe ingat ke maté. Getanyoë tawoë u asai mula.— 30 Bak dua plôh Rabi'ulawal tamat kalam. Ingat ke dèesya tamoë bekajém. Bedoh boh hate duek melaga. Tuhan petengoh u Padang Mahsya. Asai bak tanoh muwoë bak tanoh. . Ban tekejôt tema taduek lé. Tema tapiké limong pekara. Kedua tèelan ingat kedèesya. Gampông Kedah Kutaraja nama tempat. ke Tuhan.

Sidroë tèelan dalam kerenda. Tema nyang limong ingat akhérat. Teka 'adeeb mubagoë-bagoë. Menanke misé taduek di sinoë. 'Oh talakèe teka gurantang. Menyo han j eet makna Qeruan. Laju tapetoë ho nyang hawa. Lom metamah 'adeeb séksa. Pakon that bôk-bang dilèe lam dônya. Adak kuthèe dum nyoë balah. Lam Qeruan tajak paréksa. . Tamerakan ngon 'ulama. Dang-dang tawoë u nanggroë baka. Telah jinoë tan paidah. Hana tréb lambat taduek lam dônya. Meng han tapatéh wahé rakan. That paléh kèe sembahyang hana. Lemah tempat dalam nuraka. Telah jinoë apôh ulèe.— 31 — Taduek sidroë ngonte pi tan. Han kuminah bak musalla. Yôh lam dônya hau thèe kedroë. Sepôt pi that arat pi sangat. Haba lôn nyoë kon pakri-pakri. Taduek lam dônya dum thô reôh. Misé tapiyôh yub kayée raya. Talakèe woë lom lam dônya. Hadih Nabi Panghulèe kita.

Sikaphé paléh asoë nuraka. Nabi getanyoë jipumelia. Jitebiet sinan ji-ék u langet. Bintang mublèt-blèt pujoë Rabbana. Jipegah menoë jipegah medéh.32 — Pat nyang han j eet betatém tanyong. Rakyat bahrullah jikalon rupa. Jitebiet sinan jilingka Kakbah. Lam sapai bajèe buleen jitamong. Mumada 'oh nyoë dilée silapéh. Buleen di langet jitrôn u bumoë. Lebéh that pangkat Nabi getanyoë. Sidum nan Mihreet Nabi Muhammad. Pat han kenong betaparéksa. Tujôh sen tujôh jilingka sabé. Laén lön tuléh meng na kutika. Sikaphé laknat han jipecaya. Tan meng sidroë nyang mèe tapesa. Rakyat tecengong jikalon rupa. Hireen sikaphé jikalon rupa. ooOoo .

BEK 'OH MATE 'AMAI HANA. kemudian tiap2 habis satu nomor disambut pula beramai-ramai seperti yang No. Tapuasa pi ka tentèè. Soë pecaya sabda Nabi. Lagu Zikir.— 33 — Irama Acèh. 4. Kemudian dinyanyikan No. UMAT BANDUM UMAT MEHAT MATE. Jak ék Haji meng na tega. ^habisnya dinyanyikan pula beramai-ramai yang No. 1 dinyanyikan oleh satu orang. 2. 'Adeeb séksa soë me-ungki. 1. wajéb tabri. Pitrah jakeet. 'Oh trôh watèe buleen Puasa. Tempat nebri lam syeruga. Tasembahyang 'oh trôh watèe. . Surôh tegah bèk me-ungki. 3 — 4 oleh satu orang. Catatan : No. Cit medali phôn lam dônya. kemudian dinyanyikan beramai-ramai. HANA SABE UDEB LAM DONYA. 3. B A N D U M 1. Piyôh dilèe bak kereja. Sabda Nabi tapecaya. 1 juga. BEDOH TEEBAT BEK LALE LE. 2 oleh satu orang juga. Demikian seterusnya dinyanyikan No.

M .ya.M T A Ta-eara-bah-yang »1-trah Ja-keet 808 pe.BAT 2.m 1 - / ?. waJéb ta brl.ta. * Ta . // ƒ < 6 X i 7 / 6 6 1.»OH TBE.wig . ek me. ga.- <WàMmW8BtîBgWet>g>Bl»y .%ri..SA fiA .le«n « bl t « .yfth dl .a .— 34 — zraœa Aeèe* A minor 2/4 Sedan«' B A » DP M »«A! Lagu Zikir Aï Z I B 1.roh t e .HAÏ M . «ab . 2. E A TÉ.deeb sék-aa ? 7 / 1 Z / . phôn lnfli ? / HA nya«3a 45 - 6 .' ^f$T 'Ik .BS ÜQBB LAK DO 2* VI.goh 'A . KA.„ »A. ga. ÜTÏA.l è e bok ke .pel i . |.k i ..ya 6 ^ 6 / 7 7W8 / i . / i. BB .«a.da Na M. troh wa ta«. 2« 3. soë me.nya.ung .Kat «« tee bu . / / 9 6 i 7 / 6 6 7 / 1 2 W 1 .r e 3* M L & Ba. ja.51 meng na te * Ten-pat n« .la» sye .3 BK E LA »: Lfe ifa i. * O é 1 7/6 MB-BUM U. ka ten » t e a . .fla / ? * .da Ha Clt ne .sa Sa .7 2 / 1 . 8 i B K « M A 'öh trok wa Sab.pa .tel.

Jingieng budi tamah lagi na pintaran. Mudah tema takereja pee sukaan. 1 Pebruari 1973 AN Z I B . Jak sikuia tajak mita kepintaran. Hana padèe ka metentèe lemah jalan. Gèt ke kuli gèt kerani lê soë sayang. Tamegurèe na 'èlemèe dalam badan. Ureeng galak ho nyang tajak lê that rakan. Pee lom beo jipecawo uléh syèetan. 4 Buet bak sunggôh na pee pajôh ban sikawan.— 35 — Irama Acèh. Menyo budo hana saho guna badan. Hana gadôh hana reyôh baranggajan. Tengoh muda tauseha mita jalan. I. Bèk that laloë telah dudoë 'èlemèe tan. 2 Bedoh adoë bandum jinoë rejang-rejang.AMYONG. 3 Gèt metutô jroh ngon budhoë kelakuan. BANDÜM JN a i a m. GETANYO E 1 Bandum tanyoë temerunoë wahé rakan.

dôh ha.aa<Jingiang TBU-dl ta-mah l a .r a n .t a ran. 2. l e ses sa-yang. »i-dak t e .hé r a . 3.«a t a . « t . 3.6 7 1/3 .h* Oit k« k o .pe-ca-tfo- 2 1/7. / 0 6 1 2 / 3 * 5 * / 3 1. U-reewg ga-lak ho nyang tajak 4. Lagt) Sulp».no« «a. S Ü S Ü K ^ VB TAK y ol.k e . Buet tek auaggon na pee pa-Jôh ten s i .I a h du-do* 2 .p l n . .s e .tft Jrob ngon fctidhoë ke-la-ku .g i na p l n .— 36 — Xxawa^Aoèh.Ian.t a .na oa-dan. gu.kan. 5 */ 3 *fTl 1.Ha. Be .»e-gu-rè* na '«-la-ne« T««ngoh ««-dBita u .r a .lw<-toèe t a n .an-ru.na sa-ho da lam feß-da«. u-lèh eyèetaii' Pa« loh fco. 2.deh a. ke.do8 ban-dian Jl-noë re-Jang-relang.na ga. ' à .n i ye-oyo hu-âo ha.t a . ha-rang-ga-Jan.r o . 1.k a .Ja pais su-ka. ml.an. Ta.«an.l a t a . ï/ala*. t Ost . 1« that sa-kan. / 3 2 / l T E 1. 2 . A.l i gàt k s .I a n . AS Z I B 6 inJaor« i/A Kaderat«« i 1 2 / 3 .Jak ral-ta 3 .na pa«4«v ka me-ten-tèe le-mah j a .l o i t e .o J i . « 2 7 1/6 8a. Jak Bi-ku.y6h 2 1 2 / ? . la«-dum ta-nyoB t a .t a Ja. Bak that' l a .na r e .

Tema seôt Ya Jéb-rai. Pegah habéh 16n ngo nyata. Jimehêi Tuhan wahé y a Rabbi. Pee kamita dikah Haren. Laju nesudi pantah sigra. . Pee nyang mabôk sibagoënya. Kemèe kawôm nyang jéb arak. Ke ma ke ku jin darßhftka. Kawôm pc-tama nyang tinggal sembahyang. Diuiee nyan nanji Haren. Limong kawôm nyang that lôn rindü. Ya Jébrai nyan ulôm mita. Ulèe u langet nyang tujôh lapéh. Toh raseki ke ulôn hamba. Dalam mesejid jipoh cakra. Bibi dua u masyrék u magréb. Kepcet kawôm nyang marit-marit. triée tebiet lam nuraka. Raya habéh 'oh penuh dônya. Watèe limong sembahyang hana. Proë hai gâta uroë kiamat. Limong kawôm umat Muhammad. Kawôm kedua jakeet han jibri.- H AD I H N A B Ï Bismillahirrahmanirrahim fcïyoë na saboh hadih Nabi. Nyan nyang baja* lôn i?k mita. Ikuji kedéh u mejub dènya. Wahé akhi tapecaya.— 37 . Su gemeréb tango suara.

le j i putéh misé dadch.— 38 — Sigo jicoh lé ulee nyan. 0 0 Q 0 0— S Y E KU G A Alhamdulillah sikelian puj Lôn kisah Nyoë bhah sj Syeruga luah bak lang Penoh asoë mesuka-suT Karrnya Tuhan ke ureeng mokmin. Manch renom ngon ie i Rupa jroh that hana eels n Lam tekhém-khém rem That negaséh ke ureen Nyang sembahyang dali Lam syeruga lê that n' Nèkmat lazat hana ngon sa. ngon : le di dalam lazat rasa. Rumah meligoc na Biang ngon gampông h Padum ngon krueng na. Di dalam nyan penoh penula . Surôh Tuhan kawai syer Suara mangat tesinyom-sinyom. Siribèe thon han puléh bisa. Taloë binèh krueng jroh tanaman. Rasa mamèh nibak nira. Soë na yakin sembahyang 'am dônya. Nyan hé pocut betaingat. Khcn Muhammad nyang that bena. Nan Malaikat Malék Raluan.

39 — Ureeng mokmin tamong kénan. Soë na tém bluë yôh lam dônya. Tuhanku Rani sangat kaya. Boh kajèe masak lazat rasa. Yum di kamoë syeruga di kamoe. Nèkmat syeruga le that lapéh. i tajôk ke yum syeruga. Karonya Tuh-n ke ureeng mokmin. Nyangke ureeng bloë nuraka. Hana payah bri belanja. Yum syeruga khen Rasulullah. Soë na yakin bak age Tesebut dalam Hadih Nabi.rmbahyang. Pumanyènan mesuka-suka. Kon tabri pèng gupang busoK. . Subehanallah wa bihamdihi. Soë nyang maksiet hanr. . Han ék habéh ulôn calitra. Nyanke ureeng tueng syeruga. Soë na yakin bak sembahyang.. Wahé hambaku ureeng mokmin. Di ateek keta bantai ^esuson Oahja merôn-rôn tampôk metia. Hamparan lahôri cedan rupa. Rumoh meligoë kimah meriti. T*zat nèkmat nan ék khen kxi Menan khen Nabi nyang pehaba. Tabloë kaman syeruga lé gâta. Pajôh makanan pee nyang galak. Pereman Rabbi necalitra.

'Umu habéh han tatujan. Getanyoè bandum tav/oé u asai. Surôh Tuhan takereja.' Sikelian milék Allah. Adak tan laén sembahyang bena Bahla tasaba nèkmat tasyukô. Buet sembahyang tapelazém. Mesilaweet ke Muhammad. Nepeampôn barang dècsya. Bak le tabeet ngon taziké. Tasembahyang pubuet 'ibadat. Tamita bekai yôh lam dônya. Bekai tamaté jinoë tamita. Dônya hé po bak tathèe karam Bandum sirtman habéh pahna. Bandum muwoë ke Rabbana Astarfirullah ya Rafurón. Bekai akhérat jinoë tamita. Di akhérat lheeh bak bahya. oooOooo- . Tapubuet surôh pejeôh tegah Ke Pote Allah bèk talupa. Bèk that se-u ngon areta.— 40 — Alhamdulillah sikelian pujoe. Wahé umat bèk lalè that Pubuet 'ibadat bèk talupa. Jitebiet nafah kelua masôk Ingat suntôk ke Rabbana. Menan wasiet Nabi Muhammad Nibak sahbat umat dum na. Nepesinggah siat bak gata.

.

'fSKiïê*'* '*ÎÏD^* .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->