Anda di halaman 1dari 3

60 Sahabat Nabi

Sahabat Nabi Lengkap

mempelajari dan menyelidiki sifat dan karakteristik dari Nabimuhamad SAW dan para sahabat adalah suatu bukti bahwa alquran adalah sebuah kitab yang dasyat dalam pembentukan karakter bagi umat manusia yang maumengikutinya dan satu bukti lagi bahwa suatu peradaban yang hitam dapat berubah menjadi putih dalam kurun waktu setengah abad dengan senang hati saya mengupload seluruh isi buku Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah yang disusun oleh Khalid Muhammad Khalid dan telah dialihbahasakan oleh Mahyuddin Syaf, dkk, diterbitkan oleh CV Penerbit Diponegoro Bandung. sebab sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim saling bahu membahu dalam pembentukan karakter sesuai dengan alquranu lkarim sedikit saya ingatkan bagi saudara saudarasaya sesuai dengan firman Allah pada surat Albaqarah 138. Shibghah Allah Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah. karakter mana yang lebih dasyat dari pada karakter yang dibentuk oleh alquranul karim 1. Mushab bin Umair : Duta Islam pertama & bapak Tauchid 2. Salman al-Farisi pencari kebenaran 3.Abu dzar al-ghifari : tokoh gerakan hidup 4. bilal bin rabah : muadzin rasullulah & lambang persamaan derajat manusia 5. Abdullah bin umar : tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada allah 6. Saad bin abi waqqash : Singa yang menyembunyikan kukunya 7. Shuhaib bin sinan : abu yahya pedagang yang selalu mendapat laba 8. Muadz bin jabal : Cendekiawan muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram 9. Miqdad bin amr : Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat 10. Said bin amir : Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan 11. Hamzah bin abdul mutthalib : Singa allah dan panglima syuhada

12. Abdullah bin masud : Yang pertama kali mengumandangkan al-quran dengan suara merdu 13. Hudzaifah ibnul yaman : Seteru kemunafikan, kawan keterbukaan 14. Ammar bin yasir : Seorang tokoh penghuni surga 15. Ubadah bin shamit : Tokoh yang gigih menentang penyelewengan 16. Khabbab bin arats: Guru besar dalam berqurban 17. Abu ubaidah ibnul jarrah : Orang kepercayaan ummat 18. Utsman bin mazhun : Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi 19. Zaid bin haritsah : Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada rasulullah 20.Jafar bin abi thalib: Jasmani -maupun perangainya mirip rasulullah 21. Abdullah ibnu rawahah :Yang bersemboyan wahai diri jika kau tidak gugur di medan juang kau tetap akan mati walau di atas ranjang 22. Khalid ibnul walid pedang Allah yang selalu waspada 23. qeis bin saad bin ubadah ahli tipu muslihat dari arab 24. umeir bin wahab jagoan Quraisy yang terbaik 25. abu darda ahli hikmat dan budiman 26. zaid ibnul khatthab rajawali pertempuran yamamah 27. thalhah bin ubaidillah pahlawan perang uhud 28. zubair bin awwam pembela Rasullulah 29. khubaib bin adi pahlawan syahid di kayu salib 30. umeir bin saad tokoh yang tiada duanya 31. zaid bin tsabit penghimpun kitab suci al-quran 32. khalid bin said bin ash pasukan berani mati angkatan pertama 33. abu ayyub al-anshari pejuang diwaktu senang atau susah 34. abbas bin abdul muthalib pengurus air minum mekkah dan medinah 35. abu hurairah otaknya bagai gudang di zaman tutunnya wahyu 36. al-barra bin malik Allah dan Surga 37. utbah bin ghazwan lusa tidak ada pejabat mirip saya 38. tsabit bin qeis juru bicaraRasullulah 39. usaid bin hudhair pahlawan hari Saqifah 40. abdurrahman bin auf harta selalu datang 41. abu jabir abdullah bin amr bin haram seseorang yang di naungi malaikat 42. amr ibnul jamuh dengan pincangku, ku rebut surga 43. habib bin zaid lambang cintah kasih dan pengorbanan 44. ubai bin kaab selamat iilmu yang engkau capai 45. saad bin muadz kebahagiaan bagimu wahai , abu umar 46. saad bin ubadah pembawa bendera Anshar 47. usamah bin zaid kesayngan, putra dari kesayangan 48. abdurrahman bin abi bakar ahlawan sampai akhir hayat 49. abdullah bin amr bin ash tekun beribadat dan bertubat 50. abu sufyan bin harits habis gelap terbitlah terang 51. imran bin hushain menyerupai malaikat 52. salamah bin al akwa pahlawan pasukan jalan kaki 53. abdullah bin zubair tokoh pengejar mati shahid 54.abdullah bin abbas kyai umat kini 55. abbad bin bisyir disertai cahaya Allah 56. suheil bin amar kumpulan orang terbebas,kumpulan pahlawan

57. abu musa al asyari ikhlas, setelah itu yang terjadi terjadilah 58. thufeil bin amr ad dausi suatu fitra yang cerdas 59. amr bin ash pembebas mesir dari paasukan romawi 60. salim maula abu hudzaifah sebaik baik pemikul Al-quran