Anda di halaman 1dari 36

JPA

Manual Pengguna EPSA

Pembelajaran Pada Bila-Bila Masa Dimana Jua

ID Saya

Pertanyaan: : 03-2084 7746/7720/7805 : epsaadmin@intanbk.intan.my : Pusat E-Pembelajaran Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur

Kandungan
Langkah Permulaan Laman Bahasa Malaysia (5) Daftar sebagai pengguna EPSA (6) Log masuk ke EPSA (7) Pengurusan Akaun Pengguna Lupa kata laluan (9) Tukar kata laluan (11) Kemaskini profil pengguna (13) Pembelajaran Melalui EPSA Capaian ke laman pembelajaran (16) Bagaimana mendaftar kursus (17) Bagaimana menarik diri daripada kursus (22) Log keluar daripada laman pembelajaran (24) Pembelajaran Dalam Talian Bagaimana hendak akses kursus (26) Belajar melalui EPSA (28) Membuat penilaian kursus EPSA (32) Kaji Selidik EPSA Bagaimana akses ke borang kaji selidik EPSA (35)

Langkah Permulaan
Pilihan bahasa untuk laman EPSA Daftar sebagai pengguna EPSA Log masuk ke EPSA

Langkah Pe

rmulaan

Pilihan bahasa untuk laman EPSA


1. Layari Portal EPSA di alamat www.epsa.intan.my 2. Klik pada menu Bahasa Malaysia di sebelah kiri atas Portal EPSA.

3. Portal EPSA yang menggunakan Bahasa Malaysia akan dipaparkan.

Daftar sebagai pengguna EPSA


1. Layari Portal EPSA di alamat www.epsa.intan.my 2. Klik pada hiperlink Pendaftaran.

ulaan Perm L a n g k ah

3. Borang pendaftaran keahlian akan dipaparkan. 4. Isikan maklumat yang diminta dalam borang pendaftaran. 5. Sebaik sahaja maklumat pendaftaran dihantar, e-mel pemberitahuan mengenai penerimaan permohonan pendaftaran akan dihantar ke alamat e-mel anda. 6. Permohonan pendaftaran akan diproses dalam masa 24 jam. E-mel makluman mengenai sama ada pendaftaran diluluskan atau ditolak akan dihantar ke alamat e-mel anda. Sekiranya permohonan diterima, maklumat ID Pengguna dan Kata Laluan akan disertakan dalam e-mel tersebut.
Nota: Pastikan anda menggunakan alamat e-mel rasmi jabatan. Contoh: amirah@intanbk.intan.my
6

Langkah Pe
Log masuk ke EPSA

rmulaan

1. Akses ke Portal EPSA di alamat www.epsa.intan.my 2. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

3. Kemudian, klik Log Masuk. Portal pembelajaran EPSA seperti di bawah akan dipaparkan.

ID Pengguna dipaparkan di seksyen Selamat Datang ke EPSA di bawah. Menu di sebelah kiri.

Pengurusan Akaun Pengguna


Lupa kata laluan Tukar kata laluan Kemaskini profil pengguna

Pengurusan A kau
Lupa kata laluan

n Peng

g u na

1. Log masuk ke Portal EPSA menggunakan ID Pengguna anda dan taipkan sebarang kata laluan. Contoh: abc123. 2. Mesej seperti di bawah akan dipaparkan:

3. Klik antuan ntuk emulakan roses endapatkan B u m p m kata laluan baru. 4. Laman Lupa Kata Laluan akan dipaparkan.

...bersambung...

e ng un P Aka Pengurusan

guna

5. Masukkan ID Pengguna, nombor kad pengenalan dan alamat e-mel rasmi jabatan anda. 6. Klik Hantar untuk hantar permohonan bagi mendapatkan kata laluan yang baru. 7. Kata laluan yang baru akan dihantar ke alamat emel yang telah dimasukkan.

10

Pengurusan A kau
Tukar kata laluan

n Peng

g u na

1. Log masuk ke Portal EPSA dan klik pada hiperlink Tukar Kata Laluan.

2. Laman Tukar Kata Laluan akan dipaparkan.

3. Isikan medan Kata Laluan Lama dan Kata Laluan Baru. Kemudian, masukkan sekali kata laluan baru untuk pengesahan.

11

...bersambung...

e ng un P Aka Pengurusan

guna

4. Klik Hantar untuk proses permohonan pertukaran kata laluan. Mesej untuk pengesahan permohonan akan dipaparkan seperti di bawah.

Klik OK untuk pengesahan permohonan. Mesej Kata laluan anda ditukarkan. akan dipaparkan. telah berjaya

5. Sekiranya tidak berjaya, sila hubungi pentadbir Sistem EPSA untuk bantuan.

12

Pengurusan A kau

n Peng

g u na

Kemaskini profil pengguna


1. Log masuk ke Portal EPSA dan klik pada hiperlink Profil Saya untuk ke laman Informasi Pengguna.

2. Laman Informasi Pengguna akan dipaparkan.

13

...bersambung...

Peng aun Ak Pengurusan

guna

3. Anda boleh menukar mana-mana maklumat KECUALI Nama, Nombor Kad Pengenalan, Tarikh Lahir, Jantina dan ID Pengguna. 4. Klik Simpan. Mesej untuk pengesahan pertukaran maklumat akan dipaparkan.

Klik OK untuk mengesahkan pengemaskinian maklumat dan Batal untuk membatalkan pertukaran maklumat. Mesej Profil dikemaskini pemberitahuan dilaksanakan. pengguna telah akan dipaparkan maklumat telah berjaya sebagai berjaya

14

Pembelajaran Melalui EPSA


Capaian ke laman pembelajaran Bagaimana mendaftar kursus Bagaimana menarik diri daripada kursus Log keluar daripada laman pembelajaran

15

ela nM Pembelajara
1. Log masuk ke Portal EPSA. 2. Klik My eLearning.

lui EPSA

Capaian ke laman pembelajaran

Laman My Course akan dipaparkan.

Nota: Sekiranya anda adalah pengguna baru atau pengguna yang belum pernah mendaftar untuk kursus EPSA, tiada tajuk kursus akan kelihatan dipaparan ini.
16

Pembelajara nM

elalui EPSA

Bagaimana mendaftar kursus


1. Log masuk ke Portal EPSA dan klik My eLearning. 2. Di laman My Courses, klik pada butang Search Catalogue untuk membuat carian kalatog kursus.

17

...bersambung...

ela nM Pembelajara

lui EPSA

3. Carian boleh diteruskan dengan menggunakan dua (2) cara iaitu: Cara 1: Menggunakan butiran Search All Taipkan kata kunci atau perkataan di kotak Search all dan klik pada butang Search.

...bersambung... 18

Pembelajara nM

elalui EPSA

Cara 2: Menggunakan butiran Type Pilih Course untuk butiran pencarian bagi Type dan klik pada butang Search.

19

...bersambung...

ela nM Pembelajara
Cara 1

lui EPSA

Senarai tajuk kursus akan dipaparkan.

Cara 2

...bersambung...

20

Pembelajara nM

elalui EPSA

4. Klik pada tajuk kursus bagi kursus yang hendak diikuti dan klik pada butang Enroll.

Mesej You have successfully... akan dipaparkan. Anda telah berjaya mendaftar kursus ini.

Nota: Langkah ini hanya untuk kursus yang membenarkan pengguna mendaftar secara kendiri (self-enroll).
21

ela nM Pembelajara

lui EPSA

Bagaimana menarik diri daripada kursus


1. Di laman My Courses, klik pada butang Search Catalogue untuk membuat carian kursus. 2. Klik pada tajuk kursus yang berkenaan. Laman Course Details bagi kursus tersebut akan dipaparkan. 3. Klik pada butang Withdraw untuk menarik diri daripada kursus berkenaan.

...bersambung...

22

Pembelajara nM

elalui EPSA

4. Mesej untuk pengesahan menarik diri daripada kursus berkenaan.

Klik OK untuk mengesahkan atau klik Cancel untuk membatalkan penarikan diri daripada kursus berkenaan. 5. Sekiranya klik OK, mesej pemberitahuan akan dipaparkan. Kursus berkenaan digugurkan daripada senarai kursus yang didaftarkan di laman Enrolled Courses.

Nota: Langkah ini hanya untuk kursus yang membenarkan pengguna menarik diri secara kendiri (self-withdraw).

23

ela nM Pembelajara

lui EPSA

Log keluar daripada laman pembelajaran


Untuk keluar daripada laman pembelajaran Sistem EPSA: 1. Klik Home di bahagian atas kiri bar menu (di bawah banner)

2. Klik Log Keluar di bahagian atas kanan bar menu.

24

Pembelajaran Dalam Talian


Bagaimana hendak akses kursus Belajar melalui EPSA Membuat penilaian kursus EPSA

25

alam an D Pembelajar

Talian

Bagaimana hendak akses kursus


Terdapat dua (2) cara untuk akses ke bahan kursus. Cara Pertama 1. Di laman My Courses, disenaraikan kursus-kursus EPSA yang telah didaftarkan. 2. Klik pada butang Launch untuk memulakan pembelajaran bagi kursus yang hendak diikuti.

Laman pembelajaran akan dipaparkan.


26

Pembelajara

nD

alam Talian

Cara Kedua 1. Di laman My Courses, disenaraikan kursus-kursus EPSA yang telah didaftarkan. Klik pada tajuk kursus yang telah diikuti. Laman Course Details bagi kursus berkenaan akan dipaparkan. Klik pada butang Launch untuk memulakan pembelajaran.

Laman pembelajaran akan dipaparkan.

27

alam an D Pembelajar
Belajar melalui EPSA

Talian

Panel navigasi Course Outline terletak di laman sebelah kiri. Panel ini membolehkan pengguna mengakses terus ke bahan kursus multimedia.

...sambungan...

28

Pembelajara

nD

alam Talian

1. Klik pada butang untuk membuka rangka kursus. 2. Butang menunjukkan tajuk tersebut tidak boleh dibuka lagi.

Nota: Anda boleh terus membuka rangka kursus di manamana topik kursus dengan tatacara 1 dan 2 di atas.

29

...sambungan...

alam an D Pembelajar

Talian

3. Klik pada objek dalam setiap folder untuk melihat materal pembelajaran. Kandungan pembelajaran multimedia akan dipaparkan di laman sebelah kanan.

4. Klik pada butang navigasi untuk pembelajaran.

...sambungan...

30

Pembelajara

nD

alam Talian

5. Penunjuk kemajuan pembelajaran Ikon penunjuk menunjukkan status kemajuan pembelajaran. Pembelajaran belum bermula. Pembelajaran telah bermula tetapi belum lengkap. Pembelajaran telah lengkap sepenuhnya. Ujian/kuiz telah diambil dan lulus. Ujian/kuiz telah diambil tetapi tidak lulus.

31

alam an D Pembelajar

Talian

Membuat penilaian kursus EPSA


Soal Selidik Kursus bertujuan untuk peserta menilai kursus yang diambil. 1. Klik pada butang untuk membuka rangka kursus.

2. Klik pada tajuk Soal Selidik Kursus. 3. Borang Soal Selidik Kursus akan dipaparkan.

...sambungan...

32

Pembelajara

nD

alam Talian

4. Jawab soalan dan klik pada butang Hantar. 5. Mesej untuk pengesahan penghantaran penilaian soal selidik akan dipapar.

Klik OK untuk pengesahan atau klik Batal untuk membatalkan penghantaran penilaian soal selidik.
33

Kaji Selidik EPSA


Bagaimana akses ke borang Kaji Selidik EPSA

34

Pembelajara

nD

alam Talian

Bagaimana akses ke borang Kaji Selidik EPSA


Kaji Selidik EPSA bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas berkenaan kursus yang ditawarkan melalui EPSA dan laman pembelajaran. 1. Klik Kaji Selidik di panel sebelah kanan Portal EPSA.

2. Borang Kaji Selidik akan dipaparkan. Sila jawab soalan yang disediakan dan klik pada butang Hantar.

35

Diterbitkan oleh : Pusat E-Pembelajaran Pusat Teknologi Pengurusan INTAN (IMATEC) Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)