Anda di halaman 1dari 5

Kaedah Memberi Arahan

Click to edit Master subtitle style

6/1/12

Kamus Dewan Edisi keempat mendefinisikan arahan membawa makna pimpinan, pengawasan , petunjuk dan perintah

6/1/12

ni ,guru gaya i Dalam A yang wal AP menga elajari, kan dip a ilakukan NA ia d GAIMA BA n AKHIR UL A d a serta M u aktiviti. sesuat

6/1/12

guru beri arahan (guru sebagai pengajar) dan murid ikut arahan. Pembelajaran sehala. Tentukan ujian piawai dan mengukur P&P mengikut gred

6/1/12

GAYA ARAHAN
lGuru

AKTIVITI GURU

AKTIVITI PELAJAR
lPelajar

menentukan apa yang ingin diajar. l Sesuai pada masa lGuru menerangkan pengajaran terhad. l Sesuai pada peringkat aktiviti atau melalui permulaan demontrasi. pembelajaran. lGuru menerangkan aktiviti l Sesuai untuk aktiviti dengan menggunakan yang menitik beratkan kad-kad tugasan. keselamatan. lGuru meluangkan masa untuk pelajar melatih. lSemasa latihan guru memerhati pelajar dan memberi maklumbalas, menjawab soal.an serta nlemberi tunjukajar tertentu

melakukan aktiviti dan menetapkan bilangan latihan yang ingin dilakukan dalam masa yang ditentukan.