Anda di halaman 1dari 14

AN TON GIAO THNG

Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT B GTVT va tng hp v bo co Chnh ph v tnh hnh giao thng vn ti dp Tt Nguyn n Tn Mo 2011. Trong 6 ngy Tt (t 30 - mng 5 Tt), c nc xy ra 381 v tai nn giao thng (TNGT) lm cht 297 ngi v b thng 386 ngi. So vi cng k Tt Canh Dn 2010, tnh hnh TNGT Tt Nguyn n 2011 gim 25 v, tng 01 ngi cht v gim 40 ngi b thng.

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT

Thng k tnh trng TNGT

Nm

S v tai nn 12.630 12.492 15.000

S ngi cht 11.318 11.516 11.000

S ngi b thng 7885 7914 10.500

2008 2009 2010

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Cc nguyn nhn dn n tai nn

thc chp hnh lut l giao thng km

Ch hng cng knh

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Cc nguyn nhn dn n tai nn

S ngng cung coi thng ci cht

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Cc nguyn nhn dn n tai nn

S dng in thoi khi li xe

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Ung ru bia khi tham gia giao thng Cc nguyn nhn dn n tai nn

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut l giao thng Thit hi ln v ngi v ca, li nhng thng tt vnh vin cho cc c nhn v hu qu nng n cho c cng ng.

Gy au n, mt mt, thng tm cho ngi thn, x hi.

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT

Nguyn nhn gin tip Cng tc tuyn truyn vn ng, gio dc php lut ATGT cha cao.

C s h tng giao thng cn yu km

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT

Nguyn nhn gin tip


Lc lng cnh st, thanh tra giao thng cha m bo s lng

Vic x l vi phm ch mang tnh rn e, hiu qu cha ca

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Nhng bin php hn ch tai nn giao thng Tng cng cc hot ng gio dc php lut ATGT n tng ngi dn

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Nhng bin php hn ch tai nn giao thng Nh nc tng u t kinh ph nng cp c s h tng giao thng

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Nhng bin php hn ch tai nn giao thng

Tr li s thng thong ca ng giao thng

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Nhng bin php hn ch tai nn giao thng i vi trng hc: t chc cc bui dy hc lut GTB. B GDT nn c chng trnh gio dc lu di cho hc sinh

AN TON GIAO THNG


Bng thng k tnh hnh tai nn giao thng Nguyn nhn trc tip dn n TNGT Hu qu ca vic khng chp hnh lut GT Nguyn nhn gin tip Nhng bin php hn ch TNGT Nhng bin php hn ch tai nn giao thng Kin quyt x l i vi nhng ngi vi phm giao thng