Anda di halaman 1dari 2

ACTIVITATS DEL TEMA 8

1. En qu es diferencien una gran superfcie dun centre comercial? Les grans superfcies estan formades per supermercats, hipermercats i grans magatzems, mentre que el centre comercial est format per botigues especialitzades, locals doci i/o un gran magatzem i/o un centre comercial. 2. Indica les diferncies entre: a) La importaci s la compra de productes i de serveis que un pas fa a lestranger i lexportaci s la venda de productes i serveis que un pas fa a lestranger. b) La balana comercial reflecteix en les importacions i exportacions mentre que la balana de pagaments reflecteix els ingressos i les despeses originades pel comer de bns i serveis i pels intercanvis de capital que un pas du a terme amb la resta del mn durant un perode de temps. 4. Observa la taula dexportacions i dimportacions de mercaderies a Espanya i calcula el saldo de la balana comercial espanyola en cada un daquestos anys. s positiva o negativa? s negativa perqu shan pagat ms diners per a importar bns i serveis que per a exportar-los. 5. Com pot compensar-se el saldo negatiu de la balana comercial dun pas? Es podria compensar amb entrades de capital procedents dels ingressos derivats del turisme, dels diners que envien els emigrants, etctera. 7. Esbrina quins avantatges i quins inconvenients t el tren dalta velocitat. Avantatges: gran capacitat de crrega, genera menys contaminaci i accedeix immediatament a linterior de les ciutats. Inconvenients: els inconvenients sn els preus que es necessiten per a pagar les infraestructures, i la poca utilitat dels trens dalta velocitat en mbit menut. 10. Per a quins trajectes i per a quines mercaderies s ms adequat el transport martim? Per a trajectes a llarga distncia i per a mercaderies de gran pes i volum. 11. Quins avantatges i quins inconvenients presenta el transport aeri? Per a quins trajectes i per a quines mercaderies s ms adequat? Els avantatges sn la rapidesa dels desplaaments de passatgers, mercaderies, etc... I els inconvenients sn la contaminaci atmosfrica en les zones properes als aeroports. Per a trajectes de mitjana o llarga distncia, i per a mercaderies urgents, de gran valor, de rpida caducitat o de poc volum. 20. Investiga i descriu els canvis que haja experimentat una localitat o una zona

concreta per limpacte del turisme. Xbia ha experimentat canvis destil de vida: abans predominava la pesca i ara la gent es dedica al sector serveis perqu est situat en una zona costanera amb platges darena i de grava. Sha alterat el medi: del Montg, del port, de les platges... I shan augmentat les deixalles en tota la localitat.

ACTIVITATS FINALS
1. Indica a quin sector econmic corresponen aquestes professions: a) Perruquer: terciari. b) Pescador: primari. c) Pescater: primari. d) Treballador duna siderrgia: secundari. e) Agricultor: primari. f) Infermer: terciari. g) Periodista: terciari. 2. Explica les diferncies que hi ha entre un petit comer un hipermercat: Un petit comer s un establiment de dimensions menudes en qu un dependent o ms dun venen directament els productes al consumidor. Sol estar especialitzat (sabateria, fusteria, merceria...). Un hipermercat s un establiment de grans dimensions en qu es venen articles diversos: aliments, roba, productes de neteja, electrodomstics..., en forma dautoservei. Generalment hi ha aparcaments per als vehicles i t un horari dobertura molt ampli. 4. Descriu en el teu quadern limpacte que tenen les activitats del sector terciari en el medi ambient: Saltera el medi natural, lafluncia dels turistes contribueix a sobreexplotar els recursos naturals i a augmentar les deixalles. 8. Llig el text i respon a les preguntes: a) En qu consisteixen el patrocini i lemplaament de producte? Posa exemples daquestes tcniques publicitries que hages vist en la televisi. El patrocini consisteix en el finanament dalgun acte esportiu o cultural i lemplaament del producte s un anunci dun producte dins dun programa o duna srie de televisi de gran audincia, es pretn que el consumidor senti la necessitat de comprar. b) Has comprat mai un producte perqu lhas vist en lanunci? S, bastantes vegades.