P. 1
Resensi Buku Basa Sunda

Resensi Buku Basa Sunda

|Views: 305|Likes:
Dipublikasikan oleh Hartifah Ega Maguari

More info:

Published by: Hartifah Ega Maguari on Jun 03, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

Resensi Buku Basa Sunda

Ku : Dwi Lestari Rohadirja
9B

Judul : “PEDARAN BASA SUNDA” 6. Tangtu bae. Najan kitu. Ku kituna. ragam basa. Yayat Sudaryat. mahasiswa PGSD. Penerbit : CV. Bahan-bahan anu dipedar dina ieu buku ditarekahan ngarah luyu jeung pameredih Kurikulum SMA 1984 Garis-garis Besar Program Pangajaran (GBPP) Basa jeung Sastra Sunda. No. Eusina diwangun ku tilu bagian. jeung para guru basa Sunda. anu baris dipedar teh umumna ngawengku hal-hal nu sipatna tioritis. M. nya eta pangaweruh basa Sunda. Bagian mimiti medar perkara basa. GEGER SUNTEN Bandung 8. Atuh dina aya sawatara tiori . Absen : 06 3. fungsi.Resensi 1. Pangarang : Drs. Kandel : 140 halaman 10. Hum 7. Wasta : Dwi Lestari Rohadirja 2. jeung tatakrama basa Sunda. Kelas : 9B 4. Perkara eta mah moal rek disumputsalindungkeun. hakekat. sintaksis. rek balaka bae. morfologi. dieuyeuban ku conto-conto pikeun leuwih ngajenterkeun tiori tea. ieu buku teh rea kurangna. dialek. Bahan nu nyumponan salahsahiji aspek. Cetakan : 1985 9. jeung adegan basa. Bagian pamungkas medar perkara bagbagan makena basa Sunda. jeung semantik. Jenis : Non fiksi 5. Bagian kadua medar kamekaran jeung adegan basa Sunda saperti : fonologi. Tingkesan : Ieu buku Pedaran Basa Sunda teh diajangkeun keur siswa SMTA (SMA jeung SMKI).

Ku lantaran kitu. ngahaja deuih malahmandar jadi bahan adu catur geusan ngahususkeun panemu mana nu kurang surup jeung mana anu sulaya. panggeuing katut pamyawad ti sugri sadayana keur nyampurnakeun ieu buku. kaayaan jeung ragam basana. geus nambahan deui bae bahan bacaeun ulikan parasiswa. 11. Benda nurutkeun papagon tata basana . Kamandang : Ieu buku teh lengkep ku rupa-rupa informasi ngenaan adegan (struktur) basa Sunda. maranehna bakal bisa ngagunakeun basa Sunda anu hade tur bener. tinangtu bakal mikawanoh enya-enya kumaha ari jenglengan struktur basa Sunda. Ku kituna.anu teu parok jeung batur. teu weleh dianti-anti. Parasiswa anu aya karep diajar basa Sunda kalawan gemet tur imeut. bisa diarep-arep sabada siswa ngarengsekeun maca ieu buku. Hade nurutkeun katangtuan cara make.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->