P. 1
Resensi Buku Basa Sunda

Resensi Buku Basa Sunda

|Views: 302|Likes:
Dipublikasikan oleh Hartifah Ega Maguari

More info:

Published by: Hartifah Ega Maguari on Jun 03, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

Resensi Buku Basa Sunda

Ku : Dwi Lestari Rohadirja
9B

Wasta : Dwi Lestari Rohadirja 2. Hum 7. nya eta pangaweruh basa Sunda. No. anu baris dipedar teh umumna ngawengku hal-hal nu sipatna tioritis. Atuh dina aya sawatara tiori . Absen : 06 3. Bahan nu nyumponan salahsahiji aspek. Tangtu bae. ragam basa. morfologi. Ku kituna. jeung adegan basa. Kandel : 140 halaman 10. mahasiswa PGSD. jeung para guru basa Sunda. fungsi. Cetakan : 1985 9. Najan kitu. Bagian pamungkas medar perkara bagbagan makena basa Sunda. Bahan-bahan anu dipedar dina ieu buku ditarekahan ngarah luyu jeung pameredih Kurikulum SMA 1984 Garis-garis Besar Program Pangajaran (GBPP) Basa jeung Sastra Sunda. Judul : “PEDARAN BASA SUNDA” 6. rek balaka bae. Yayat Sudaryat. sintaksis. Penerbit : CV. dialek. Tingkesan : Ieu buku Pedaran Basa Sunda teh diajangkeun keur siswa SMTA (SMA jeung SMKI). jeung tatakrama basa Sunda. hakekat. Perkara eta mah moal rek disumputsalindungkeun. Pangarang : Drs. ieu buku teh rea kurangna. M. GEGER SUNTEN Bandung 8. jeung semantik. Bagian mimiti medar perkara basa. Kelas : 9B 4.Resensi 1. Bagian kadua medar kamekaran jeung adegan basa Sunda saperti : fonologi. Jenis : Non fiksi 5. dieuyeuban ku conto-conto pikeun leuwih ngajenterkeun tiori tea. Eusina diwangun ku tilu bagian.

ngahaja deuih malahmandar jadi bahan adu catur geusan ngahususkeun panemu mana nu kurang surup jeung mana anu sulaya. geus nambahan deui bae bahan bacaeun ulikan parasiswa. Ku lantaran kitu. tinangtu bakal mikawanoh enya-enya kumaha ari jenglengan struktur basa Sunda. Parasiswa anu aya karep diajar basa Sunda kalawan gemet tur imeut. kaayaan jeung ragam basana. teu weleh dianti-anti. Hade nurutkeun katangtuan cara make. maranehna bakal bisa ngagunakeun basa Sunda anu hade tur bener. Kamandang : Ieu buku teh lengkep ku rupa-rupa informasi ngenaan adegan (struktur) basa Sunda. Ku kituna.anu teu parok jeung batur. panggeuing katut pamyawad ti sugri sadayana keur nyampurnakeun ieu buku. Benda nurutkeun papagon tata basana . 11. bisa diarep-arep sabada siswa ngarengsekeun maca ieu buku.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->