Anda di halaman 1dari 1

Kepemimpinan wanita dalam islam

BAB I : Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Rumusan Masalah BAB II : Pembahasan 1. Kedudukan Wanita dalam Islam 2. Konsep kepemimpinan dalam islam 3. Pandangan ulama tentang Pemimpin wanita 4. Wanita dan kepemimpinan sebuah negara BAB III : Penutup 1. Kesimpulan