DAFTAR HADIR PESERTA UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI 2012

LPTK IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Hari, Tanggal

: ________________________________________

Waktu

: ___________________________________________

Ruang

: ________________________________________

Mata Pelajaran

: ___________________________________________

Tempat

: ________________________________________

KELAS 85
NO NOMOR PESERTA

NAMA

MAPEL

Tempat Tugas

TANDA TANGAN

KAB/KOTA

1

12050123520549 AHMAD HISHOL MUTTAQIN Akidah Akhlak MAN 2 GRESIK

Gresik

2

12050123520551 FATIH

Akidah Akhlak MTs. Muhammadiyah 8

Gresik

3

12050123520553 JEFRIDIN

Akidah Akhlak MINU 29 DEDAWANG

Gresik

4

12050123520555 MUNDZIR HARIYANTO

Akidah Akhlak Darul Muttaqin

Gresik

5

12050123520608 NUR LAIFAH

Akidah Akhlak MINU 38 MIFTAHUL HUDA

Gresik

6

12050123520614 SURURI

Akidah Akhlak MTs Miftahul Ulum

Gresik

7

12050123520665 MOH. ASIKIN

Akidah Akhlak MTs. MTs. Tarbiyatul Athfal

Gresik

8

12050123520670 KHAIRULLAH

Akidah Akhlak MI MINU 41 Carabaka

Gresik

9

12050123520737 ROJI'UN

Akidah Akhlak MI Bahrul Ulum

Gresik

10

12050123520769 NUR FAIZAH

Akidah Akhlak MI Tarbiyatul Islamiyah

Gresik

11

12050123520786 MUHAMMAD AFDALLAH Akidah Akhlak MA DARUSSALAM

Gresik

12

12050123520807 MISREN

Akidah Akhlak MTs Darul Iman

Gresik

13

12050123520824 FITHRIYAH

Akidah Akhlak MI Darul Ulum

Gresik

14

12050123520834 ANIN SURUR

Akidah Akhlak MI Al Muniroh 2

Gresik

15

12050123520837 SUTIKNO

Akidah Akhlak MI Miftahul Ulum II

Gresik

16

12050123520844 MURTHOFI`AH

Akidah Akhlak MA MA. Tanwirul Qulub YPPMU

Gresik

17

12050123520846 SITI NUR ASIAH

Akidah Akhlak MI Hidayatul Mubtadiin

Gresik

18

12050223520303 AHMAD ROFIQUL HUDA

Akidah Akhlak MAN SDA

Sidoarjo

19

12050223520321 DEWI MASRIYAH

Akidah Akhlak MI AL MANSUR

Sidoarjo

20

12050223520371 AHMADI

Akidah Akhlak MTs Al Abror

Sidoarjo

21

12050223520438 SUPRIYADI

Akidah Akhlak MTs Muhammadiyah 1

Sidoarjo

22

12050223520443 ROHIMIN

Akidah Akhlak MTs MTS. Islamiah

Sidoarjo

23

12050323520295 NUR AFIFAH

Akidah Akhlak MTs Bustanul Ulum Kab. Mojokerto Mojokerto

24

12050323520302 MOHAMMAD ALI FAHRUDDIN Akidah Akhlak MTs MTs. PESANTREN AL-AMIN

Mojokerto

25

12050323520329 AHMAD RIZA ROMLI

Akidah Akhlak MTs Al Mustofa Kab. Mojokerto

Mojokerto

26

12050323520331 FAUZIAH RUSMALA DEWI,

Akidah Akhlak MI Naba'ul Ulum Kab. Mojokerto

Mojokerto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Surabaya, ___________________________________
Pengawas Ruangan,

_______________________________________

DAFTAR HADIR PESERTA UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI 2012
LPTK IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Hari, Tanggal

: ________________________________________

Waktu

: ___________________________________________

Ruang

: ________________________________________

Mata Pelajaran

: ___________________________________________

Tempat

: ________________________________________

KELAS 86
NO NOMOR PESERTA

NAMA

MAPEL

Tempat Tugas

TANDA TANGAN

KAB/KOTA

1

12050323520333 KHORI'AH

Akidah Akhlak MTs Fathul Ulum

Mojokerto

2

12050323520336 NURUS SAADAH

Akidah Akhlak MI Walisongo I

Mojokerto

3

12050323520341 KHUSNUL FADLILAH

Akidah Akhlak MI Manbaul Ulum

Mojokerto

4

12050323520347 SHOLIHAH

Akidah Akhlak MI Nurul Hidayah

Mojokerto

5

12050323520353 KHAMIM SYAIBANI

Akidah Akhlak MA Pesantren Al Amin Kab. Mojokerto Mojokerto

6

12050323520363 BINTI TARBIYAH

Akidah Akhlak MTs Darul Ulum Kab. Mojokerto

7

12050323520370 NUR ROHMAD,

Akidah Akhlak MA Miftahul Ulum Kab. Mojokerto Mojokerto

8

12050323520380 KUSWAHYUDI

Akidah Akhlak MI Walisongo I

9

12050323520390

10

12050323520399 AFIDATUSHOLIKHA

Akidah Akhlak MI Miftahul Ulum Kab. Mojokerto

Mojokerto

11

12050323520401 SAMAWIYAH

Akidah Akhlak MI Mambaul Hidayah

Mojokerto

12

12050323520402 NENIS ROMJIATUN

Akidah Akhlak MI HASYIM ASY'ARI

Mojokerto

13

12050423520409 MOH. NASRUDIN

Akidah Akhlak MAN Denanyar Kab. Jombang

Jombang

14

12050423520431 IIN NUR AINIYAH

Akidah Akhlak MI BUSTANUL ULUM SEBANI

Jombang

15

12050423520444 YAHYA CHUDLORI

Akidah Akhlak MTsN Tambakberas Jombang

Jombang

16

12050423520447 KHUSNUL MUBAROKAH

Akidah Akhlak MTsN Rejoso Peterongan I

Jombang

17

12050423520448 SURYA HARUTAMA

Akidah Akhlak MTsN Megaluh

Jombang

18

12050523520334 YULIUS FAISHAL AL-AMIN Akidah Akhlak MTs. MIFTAHUL HUDA

Bojonegoro

19

12050523520337 MAHMUD

Akidah Akhlak MTs N Kepohbaru

Bojonegoro 19

20

12050523520338 MARATIN SHOLIHAH

Akidah Akhlak An - Nafi'ah

Bojonegoro

21

12050523520340 LUKMANUL KHAKIM

Akidah Akhlak MI ROUDLOTUL HUDA

Bojonegoro 21

22

12050523520344 M. FAUZI

Akidah Akhlak MTs. Falakhiyah Jampet

Bojonegoro

23

12050623520146 HILYATUL AIMMAH

Akidah Akhlak MI Nahdlatul Wathon Tambakboyo Tuban

24

12050623520155 ABDUL HAKAM

Akidah Akhlak MTs Al Hidayah Jenu

25

12050623520157 SITI KHOTIMAH

Akidah Akhlak RA Salafiyah Mahbubiyah Plumpang Tuban

26

12050623520169 MARIYATUL QIBTIYAH

Akidah Akhlak MI tanwirul Qulub

MUHAMMAD QOMARI Akidah Akhlak MA Al Ichsan Kab. Mojokerto

1
2
3
4
5

Mojokerto

6
7

Mojokerto
Mojokerto

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20

22
23

Tuban

24
25

Tuban

26

Surabaya, ___________________________________
Pengawas Ruangan,

_______________________________________

DAFTAR HADIR PESERTA UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI 2012
LPTK IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Hari, Tanggal

: ________________________________________

Waktu

: ___________________________________________

Ruang

: ________________________________________

Mata Pelajaran

: ___________________________________________

Tempat

: ________________________________________

KELAS 87
NO NOMOR PESERTA

NAMA

MAPEL

Tempat Tugas

1

12050623520190 SUYARMI

Akidah Akhlak MTs MTs. Sunun Bonang

Tuban

2

12050723520744 FAUZUYATUL IFFAH

Akidah Akhlak MAN Lamongan

Lamongan

3

12050723520762 KHUSNUL YAQIN

Akidah Akhlak MTs. Muhammadiyah 07

Lamongan

4

12050723520765 ROSYIDATUS SA'ADAH

Akidah Akhlak MTs N Babat

Lamongan

5

12050723520797 NUR HALIM

Akidah Akhlak MI Ma'arif Almuhtadi

Lamongan

6

12050723520809 SRI ZUSMIATI

Akidah Akhlak MIFTAHUL HUDA

Lamongan

7

12050723520820 MUALIFAH

Akidah Akhlak MTs SALAFIYAH

Lamongan

8

12050723520824 ZETTI FITHRI RAHMAWATI

Akidah Akhlak MI Mambaul Ma`arif

Lamongan

9

12050723520843 MADIYA

Akidah Akhlak MTs Maarif 24 Darul Ulum

Lamongan

10

12050723520845 MUHAIMIN

Akidah Akhlak MTs MTs. Mambaul Ulum

Lamongan

11

12050723520848 RASMINAN

Akidah Akhlak MI MA'ARIF NU

Lamongan

12

12050723520860

Akidah Akhlak MI SALAFIYAH

Lamongan

13

12050723520907 SYAFA'AH

Akidah Akhlak MA Assa'adah

Lamongan

14

12050723520909 ATIK NURSYAHIDAH

Akidah Akhlak MTs Tarbiyatul Wathon

Lamongan

15

12050723520941 MAT JAIS

Akidah Akhlak MTs Infarul Ghoy

Lamongan

16

12050723520973 HABIBAH

Akidah Akhlak MI MU'AWANAH

Lamongan

17

12050723520984 SOFWAN HADI

Akidah Akhlak MTs MTs. Ma'arif 28 Islamiyah

Lamongan

18

12050723521011 UMMU ZUMAROH

Akidah Akhlak MTs MTs.Nurul Hidayah

Lamongan

19

12050723521021 SYAMSUL HUDA

Akidah Akhlak MTs MTs. Ma'arif 15 Tarbiyatul Huda Lamongan

20

12050723521027 MAFTUHAH

Akidah Akhlak MI MATHLABUL HUDA

21

12050723521029 NURUL HASANAH

Akidah Akhlak MTs MTs. Ma'arif 15 Tarbiyatul Huda Lamongan

22

12050723521053 FATCHIYATUL HUSNAH

Akidah Akhlak MI MI. Islamiyah Paloh

Lamongan

23

12050723521064 FATHUL IHSAN

Akidah Akhlak MI Nurul Hidayah

Lamongan

24

12050723521075 MASADAH

Akidah Akhlak MTs AL HIDAYAH SENDANGREJO

Lamongan

25

12050723521117 UMMU ZUHROH

Akidah Akhlak MA Miftahul Ulum

Lamongan

26

12050723521121 ROHMATULLOH

Akidah Akhlak MTs MTs. Al-Istiqlal

Lamongan

MUHAMMAD ASY'ARI UBAIDILLAH

TANDA TANGAN

KAB/KOTA
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lamongan

20
21
22
23
24
25
26

Surabaya, ___________________________________
Pengawas Ruangan,

_______________________________________

DAFTAR HADIR PESERTA UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI 2012
LPTK IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Hari, Tanggal

: ________________________________________

Waktu

: ___________________________________________

Ruang

: ________________________________________

Mata Pelajaran

: ___________________________________________

Tempat

: ________________________________________

KELAS 88
NO NOMOR PESERTA

NAMA

MAPEL

Tempat Tugas

1

12050723521124 ZAINAL ABIDIN CHOIRI

2

12050723521129 NUR HIDAYATUL ILMIYAH Akidah Akhlak MI MI.Maarif NU Labuhan

Lamongan

3

12050723521153 MUSLIHIN

Akidah Akhlak MI MUHAMMADIYAH 02

Lamongan

4

12050723521184 FATHUR ROHMAN

Akidah Akhlak MTs MTs. Ma'arif 33 Bahrul Ulum Lamongan

5

12050723521207 LISWATIN

Akidah Akhlak MTs HIDAYATUS SHIBYAN

Lamongan

6

12050723521208 THOHARI

Akidah Akhlak MA SUNAN AMPEL

Lamongan

7

12050723521210 AHMAD MUHAIMIN

Akidah Akhlak MA MA. Hidayatul Ummah

Lamongan

8

12051423520182 MIRNA AKMALIATUNISAK Akidah Akhlak MTs AL HUDA

Nganjuk

9

12051423520206 KAROMATUL HABIBAH

Akidah Akhlak MTsN TERMAS BARON

Nganjuk

10

12051423520211 UMI ROSIDAH AMIN

Akidah Akhlak MTsN Lengkong

Nganjuk

11

12051923520321 MUHAMMAD NAJIB

Akidah Akhlak ROUDLOTUL HIKMAH

Pasuruan

12

12051923520330 LULUK IDAWATI

Akidah Akhlak NU AL-FAQIH

Pasuruan

13

12051923520360 MAISYAROH

Akidah Akhlak DARUL ULUM

Pasuruan

14

12051923520361 NISFUL UMAMI

Akidah Akhlak MTs NEGERI PANDAAN

Pasuruan

15

12051923520367 FARKHAN

Akidah Akhlak MTs NEGERI BANGIL

Pasuruan

16

12051923520368 LULUK NISWATI

Akidah Akhlak MI SIROJUL HUDA

Pasuruan

17

12051923520370 ANNI MUFIDA ISNAINI

Akidah Akhlak MTs NEGERI BANGIL

Pasuruan

18

12051923520387 MUSLIMAH

Akidah Akhlak MI MIFTAHUL ULUM 100

Pasuruan

19

12051923520388 SYAMSUL MA'ARIF

Akidah Akhlak MTs DARUT TAQWA 02

Pasuruan

20

12051923520435 DWI WAHYUNINGSIH

Akidah Akhlak MTs WALI SONGO

Pasuruan

21

12051923520457 DURROTUNNASIHA

Akidah Akhlak MA DARUTTAQWA

Pasuruan

22

12051923520458 ASMUNIR

Akidah Akhlak MI NU MAMBAUL ULUM

Pasuruan

23

12051923520468 BIRUL ALIM

Akidah Akhlak MTs MIFTAHUL ULUM

Pasuruan

24

12052223520082 MOH. MAHRUS HASAN

Akidah Akhlak MTsN Bondowoso II

Bondowoso

25

12052323520118 NUR HURIN'IN

Akidah Akhlak Al-Ikhlas

Situbondo

26

12052323520128 HATTA

Akidah Akhlak MA Burhanul Abrar

Situbondo

Akidah Akhlak MI Sunan Giri

TANDA TANGAN

KAB/KOTA
Lamongan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Surabaya, ___________________________________
Pengawas Ruangan,

_______________________________________

DAFTAR HADIR PESERTA UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI 2012
LPTK IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Hari, Tanggal

: ________________________________________

Waktu

: ___________________________________________

Ruang

: ________________________________________

Mata Pelajaran

: ___________________________________________

Tempat

: ________________________________________

KELAS 89
NO NOMOR PESERTA

NAMA

MAPEL

Tempat Tugas

TANDA TANGAN

KAB/KOTA

1

12052323520133 DIDIK SUPRIYADI

Akidah Akhlak MTs Al Iman

Situbondo

2

12052323520136 MUFLIHATUNNISAK

Akidah Akhlak MTs MTs. Nurul Hikam

Situbondo

3

12052423520694 MUMFARIDAH

Akidah Akhlak MTS NEGERI SUMBERBARU

Jember

4

12052423520697 LILIS INDARWATI

Akidah Akhlak MAMBAUL KHOIROT

Jember

5

12052423520725 DEFI MASRUROH

Akidah Akhlak ZAINUL HASAN

Jember

6

12052423520731 ELIEF FITRIANA

Akidah Akhlak MTs Negeri Jember II

Jember

7

12052523520307 ABDUL AZIZ MUSLIM

Akidah Akhlak MTsN Kalibaru

Banyuwangi 7

8

12052523520309 UMI JAMANAH

Akidah Akhlak MTsN Sambirejo

Banyuwangi

9

12052523520319

Akidah Akhlak MTsN Srono

Banyuwangi 9

10

12052523520322 KOMARI

Akidah Akhlak MTsN Rogojampi

Banyuwangi

11

12052523520333 AGUS SUJARWONO

Akidah Akhlak MI Darul Hikmah

Banyuwangi 11

12

12052523520389 ASLIHAH

Akidah Akhlak MI AL FATAH

Banyuwangi

13

12052523520399 ABDUL HALIM

Akidah Akhlak MTs Darul Manja

Banyuwangi 13

14

12052523520400 SAIDANA ROHMAH

Akidah Akhlak MTs SA Asshiddiqi

Banyuwangi

15

12052523520414 MOHAMMAD HAMDUN Akidah Akhlak MTs Miftahul Ulum

Banyuwangi 15

16

12052523520433 FAUZUL FATHIROH

Akidah Akhlak MI Fathul Ulum

Banyuwangi

17

12052523520439 LINDA HERAWATI

Akidah Akhlak MI Roudlotul Ulum

Banyuwangi 17

18

12052523520446 ABD. HAQ,

Akidah Akhlak MTs Kebunrejo

Banyuwangi

19

12052523520454 HADIYUL IKDAM

Akidah Akhlak MI Darul Huda

Banyuwangi 19

20

12052523520461 AGUS ABD. LATIF

Akidah Akhlak MTs MTs. Darussa'lam

Banyuwangi

21

12052523520470 SAMAUN

Akidah Akhlak MI Nurul Huda 2

Banyuwangi 21

22

12052523520482 WIWT AGUSTINI

Akidah Akhlak MTs Nahdlatul Wathon

Banyuwangi

23

12052523520484 HARIYONO

Akidah Akhlak MI Batu Huqu

Banyuwangi 23

24

12052623520363 TUSMUDILLAH

Akidah Akhlak MI. Miftahul Ulum

Pamekasan

25

12052623520367 ZAINURRAHMAN

Akidah Akhlak MAN JUNGCANGCANG

Pamekasan 25

26

12052623520369 SUUDI

Akidah Akhlak MAN Pamekasan

Pamekasan

SRI ENDAH ZULAIKAHTUL KHARIMAH

1
2
3
4
5
6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Surabaya, ___________________________________
Pengawas Ruangan,

_______________________________________

DAFTAR HADIR PESERTA UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI 2012
LPTK IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Hari, Tanggal

: ________________________________________

Waktu

: ___________________________________________

Ruang

: ________________________________________

Mata Pelajaran

: ___________________________________________

Tempat

: ________________________________________

KELAS 90
NO NOMOR PESERTA

NAMA

MAPEL

Tempat Tugas

TANDA TANGAN

KAB/KOTA

1

12052623520386 MUSYARRAFAH

Akidah Akhlak MIN SANA DAYA

Pamekasan 1

2

12052623520393 NURHAYATI

Akidah Akhlak MTs Al Falah Sunber Gayam Kadur Pamekasan

3

12052623520432 AHMAD ROSYADI ZAHRI Akidah Akhlak Al-Azhar

Pamekasan 3

4

12052623520436 SITTI SAFAATIN

Akidah Akhlak MI BUSTANUL ULUM

Pamekasan

5

12052623520442 IMRON ROSYADI

Akidah Akhlak MTsN Parteker Pamekasan

Pamekasan 5

6

12052723520177 HASAN BASRI

Akidah Akhlak MI An-Nur

Sampang

7

12052723520179 IBRAHIM

Akidah Akhlak MTs As Salafiyah

Sampang

8

12052823520388 ABD. KARIM

Akidah Akhlak MI Miftahul Ulum Ganding

Sumenep

9

12052823520432 MOH. SUNAHWI

Akidah Akhlak MI Taufiqurrahman Gapura

Sumenep

10

12052823520436 AKHMAD FAUSI

Akidah Akhlak MTs Hidayatul 'aliyah

Sumenep

11

12052823520439 MUHPA SALEH

Akidah Akhlak MI NURUL HUDA

Sumenep

12

12052823520442 ABD. BASITH

Akidah Akhlak MI MI. Hidayatus Sibyan

Sumenep

13

12052823520444 ABDUL RAHMAN

Akidah Akhlak MI MI. Nurussalihin

Sumenep

14

12052823520451 MUNDIR

Akidah Akhlak MTs MTs. NURUL HUDA V

Sumenep

15

12052823520454 OZAIR

Akidah Akhlak MI Nurul Jadid Pasongsongan

Sumenep

16

12052823520456 FATHORASI

Akidah Akhlak MI MI. Al-Khairiyah

Sumenep

17

12052823520465 SF. HATIJA

Akidah Akhlak MTs MTs. Mambaul Ulum

Sumenep

18

12052823520470 ABD. RAHMAN

Akidah Akhlak MI MI. Raudlatul Ula

Sumenep

19

12052823520479 SUMARTO

Akidah Akhlak MI Nurul Yaqin Lenteng

Sumenep

20

12052823520486 M. SA'DI

Akidah Akhlak MI Mathla'un Najah Guluk-Guluk

Sumenep

21

12052823520487 ZAINIYAH, S.AG

Akidah Akhlak MTs MTs. Mi ahul Ulum

Sumenep

22

12052823520491 ADNAN HARIYADI

Akidah Akhlak MTs MTs. ISMA'IELIY

Sumenep

23

12052823520495 SAMADIN

Akidah Akhlak MA MA. Aqidah Usymuni

Sumenep

24

12052823520500 RIDI

Akidah Akhlak MI MI. Al-Ihsan IB

Sumenep

25

12052823520504 SANHAJI

Akidah Akhlak MTs MTs. TERATE PANDIAN SUMENEP Sumenep

26

12052823520510 FADLAN

Akidah Akhlak MTs MTs. SUMBER MAS

2

4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sumenep

26

Surabaya, ___________________________________
Pengawas Ruangan,

_______________________________________

DAFTAR HADIR PESERTA UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI 2012
LPTK IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Hari, Tanggal

: ________________________________________

Waktu

: ___________________________________________

Ruang

: ________________________________________

Mata Pelajaran

: ___________________________________________

Tempat

: ________________________________________

KELAS 91
NO NOMOR PESERTA

NAMA

MAPEL

Tempat Tugas

TANDA TANGAN

KAB/KOTA

1

12052823520513 MARHAM

Akidah Akhlak MTs MTs. Al-Hidayah

Sumenep

2

12052823520525 ABD.RAZIQ SW

Akidah Akhlak MI RAUDLATUL ULUM

Sumenep

3

12052823520543 APSALEH

Akidah Akhlak MTs MTs. Mambaul Ulum

Sumenep

4

12052823520554 MUKHTAR

Akidah Akhlak MI Tarbiyatus Shibyan Dungkek

Sumenep

5

12052823520558 JUBADRI

Akidah Akhlak MI MI. AL-Mu'ien Pasongsongan

Sumenep

6

12052823520567 MAIMUNAH

Akidah Akhlak MTs MTs. Al-Hayyan

Sumenep

7

12052823520569 ALI WAFIQ

Akidah Akhlak MTs MTs. NAHDLATUL ULAMA'

Sumenep

8

12052823520572 MUHAMMADUN

Akidah Akhlak MI Nurul Islam

Sumenep

9

12052823520573 JAZULI

Akidah Akhlak MI MI. HIDAYATUS SHIBYAN

Sumenep

10

12052823520574 MIFTAKUL MUNIR

Akidah Akhlak MA MA. Al Azhar

Sumenep

11

12052823520584 ABD. BASIT

Akidah Akhlak MI Nurul Huda Lenteng

Sumenep

12

12052823520597 SUNIYAH

Akidah Akhlak MI Al Furqan Pasongsongan

Sumenep

13

12052823520599 SUHARDI

Akidah Akhlak MA MA. Abu Hurairah

Sumenep

14

12052823520607 MAS'UD

Akidah Akhlak MA MA. AN-NAJAH I

Sumenep

15

12052823520609 MAHRUS, S.PD.I

Akidah Akhlak MTs MTs. Raudlatul ‘Ulum

Sumenep

16

12052823520613 TAUFIQURRAHMAN

Akidah Akhlak MI Sumber Payung

Sumenep

17

12052823520619 FAUZAN

Akidah Akhlak MI Raudlatul Ulum

Sumenep

18

12052823520627 HATIB

Akidah Akhlak MTs Raudlatul Mustarsyidin

Sumenep

19

12052823520637 MALTUB

Akidah Akhlak MA MA. Darul Ulum

Sumenep

20

12052923520073 YONI NUR HAYATI

Akidah Akhlak MA Manbaul Hikam

Bangkalan

21

12052923520075 SUCI RAHMAWATI

Akidah Akhlak MTs Ibnu Malik

Bangkalan

22

12056023520135 M. ROZI

Akidah Akhlak MA Unggulan Amanautul Ummah Surabaya

23

12056023520144 UMAR FARUQ

Akidah Akhlak MA Surabaya

Surabaya

24

12056423520022 SUDURU DAHAB

Akidah Akhlak MI Darul Huda

Kota Mojokerto

25

12056623520040 KHUSNUL KHOTIMAH

Akidah Akhlak MI MIFTAHUL ULUM TRAJENG

Kota Pasuruan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Surabaya, ___________________________________
Pengawas Ruangan,

_______________________________________