PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI JUN 2012 POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH

(HARAP BACA DENGAN TELITI. PENDAFTARAN PELAJAR ADALAH SECARA ATAS TALIAN. JIKA ADA SEBARANG MASALAH SILA HUBUNGI JABATAN HAL EHWAL PELAJAR, PSAS)

00 RM200. Manakala bayaran yuran pendaftaran adalah seperti berikut: Perkara Pelajar Semester 3 dan 4 Pelajar Semester 2 Pelajar Semester 5 dan 6 Yuran Pendaftaran RM 50 RM 65 RM 55 Bayaran hendaklah dibuat sebelum pelajar mendaftar di jabatan pada tarikh berikut: Tarikh mendaftar di Perkara Masa Tempat Jabatan Sem 2 dan Pelajar 10/7/2012 (Selasa) 8.00 RM200. saudara/i boleh melakukan dengan melayari laman web Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar PSAS.5.00 - Jumlah RM260. Saudara/i diminta melakukan perkaraperkara berikut: a.50 di Pejabat Jabatan Hal Ehwal Pelajar untuk dikemaskini rekod pembayaran insuran sebelum membuat lapor diri secara atas talian.my/spmp/.00 Lapor Diri Dengan Asrama Lapor Diri Tanpa Asrama Bayaran mesti dibankkan di Bank Islam Malaysia Berhad ke dalam POLITEKNIK KPT dengan menggunakan slip bayaran masuk yang terdapat di bank. Lapor diri secara online di laman web di atas.4. Bayaran yuran pengajian dan asrama adalah seperti di bawah: Perkara Yuran Pengajian RM200.30 pg – 12.edu. saudara/i mesti membuat bayaran sebanyak RM7. . No. Untuk melapor diri. MALIM BHD.30 tgh SILA RUJUK JABATAN Tamat LI MASING-MASING Sem 3. http://hhp. Cetak Borang Maklumat Peribadi Pelajar yang yang telah dikemaskini untuk diserahkan kepada Penasihat Akademik pada waktu pendaftran di jabatan masing-masing.TATACARA PEMBAYARAN YURAN BAGI SESI JUN 2012 Pembayaran Yuran Pengajian (& yuran asrama) & Yuran Pendaftaran Tarikh: 15/06/2012-08/07/2012 Pelajar mesti mebuat bayaran yuran pengajian dan asrama (jika mendapat asrama) serta yuran pendaftaran sehari sebelum membuat lapor diri secara atas talian.psas.00 Yuran Asrama RM60.6 11/7/2012 (Rabu) Bayaran pendaftaran adalah seperti berikut: BANK-IN Bank : CIMB BANK Atas nama : KOPERASI POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH TG. Akaun : 0818-0000048-10-2 Bagi pelajar yang menambah semester dan insuran perlindungan diri telah tamah tempoh. b.

5 & 5. Perkhidmatan Kaunter BIMB b. Sila bawa bersama SEMAKAN PENDAFTARAN yang telah http://hhp.00 20.00 15.00 265.00 30. 6 SAHAJA ) SEM. Sukacita dimaklumkan bahawa semua pelajar yang layak dikehendaki melapor diri bagi sesi pengajian JUN 2012 mengikut jadual yang telah ditetapkan.my/spmp/ untuk diserahkan kepada Penasihat Akademik.00 PEMBAYARAN SEPERTI BERIKUT JUMLAH BAYARAN (PELAJAR SEM.00 5. BIL 1 PERKARA YURAN PENGAJIAN YURAN ASRAMA BANK & AKAUN BAYARAN Bank Islam (M) Berhad (BIMB) Bayaran boleh dibuat melalui saluran berikut: a.2) 455.) No. dicetak di 3. Malim Bhd.00 20. Akaun : 0818-0000048-10-2 6 7 10.psas.biz) c.00 PELAJAR) 8 BAYARAN KAUNSELING / JPP / TABUNG KEBAJIKAN / PEPERIKSAAN (SEMUA 20. pendaftaran asrama dilakukan di Pejabat Asrama.00 200.00 100.00 2 3 4 5 CAGARAN ASRAMA TABUNG KEBAJIKAN / AKTIVITI ASRAMA BAYARAN KOKURIKULUM (SEMUA PELAJAR) BAYARAN AKTIVITI KURSUS AR201 (PELAJAR SEM.00 10.2 SAHAJA) BAYARAN BUKU PANDUAN (SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN) (SEMUA CIMB BANK BERHAD Bank-In (wang masuk) mana-mana cawangan CIMB ke akaun: KOPSAS (Koperasi Politeknik Sultan Azlan Shah Tg. JABATAN HAL EHWAL PELAJAR POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH LAPOR DIRI PELAJAR SESI JUN 2012 1.Bagi pelajar senior yang ditawarkan asrama. JUMLAH BAYARAN (RM) TANPA ASRAMA ASRAMA 2. Sila dapatkan Slip-slip Bayaran di BANK yang berkenaan.00 60.00 20.00 Bank Islam (M) Berhad (BIMB) RM200 @ RM260 CIMB RM65 @ RM195 .00 15.edu.00 PELAJAR) 9 BAYARAN CISEC (PELAJAR SEM. Perkhidmatan Perbankan Internet (bankislam. Mesin ATM BIMB 200.

3 & SEM.00 255. 8. 445. 6. Kegagalan anda berbuat demikian adalah satu kesalahan tatatertib dan tindakan akan diambil ke atas anda di bawah peruntukan yang terdapat di dalam Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Akta 174).00 RM200 @ RM260 RM200 @ RM260 RM55 @ RM185 RM50 @ RM180 Anda dikehendaki melapor diri pada tarikh yang ditetapkan dan kuliah akan bermula 16 JULAI 2012.00 250. .JUMLAH BAYARAN (PELAJAR SEM. Rambut mestilah kemas dan bagi pelajar lelaki hendaklah PENDEK DENGAN ARAS BELAKANG TIDAK MELEBIHI PARAS KOLAR BAJU. 5.50 kepada HEP jabatan masing-masing untuk tambahan perlindungan insuran 6 bulan. Pelajar hendaklah berpakaian sempurna dengan rupa diri yang kemas seperti yang dijelaskan dalam Buku Panduan dan Peraturan Am Pelajar Politeknik KPTM. Pelajar yang “extend” pengajian perlu membayar RM7. 6) JUMLAH BAYARAN (PELAJAR SEM.5 & SEM.00 440. 7.4) 4. ARAS TEPI TIDAK MELEBIHI PARAS SETENGAH TELINGA DAN ARAS DEPAN TIDAK MELEBIHI ARAS DAHI.

CARTA ALIR Bayar Yuran Pengajian di BIMB dan Yuran Pendaftaran di CIMB (BAYARAN RUJUK JADUAL LAPOR DIRI SESI JUN 2012) Layari laman web HEP di http://hhp.psas.my/spmp/index.edu.aspx Klik pada Pendaftaran Senior Sesi Jun 2012 Lengkapkan Butiran Peribadi & Cetak Pengesahan Pendaftaran Sesi Jun 2012 Serahkan dokumen yang telah dicetak kepada Penasihat Akademik Daftar kursus .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful