PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI JUN 2012 POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH

(HARAP BACA DENGAN TELITI. PENDAFTARAN PELAJAR ADALAH SECARA ATAS TALIAN. JIKA ADA SEBARANG MASALAH SILA HUBUNGI JABATAN HAL EHWAL PELAJAR, PSAS)

No. http://hhp.00 - Jumlah RM260. . saudara/i boleh melakukan dengan melayari laman web Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar PSAS.00 RM200.my/spmp/.00 Yuran Asrama RM60. Manakala bayaran yuran pendaftaran adalah seperti berikut: Perkara Pelajar Semester 3 dan 4 Pelajar Semester 2 Pelajar Semester 5 dan 6 Yuran Pendaftaran RM 50 RM 65 RM 55 Bayaran hendaklah dibuat sebelum pelajar mendaftar di jabatan pada tarikh berikut: Tarikh mendaftar di Perkara Masa Tempat Jabatan Sem 2 dan Pelajar 10/7/2012 (Selasa) 8.30 pg – 12.5. Saudara/i diminta melakukan perkaraperkara berikut: a. Lapor diri secara online di laman web di atas.00 Lapor Diri Dengan Asrama Lapor Diri Tanpa Asrama Bayaran mesti dibankkan di Bank Islam Malaysia Berhad ke dalam POLITEKNIK KPT dengan menggunakan slip bayaran masuk yang terdapat di bank.30 tgh SILA RUJUK JABATAN Tamat LI MASING-MASING Sem 3. Cetak Borang Maklumat Peribadi Pelajar yang yang telah dikemaskini untuk diserahkan kepada Penasihat Akademik pada waktu pendaftran di jabatan masing-masing.psas.4. b. Untuk melapor diri.edu. Bayaran yuran pengajian dan asrama adalah seperti di bawah: Perkara Yuran Pengajian RM200.00 RM200.TATACARA PEMBAYARAN YURAN BAGI SESI JUN 2012 Pembayaran Yuran Pengajian (& yuran asrama) & Yuran Pendaftaran Tarikh: 15/06/2012-08/07/2012 Pelajar mesti mebuat bayaran yuran pengajian dan asrama (jika mendapat asrama) serta yuran pendaftaran sehari sebelum membuat lapor diri secara atas talian. saudara/i mesti membuat bayaran sebanyak RM7.6 11/7/2012 (Rabu) Bayaran pendaftaran adalah seperti berikut: BANK-IN Bank : CIMB BANK Atas nama : KOPERASI POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH TG.50 di Pejabat Jabatan Hal Ehwal Pelajar untuk dikemaskini rekod pembayaran insuran sebelum membuat lapor diri secara atas talian. MALIM BHD. Akaun : 0818-0000048-10-2 Bagi pelajar yang menambah semester dan insuran perlindungan diri telah tamah tempoh.

00 20.00 200.00 20. Mesin ATM BIMB 200. 6 SAHAJA ) SEM.00 Bank Islam (M) Berhad (BIMB) RM200 @ RM260 CIMB RM65 @ RM195 .00 30.00 20.00 100.00 PEMBAYARAN SEPERTI BERIKUT JUMLAH BAYARAN (PELAJAR SEM. dicetak di 3.00 15.00 PELAJAR) 8 BAYARAN KAUNSELING / JPP / TABUNG KEBAJIKAN / PEPERIKSAAN (SEMUA 20.00 15. Akaun : 0818-0000048-10-2 6 7 10.) No.00 265. Sila bawa bersama SEMAKAN PENDAFTARAN yang telah http://hhp. Malim Bhd.2) 455. JUMLAH BAYARAN (RM) TANPA ASRAMA ASRAMA 2. JABATAN HAL EHWAL PELAJAR POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH LAPOR DIRI PELAJAR SESI JUN 2012 1.00 60. pendaftaran asrama dilakukan di Pejabat Asrama. Perkhidmatan Perbankan Internet (bankislam.00 10. Sukacita dimaklumkan bahawa semua pelajar yang layak dikehendaki melapor diri bagi sesi pengajian JUN 2012 mengikut jadual yang telah ditetapkan.00 2 3 4 5 CAGARAN ASRAMA TABUNG KEBAJIKAN / AKTIVITI ASRAMA BAYARAN KOKURIKULUM (SEMUA PELAJAR) BAYARAN AKTIVITI KURSUS AR201 (PELAJAR SEM.edu.psas.2 SAHAJA) BAYARAN BUKU PANDUAN (SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN) (SEMUA CIMB BANK BERHAD Bank-In (wang masuk) mana-mana cawangan CIMB ke akaun: KOPSAS (Koperasi Politeknik Sultan Azlan Shah Tg.my/spmp/ untuk diserahkan kepada Penasihat Akademik. BIL 1 PERKARA YURAN PENGAJIAN YURAN ASRAMA BANK & AKAUN BAYARAN Bank Islam (M) Berhad (BIMB) Bayaran boleh dibuat melalui saluran berikut: a.5 & 5.biz) c. Perkhidmatan Kaunter BIMB b.00 5.Bagi pelajar senior yang ditawarkan asrama.00 PELAJAR) 9 BAYARAN CISEC (PELAJAR SEM. Sila dapatkan Slip-slip Bayaran di BANK yang berkenaan.

6.00 255.4) 4. Kegagalan anda berbuat demikian adalah satu kesalahan tatatertib dan tindakan akan diambil ke atas anda di bawah peruntukan yang terdapat di dalam Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Akta 174).50 kepada HEP jabatan masing-masing untuk tambahan perlindungan insuran 6 bulan. 5. 445. 7. 6) JUMLAH BAYARAN (PELAJAR SEM. Pelajar hendaklah berpakaian sempurna dengan rupa diri yang kemas seperti yang dijelaskan dalam Buku Panduan dan Peraturan Am Pelajar Politeknik KPTM.00 250. ARAS TEPI TIDAK MELEBIHI PARAS SETENGAH TELINGA DAN ARAS DEPAN TIDAK MELEBIHI ARAS DAHI.3 & SEM. Rambut mestilah kemas dan bagi pelajar lelaki hendaklah PENDEK DENGAN ARAS BELAKANG TIDAK MELEBIHI PARAS KOLAR BAJU.JUMLAH BAYARAN (PELAJAR SEM.00 440.00 RM200 @ RM260 RM200 @ RM260 RM55 @ RM185 RM50 @ RM180 Anda dikehendaki melapor diri pada tarikh yang ditetapkan dan kuliah akan bermula 16 JULAI 2012. Pelajar yang “extend” pengajian perlu membayar RM7. 8. .5 & SEM.

aspx Klik pada Pendaftaran Senior Sesi Jun 2012 Lengkapkan Butiran Peribadi & Cetak Pengesahan Pendaftaran Sesi Jun 2012 Serahkan dokumen yang telah dicetak kepada Penasihat Akademik Daftar kursus .edu.CARTA ALIR Bayar Yuran Pengajian di BIMB dan Yuran Pendaftaran di CIMB (BAYARAN RUJUK JADUAL LAPOR DIRI SESI JUN 2012) Layari laman web HEP di http://hhp.psas.my/spmp/index.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful