Anda di halaman 1dari 14

BAB 1 PENGENALAN

BAB 1 PENGENALAN

LATAR BELAKANG PROJEK

Sistem Kehadiran dan Displin Pelajar dibangunkan untuk memudahkan para pengajar untuk mengambil kedatangan pelajar dengan teratur.Selain itu,sistem ini mempunyai sistem keselamatan yang tinggi ini disebabkan para pengajar sahaja yang boleh mengedit rekod kedatangan pelajar.Kewujudan sistem ini memudahkan ketua jabatan untuk mengambil tindakan displin pada para pelajar yang tidak menghadirkan diri ke kelas.Tambahan pula,sistem ini secara tidak langsung dapat mendidik pelajar untuk lebih berdisplin dan selalu menepati masa untuk hadir ke kelas.Sistem ini juga dapat memudahkan para pengajar untuk mengetahui pelajar-pelajar yang bermasalah dan ketua jabatan dapat mengeluarkan surat amaran pada pelajar-pelajar yang mempunyai rekod kehadiran yang lemah.Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan perisian PHP,Visual Basic,Adobe Dreamweaver dan MySQL.

a) Menu Utama Log Masuk untuk Administrator,pengajar dan pelajar. b) Para pengajar dan Administrator perlu memasukkan kata laluan untuk mengakses sisitem ini. c) Pelajar pula hanya pelu memasukkan nombor kad matrik untuk mengetahui ketidakhadiran mereka ke kelas. d) Butang seperti edit,back dan print disediakan untuk mencetak surat amaran.

PERNYATAAN MASALAH

i.

Kelemahan sistem catatan kehadiran pelajar ke kelas Memberi peluang pada pelajar untuk pulang lebih awal daripada kelas tanpa disedari oleh pengajar.

ii.

Kelambatan pelajar untuk menghadiri kelas Pelajar datang lewat ke kelas tanpa alasan yang munasabah.

iii.

Kurangnya sistem keselamatan

Ini disebabkan ada pelajar yang cuba mengubahsuai atau mengedit pada buku kedatangan pelajar tanpa pengetahuan pengajar. iv. Membazirkan masa pengajar memanggil nama setiap pelajar Mengambil masa yang agak lama untuk menandakan kehadiran para pelajar. v. Masalah displin kehadiran pelajar Pengajar dapat menilai dan mengenalpasti pelajar yang bermasalah melalui rekod kehadiran pelajar.

OBJEKTIF PELAKSAAN PROJEK 1) Memudahkan para pengajar untuk mengambil kedatangan pelajar dengan teratur. 2) Mempunyai sistem keselamatan yang tinggi ini disebabkan para pengajar sahaja yang boleh mengedit rekod kedatangan pelajar. 3) Memudahkan ketua jabatan untuk mengambil tindakan displin pada para pelajar yang tidak hadirkan diri ke kelas. 4) Mendidik pelajar untuk lebih berdisplin dan selalu menepati masa untuk hadir ke kelas. 5) Memudahkan para pengajar untuk mengetahui pelajar-pelajar yang bermasalah. 6) Mengeluarkan surat amaran pada pelajar-pelajar yang mempunyai rekod kehadiran yang lemah. 7) Rekod kehadiran yang lebih tepat dan tersusun.

SKOP PROJEK i. SKOP SISTEM Pengurusan pangkalan data. Pengurusan secara intranet. i. SKOP PENGGUNA Administrator Menukar kata laluan,menukar nama pengurus kelas dan mengeluarkan surat amaran. Pengajar Mengedit dan mengemaskini rekod. Pelajar Melihat kehadiran mereka.

INTERFACE

HALAMAN UTAMA a) Halaman Utama untuk Sistem Kehadiran dan Displin Pelajar.

Sistem Kehadiran dan Displin Pelajar


Selamat Datang
Next

b) Rajah di bawah menunjukkan halaman utama sistem.Halaman Utama

Sistem Kehadiran dan Displin Pelajar


Administrator Pengajar Pelajar

Administrator
Nama

Kata Laluan

Pengajar
Nama

Kata Laluan

Pelajar
No. Kad Matrik

Senarai Kelas di Jabatan TKK

BACK

CONTOH INTERFACE BAGI ADMINISTRATOR

Senarai Nama Pelajar di Jabatan TKK

No.Kad Matrik K12208015 K12208016

Nama L.Mathivani a/p Letchmanan Nethia a/p Nadarajah

No.Kad Pengenalan 900724-08-5104

Delete DELETE DELETE Update

Senarai Nama Pelajar di Jabatan TKK K12208015

NAMA NO.KAD MATRIK NO.KAD PENGENALAN JUMLAH SLOT YANG TIDAK HADIR BILANGAN MC BILANGAN SURAT KEBENARAN

: L.MATHIVANI A/P LETCHMANAN : K12208015 : 900724-08-5104 : 0 : 1 : 1

BACK PRINT

CONTOH INTERFACE BAGI PENGAJAR

Senarai Nama Pelajar di Jabatan TKK

No.Kad Matrik K12208015 K12208016

Nama L.Mathivani a/p Letchmanan Nethia a/p Nadarajah

No.Kad Pengenalan 900724-08-5104

Delete DELETE DELETE

Update

JADUAL KEDATANGAN PELAJAR

Senarai Nama Pelajar di Jabatan TKK K12208015

NAMA : L.MATHIVANI A/P LETCHMANAN NO.KAD MATRIK : K12208015 NO.KAD PENGENALAN : 900724-08-5104 JUMLAH SLOT YANG TIDAK HADIR : 0 BILANGAN MC : 1 BILANGAN SURAT KEBENARAN : 1

Jadual Kedatangan Pelajar

No.Kad Matrik K12208015

Nama L.Mathivani a/p Letchmanan Nethia a/p Nadarajah

No.Kad Pengenalan 900724-085104

Minggu 1

Minggu 2

Minggu 3

Minggu 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

K12208014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

CONTOH INTERFACE BAGI PELAJAR Senarai Nama Pelajar di Jabatan TKK K12208015

NAMA : L.MATHIVANI A/P LETCHMANAN NO.KAD MATRIK : K12208015 NO.KAD PENGENALAN : 900724-08-5104 JUMLAH SLOT YANG TIDAK HADIR : 0 BILANGAN MC : 1 BILANGAN SURAT KEBENARAN : 1

KESIMPULAN

KESIMPULAN

Pelaksanaan projek ini memberi pengalaman kepada kami untuk mengetahui lebih mendalam tentang penggunaan perisian . Kami secara tidak langsung dapat mengaplikasikan segala ilmu pengetahuan yang telah diperolehi sepanjang hampir 3 tahun berada di sini.

Berdasarkan kepada projek yang telah dibangunkan iaitu Sistem Kedatangan dan Displin Pelajar,objektif bagi projek ini telah tercapai.Secara keseluruhannya,sistem ini mampu menggantikan sistem kehadiran pelajar yang telah sedia ada kerana ia dapat membantu pengurus kelas mengira jumlah slot ketidakhadiran pelajar di samping mencetak surat amaran.Melalui sistem ini juga,para pengurus kelas dapat mengetahui pelajar-pelajar yang bermasalah.

Sepanjang menjalankan projek ini,banyak pengetahuan yang dapat diketahui antaranya ialah cara membangunkan sistem menggunakan perisian Adobe Dreamweaver dan MySQL Front.Selain itu,kemahiran serta pengetahuan teori dan amali diaplikasikan untuk membangunkan sistem ini.