Anda di halaman 1dari 4

Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Pengurusan KSSR

Visi Misi : :Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di sekolah. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan sekolah. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas.

1. Membaca Matlamat strategik 1 1.0 Meningkatkan kecemerlangan dan kemahiran membaca di kalangan murid Objektif 1.1 Murid dapat menguasai kemahiran membaca Tahun TOV Target

Bil Tahun 1 Tahun 2

Peratus

Bil

Peratus

2. Menulis Matlamat strategik 2 2.0 Meningkatkan kecemerlangan dalam kemahiran menulis di kalangan murid. Objektif 2.1 Murid dapat menguasai kemahiran menulis. Tahun TOV Target

Bil Tahun 1 Tahun 2

Peratus

Bil

Peratus

3. Mengira Matlamat strategik 3 3.0 Meningkatkan kecemerlangan dalam kemahiran mengira di kalangan murid. Objektif 3.1 Murid dapat menguasai kemahiran mengira. Tahun TOV Target

Bil Tahun 1 Tahun 2

Peratus

Bil

Peratus

4. Menaakul Matlamat strategik 4 4.0 Meningkatkan kecemerlangan dalam kemahiran menaakul di kalangan murid. Objektif 4.1 Murid dapat menguasai kemahiran menaakul. Tahun TOV Target

Bil Tahun 1 Tahun 2

Peratus

Bil

Peratus