TARIAN ZAPIN JOHOR

Latar Belakang Ringkas Tarian Zapin Di Johor 1.Salah satu bentuk tarian pergaulan masyarakat Melayu yang masih utuh dan popular dewasa ini ialah tari zapin. Dari perspektif sejarah perkembangannya tarian zapin telah menular luas di kalangan penggemar senitari di Malaysia ini telah mengalami pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragamnya yang ternyata lebih tradisional sifatnya. Namun demikian banyak antara genre zapin tradisional ini tersebar hanya ke daerah-daerah tertentu sahaja dan salah satu daripada genre zapin tradisional yang dinamik dan anggun dikatakan masih terdapat di negeri Johor. 2.Di Johor zapin yang dikenali dalam dua bentuk iaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab memperlihatkan perbezaaan dari segi unsur peradaptasiannya. Pada realiti kedua-duanya genre zapin itu berasal dari satu keseniaan masyarakat Arab yang di bawa Hadramaut.

3.Keunikan tradisi Zapin Melayu terletak bukan sahaja pada kesatuan muzik dan peralatannya yang dipengaruhi oleh keseniaan Arab bahkan juga pada sifat segretasi penari dan penonton. Dalam konteks inilah keunikan tarian zapin begitu terserlah terutamanya pada ciri penghubungannya dengan keseniaan Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab. Di Johor Tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam yang berfungsi sebagai hiburan sama ada pada acara-acara sekular mahupun acara sambutan harihari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun ianya lahir dari adaptasi yang dilakukan ke atas Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari Tarian Zapin Arab. 4.Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan mewujudkan rasa persaudaraan penari dan pemuzik serta sifat esprik decorps yang dapat dimunculkan di kalangan mereka sekali gus mematahkan rasa malu penari-penari apabila menari di khalayak ramai. Secara simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha bersama dan bukannya usaha individu disamping meminggirkan persaingan antara pemain-pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan, Ditinjau dari perspektif inilah, keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor terserlah.

Seni Muzik Ghazal Johor
Ghazal adalah sejenis puisi arab yang berbentuk percintaan. Ghazal dinyanyikan dengan iringan alat muzik seperti syeringgi ,sitar, harmonium dan tabla.

Ghazal merupakan salah satu seni muzik popular negeri Johor. Kerajaan Johor sentiasa berusaha menaikkan seni muzik ghazal di peringkat negeri dan antarabangsa. Pada ketika ini setiap daerah di Negeri Johor mempunyai kumpulan ghazal masing-masing di kalangan orang-orang dewasa dan remaja. Setiap daerah mempunyai sekurang-kurangnya dua kumpulan ghazal. Program penggembangan ghazal ini akan diteruskan kerana di setiap daerah kini terdapat jurulatih ghazal yang mampu melaksanakannya. Kerajaan Johor telah mengenal pasti bahawa pengembangan ghazal seharusnya ditumpukan di peringkat remaja kerana telah berlaku keadaan di mana minat di kalangan masyarakat di bawah umur 50-an semakin berkurangan. Senario ini semestinya perlu dibendung bagi mengelakkan dari berlakunya kepupusan seni ghazal di dalam masyarakat kita

Kumpulan Seri Gemilang, Sekolah Kebangsaan Parit Jawa, Muar sedang mempersembahkan permainan Ghazal dalam Pertandingan Ghazal Remaja Peringkat Negeri Johor 1998

Contoh lirik lagu beriramakan muzik Ghazal Merak di sangkar Hajat kupuja hajat kupuja cantik igalan Hajat kupuja hajat kupuja cantik igalan

Merak nan halus ahai merak disangkar Merak nan halus racau di sangkar

Hasrat laksana hasrat laksana berlian Hasrat laksana hasrat laksana tasik berlian

Tidak tidakan hangus ahai merak di sangkar Tidak hangus walau dibakar

Tetapku duga tetapku duga lautan Tetapku duga tetapku duga dalam lautan Biar biar teputus ahai merak di sangkar Biar terputus kail sejengkal