Anda di halaman 1dari 1

Bahagian A

[10 markah]
[Masa yang dicadangkan: 15 minit]
Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti perkhemahan pengakap.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti perkhemahan tersebut.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10