Anda di halaman 1dari 20

SEKOLAH DAN MASYARAKAT

DPLI GSTT

Tajuk pembentangan:
Tokoh dan Kajian Perubahan; Auguste Comte Karl Marx Emile Durkheim Herbert Spencer

Auguste Comte
Memperkenalkan perkataan SOSIOLOGI -merupakan ilmu sains yang terakhir diperkenalkan -ilmu yang penting dan kompleks Kajian masy secara saintifik dan sistematik memperkenalkan hierarki sains dan sosiologi sebagai RATU Moto- Order and Progress

Kajian masyarakat

Statik sosial -aspek2 kehidupan yg mpunyai hubungan dgn peraturan dan stabiliti -masyarakat bersatu dan bertahan

Dinamik Sosial -berkait dgn perubahan sosial dan corak perkembangan institusi -menerima hakikat bahawa pkembangan atau perubahan masyarakat secara evolusi

LAW OF THREE STAGES

Teologikal

Metafizikal

Positivisme

-berlaku hingga thn 1300 -idea utama adalah kuasa ghaib -dunia sosial&fizikal dilihat sbg dihasil kan oleh Tuhan -manusia mpercayai unsur-unsur ketuhanan.

-tahun 1300-1800 -kuasa2 abstrak @ natural ganti kuasa supernatural -ciri utama adalah kepercayaan kpd kuasa2 abstrak spt kudrat alam yang melampaui Tuhan yg maujud -kepercayaan adalah berbentuk virtual

-peringkat paling tinggi -era saintifik -kepercayaan kpd Tuhan namun mjadi sekular -manusia mula mencari sebab2 mutlak -pemerhatian kpd dunia sosial dan fizikal

Utamakan faktor-faktor intelektual Kecelaruan intelek kecelaruan sosial -berlaku pada peringkat teologikal dan metafizikal hingga peringkat awal era positif Pentingkan perubahan intelek Sosiologi mempercepat kedatangan positivisme

Karl Marx
Ahli falsafah, ahli ekonomi dan revolusi berasal dari Jerman Dipengaruhi oleh ahli-ahli falsafah seperti Saint-simon dan Hegel. Idea-idea ekonomi Marx dikaitkan dengan institusi sosial. Menganalisa hubungan masyarakat dengan sistem kapitalis Mencipta teori melalui penelitian terhadap proses perubahan sejarah. Pemikiran berasas konsep materialisme sejarah: Perubahan sosial bukanlah disebabkan nilai atau Tetapi punca utama perubahan sosial adalah pengaruh ekonomi sejarah keseluruhan umat manusia adalah dipenuhi oleh perjuangan antara kelas

Perubahan masyarakat adalah berasaskan prinsip dialektikal materialisme hasil daripada konflik dan pertentangan
Perhambaan Feudalisme Kapitalisme Sosiolisme Komunisme

KAPITALISME
Ketidaksamaan Hak milik individu Konflik Penindasan terhadap massa Kelas sosial Dominasi :borjuis

SOSIALISME
Kesaksamaan Hak milik bersama Kesejahteraan sosial Tiada yang dominan Tanpa kelas Proletariat

Ekonomi merupakan penentu dalam pembentukkan dan perkembangan struktur sosial Hubungan faktor-faktor pengeluaran menjadi penentu hubungan kelas yang menjadi asas struktur dan perubahan Masalah kehidupan moden di sebabkan punca-punca material dalam struktur kapatalisme

Emile Durkheim
Daripada keluarga kelas menengah Perancis. Mementingkan kestabilan dan kesejahteraan kehidupan individu dalam masyarakat . Sosiologi hanya boleh dianggap sebagai sains sekiranya pengkaji menfokus kajian kepada fakta sosial.

Beliau mengatakan terdapat 2 jenis fakta sosial :


Fakta sosial

Fakta sosial material -Peraturan dan birokrasi

Fakta sosial tak material - Budaya dan institusi sosial

Mengemukakan penganalisisan terhadap perkembangan pembahagian tugas dalam masyarakat. Iaitu membezakan antara masyarakat tradisional dan masyarakat moden:

Pembahagian tugas

Masyarakat tradisional ~ fakta sosial tak material ~perkongsian moraliti atau Agama meningkat. ~agama sebagai pusat Kepada kepercayaan dan amalan2 yang berkaitan dengan ketuhanan

Masyarakat moden ~ fakta sosial material ~ keduniaan ~ ikatan sosial yang longgar ~ Perubahan dunia moden Yang sangat hebat ~ Hilang arah Anomie

Terdapat 4 jenis bunuh diri:

Bunuh diri egoistik Bunuh diri altruistik Bunuh diri fatalistik Bunuh diri anomik

Herbert Spencer

a) b) c) d) e)

Rakyat Britain Memberi sumbangan besar dalam pengkajian perubahan sosial. Membincangkan tentang:
sistem laissezfaire Kapitalisme Mementingkan individualisme Persaingan Dasar tidak campur tangan pemerintah

Berminat dengan reformasi sosial Mahu kehidupan sosial bebas daripada kawalan luaran Berminat kepada dinamik sosial berbanding stastitik sosial Menurut spencer proses perubahan masyarakat berlaku secara semulajadi:contohnya konsep yang diaplikasikan dalam struktur soaial

Kerajan, tidak perlu campur tangan membantu mana-mana kumpulan dalam proses semulajadi. Dengan cara itu mereka yang tahan@sesuai akan terus wujud dan mereka yang tidak tahan akan pupus.

Teori evolusi spencer yang seterusnya ialah teori mengenai pertambahan saiz masyarakat Melakui dua cara:
Pengandaan anggota
Penyatuan kumpulan

Pertambahan saiz masyarakat membawa kepada perbezaan:


Struktur sosial Fungsi-fungsi yang dimainkan

Masyarakat Militan

Masyarakat Industri

-strategi peperangan untuk menang bertahan -Peperangan untuk menyatukan masyarakat

-Persahabatan - Altruisme - pengkhususan - pengiktirafan terhadap pencapaian - kerjasama - disiplin

Evolusi Spencer adalah kompleks,kabur, dan meragukan sosiologi spencer yang menyamakan masyarakat dengan biologi telah banyak dikritik oleh pendapat yang berpegang kepada sistem sosial tidak boleh disamakan dengan sistem biologi.