PRAKTIKUM FISIKA

KALOR [ Q = M . C . Δ T ]
Kelompok 1 Fattia Syafira Nadya Trinova Raissa Anindya Sari Raizha Dyah Respati Ratri Wulandari Siti Rizkiya Hayatin Nupus Suci Febriastari Firdaus Zaenab Fitriyah

Kelas X-4

Benda (logam) Untuk mencari kalor jenis logam 3.Δtkal [Ts – T1] + M air . Q air = M. dan benda (logam) Ukur suhu awal air (sama dengan suhu kalori meter) = t0 Panaskan benda atau logam kedalam gelas ukur yang berisi air hingga suhunya 65°C (boleh lebih) = tbenda Masukkan benda yang panas kedalam calorimeter yang berisi air hingga mencapai suhu setimbang (tsetimbang) Hitung kalor jenis logam dengan persamaan asas black. Suhu Awal 27 Suhu Tertinggi Suhu Campuran 65 31 C air = 4200 J/kg°c Ckalorimeter = 900 J/Kg°c Mb . Kalori meter b. Δtair 5. Ckal . Termometer (2) e. Cair Δtair [Ts – T1] 2 . Alat : : Penerapan Asas Black a. calorimeter. Δt = Mkal . Materi : : Azas Black : Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima Yang melepas kalor : Benda bersuhu tinggi (logam) Menerima kalor : Air dan kalori meter Qlepas = Qterima = Qkal = Qair Mhd .KALOR 1. Cb Δt [T2 – ts] Q lepas = Q terima ↓ ↓ Benda Air + Kalorimeter Q benda = Q kal . Ckal . Langkah Kerja :      6. Cair . Δtkal + Mair . Judul 2. Chd . Gelas ukur c. Kal. Tujuan 4. Data Nama Benda Kalorimeter Air dalam kalorimeter Benda : Massa 84 g 82 g Timbang massa air. Alat pemanas dan tungku d.