PRAKTIKUM FISIKA

KALOR [ Q = M . C . Δ T ]
Kelompok 1 Fattia Syafira Nadya Trinova Raissa Anindya Sari Raizha Dyah Respati Ratri Wulandari Siti Rizkiya Hayatin Nupus Suci Febriastari Firdaus Zaenab Fitriyah

Kelas X-4

Δt = Mkal . calorimeter. Tujuan 4. Chd . Δtkal + Mair . Kalori meter b. Q air = M. Δtair 5. Benda (logam) Untuk mencari kalor jenis logam 3. Data Nama Benda Kalorimeter Air dalam kalorimeter Benda : Massa 84 g 82 g Timbang massa air. Cair Δtair [Ts – T1] 2 . Suhu Awal 27 Suhu Tertinggi Suhu Campuran 65 31 C air = 4200 J/kg°c Ckalorimeter = 900 J/Kg°c Mb . Ckal .Δtkal [Ts – T1] + M air .KALOR 1. Kal. Judul 2. Cb Δt [T2 – ts] Q lepas = Q terima ↓ ↓ Benda Air + Kalorimeter Q benda = Q kal . Cair . Alat pemanas dan tungku d. Termometer (2) e. Langkah Kerja :      6. Ckal . dan benda (logam) Ukur suhu awal air (sama dengan suhu kalori meter) = t0 Panaskan benda atau logam kedalam gelas ukur yang berisi air hingga suhunya 65°C (boleh lebih) = tbenda Masukkan benda yang panas kedalam calorimeter yang berisi air hingga mencapai suhu setimbang (tsetimbang) Hitung kalor jenis logam dengan persamaan asas black. Gelas ukur c. Alat : : Penerapan Asas Black a. Materi : : Azas Black : Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima Yang melepas kalor : Benda bersuhu tinggi (logam) Menerima kalor : Air dan kalori meter Qlepas = Qterima = Qkal = Qair Mhd .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful