Anda di halaman 1dari 11

Profesional Pendidikan

Kesihatan

Othman Bin Che Man


Profesional kesihatan
 Seseorang yang mengamalkan
kemahiran atau pertimbangan atau
menyediakan perkhidmatan yang
berkaitan:
 Pengekalan dan peningkatan kesihatan
individu
 Perawatan atau penjagaan pesakit
 Berperanan merawat, menyelia,
menasihat, membimbing dan membuat
kajian serta penyelidikan berkaitan
dengan kesihatan.
Sikap dan Penampilan
 Bertanggug jawab
 Positif
 Mesra
 Bertenaga
 Sedia membantu
 Menyesuaikan diri
 Sedia belajar-peningkatan diri.
Budaya dan kepercayaan
 Budaya kerja yang baik
 Kod dan etika kerja
 T/jawab terhadap masyarakat
 T/jawab terhadap profesion
 T/jawab terhadap majikan
 T/jawab dlm menyampai dan
melaksanakan perkhidmatan
Kemahiran
Keperluan dalam melaksanakan
tugas
 Kebolehan berfikir dan bertindaka

dgn cepat dan betul


 Amalkan mutu kerja dgn baik

 Interaksi yang baik

 Menjangka, analisis dan merekod

dgn tepat.
 Mengawal emosi
Agensi/Organisasi
Kesihatan
Agensi Antarabangsa
 WHO (World health Organization)

 Unicef (Pertubuhan Kanak-kanak

Sedunia)
 Mercy (Persatuan perubaqtan

Malaysia)
Agensi dan Organisasi
Agensi dalam Negara
 Kementerian Kesihatan Malaysia

 Pertubuhan Pencegahan

Tuberculosis Malaysia
 Makna (Majlis Kanser Nasional)

 Institut Jantung Negara


Agensi Kesihatan Pkt
Sekolah
 Program Doktor Muda
 Kumpulan pelajar yang dipilih
berasaskan kriteria tertentu.
 Mempunyai objektif memperkasakan
pelajar dengan pengetahuan
kesihatan
 Sejajar dengan peranan
mempromosikan kesihatan di
sekolah.
Pendidik Kesihatan
 Siapakan dia?
 Apakah tugas pendidik kesihatan?
 Di sekolah
 Di kolej/universiti
 Tempat kerja
 Pusat komuniti
 Agensi/organisasi kesihatan
Apakah peranan kita
 Sebagai guru, sejauh mana
penglibatan kita dalam program
kesihatan?
 Apakah sumbangan kita terhadap
koomuniti dalam kesihatan
 Mampukah kita membimbing
masyarakat?
Sekian, terima kasih

Maaf zahir batin sekiranya


terdapat sebarang kesilapan dan
kekasaran bahasa. Selamat Maju
Jaya.
Jumpa Lagi