Falsafah, Konsep dan Definisi Pendidikan Kesihatan

Othman Bin Che Man
0194716099
othmancheman@hotmail.com

IP Tuanku Bainun

Definisi Kesihatan
 WHO

– Kesihatan adalah sesuatu yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan hanya sekadar tiada penyakit atau cacat cedera sahaja.  Kesihatan adalah kualiti hidup yg melibatkan sosial, emosi, mental, spritual dan kecergasan biologikal individu hasil drp adaptasi individu terhadap persekitaran. (Dubos R.,1968)
IP Tuanku Bainun

Kesihatan Secara Menyeluruh
 Kesihatan

Fizikal  Kesihatan Sosial  Kesihatan Mental  Kesihatan Emosi  Kesihatan Persekitaran  Kesihatan Rohani

IP Tuanku Bainun

Faktor yg mempengaruhi Tahap Kesihatan Individu
 Pengaruh

individu  Pengaruh interpersonal, sosial dan kerjaya  Pengaruh Persekitaran  Pengaruh Penjagaan Kesihatan  Pengaruh Komuniti

IP Tuanku Bainun

Falsafah Pendidikan Kesihatan
 Pendidikan

Kesihatan adalah pendidikan untuk kesihatan, bukan hanya pengetahuan tentang kesihatan.  PK bukan semata-mata utk menyembuh, mengurang atau mencegah penyakit, malah utk mencapai keadaan fizikal, mental dan sosial yang optimum untuk individu, keluarga dan komuniti.
IP Tuanku Bainun

Sambungan…

Program PK seharusnya menggalakkan dan memudahkan aplikasi pengetahuan kesihatan utk meningkatkan amalan gaya hidup sihat sepanjang hayat. Indvidu perlu faham dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman PK agar dapat amalkan gaya hidup sihat sebagai budaya masyarakat. Individu perlu bersedia menyesuaikan diri dgn cabaran perubahan persekitaran dan sosial.
IP Tuanku Bainun

Konsep Sihat dan Pendidikan Kesihatan

5 Faktor

Konsep Sihat

P. Kesihatan
IP Tuanku Bainun

Definisi Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan adalah sbrg pengalaman pembelajaran yg dibentuk bagi memudahkan adaptasi dan t/laku yang kondusif utk kesihatan(Green, 1980) PK sbg pembelajaran di bilik darjah yg menyediakan dimensi kesihatan fizikal, mental, emosi dan sosial, memperkembangkan pengetahuan, sikap dan kemahiran berkenaan kesihatan. (Marx & Wooley, 1998) PK merupakan proses utk mengembang dan membekalkan pengalaman pembelajaran yg terancang dlm cara utk memberi maklumat, mengubah sikap dan mempengaruhi t/laku (Anspaugh & Enzell, 1995)

IP Tuanku Bainun

Faktor-Faktor yg Mendominasikan PK
 Asas

Kognitif  Perubahan tingkah laku  Model membuat keputusan  Kebebasan  Perubahan sosial

IP Tuanku Bainun

Proses Pendidikan Kesihatan
 Wee
– – –

Eng Hoe (1995) – 3 proses penting:
Konsep asas kesihatan Tujuan-tujuan sebenar kesihatan Proses pendidikan

IP Tuanku Bainun

PK dlm Masyarakat
 Boleh
– – – – –

disampaikan melalui:

Kaunseling individu Pengajaran berkumpulan Penggunaan media massa Program Tindakan Komuniti Pendidikan kesihatan tidak formal.

IP Tuanku Bainun

Pendidikan Kesihatan di Sekolah
3
– – –

aspek
Pengajaran kesihatan yang sistematik Kaunseling kesihatan individu Pengajaran dan pembelajaran kesihatan yang tidak formal, berkaitan dengan pengalaman seharian.

IP Tuanku Bainun

Pendidikan Kesihatan Komprehensif
4
– – – –

elemen utama
Pengajaran dan pembelajaran Perkhidmatan sokongan Sokongan sosial Persekitaran yang sihat

IP Tuanku Bainun

Matlamat dan Tujuan P. Kesihatan

Perubahan t/laku kesihatan – pengetahuan, sikap dan amalan. Wujudkan insan yg berpelajaran dan berpengelaman ttg kesihatan. Menbantu orang ramai mencapai tahap kesihatan yang optimum dengan t/laku dan usaha sendiri. Memajukan keadaan komuniti dan meningkatkan t/jawab kesihatan kerajaan.

IP Tuanku Bainun

Selamat maju jaya

IP Tuanku Bainun