Anda di halaman 1dari 15

Falsafah, Konsep dan Definisi

Pendidikan Kesihatan

Othman Bin Che Man


0194716099
othmancheman@hotmail.com

IP Tuanku Bainun
Definisi Kesihatan

 WHO – Kesihatan adalah sesuatu yang


sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial
dan bukan hanya sekadar tiada penyakit
atau cacat cedera sahaja.
 Kesihatan adalah kualiti hidup yg melibatkan
sosial, emosi, mental, spritual dan
kecergasan biologikal individu hasil drp
adaptasi individu terhadap persekitaran.
(Dubos R.,1968)

IP Tuanku Bainun
Kesihatan Secara Menyeluruh

 Kesihatan Fizikal
 Kesihatan Sosial
 Kesihatan Mental
 Kesihatan Emosi
 Kesihatan Persekitaran
 Kesihatan Rohani

IP Tuanku Bainun
Faktor yg mempengaruhi Tahap
Kesihatan Individu

 Pengaruh individu
 Pengaruh interpersonal, sosial dan kerjaya
 Pengaruh Persekitaran
 Pengaruh Penjagaan Kesihatan
 Pengaruh Komuniti

IP Tuanku Bainun
Falsafah Pendidikan Kesihatan

 Pendidikan Kesihatan adalah pendidikan


untuk kesihatan, bukan hanya pengetahuan
tentang kesihatan.
 PK bukan semata-mata utk menyembuh,
mengurang atau mencegah penyakit, malah
utk mencapai keadaan fizikal, mental dan
sosial yang optimum untuk individu, keluarga
dan komuniti.

IP Tuanku Bainun
Sambungan…

 Program PK seharusnya menggalakkan dan


memudahkan aplikasi pengetahuan kesihatan utk
meningkatkan amalan gaya hidup sihat sepanjang
hayat.
 Indvidu perlu faham dan menghayati pengetahuan,
kemahiran dan pengalaman PK agar dapat amalkan
gaya hidup sihat sebagai budaya masyarakat.
 Individu perlu bersedia menyesuaikan diri dgn
cabaran perubahan persekitaran dan sosial.

IP Tuanku Bainun
Konsep Sihat dan Pendidikan
Kesihatan

5 Faktor Konsep Sihat

P. Kesihatan

IP Tuanku Bainun
Definisi Pendidikan Kesihatan
 Pendidikan Kesihatan adalah sbrg pengalaman pembelajaran
yg dibentuk bagi memudahkan adaptasi dan t/laku yang
kondusif utk kesihatan(Green, 1980)
 PK sbg pembelajaran di bilik darjah yg menyediakan dimensi
kesihatan fizikal, mental, emosi dan sosial,
memperkembangkan pengetahuan, sikap dan kemahiran
berkenaan kesihatan. (Marx & Wooley, 1998)
 PK merupakan proses utk mengembang dan membekalkan
pengalaman pembelajaran yg terancang dlm cara utk memberi
maklumat, mengubah sikap dan mempengaruhi t/laku
(Anspaugh & Enzell, 1995)

IP Tuanku Bainun
Faktor-Faktor yg Mendominasikan PK

 Asas Kognitif
 Perubahan tingkah laku
 Model membuat keputusan
 Kebebasan
 Perubahan sosial

IP Tuanku Bainun
Proses Pendidikan Kesihatan

 Wee Eng Hoe (1995) – 3 proses


penting:
– Konsep asas kesihatan
– Tujuan-tujuan sebenar kesihatan
– Proses pendidikan

IP Tuanku Bainun
PK dlm Masyarakat

 Boleh disampaikan melalui:


– Kaunseling individu
– Pengajaran berkumpulan
– Penggunaan media massa
– Program Tindakan Komuniti
– Pendidikan kesihatan tidak formal.

IP Tuanku Bainun
Pendidikan Kesihatan di Sekolah

3 aspek
– Pengajaran kesihatan yang sistematik
– Kaunseling kesihatan individu
– Pengajaran dan pembelajaran kesihatan yang
tidak formal, berkaitan dengan pengalaman
seharian.

IP Tuanku Bainun
Pendidikan Kesihatan Komprehensif

4 elemen utama
– Pengajaran dan pembelajaran
– Perkhidmatan sokongan
– Sokongan sosial
– Persekitaran yang sihat

IP Tuanku Bainun
Matlamat dan Tujuan P. Kesihatan

 Perubahan t/laku kesihatan – pengetahuan, sikap


dan amalan.
 Wujudkan insan yg berpelajaran dan berpengelaman
ttg kesihatan.
 Menbantu orang ramai mencapai tahap kesihatan
yang optimum dengan t/laku dan usaha sendiri.
 Memajukan keadaan komuniti dan meningkatkan
t/jawab kesihatan kerajaan.

IP Tuanku Bainun
Selamat maju jaya

IP Tuanku Bainun

Anda mungkin juga menyukai