Anda di halaman 1dari 2

Yang BertandaTangan Di BawahIniSaya : NAMA Umur/Ttl Pekerjaan Alamat

SURAT KUASA KHUSUS

: ISNI ZULIANTI : 43 Th : Swasta :Casa Grand No 421/900,Depok Sleman Yogyakarta

Dengan Ini Selanjutnya Memilih Domisili Hukum Di Kantor Kuasanya Mengaku, Menyatakan, Menunjuk Dan Memberi Kuasa Kepada : Irawadi Uska, SH AdalahAdvokat/ PenasehatHukum. Yang Beralamat Kantor AdvokatIrawadi Uska, SH &Associates Di Perum Polda No q9 Purwomartani,Kalasan,Sleman Yogyakarta Baik Sendiri-Sendiri Atau Bersama-Sama

-------------------------Khusus---------------------------

-Untuk Mendampingi dan Mewakili Pemberi Kuasa Dalam Penyelesaian Kredit Macet dengan Pihak Andalan Finance diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman -Serta Hal-Hal Lain Yang BerkaitanDenganMasalahIni

Penerima Kuasa Tersebut Kami Kuasakan Untuk Dan Atas Nama Diri Kami Menghadap Dan Berbicara Dimuka Persidangan Pengadilan Dimana Perkara Ini Diperiksa, Dan Atau Berbicara Di Hadapan Pejabat Instansi Pemerintah/Swasta Lainnya, Ataupun Perorangan Yang Ada Hubungannya Dengan Perkara Ini, Membuat Dan Mengajukan Eksepsi, Menjawab, Membantah Hal-Hal Yang Tidak Benar Mengajukan Bukti-Bukti Dan Saksi-Saksi, Menolak Bukti-Bukti Dan Saksi Dalam Keterangannya Yang Tidak Benar, Mengajukan Permohonan, Mengajukan Pledoi Dan Duplik, Menerima Putusan Dan Lain-Lain Upaya Hukum Yang Baik Dan Berguna Bagi Pemberi Kuasa, Serta Diperbolehkan Menurut Hukum Acara, Kuasa Ini Juga Diberikan Termasuk Dalam Mengajukan Upaya Hukum Pada Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Pada Pokoknya Mengerjakan Segala Sesuatu Yang Dipandang Baik Dan Perlu Dalam Urusan Tersebut, Guna Kepentingan Pemberi Kuasa Dan Tidak Bertentangan Dengan Hukum Kuasa Ini Diberikan Hak Substitusi Kepada Orang Lain Apabila Berhalangan. Yogyakarta, 10 Mei 2011 PenerimaKuasa Pemberi Kuasa

IRAWADI USKA, SH

ISNI ZULIANTI,SH