Anda di halaman 1dari 18

Berdakwah terang-terangan penulis Al Ustadz Syariah Jejak 05 - Juli - 2003 06:47:52 Idral harits

Tiga tahun lama Rasulullah berdakwah memperkenalkan Islam kepada orang per orang dgn sembunyi-sembunyi. Sedikit demi sedikit mulai banyak yg menerimanya. Mereka yg mula-mula masuk Islam ini dikenal dlm sejarah Islam dgn istilah As Sabiqunal Awwalun . Mereka terdiri dari berbagai golongan masyarakat seperti: 1. Abu Bakr Ash Shiddiq salah seorang bangsawan Quraisy yg menjadi sahabat Rasulullah. 2. Bilal bin Rabah budak dari Habsyi yg kemudian dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakr. 3. Khadijah bintu Khuwailid isteri Rasulullah sendiri. 4. Zaid bin Haritsah bekas budak Khadijah yg dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Ali bin Abi Thalib putera paman beliau Abu Thalib. Disebutkan oleh para ahli sejarah jumlah mereka hampir lima puluh orang. Sementara itu orang2 Quraisy belum begitu peduli dgn keadaan ini. Kemudian turunlah wahyu Allah: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yg diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang2 yg musyrik. . Dengan ayat ini beliau mulai menjalankan dakwah ini dgn terang-terangan. Disebutkan oleh Asy Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab bahwa ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah terang-terangan ini orang2 musyrikin Quraisy belum mengambil sikap menjauhi dan menentang dakwah beliau sampai beliau mulai menyebut-nyebut sesembahan mereka dan mencelanya. Dan ketika mereka melihat hal ini merekapun bersatu menunjukkan permusuhan terhadap beliau dan dakwah beliau. Ibnu Abbas mengisahkan: Ketika Allah turunkan ayat: mendaki bukit Ash Shafa kemudian berteriak lantang membangunkan penduduk Makkah sehingga mereka berkumpul di sekitar beliau. Ada yg datang sendiri dan ada yg mengutus wakilnya. Rasulullahpun berkataWahai Bani Abdil Muththalib wahai Bani Fihr bagaimana pendapat kalian kalau saya beritakan bahwa ada sepasukan berkuda di

balik bukit ini siap utk menyerang kalian. Apakah kalian akan mempercayaiku?Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yg terdekat! Rasulullah Mereka menjawabYa. Kata beliau lagiKetahuilah sesungguh aku adl pemberi peringatan buat kalian sebelum datang adzab yg sangat pedih. Tiba-tiba Abu Lahab menukasCelakalah kau selama-lamanya. Apakah hanya utk ini engkau mengumpulkan kami? Allah pun Celakalah kedua tangan Abu Lahab! . segera menurunkan:

Diceritakan pula oleh Abu Hurairah dlm Shahih Muslim ketika turun ayat tersebut Rasulullah shallallahu alaihi wa salam berdakwah menyeru mereka secara keseluruhan kemudian beliau sebut mereka satu persatu. Kata RasulullahWahai masyarakat Quraisy. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Kaab selamatkan jiwa kalian dari api neraka. Wahai Bani Hasyim selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdil Muththalib selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fathimah bintu Muhammad selamatkan dirimu dari api neraka. Karena sesungguh aku demi Allah tdk bekuasa sedikitpun membela kalian dari Allah kecuali sekedar kalian itu ada kekerabatan . Dan saya akan berusaha menyambungnya. Sedikit demi sedikit mulailah Islam tersebar di kota Makkah. Dan mereka yg masuk Islam terpaksa harus sembunyi-sembunyi. Karena tekanan kaum Quraisy mulai meningkat. Abu Bakr yg juga sahabat beliau ikut berjuang menyebarkan Islam dgn sembunyisembunyi. Beliau adl seorang pedagang sukses dan terpandang di tengah masyarakat Quraisy. Mulailah ia berdakwah kepada teman-teman duduk yg biasa mendatanginya. Dengan izin Allah masuk Islam di tangan beliau Utsman bin Affan Saad bin Abi Waqqash Az Zubair bin Awwam Abdurrahman bin Auf dan Thalhah bin Ubaidillah. Wahyu diturunkan ketika itu sedikit demi sedikit berupa ayat-ayat pendek dgn bahasa yg begitu indah berbicara tentang jannah dan an-naar . (Bersambung)

TAHAP KEDUA DAKWAH SECARA TERANGTERANGAN


Arahan awal menggerakkan dakwah: Arahan awal supaya digerakkan dakwah secara terang-terangan adalah berdasarkan ayat terawal diturunkan mengenainya yang bermaksud: Dan berilah peringatan kepada keluarga mu yang terdekat. Surah yang termuatnya ayat ini ialah surah al-Syuara, diawalnya dikisahkan Musa a.s, bermula dari kebangkitan sebagai nabi hinggalah hijrahnya bersama Bani Israel, kejayaan mereka terlepas dari Firaun dan petualang-petualangnya dan penenggelaman Firaun bersama-sama orangnya ke dalam laut, kisah ini mengandungi tahap-tahap dakwah nabi Musa yang dilaluinya dalam usaha mengajak Firaun dan kaumnya untuk beriman dengan Allah. Pada saya pengisahan Musa secara terurai ini bertujuan untuk mengiringi sumhan Allah kepada nabi Muhammad s.a.w untuk berdakwah kepada kaumnya, agar kisah ini menjadi teladan tertera dihadapan mata kepala mereka, di mana mereka akan menghadapi pendustaan dan penyiksaan semasa mereka mengisytiharkan dakwah secara terbuka dan supaya dari awalawal lagi mereka mempunyai ain basirah terhadap kerja yang bakal mereka laksanakan nanti. Dari sudut yang lain surah ini juga menyebut kesudahan mereka yang engkar dengan utusan Allah, mereka terdiri dari kaum Nuh, Aad, Thamud, kaum Ibrahim, kaum Lut, penghuni al-Aikah selain dari Firaun dan kaumnya, agar mereka mengambil periktibaran, bahawa kesudahan mereka pun sama juga sekiranya mereka terus mendustai Rasulullah dan kaum Mukminin akan mengetahui bahawa balasan yang baik sedang menunggu mereka. SERUAN KEPADA KELUARGA TERDEKAT Tindakan awal yang dilakukan oleh Rasulullah sebaik sahaja turun ayat mengenai seruan cara ini ialah dengan menjemput anggota Bani Hasyim, mereka seramai empat puluh lima orang, yang juga terdiri dari keluarga Bani al-Mutalib bin Abdul Manaf. Dalam majlis ini Abu Lahab memulakan percakapan dengan katanya: Mereka ini semua bapa-bapa saudara dan anak-anak saudara kamu, ayuh bercakaplah tetapi tinggalkan persoalan al-Saba ah keluar agama, kau mesti tahu di mana seluruh bangsa Arab bangsa kamu juga, mereka ini tidak berkuasa, dan aku lebih berhak memegang kamu, untuk kamu memadai setakat anak pinak bapa kamu, sekiranya kau berhenti setakat yang telah kamu lakukan itu, maka itu lebih senang diterima oleh kesemua qabilah-qabilah Quraisy, dan disokong oleh bangsa-bangsa Arab. Setakat hari ini aku belum pernah bertemu dengan seorang lelaki yang telah membawa keburukan ke atas kaumnya, seperti yang kau lakukan ini. Rasulullah s.a.w berdiam diri dan langsung tidak berkata-kata sebarang apa pun, di dalam majlis itu. Kemudian, sekali lagi Rasulullah menjemput mereka dan berkata: Segala puji-pujian bagi Allah daku lafazkanm, denganNya laku memohon pertolongan, denganNya daku beriman, ke itasNya daku bertawakkal, daku bersaksi sesungguhnya tiada luhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu bagiNya. Katanya iagi: Sesungguhnya pemimpin tidak mendustai, demi Allah tiada I\ihan melainkan Dia, sesungguhnya daku adalah pesuruh Allah, kepada kamu secara khusus dan untuk manusia secara umum. Demi Allah sesungguhnya kematian kamu itu tidak lebih seperti tidur kamu dan kamu akan dibangkitkan

semula sama seperti kamu dijagakan dari tidur ini. Sesungguhnya kamu akan dihitung di atas segala amalan yang kamu lakukan, balasannya itu samada ke syurga selama-lamanya atau ke neraka selama-lamanya. Abu Talib bangun menyahut Rasulullah dengan berkata: Tidak ada suatu pun yang Allah suka bagi kami selain dari membantu kamu, menerima nasihat kamu, mempercayai kata-kata kamu itu, mereka yang berkumpul ini adalah anak keluarga bapa engkau, aku ini cuma salah seorang dari mereka tetapi aku lebih segera untuk menerima apa yang kamu senangi itu. Ayuh, teruslah dengan sesuatu yang telah diperintahkan ke atas kamu itu, demi Allah aku ini masih Iagi menjaga dan mempertengahkan kamu, namun jiwaku masih tidak berupaya dan sanggup untuk berpisah dengan agama Abdul Muttalib itu. Segera dicelah oleh Abu Lahab dengan katanya: Demi Allah ini adalah salah satu keretakan, pegang tangannya sebelum dia dipertahankan oleh orang lain. Jawab Abu Talib, demi Allah kami akan mempertahankannya selagi hayat dikandung badan. DI BUKIT AL-SAFA Setelah Rasul memperolehi kepastian dari penjagaan Abu Talib terhadap dirinya semasa Baginda menyampaikan risalah Tuhannya, maka Rasulullah di suatu hari telah berdiri di Bukit al-Safa dan menyeru: Ayuh berkumpullah kamu di pagi hari ini. Maka bergegaslah keluarga qabilah Quraisy ke hadapan Rasulullah. Di sana Rasulullahmengajak mereka untuk beriman dengan Allah Yang Esa, dengan risalahnya dan dengan hari akhirat. Mengenai kisah ini Imam al-Bukhari meriwayatkan sebahagian darinya, iaitu melalui Ibnu Abbas dengan katanya: Dan berilah peringatan kepada keluarga mu yang terdekat. Setelah turunnya ayat ini, maka Rasulullah pun segera ke bukit Safa dan menyeru dengan katanya: Wahai Bani Fihr, Bani Aud, keluarga keturunan Quraisy, hingga dengan itu maka berkumpullah mereka semua, hingga kalau ada yang tidak dapat keluar, mereka menghantar wakilnya untuk mengikuti apakah yang berlaku. Abu Lahab dan sekelian Quraisy pun datang disitu. Rasulullah berkata: Bagaimana kalau ku katakan kepada kamu kalian, bahawa di sebalik bukit sana ada musuh berkuda akan menyerang kamu, apakah kamu boleh percaya cakap ku itu? Jawab mereka: Ya kami percaya, sebab selama ini belum pernah kami berpengalaman, selain dari kebenaranmu. Maka sambung Rasulullah dengan kata-katanya: Sesungguhnya aku hendak memberi peringatan kepada kamu kalian bahawa azab sengsara sedang menanti kamu! Maka kata Abu Lahab: Binasalah kau diseluruh hari ini, apakah untuk ini maka kamu mengumpul kami semua, dengan itu turunlah ayat Allah yang bermaksud: Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab . Imam Muslim pula meriwayatkan sebahagian yang lain pula dari cerita ini, iaitu melalui Hadith yang diriwayat oleh Abu Hurairah. Katanya, setelah terturunnya ayat Allah yang bermaksud: Dan berilah peringatan kepada keluargamuyang terdekat. Maka Rasulullah pun mengajak mereka secara umum dan khusus; kata Baginda: Wahai kalian Quraisy, selamatkanlah diri kamu dari api neraka, wahai kalian Kaab selamatkanlah diri kamu dari api neraka, demi Allah sesungguhnya daku tidak berkuasa menolong kamu dari azab Allah, apa yang ada hanyalah hubungan rahim yang akan ku cubakannya. Inilah laungan yang berkumandang membawa maksud penyampaian yang optima. Sebenarnya Rasulullah telah menerangkan kepada yang terdekat dengannya, bahawa mempercayai dengan risalah yang dibawanya ini merupakan penyuburan kepada hubung rahim di antara Baginda dan mereka semua. Kefanatikan kekeluargaan yang menjadi pegangan bangsa Arab

ini dicairkan oleh bahang kepanasan inzar-inzar (peringatan-peringatan) dari Rasulullah s.a.w. yang pasti akan disusuli dengan azab dari daripada Allah s.w.t.

TAHAPAN-TAHAPAN DAKWAH ISLAM MASA HIDUP NABI MUHAMMAD SAW. Bagian Pertama
Didin Faqihuddin Alumnus Pondok Pesantren Darul Amal Buni Bakti Bekasi

Ada empat tahap dakwah yang berlangsung selama kehidupan Nabi Muhammad saw., yaitu: 1) dakwah secara rahasia yang berlangsung selama tiga tahun; 2) dakwah secara terang-terangan (dengan lisan saja) yang berlangsung sampai terjadinya peristiwa hijrah; 3) dakwah secara terang-terangan diikuti dengan memerangi orang-orang yang memulai permusuhan terhadap umat Islam. Ini berlangsung sampai terjadinya perjanjian Hudaibiyah; dan 4) dakwah secara terang-terangan diikuti dengan peperangan terhadap orang-orang yang hendak mematikan dakwah Islam dari kalangan musyrik, atheis dan pagan. Dakwah Secara Rahasia Nabi Muhammad mulai merespon perintah Allah dengan menyampakan dakwah hanya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Akan tetapi Nabi melakukan ini secara diam-diam, untuk menghindari kekagetan orang-orang Quraisy yang sangat fanatik terhadap kesyirikan dan paganismenya. Nabi Muhammad tidak melakukan dakwahnya di ruang-ruang umum masyarakat Quraisy. Beliau juga tidak menyampakan dakwahnya kecuali kepada mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat, atau mereka yang sebelumnya sudah sangat mengenal Muhammad. Di antara orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam adalah: Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar bi Abi Qahafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Awuf, Sad bin Abi Waqash, dlsb. Mereka ini bertemu dengan Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Jika salah seorang di antara mereka hendak melaksanakan ibadah, maka mereka pergi ke balik bukit Mekah untuk menghindari penglihatan orang-orang Quraisy. Ketika pemeluk Islam semakin banyak (di atas 30 orang) maka Nabi memilih rumah salah seorang mereka untuk tempat belajar Islam. Pilihan jatuh kepada al-Arqam bin Abi al-Arqam. Para sahabat diminta untuk datang ke rumah al-Arqam untuk belajar agama Islam. Hasilnya adalah selama masa ini, ada sekitar40 orang yang menyatakan diri masuk ke dalam pangkuan Islam. Nabi Muhammad pada awal dakwah memang melakukannya secara diam-diam dan rahasia. Sebenarnya ini bukan karena ia takut akan keselamatan dirinya. Rasul sadar bahwa ketika Allah memerintahkannya untuk menyampaikan dakwahnya (ingat QS. al-Mudatsir!) maka dia

adalah utusan kepada seluruh manusia. Oleh karena itu ia yakin bahwa Tuhanlah yang telah mengutusnya dan Dialah yang akan membantu dan menolongnya. Allah memang memerintahkan Muhammad agar memulai dakwahnya secara rahasia, dan jangan menyampaikannya kecuali kepada orang yang kuat diduga akan menerimanya. Ini tentu menjadi pelajaran bag para pegiat dakwah zaman ini untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan berbagai sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan misi dakwahnya. Dari sini dapat dipahami bahwa metode dakwah Nabi Muhammad saw. pada masa ini memiliki segi politik syariyah dengan kedudukan beliau sebagai seorang pemimpin. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di awal-awal dakwahnya bukan dalam kapasitas dia sebagai seorang nabi. Oleh karena itu, para pelaku dakwah di setiap masa bisa menggunakan metode fleksibel dalam melaksanakan dakwahnya: apakah secara rahasia atau pun terang-terangan; apakah dengan kelemah lembutan atau penuh ketegasan sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada. Cara fleksibel ini sudah ada contohnya pada tahapan-tahapan dakwah Nabi Muhammad yang telah disebutkan di awal tulisan ni. Sejarah Nabi Muhammad juga memperlihatkan bahwa kebanyakan orang yang masuk Islam pada masa awal dakwah beliau adalah orang-orang miskin dan duafa. Apa hikmahnya, dan apa rahasia di balik terbangunnya negara Islam dengan konstituen fakir miskin seperti itu? Jawabannya adalah bahwa fenomena seperti itu merupakan keumuman dakwah para nabi. Maksudnya bahwa dakwah para nabi sebelum Muhammad pun selalu saja pada mulanya direspon oleh orang-orang miskin dan lemah. Pada masa Nabi Nuh as. kita misalnya membaca di Alquran bahwa masyarakat di mana beliau hidup memperolok pengikut Nuh sebagai orangorang hina: Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta (QS. Hud : 27). Demikian pula dengan Nabi Musa as. yang pengikutnya Allah gambarkan sebagai kaum tertindas: Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. (QS. al-Araf : 137). Tentang Nabi Soleh, Alquran menyebutkan: Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka: Tahukah kamu bahwa Shaleh di utus (menjadi rasul) oleh Tuhannya?. Mereka menjawab: Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Shaleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata: Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. (QS. al-Araf : 75-76). Rahasia di balik itu adalah bahwa hakekat dari agama yang Allah turunkan melalui para rasulNya adalah keluar dari belenggu kekuasaan manusia menuju kekuasaan Allah semata. Agama yang Allah turunkan adalah antitesis sistem eksploitasi manusia atas manusia. Ia

adalah ajaran-ajaran yang ingin memanusiakan manusia. Hakekat seperti ini terlihat dengan jelas dalam dialog yang terjadi antara Rustam, sang komandan pasukan Persia, dengan Rabi bin Amir dalam pertempuran Qadisiah. Rustam: Apa yang mendorong kalian untuk memerangi kami? Rabi: Kami ingin membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia kepada penyembahan terhadap Allah semata. Rabi kemudian menyapukan pandangannya ke orang-orang di sekeliling Rustam, lalu berkata: Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih buruk dari kalian. Kami, umat Islam, tidak pernah mengeksploitasi satu sama lain. Sementara kalian, bukankah sebagian kalian menjadikan dirinya tuhan bagi sebagian yang lain? Serentak orang-orang di sekeliling Rustam menoleh ke arah Rabi dan berkata: Anda benar hai orang Arab. Sementara bagi para pemimpin Persia, ucapan Rabi itu bagaikan petir di siang bolong. Mereka berkata pada temannya: dia (Rabi) telah mengucapkan sesuatu yang membuat budak-budak kita tertarik padanya. Wallahu Alam Bersambung.. Palu, 28 Pebruari 2010 Home

Search

About Me Contents Divers My e-Books My Vision

S AMPAIKAN W ALAU H ANYA S ATU A YAT


"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu"(QS.At -Tahrim(66):6) Feeds:

Posts

Comments Hindun binti Suhail, Ummu Salamah ra, Ummul Mukminin.

IX. Pengucilan dan Boikot Ekonomi terhadap kaum Muslimin ( Hijrah pertama)..

VII.Dakwah secara terang-terangan ( Jahriyatud Dakwah).


September 6, 2010 by Vien AM

Tiga tahun lamanya Rasulullah berdakwah secara diam-diam. Rumah Abu Abdillah AlArqam bin Abi Al-Arqam menjadi madrasah pertama tempat berkumpulnya Muslimin generasi awal. Dibawah ajaran dan pengawasan langsung Rasulullah saw, meski jumlah mereka ketika itu hanya 40 orang mereka adalah orang-orang yang benar-benar taat dan sangat pandai menjaga kerahasiaan pertemuan mereka. Setiap menjelang shalat mereka datang secara sembunyi-sembunyi menuju madrasah yang tersembunyi di atas bukit Shafa ini. Ketika itu belum turun perintah shalat 5 kali sehari. Mereka hanya melaksanakan shalat 2 kali sehari, yaitu di awal pagi hari ( Subuh ) dan di awal menjelang malam ( Magrib). Hingga suatu hari turun ke tiga ayat berikut : Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (QS.Al-Hijir [15]: 94). Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu Dan terhadap katakanlah: orang-orang yang mengikutimu, aku adalah yaitu pemberi orang-orang peringatan yang yang beriman .(QS.Asy-Syuara(26): 214-215). Sesungguhnya menjelaskan.(QS.Al-Hijir [15]: 89). Maka begitu menerima ketiga perintah di atas, Rasulullahpun segera menuju bukit Shafa. Dari atas bukit ini beliau berseru memanggil : Adya, wahai Bani Kaab, wahai Fathimah binti Muththalib, wahai semua orang Quraisy .. Seruan ini ditujukan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Bahkan ketika ada yang berhalangan hadir maka orang tersebutpun mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab beserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Muhammad, wahai Bani Abdul

Rasulullah kemudian melanjutkan seruannya : Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada sepasukan kuda yang mengepung kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Tentu kami percaya , jawab mereka. Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Rasulullah kembali bersabda : Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku pemberi peringatan kepada kalian dari azab yang pedih. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak dapat membela kalian di hadapan Allahselain bahwa kalian mempunyai tali kekeluargaan yang akan aku sambung dengan hubungannya . Mendengar ini, Abu Lahab serta merta menyahut kesal : Celakalah engkau selamalamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?. Tak lama kemudian turunlah dua ayat berikut : Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa . ( QS. AlLahab (111): 1). Katakanlah: Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras. (QS.As-Saba(34):46). Itulah yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas ra dan Muslim dari Abu Hurairah ra dengan redaksi yang kurang lebih sama. Disamping itu ada juga riwayat yang mengatakan bahwa setelah turun ayat :Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Rasulullah segera mengumpulkan keluarga besarnya di rumah Abu Thalib, paman yang selalu menyayangi dan melindungi beliau. Namun belum sempat Rasulullah berkata panjang lagi-lagi Abu Lahab memotongnya. Ini terjadi hingga dua kali. Rasulullah menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya amatlah berat dan penuh tantangan. Untuk menghibur Rasulullah Allah swt mengingatkan bahwa semua Rasul dan nabipun menghadapi hal yang sama.

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu. Dan tidak datang seorang rasulpun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. (QS.Al-Hijr (15):10-11). Akan tetapi yang paling menyakitkan tantangan dan permusuhan kuat justru datang dari pihak keluarga beliau sendiri yang notabene merupakan para pemuka Quraisy yang disegani masyarakat. Terutama Abu Lahab yang juga merupakan besannya. Dengan penuh kesombongan ia bahkan memerintahkan kedua anaknya untuk segera menceraikan istri-istri mereka,yaitu Zainab dan Ruqqayah binti Muhammad. Dapat dibayangkan betapa sakit hati, malu dan sedihnya Khadijah dan kedua putri Rasulullah ini. Namun demikian mereka tetap tegar dan terus mendukung perjuangan suami dan ayah mereka tercinta, apapun akibatnya, terutama Khadijah ra. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah berkata dihadapan Abu Thalib dan pamannya yang lain : Aku ingin mereka mengucapkan satu kalimat yaitu La ilaha illallah ( tiada tuhan selain Allah ). Seketika merekapun mengejek, Satu Tuhan? Ini sesuatu yang sangat mengherankan. ( HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan Hakim). Kemudian turun ayat berikut : Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin (menyembah) mereka (seraya berkata): ini Pergilah kamu dan tetaplah hal yang tuhan-tuhanmu, sesungguhnya benar-benar suatu

dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini (maksudnya agama Nasrani yaitu meng-esakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan. Mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.( QS. Shad(38): 4-8). Maka sejak itulah orang-orang Islam yang jumlahnya belum begitu banyak itu mengalami siksaan dan tekanan. Bahkan Rasulullahpun tidak luput dari bahan ejekan. Kemana beliau melangkah Abu Lahab selalu mengikutinya sambil mengatakan bahwa ponakannya itu orang gila.

Suatu hari Rasulullah sedang melaksanakan shalat di depan Kabah. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya terlihat berada di ujung lain tempat tersebut. Mereka memperhatikan gerak gerik Rasulullah sambil mentertawakan dan mengolok-ngolok beliau. Tak lama kemudian Abu Jahal Muhammad? Uqbah bin Abi Muayt, orang yang paling keji di antara mereka, menawarkan diri dan bergegas pergi untuk melakukan perkara keji tersebut. Uqbah kembali dengan usus binatang sembelihan lalu melemparkannya ke atas bahu Rasulullah saw ketika beliau sedang sujud. Fatimah, putri bungsu Rasulullah yang melihat kejadian tersebut langsung berlari dan membuang kotoran tersebut sambil menangis. Kemudian Rasulullah kembali berdiri dan menyempurnakan shalatnya. Sementara Fatimah yang ketika itu baru berusia 10 tahun memarahi kumpulan orang Quraisy tadi. Usai shalat dengan suara keras Rasulullah berdoa : Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy itu!,sebanyak tiga kali. Semoga Kau menghukum Utbah, Uqbah, Abu Jahl dan Shaybah . Mendengar ini orang-orang Quraisy tadi hanya diam tak bereaksi. Terlihat adanya rasa takut dan khawatir dalam diri mereka. (Beberapa tahun kemudian, dalam perang Badar, mereka yang disebut Rasulullah di dalam doa di atas terbunuh secara mengenaskan). Penyiksaan terhadap pemeluk Islam makin hari menjadi-jadi. Hampir setiap hari selalu ada Muslim yang disiksa dan dipaksa kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Namun demikian ini tidak berarti bahwa dakwah tidak berkembang. Rasulullah yang kerap shalat didepan Kabah bersama Khadijah dan Ali bin Abu Thalib yang ketika itu masih belia walaupun banyak orang yang tidak menyukainya, tidak dapat dipungkiri merupakan daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang masih bersih hatinya. Sama halnya dengan penyiksaan yang terjadi. Kejadian yang sangat memprihatinkan ini justru merupakan magnit bagi perkembangan agama baru ini. Bagi mereka yang masih bersih hatinya, prilaku dan akhlak Muhammad yang sejak lama telah dikenal berkat kejujuran, kesabaran dan kesantunannya sungguh sangat menjanjikan. Sejak muda beliau telah pandai menjaga silaturahmi, tidak mau berkata menantang : Siapa di antara kalian yang bisa mendapatkan usus binatang sembelihan untuk kita campakkan kepada

menyembah berhala, tidak suka mabuk-mabukan apalagi pesta-pesta dan bermainmain dengan perempuan. Beliau dikenal sebagai seorang suami yang setia dan sangat menyayangi keluarganya. Di mata mereka Muhammad adalah benar-benar patut dijadikan sebagai panutan. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah . (QS. Al-Ahzab(33):21). Belum lagi dengan pengaruh bacaan Al-Quran yang begitu memikat. Kota Mekah sejak lama telah dikenal sebagai tempat berkumpulnya para penyair terkenal. Setiap bulan haji para penyair dari segenap penjuru tanah Arab berdatangan untuk mempertontonkan kehebatan mereka menggubah berbagai bentuk dan gaya syair. Ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran banyak orang yang terpengaruh dengan keindahan ayat-ayat tersebut, baik dari segi isi maupun gaya bahasanya. Oleh karenanya banyak orang yang kemudian tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Maka dengan keji Abu Jahalpun melempar fitah bahwa Muhammad adalah seorang penyihir sekaligus penyair gila. Selanjutnya ia berusaha keras menghalangi orang dari mendengar ayat-ayat suci tersebut. Adalah Walid bin Mughirah, seorang pembesar Mekah. Setelah mendengar ayat yang dibacakan Rasulullah, ia merasa tersentuh. Abu Jahal segera mendesak temannya itu agar tidak terpengaruh. Ucapkan sesuatu yang membuktikan pengingkaranmu kepada Muhammad , ujarnya. Apa yang harus kukatakan? Demi Allah, tak seorangpun diantara kalian yang melebihi pengetahuanku tentang syair, puisi dan sajak, bahkan dari kalangan jinpun. Demi Allah apa yang diucapkan Muhammad tak sedikitpun menyerupai semua itu. Sungguh perkataannya indah dan menyejukkan. Kata-katanya sangat tinggi dan tak mungkin tertandingi, aku Walid kagum. Hai Walid, kaummu takkan rela hingga kau mengatakan sesuatu yang mencela Muhammad, desak Abu Jahal lagi. Beri aku waktu untuk berpikir, jawab Walid pada akhirnya. Setelah berpikir sejenak, Walidpun berkata dalam hati, Mungkin memang benar, ucapan Muhammad itu adalah sihir yang berkesan.

Kisah diatas diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa setelah kejadian diatas turunlah ayat berikut : Biarkanlah Aku (yang bertindak) terhadap orang yang Aku sendiri telah

menciptakannya . (QS.Al-Mudatstsir(74):11). Namun demikian Rasulullah berusaha tetap menjaga kesabarannya. Apalagi ketika Allah swt menurunkan ayat berikut : Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.(QS.AlInsan(76):24). Qatadah menuturkan bahwa ayat diatas berkenaan dengan Abu Jahal yang suatu ketika berkata, Jika aku melihat Muhammad mendirikan shalat pasti aku akan menginjak batang lehernya . ( HR Abdurrazaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir) Para penguasa kota Mekah terlihat makin kesal dengan perkembangan Islam. Apalagi dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Keduanya adalah tokoh Quraisy yang selama ini dikenal gagah berani dan berpendirian kokoh. (Umar bin Khattab adalah satu diantara banyak orang yang tertarik dengan ajaran Islam berkat bacaan Al-Quran). Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.( QS. Fathir(35):8). Ibnu Abbas menegaskan bahwa ayat diatas diturunkan berkenaan dengan Rasulullah yang suatu ketika berdoa, Ya Allah, kukuhkan agama-Mu dengan Umar bin al-khattab atau Abu Jahal bin Hisyam. Lalu Allah memberi hidayah kepada Umar bin al Khattab dan menyesatkan Abu Jahal. ( HR Juwaibir). ( Bersambung) Wallahualam bish shawab. Paris, 6 September 2010.

VII.Dakwah secara terang-terangan ( Jahriyatud Dakwah). Sedikit Tidur, itu Lebih Baik

IX. Pengucilan dan Boikot Ekonomi terhadap kaum Muslimin ( Hijrah pertama)..
September 13, 2010 by Vien AM

Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan .( QS.AnNahl(16):127) Maka (apakah) barangkali engkau ( Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.(QS.Al-Kahfi(18):6) Janganlah sekali-kali engkau ( Muhammad) menujukan pandanganmu kepada keni`matan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.(QS.Al-Hijr(15):88). Ayat-ayat diatas adalah ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasululllah dalam keadaan duka yang mendalam. Rasulullah bersedih karena para pemimpin Quraisy dan penduduk Mekah mendustakannya. Namun dengan pertolongan-Nya jualah Rasulullah bisa menahan kesabarannya. Waktu demi waktu berlalu. Tak satupun ayat-ayat AlQuran mampu menggugah hati orang-orang Mekah untuk meninggalkan kesyirikan mereka. Mereka tetap dalam keraguan yang mendalam. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.(QS.AlBaqarah(2):23). Lima tahun setelah wahyu pertama turun berlalu sudah. Karena penyiksaan tidak juga berkurang, akhirnya Rasulullah mengizinkan sejumlah Muslimin untuk mencari suaka ke Habasyah. Mereka terdiri dari 12 Muslim dan 4 Muslimah, termasuk diantaranya adalah Ruqayah, putri kedua Rasulullah dan suaminya, Ustman bin Affan. Negri di Afrika yang sekarang bernama Ethiopia ini ketika itu berada dibawah pemerintahan seorang raja Nasrani alim yang sangat bijaksana, yaitu Najasyi.

Baru beberapa waktu mereka menetap di negri tersebut, ketika kemudian mereka mendengar kabar bahwa beberapa orang kuat Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab telah memeluk Islam. Maka merekapun berniat kembali ke Mekah. Namun ditengah perjalanan mereka terpaksa kembali ke Habasyah karena ternyata ke-Islaman dua tokoh tersebut malah makin membuat orang Quraisy memperkuat tekanan terhadap orang-orang Islam. Mereka bahkan mengirim beberapa wakilnya untuk pergi ke Habasyah dan meminta secara langsung kepada raja Najasyi agar mengembalikan orang-orang Islam yang meminta suaka kepadanya. Namun bagaimana tanggapan raja tersebut? Najasyi malah menangis terharu ketika mendengar Jafar bin Abu Thalib, salah seorang Muslim yang ikut hijrah, membacakan surat Maryam. Kaaf Haa Yaa `Ain Shaad. (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria, yaitu tatkala ia berdo`a kepada Tuhannya dengan suara yang lembut .. . . Dan mereka berkata: Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba hingga akhir surat. ( Click : http://www.youtube.com/watch?v=T5aIi3OqOJU ) Aku tidak akan menyerahkan orang-orang yang mencari kebenaran ini kepada kalian. Mereka adalah orang yang benar. Demikian pula nabimu, demikian jawaban Najasyi. Menurut beberapa sumber Najasyi bahkan bersumpah akan mengakui Islam dan ajarannya bila ia sempat bertemu Rasulullah. Habis sudah kesabaran para pembesar Quraisy. Betapa kesalnya mereka menghadapi kenyataan ini. Sejumlah riwayat mengatakan bahwa para pemuka Quraisy berkumpul dan sepakat bahwa Muhammad harus dibunuh. Keputusan ini disampaikan kepada bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib. Namun mereka menolak menyerahkan anggota keluarganya ini. Selama Abu Thalib masih hidup tak mungkin mereka berani mengganggu apalagi membunuh ponakan yang amat disayanginya itu. Akhirnya mereka bersepakat bahwa jalan satu-satunya yang memungkinkan hanyalah

memboikot kehidupan Muhammad dan seluruh keluarga yang mendukungnya hingga Muhammad diserahkan. Selama tiga tahun keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib diasingkan dan dikucilkan dari pergaulan dan perekonomian. Suku Quraisy yang terdiri atas beberapa bani ini dilarang mengadakan jual beli dengan kedua keluarga bani tersebut. Tidak boleh ada perdamaian, belas kasih, pertemanan, persahabatan apalagi perkawinan dengan anggota Bani Hasyim maupun Bani Muthalib. Mereka dipaksa hidup di pemukiman ( syiib) bani Muthalib tanpa bisa keluar. Ditempat inilah berkumpul semua anggota bani Hasyim dan bani Abu Muthalib, baik yang telah memeluk Islam maupun yang masih kafir, kecuali Abu Lahab. Bagi yang masih kafir, mereka bertahan karena dorongan semangat fanatisme kekabilahan. Ini adalah sesuatu yang khas telah dimiliki masyarakat Arab sejak dulu. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa selama tiga tahun itu mereka beberapa kali terpaksa makan dedaunan karena kekurangan makanan. Begitu pula keluarga Rasulullah termasuk Fatimah yang ketika itu baru berusia sebelas tahun-an. Tangis kelaparan anak-anak sering terdengar hingga ke luar kota Mekah. Hingga suatu ketika pada awal tahun ke tiga pemboikotan, bani Qushayyi mulai mengecam perbuatan biadab tersebut. Sementara itu Rasulllah mengatakan pada Abu Thalib bahwa surat perjanjian yang ditanda tangani para pemuka Quraisy dan ditempel di salah satu dinding Kabah itu telah dimakan rayap kecuali beberapa kalimat yang menyebutkan kata Allah. Apakah Tuhanmu yang memberitahukan itu kepadamu?, tanya Abu Thalib heran. Ya, jawab Rasulullah singkat. Allah telah mengirim sejumlah anai-anai untuk menghancurkannya. Maka Abu Thalibpun segera pergi menemui para pemuka Quraisy dan menyatakan bahwa pemboikotan telah usai karena surat perjanjiannya telah rusak. Dengan terheran-heran mereka terpaksa menerima kenyataan yang berada di luar perkiraan mereka tersebut. Tak lama setelah itu,sejarah mencatat bahwa sekitar tiga puluh orang dari kaum Nasrani Habasyah datang menemui Rasulullah untuk mengetahui Islam lebih jauh. Mereka datang bersama Jafar bin Abu Thalib yang telah membuat raja Najasyi menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadanya.

Setelah bertemu dengan Rasulullah, berbincang dan mendengar ayat-ayat Al-Quran merekapun segera beriman. Abu Jahal yang mengetahui hal tersebut langsung bersungut-sungut. Kami belum pernah melihat utusan yang paling bodoh kecuali kalian. Kalian diutus oleh kaum kalian untuk menyelidiki orang ini. Tetapi belum sempat kalian duduk dengan tenang di hadapannya, kalian sudah melepaskan agama kalian dan membenarkan apa yang diucapkannya. Mereka menjawab : Semoga keselamatan atasmu. Kami tidak mau bertindak bodoh seperti kamu. Biarlah kami mengikuti pendirian kami dan kamupun bebas mengikuti pendirianmu. Kami tidak ingin kehilangan kesempatan yang baik ini. Berkaitan dengan itu maka Allah berfirman : Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula) dengan Al Quran itu. Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: Kami beriman kepadanya; sesungguhnya; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan Kami, sesungguhnya Kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkan (nya). Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.(QS. AlQashah(28):52-55).

Setelah tiga tahun berlalu, dan melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah ingin menyebarkan/ menyampaikan secara terang-terangan. Sebelum Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah menjamu makan malam sederhana kepada kaum Bani Hasyim (keluarga besar Rasulullah). Dalam acara tersebut Rasulullah mengajak kabilah Bani Hasyim untuk mengikuti langkah atau ajaran Islam. Hasil yang didapatkan adalah mereka tidak menggubris ajakan Rasulullah, bahkan meninggalkan tempat jamuan sebelum acara tersebut berakhir. Di lain waktu, acara jamuan tersebut diadakan kembali. Kali ini para tamu undangan mulai mendengarkan perkataan Rasulullah. Namun, tak satupun dari mereka yang meresponnya secara positif. Hal tersebut tidak membuat Rasulullah dan para sahabatnya patah arah, tetapi membuat Rasulullah dan para sahabatnya semangat

dan dakwahnya semakin diperlebar. Hingga suatu ketika Rasulullah mengadakan pidato terbuka di bukit Sofa. Pidato tersebut berisi perihal kerasulannya. Rasulullah memanggil seluruh penduduk Makkah dan mengabarkan kepada mereka bahwa dirinya diutus untuk mengajak mereka meninggalkan Paganisme (Penyembahan terhadap berhala). Beliau menjelaskan bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Mendengar hal tersebut masyarakat Quraisy tersentak kaget, mereka sangat marah karena hal tersebut dan menghina tradisi nenek moyang dan kehormatan mereka. Para pembesar Quraisy membentak dan memaki Rasulullah dengan keras. Mereka menganggap bahwa Muhammad adalah orang gila. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahal pun mengancam Rasulullah dengan keras. Seiring berjalannya waktu, dakwah secara terang-terangan terus dilakukan. Bersamaan dengan itu pula, perlawanan dari kalangan pembesar Quraisy seperti Abu Sofyan, Abu Lahab, Ummayah, dan Utbah bin Rabiah semakin gencar. Para penentang tersebut mulai melancarkan aksi permusuhan kepada Rasulullah dan para sahabat. Para pengikut yang berasal dari kalangan lemah dan tertindas sering mendapatkan siksaan yang berat. Mereka tidak lagi memandang bahwa Muhammad adalah anggota kabilah Bani Hasyim, hanya saja tekanan-tekanan terhadap Rasulullah tidak mereka lakukan secara langsung, karena mereka masih menghargai Abu Thalib dan para anggota Bani Hasyim lainnya. Setelah mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi dari kaum Bani Hasyim, maka kaum muslimin hijrah ke Abesinia (Ethiopia). Hijrah kaum muslim tersebut terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 11 orang pria dan 4 wanita. Mereka kembali ke Makkah justru Quraisy menyiksa kaum muslimin lagi. Ternyata sesampainya di Makkah justru Quraisy menyiksa kaum muslimin lebih kejam dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, maka kaum muslimin berhijrah kembali untuk yang kedua kalinya ke abesinia dengan rombongan yang lebih besar, yakni orang pria tanpa wanita. Mayoritas penduduk Abesinia beragam nasrani (kristen) dan dipimpin oleh Raja Najasi Negus. Para masyarakat Abesinia menghormati kaum muslim untuk tinggal di sana sampai setelah Nabi hijrah ke Madinah.