Anda di halaman 1dari 9

KELAS

2A

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2 2012


PING

Lampiran 1

NAMA GURU

: CIK YAP SOO

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN MENGENAL PASTI WARNA TON B4D1E3 B5D1E3 B6D1E3 B1D1E7 B2D1E3 B3D1E5 B4D1E5 B5D1E5 DINAMIK B4D1E4 B5D1E4 B6D1E4 B1D1E4 B2D1E1 B3D1E3 TEMPO

BI L

NAMA B1D1E1 B2D1E4

B3D1E6

B4D1E6

B5D1E6

B6D1E6

B1D1E2

B2D1E2

B3D1E4

PIC

0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3

Arman Haziq Chong Zhi Hao Mohamad Aliff Haniff Khuzaimie Mohammad Ajwad Syzwan Muhamad Firhan Firdaus Muhammad Danish Aqif Muhammad Idham Muhammad Nur Haikal Tan Tian Hong Akmma Amira Auni Anis Nur Amalina Ayuni Insyirah

B6D1E5

1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

Fuji Malinda Nasrin Syazwin Nur Aleeya Natasya Nur Alya Yasmin Nur Amanina Izyanie Nurul Aleya Natasya

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2 2012


KELAS : 2A PING
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN MEMBEZAKA N TON SUARA NILAI NOT DETIK

Lampiran 1

NAMA GURU

: CIK YAP SOO

BIL

NAMA B1D1E3 B1D1E8 B2D1E5

B3D1E7

B4D1E7

B5D1E7

B6D1E7

B1D1E8

B3D1E8

B4D1E8

B5D1E8

B6D1E8

B1D1E6

B3D1E1

B4D1E1

B5D1E1

B6D1E1

B1D1E5

B3D1E2

B4D1E2

TEKSTUR B5D1E2

MUD

01 02 03 04 06 07 08

Arman Haziq Chong Zhi Hao Mohamad Aliff Haniff Khuzaimie Mohammad Ajwad Syzwan Muhamad Firhan Firdaus Muhammad Danish Aqif Muhammad Idham

B6D1E2

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Muhammad Nur Haikal Tan Tian Hong Akmma Amira Auni Anis Nur Amalina Ayuni Insyirah Fuji Malinda Nasrin Syazwin Nur Aleeya Natasya Nur Alya Yasmin Nur Amanina Izyanie Nurul Aleya Natasya

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2 2012


KELAS : 2A PING
KEMAHIRAN PERNAFAS AN FRASA DINAMIK NYANYIAN SEBUTAN LIRIK DINAMIK PERKUSI DETIK

Lampiran 1

NAMA GURU

: CIK YAP SOO

BI L

NAMA B3D2E1

B4D2E1

B5D2E1

B6D2E1

B3D2E2

B4D2E2

B5D2E2

B6D2E2

B3D2E3

B4D2E3

B5D2E3

B6D2E3

B3D2E4

B4D2E4

B5D2E4

B6D2E4

B3D2E5

B4D2E5

B5D2E5

B6D2E5

B3D2E6

B4D2E6

PIC B5D2E6

01 02 03 04 06 07

Arman Haziq Chong Zhi Hao Mohamad Aliff Haniff Khuzaimie Mohammad Ajwad Syzwan Muhamad Firhan Firdaus Muhammad Danish Aqif

B6D2E6

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Muhammad Idham Muhammad Nur Haikal Tan Tian Hong Akmma Amira Auni Anis Nur Amalina Ayuni Insyirah Fuji Malinda Nasrin Syazwin Nur Aleeya Natasya Nur Alya Yasmin Nur Amanina Izyanie Nurul Aleya Natasya

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2 2012


KELAS : 2A PING
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

Lampiran 1

NAMA GURU

: CIK YAP SOO

BI L

NAMA B1D1E1 B2D1E4

B3D1E6

B4D1E6

B5D1E6

B6D1E6

B1D1E2

B2D1E2

B3D1E4

B4D1E4

B5D1E4

B6D1E4

B1D1E4

B2D1E1

B3D1E3

B4D1E3

B5D1E3

B6D1E3

B1D1E7

B2D1E3

B3D1E5

B4D1E5

MENGENAL PASTI WARNA TON B5D1E5

DINAMIK

TEMPO

PIC

0 1 0 2 0 3

Arman Haziq Chong Zhi Hao Mohamad Aliff Haniff Khuzaimie

B6D1E5

0 4 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

Mohammad Ajwad Syzwan Muhamad Firhan Firdaus Muhammad Danish Aqif Muhammad Idham Muhammad Nur Haikal Tan Tian Hong Akmma Amira Auni Anis Nur Amalina Ayuni Insyirah Fuji Malinda Nasrin Syazwin Nur Aleeya Natasya Nur Alya Yasmin Nur Amanina Izyanie Nurul Aleya Natasya

KELAS

:
NAMA

2A

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2 2012


PING

Lampiran 1

NAMA GURU

: CIK YAP SOO

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

MEMBEZAKA N TON SUARA

NILAI NOT

DETIK

BIL B1D1E3 B1D1E8 B2D1E5

B3D1E7

B4D1E7

B5D1E7

B6D1E7

B1D1E8

B3D1E8

B4D1E8

B5D1E8

B6D1E8

B1D1E6

B3D1E1

B4D1E1

B5D1E1

B6D1E1

B1D1E5

B3D1E2

B4D1E2

TEKSTUR B5D1E2

MUD

01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Arman Haziq Chong Zhi Hao Mohamad Aliff Haniff Khuzaimie Mohammad Ajwad Syzwan Muhamad Firhan Firdaus Muhammad Danish Aqif Muhammad Idham Muhammad Nur Haikal Tan Tian Hong Akmma Amira Auni Anis Nur Amalina Ayuni Insyirah Fuji Malinda Nasrin Syazwin Nur Aleeya Natasya Nur Alya Yasmin Nur Amanina Izyanie Nurul Aleya Natasya

KELAS
BI

:
NAMA

2A

PENTAKSIRAN DUNIA MUZIK TAHUN 2 2012


PING
KEMAHIRAN

Lampiran 1

NAMA GURU

: CIK YAP SOO

B6D1E2

PERNAFAS AN FRASA

DINAMIK NYANYIAN

SEBUTAN LIRIK

DINAMIK PERKUSI

DETIK

L B3D2E1 B4D2E1 B5D2E1 B6D2E1 B3D2E2

B4D2E2

B5D2E2

B6D2E2

B3D2E3

B4D2E3

B5D2E3

B6D2E3

B3D2E4

B4D2E4

B5D2E4

B6D2E4

B3D2E5

B4D2E5

B5D2E5

B6D2E5

B3D2E6

B4D2E6

PIC B5D2E6

01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Arman Haziq Chong Zhi Hao Mohamad Aliff Haniff Khuzaimie Mohammad Ajwad Syzwan Muhamad Firhan Firdaus Muhammad Danish Aqif Muhammad Idham Muhammad Nur Haikal Tan Tian Hong Akmma Amira Auni Anis Nur Amalina Ayuni Insyirah Fuji Malinda Nasrin Syazwin Nur Aleeya Natasya Nur Alya Yasmin Nur Amanina Izyanie Nurul Aleya Natasya

B6D2E6

NAMA : .............................................................................. NILAI JUJUR RAJIN BERSYUKUR KERJASAMA KASIH SAYANG BERTOLAK ANSUR HORMAT MENGHORMATI DISIPLIN MENYANJUNGI BUDAYA MENGHARGAI ALAM SEKITAR TOLONG MENOLONG KEBERSIHAN Jumlah JAN-FEB MACAPR

LAPORAN SAHSIAH DUNIA MUZIK TAHUN 2

KELAS: ...................................................... KESIMPULAN

MEI-JUN

JULOGO

SEPTOKT

Evidens Sahsiah B6D1 Menghayati 10 hingga12 nilai B5D1 Menghayati 8 hingga nilai B4D1 Menghayati 6 hingga nilai B3D1 Menghayati 4 hingga nilai B2D1 Menghayati 2 hingga nilai B1D1 Menghayati 1 nilai

9 7 5 3

Disediakan oleh: . ( ) ( ) Tarikh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh: .