Anda di halaman 1dari 4

Allahu Akbar kabirraw-wal hamdulilaahi kasiiraw wasubhaanallaahi bukrataw wa ashilaa : Allah Maha Besar lagi sempurna.

segala puji bagi Allah dan maha suci sepanjang pagi dan sore Innii wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samaawaati wal- ardha, hanifammuslimaw wamaa ana minal mussyrikiin : Kuhadapkan muika dan hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin Inna shalaatii wanusukii wamahyaaya wamamaatii lillahi rabbil aalamiina. Laasyarika lahu wabidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matikau hanya untuk Allah seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya. Aku dari golongan orang muslimin.

Mengkhayal Sabda Nabi saw :

Aku kahawatir akan dua hal menimpa kalian ; (1) Panjang angan-anagan, dan (2) mengikuti hawa nafsu. Sesungguhnya angan-angan yang panjang bisa melupakan akherat dan mengikuti hawa nafsu bisa menghalangi kebenaran. Aku menjamin tiga orang dengan tiga perkara; orang yang menekuni duaniawi akan rakus terhadapnya, dan orang yang kikir terhadapnya akan ada tiga hal; (1) Fakir dan tidak pernah kaya, (2) Selalu sibuk mengurusinya, (3) Kesusahan dan tiada rasa gembira di dalamnya. Nabi saw : Apakah kalian menginginkan surga? Sahabat : Ya, ya Rasul. Nabi saw : Sederhanakan angan-angan kalian dan malulah dengan sepenuh-penuhnya malu. Sahabat : Kami selalu malu kepada Allah SWT. Nabi saw :Bukan itu yang disebut malu, melainkan malu adalah ingat kuburan dan mati, bencana, menjaga perut dan isinya, kepala dan anggotan badannya. Nabi saw :Wahai anak cucu Adam, kalau kamu bias berpikir, perhitungkan dirimu diantara orang-orang mati. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam Kekuasaan-Nya, sesungguhnya semua yang dijanjikan padamu pasti akan terjadi dan kamu tidak mampu menundanya. Diriwayatkan Nabi mengambil tiga potong kayu. Yang ke-1 ditancapkan dihadapannya, kayu ke-2 di deoannya, sedangkan yang ke-3 dijauihkannya. Kemudian beliau bersabda, Yang ini manusia, yang ini ajalnya, dan yang itu anngan-angannya. Semua anak cucu Adam pasti menghadapinya, yakni ajal, dan bukan angan-anagan.
Wasiat N. Adam a.s kepada Nabi Syits (dan kelak berwasiat pula kepada anak-cuicunya setelah ia mati) Pertama: Katakanlah kepada anak-cucumu, janganlah

kalianmerasa tenteram terhadap dunia, sebab aku hanya tenteram dengan surga yang kekal , namun Allah telah mengeluarkan aku. Kedua : Katakan pada mereka agar jangan bersikap mengikuiti kesenangan wanita, sebab aku pernah bersikap menuruti istriku dengan makan buah kuldi, namun yang kudapat hanya penyesalan.

Ketiga: Katakanlah pada mereka: setiap perbuatan yang hendak

dikerjakan pikir dulu akibatnya, karena andai aku memikirkan akibatnya pasti yang menimpaku sekarang tidak akan terjadi. Keempat: Katakan kepada mereka : Bilamana hatimu menghadapai sesuatu, Jauhilah sesuatu itu, sebab ketika aku makan buah khuldi hatiku terguncang hebat. Akhirnya aku menyesal. Kelima: Bermusyawarahlah bila memutuskan perkara, sebab dulu andaikan aku bermusyawarah dengan para malaikat pasti tidak akan terjadi apa yang menimpaku.

idhul Fitri / Idhul Adha : 1. Niat Ushallii sunnatal liiidil fitri / adha (mamuuman) lillaahi taaalaa. 2.

Doa Iftitah (Allahu Akbar kabirraw-wal hamdulilaahi kasiiraw wasubhaanallaahi bukrataw wa ashilaa Innii wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samaawaati wal- ardha, hanifammuslimaw wamaa ana minal mussyrikiin Inna shalaatii wanusukii wamahyaaya wamamaatii lillahi rabbil aalamiina. Laasyarika lahu wabidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin.

3. Takbir 7x Rakaat 1, 5x rakaat 2) Allahu Akbar Subhaanallaahi wal hamdulillaahi wala ilaaha illallaahu wallaahu akbar

SURAT Al-ALAA

Biamillahirrahmaanirrahiim Sabbihisma Rabbikal Ala. Alladzii khalaqa fasaw-waa. Walladzii qaddara fahadaa. Walladzii akh-rajal maraa. Fajaalahuu ghutsaa-an ahwaa. Sanugriuka falaa tansaa. Illa maasyaa-allaah, in-nahuu yalamul jahra wa maa yakhfaa. Wa nuyassiruka lil yusraa . Fadzak-kir in-nafaatidzdzikraa . Sayadz-dzak-karu may-yakhsyaa . Wa yatajan-nabuhual asyqaa . Alladzii yashlan-naaral kubraa Tsumma laa yamuutu fiihaa wa laa yahya. Qad aflaha man tazak-kaa . Wa dzakarama

Rabbihii fashalla

Bal tutsiruunal hayaatad dun-yaa Wal aakhirati khairuw wa abqaa

In-na

haadzaa lafish shuhufil uulaa Shuhufi Ibrahiima wa Muusa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DLLOYD, MERCYS, PANBERS, KOES PLUS BOSSANOVA JAWA VOL. 2 CAMPUR SARI JAZZ CHRISYE, PETERPAN, DHANI AHMAD DKK. CHRISYE THE BEETLEES POP CINTA SEPANJANG MASA CAMPUR SARI DIDI KEMPOT GOMBLOH