Anda di halaman 1dari 11

www.sejarahspm.

com
Peraturan Pemarkahan Sejarah Kertas 1 ( 1249/1 ) Peperiksaan PercubaanTahun 2011 ( SPM )
Nombor Cadangan Konstruk Soalan Jawapan Pengetahuanemahaman Aplikasi P 1 A 2 D 3 D 4 A 5 C 6 B 7 B 8 C 9 D 10 A 11 B 12 D 13 A 14 C 15 D 16 B 17 A 18 C 19 D 20 B 21 B 22 A 23 C 24 D 25 A 26 B 27 D 28 C 29 D 30 C 31 A 32 B 33 C 34 D 35 B 36 D 37 C 38 A 39 A 40 B M/S Analisis Tingkatan 4 ms 5 4 ms 32 4 ms 43 4 ms 51 4 ms 77 4 ms 80 4 ms 80 4 ms 102 4 ms 109 4 ms 119 4 ms 130 4 ms 135 4 ms 146 4 ms 184 4 ms 201 4 ms 202 4 ms 230 4 ms 236 4 ms 239 4 ms 251 4 ms 261 4 ms 9 5 ms 11 5 ms 32 5 ms 51 5 ms 65 5 ms 68 5 ms 87 5 ms 111 5 ms 95-96 5 ms 120 5 ms 140 5 ms 147 5 ms 161 5 ms 178 5 ms 185 5 ms 189 5 ms 209 5 ms 239 5 ms 244

www.sejarahspm.com
PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH 2 (1249/2) PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI PAHANG TAHUN 2011

Soalan 1(a)

Butiran F1 Khalifah Harun al-Rasyid F2 Khalifah al-Makmun F1 Dibina baitulhikmah/institusi keilmuan F2 Pusat kegiatan penterjemahan pelbagai karya F3 Pusat kegiatan penulisan pelbagai bidang ilmu F4 Melahirkan ramai cendekiawan Islam F1 Terdapat institusi keilmuan/baitulhikmah/pusat pengajian tinggi F2 Pesatnya kegiatan penterjemahan F3 Penglibatan golongan ulama F4 Lahirnya ramai cendekiawan F5 Orang Islam menguasai bahasa asing/Yunani/Sanskrit/Suriani F6 Orang Islam mencipta/membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemah F7 Pesatnya kegiatan penyelidikan F8Sikap keterbukaan orang Islam menimba ilmu F9 Kebijaksanaan pemimpin/khalifah

Markah 1 1 [2m] 1 1 1 1 [2m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3m]

1(b)

1(c)

1(d)

F1 Mengambil lebih ramai pelajar luar negara F2 Melahirkan ramai cendekiawan tempatan F3 Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) F4 Menaiktaraf universiti di negara ini F5 Menyediakan pelbagai kursus yang relevan F6 Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi F7 Menggalakkan program pertukaran pelajar F8 Memajukan program penterjemahan F9 Memajukan program penulisan karya-karya/buku baru F10 Menganjurkan program pendidikan antarabangsa (Terima mana-mana jawapan munasabah)

www.sejarahspm.com
Soalan 2(a) Butiran F1 Diadakan lafaz ikrar F2 Menyerupai proses baiah dalam Islam F3 Pengganti sultan dilantik sebelum istiadat pemakaman F4 Menyamai peraturan zaman Bani Umaiyah F1 Hubungan rapat antara individu F2 Pertalian kekeluargaan yang rapat F3 Ibu bapa /orang lebih tua dihormati F4 Jiran dianggap keluarga F5 Panggilan tertentu untuk yang lebih tua dalam keluarga F6 Tidak boleh memanggil menggunakan nama sahaja F7 Orang muda bercakap dengan suara rendah dengan orang tua F8 Tetamu dilayan dengan hormat/dihormati F9 Tetamu dihidangkan minuman/makanan F10 Menziarah mesti beri salam F11 Tuan rumah wajib menjawab salam F12 Tetamu dan tuan rumah bersalam-salaman F13 Kanak-kanak dikehendaki mencium tangan orang lebih tua ketika bersalam F14 Mengamalkan gotong-royong F15 Mengamalkan perpaduan Markah 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3 m] 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [3 m]

2(b)

2(c)

F1 Majlis perkahwinan F2 Majlis berkhatan/tamat membaca al-Quran

2(d)

F1 Melalui kempen F2 Melalui didikan ibu bapa F3 Melalui aktiviti sekolah/persatuan F4 Pihak media massa memperbanyak program berkaitan F5 Peranan sesebuah keluarga menghidupkan budaya ini F6 Generasi muda mesti mempunyai jati diri yang kukuh F7 Generasi muda mesti berbangga/tidak malu mengamalkan budaya ini F8 Peranan pemimpin (Terima mana-mana jawapan munasabah)

www.sejarahspm.com
Soalan 3(a) Butiran F1 Sheikh Tahir Jalaludin F2 Syed Syeikh al-Hadi F3 Dr. Burhanuddin al-Helmy F1 Mendorong orang Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam F2 Menyampaikan idea/menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan Dunia F3 Menggesa ekonomi Melayu dimajukan F4 Menggesa pendidikan/sosial Melayu dimajukan F5 Menggesa politik Melayu dimajukan F6 Menyematkan sikap kritik penjajah dalam kalangan orang Islam F7 Mengkritik raja/pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang Melayu F8 Menubuhkan madrasah F9 Menjalankan pendidikan Islam meliputi dunia/akhirat F10 Menjalankan pendidikan fardu ain F11 Menjalankan pendidikan Ilmu Hisab F12 Menjalankan pendidikan bahasa Inggeris F13 Memberi peluang pelajar perempuan mendapatkan Pendidikan F1 Ditentang oleh Kaum Tua F2 Dapat bergerak dengan baik di Negeri-negeri Selat sahaja F3 Dihalang pengaruhnya di Negeri-negeri Melayu/ Undangundang dikeluarkan F4 Kegiatan dakwah Islam dilarang sekiranya tanpa kebenaran sultan F5 Risalah/buku Kaum Muda tidak dibenarkan dibawa masuk Ke Negeri-negeri Melayu F1 Tidak berputus asa F2 Berani menghadapi risiko F3 Cekal/tabah F4 Berfikiran positif F5 Rasional F6 Bijaksana F7 Berilmu F8 Bertoleransi (Terima mana-mana jawapan munasabah) Markah 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3 m] 3(c) 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 [3 m]

3(b)

3(d)

www.sejarahspm.com
Soalan 4(a) Butiran F1 Ketegasan Melayu membantah Malayan Union F2 Perpaduan Melayu F3 Keupayaan Melayu memujuk/mendesak Britishhidupkan semula dasar melindungi Melayu F4 Sokongan bekas pegawai British F5 Sokongan pegawai tinggi British F6 Sikap politik Melayu sederhana F7 Melayu tidak guna senjata F8 UMNO tidak tuntut kemerdekaan F9 Gesaan Piagam Atlantik 1945/PBB tidak galakkan penjajahan baru F1 Raja/UMNO menolak semua prinsip MU/struktur MU F2 Mahu sebuah persekutuan F3 Menolak kerakyatan terbuka MU/Jus Soli F4 Meminta dasar perlindungan terhadap Negeri-negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan F5 Raja-raja Melayu diakui sebagai ketua Negeri-negeri Melayu Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3 m] 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 [3 m]

4(b)

4(c)

F1 Kedudukan istimewa Melayu dilindungi F2 Status quo Negeri-negeri Melayu dilindungi F3 Islam/adat istiadat Melayu sebagai teras ketuanan Melayu

4(d)

F1 Menjamin keharmonian hidup F2 Menjamin kestabilan negara F3 Mempercepat pembangunan negara F4 Tidak berlaku pertumpahan darah F5 Menjaga nama baik/imej negara F6 Mengeratkan perpaduan (Terima mana-mana jawapan munasabah)

www.sejarahspm.com

Soalan 5(a)

Butiran F1 Monarki/beraja F2 Raja dibantu oleh konsul F3 Raja sebagai ketua hakim/ketua tentera/ketua agama F4 Konsul menjadi kuat dan peranan raja merosot F5 Lahir sistem raja yang dipilih tetapi kuasa terhad F6 Pemerintahan beberapa orang konsul melahirkan oligarki F7 Lahir golongan aristokrat yang kuat dan memiliki kuasa yang besar dinamakan sistem aristokrasi F8 Berlaku tidak puas hati rakyat dan mereka tuntut hak F9 Berlaku rampasan kuasa F10 Lahirlah pemerintahan tirani oleh diktator F11 Diktator terdiri daripada golongan kaya/tentera F12 Akhirnya mereka ditentang oleh aristokrat dan lahir demokrasi F1 Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis F2 Berbentuk penyertaan langsung daripada rakyat F3 Semua warganegara lelaki dewasa berpeluang menjadi ahli Dewan Perhimpunan F4 Tempoh menjadi ahli antara enam bulan hingga setahun F5 DP bersidang tiga kali dalam sebulan F6 Setiap ahli DP boleh kemukakan cadangan tentang dasar kerajaan F7 Segala keputusan DP dikendalikan Majlis F8 Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh DP F9 DP berkuasa penuh terhadap ketiga-tiganya

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 6 m]

5(b)

5(c)

F1 Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan F2 Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan F3 Pemimpin tidak berkuasa mutlak F4 Menjamin hak asasi rakyat F5 Tidak kejam F6 Kedaulatan di tangan rakyat F7 Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya F8 Menjamin kerajaan yang adil/stabil (Terima mana-mana jawapan munasabah)

www.sejarahspm.com
Soalan 6(a) Butiran Markah F1 Wujud rekod bertulis untuk mengesahkan hak pemilikan 1 F2 Undang-undang tanah berkonsepkan Barat 1 F3 British membahagikan tanah mengikut kegunaan/nilai 1 komersial 1 F4 Ada kategori tanah seperti tanah ladang/peribumi/lombong 1 F5 Tanah dikenakan cukai mengikut jenis tanah 1 F6 Untuk mengusahakan tanah mesti membuat permohonan di pejabat tanah 1 F7 Untuk mengutip sumber hutan mesti mendapat kebenaran Pejabat Tanah 1 F8 Residen berkuasa memberikan konsesi tanah kepada pemodal 1 F9 British juga perkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913 1 F10Residen berkuasa isytihar mana-mana tanah orang Melayu sebagai TSM 1 F11TSM tidak boleh dijual/dipajakgadai/ditukar milik dengan bukan Melayu 1 F12TSM tidak boleh ditanam tanaman komersial 1 F13 Kebanyakan TSM tidak subur [8 m] F1 Mahu kekalkan Melayu sebagai petani F2 Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi F3 Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu dalam penanaman getah F4 Elakkan pergantungan beras yang diimport F5 Bekalan/mport beras dari luar negara tidak sentiasa terjamin F6 Tanah Melayu pernah mengalami kekurangan beras apabila Myanmar menghadapi kekurangan pengeluaran F7 British mengutamakan ekonomi mereka F8 British mengutamakan ekonomi peladang besar/komprador F1 Terpaksa membayar cukai F2 Tidak bebas mengusahakan/memiliki tanah F3 Melayu terdedah dengan ekonomi wang F4 Melayu terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk meminjam wang F5 Terpaksa menjual tanah untuk melangsaikan hutang F6 Melayu kekal miskin/sebagai petani F7 Pekebun kecil Melayu terpinggir daripada aliran/kemajuan ekonomi F8 Melayu tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden F9 Melayu gagal bersaing dalam ekonomi F10 Dasar tanah British menyulitkan orang Melayu (Terima mana-mana jawapan munasabah dan kesan positif) 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

6(b)

6(c)

www.sejarahspm.com
Soalan 7(a) Butiran F1 Lebih radikal F2 Berorganisasi F3 Dipimpin oleh golongan berpendidikan Barat F4 Pemimpin berpengetahuan luas dalam kebudayaan/ilmu pengetahuan Barat F5 Menyedari perubahan yang dibawa oleh penjajah dan kesannya terhadap negara dan bangsa F6 Matlamat perjuangan jelas/tuntut kemerdekaan F7 Ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat Jose Rizal F1 Mengadakan gerakan dakyah F2 Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol F3 Menuntut bangsa Filipina diberi hak yang samaseperti bangsa Sepanyol F4 Menuntut bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara F5 Menubuhkan Liga Filipina F6 Mendesak Sepanyol melakukan pembaharuan politik/ekonomi/ sosial Raden Adjeng Kartini F1 Berusaha memajukan pendidikan wanita F2 Menumpukan isu pendidikan F3 Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia F4 Mendedahkan penindasan Belanda F5 Berjuang melalui karyanya/menulis Habis Gelap Terbitlah Terang/Penulisan Seorang Puteri Jawa Markah 1 1 1 1 1 1 1 [6 m] 1 1 1 1 1 1 [4 m] 1 1 1 1 1 [4 m] 7(c) F1 Cekal/tabah F2 Tidak berputus asa F3 Berani F4 Bijaksana F5 Berfikiran positif F6 Berdayasaing F7 Menguasai pelbagai ilmu F8 Mempunyai jati diri yang kukuh F9 Berpegang teguh kepada ajaran agama F10Sentiasa bersatupadu F11Semangat patriotic/cinta akan negara F12Berinovasi/kreatif (Terima mana-mana jawapan munasabah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

7(b)

www.sejarahspm.com
Soalan 8(a) Butiran Alasan Lee Kuan Yew/Singapura/Politik F1 Bimbang pengaruh Barisan Sosialis yang menang dalam pilihan raya Hong Lim F2 BS akan melemahkan parti LKY / PAP F3 Bimbang akan menggugat rancangan British untuk beri kemerdekaan kepada Singapura F4 BS dianggap parti berhaluan kiri F5 LKY juga bimbang ancaman komunis F6 PTM juga berpengalaman dalam membanteras komunis Alasan TAR/Politik F7 Ancaman komunis di Sarawak oleh CCO F8 Komunis ingin menjadikan Sarawak negara komunis F9 Pembentukan Malaysia akan jadi benteng kukuh hadapi ancaman komunis Faktor Politik yang Lain F10 Pembentukan Malaysia mempercepat kemerdekaan Sarawak/ Sabah/Brunei/Singapura F11 Negara ini akan dapat menikmati pembangunan sosial/ekonomi/politik F12 Proses dekolonisasi British F13 Usul PBB agar tanah-tanah jajahan dimerdekakan F14 Menjamin kestabilan politik rantau AT F15 British mahu menjamin kepentingan mereka terkawal/ Pangkalannya di Singapura Faktor Ekonomi F16 Mewujudkan pasaran yang luas F17 Menggalakkan pelaburan/perkembangan pertanian F18 Dapat memanfaatkan keistimewaan/sumber yang ada di negeri-negeri terlibat Faktor Sosial F19 Mengimbangkan jumlah pertumbuhan kaum 1 1 1 1 1 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 [8 m]

www.sejarahspm.com
8(b) F1 Membantah pembentukan Malaysia F2 Menganggap satu bentuk neokolonialisme yang mengancam Indonesia F3 PKM mempengaruhi Soekarno F4 Mengisytiharkan Dasar Konfrontasi F5 Menggunakan konsep Ganyang Malaysia F6 Menyerang kapal nelayan Tanah Melayu F7 Melakukan pencerobohan udara F8 menyerang melalui Johor/Sarawak/Sabah F9 Memburukkan nama PTM di negara Afro-Asia/Dunia Ketiga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [7 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [5 m]

8(c)

F1 PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia F2 Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin F3 Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin F4 Pemimpin memberikan kerjasama F5 Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang terlibat F6 Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan Kekerasan semasa menghadapi tentangan F7 Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB F8 Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan F9 Menggunakan cara diplomasi F10Kerjasama daripada rakyat (Terima mana-mana munasabah)

www.sejarahspm.com

Soalan 9(a)

9(b)

Butiran Markah F1 Menentang dasar apartheid di Afrika Selatan 1 F2 Menyertai pasukan pendamai di bawah PBB di Congo 1 F3 Mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia untuk membantu 1 mencapai kemerdekaan F4 Menghantar pasukan pemerhati sempadan IraIraq/Kampuchea 1 F5 Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia 1 F6 Menyarankan Benua Antartika menjadi warisan dunia/hak 1 milik semua negara F7 Tegas memerangi gejala penyalahgunaan dadah 1 F8 Menyelesaikan konflik politik di Myanmar 1 F9 Memperjuang isu Palestin 1 F10Mengutuk serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq 1 [8 m] F1 Menerima bantuan pertahanan daripada Komanwel semasa 1 konfrontasi Indonesia-Malaysia F2 Eksport Malaysia dikenakan cukai rendah ke negara 1 Komanwel F3 Menerima bantuan teknikal/biasiswa dalam bidang pendidikan 1 F4 Mendapat bantuan Bank Dunia untuk FELDA/prasarana 1 pendidikan/ penyelidikan F5 Mendapat pinjaman Bank Pembangunan Islam untuk 1 projek pembangunan F6 Membantu membina UIAM 1 F7 RECSAM dibina di Pulau Pinang 1 F8 Menjadi tuan rumah Sidang kemuncak NAM ke-13 tahun 2003 1 F9 TAR menjadi Setiausaha Agung OIC pertama 1 F10 Pernah menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1 F11Menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB 1 F12Tan Sri Razali Ismail pernah menjadi Pengerusi Perhimpunan 1 Agung PBB [6 m] F1 Meningkatkan eksport/import negara F2 Menarik pelabur asing F3 Pertukaran teknologi/kepakaran F4 Mengekalkan kedaulatan negara F5 Menjamin kestabilan/keamanan dunia F6 Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek F7 Mewujudkan perdagangan dua hala F8 Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan F9 Menarik lebih ramai pelancong luar F10Meningkatkan imej negara di mata dunia (Terima mana-mana jawapan munasabah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m]

9(c)