Anda di halaman 1dari 4

Fakultet za medije i komunikacije Univerzitet Singidunum

Analiza proizvoda: Mini Plazma keks

Predmet: Uvod u trine komunikacije Profesor: Voja aneti

Student: Anela eh Broj indeksa: 99/09

Datum: 23.11.2011.

Izjava o validnosti rada Potvrujem svojim potpisom da nisam pokuala, da tui rad predstavim kao svoj, osim na mestima gde je to izriito naznaeno, kao i da mi je poznato da u u sluaju plagijata biti iskljuena sa daljih studija. Poznato mi je i da Fakultet ima sva prava da raspolae sa mojim radom. Anela eh

Keks Mini Plazma dolazi iz, svim potroaima u Srbiji, dobro poznate Plazma porodice. S obzirom na svoje poreklo, ovo dete je imalo i olakavajuu i, ujedno, oteavajuu okolnost. Za sobom je imalo dugogodinju tradiciju i dobro utrt put Plazme, pa je samo velianstveno trebalo da proeta do ruku potroaa. Sa druge strane, na svojim nejakim pleima ponelo je pritisak opravdavanja oekivanja i dobre reputacije. Kako sami proizvoai kau, Mini Plazma se na tritu pojavila, za sve potroae, potpuno neoekivano i bio je to do tada nikad vien proizvod. Novi proizvod ve voljenog brenda, naravno da je privukao panju. Inovacija na tritu i novi koncept starog brenda, izazvli su interes. Prilika za sve ljubitelje Plazme da probaju neto novo probudila je elju, koja je, u kombinaciji sa prethodna tri elementa, bila i poziv na akciju, odnosno kupovinu proizvoda. Time je ve u prvim trenutcima plasiranja bila ispotovana struktura trine poruke proizvoda. Mini Plazma nudi kupcu hranljiv keks koji ne kota mnogo; praktian je i laku za poneti, pogodan za deljenje sa drugima, kao to se meu drugarima i deli uina. Samim tim, proizvod obeava dobru zabavu u mladalakom duhu, uvanje tih divnih trenutaka i navika iz detinjstva. Sa jedne strane, komunicirao je sam za sebe, pozivajui se na dugogoinju lojalnost konzumenata Plazma keksu i injenicu da je ona, kako proizvoai, moda malo pretenciozno, sami navode, postala deo kulturolokog koda ovih prostora kome drugaija reklama nije potrebna. Ipak, reklamna kampanja za Mini Plazmu lansirana je uporedo sa proizvodom, to doprinelo njegovoj potronji. Primarna cilja grupa su svi mladi i oni koji se tako oseaju, poto keks predstavlja i inovaciju i odstupanje od osnovne forme, a upravo za mlade i mlade duhom vai da su ti koji se uvek rado uputaju u nove avanture, ali i bee od stega fomalnosti i tradicionalnog. Sam slogan Ne puta te da odraste, govori o ciljnoj grupi. Jo jedan slogan Puno malih dobrih zalogaja upravo pogaa centar mete kada je prosean konzument u pitanju. On, odnosno ona, imaju izmeu esnaest i dvadeset i pet godina, srednjokolci su ili studenti, zauzeti obavezama koje mogu trajati po itav dan, ogranieni su budetom, a potrebna im je brza, praktina, slatka, a hranljiva uina. Konzumenti koji predstavljaju inovatore, oni koji prvi kupuju, uglavnom su individualci, mladi ljudi koji hoe da probaju neto novo; oni koji se i inae ne ustruavaju da se upuste u kotac sa nepoznatim. Rani usvajai bi, takoe, bili mladi, koji se uvek trude da prate trendove i koji ne ele da zaostaju za inovatorima, ali se ne usuuju da i sami budu deo te grupe. Ranau veinu ine 2

svi ljubitelji Plazma keksa, verni potroai kojima se dopada novi koncept starog keksa na kome su odrasli. Samom promenom oblika proizvoda i pakovanja nije promenjen njegov kvalitet ili gradivni sastojci, ali je inovacija motivisala potroae da preuzmu akciju kupovine. Svi oni koji veruju majci brendu i u njemu vide neto dobro i korisno, poput majki koje ele samo najbolje za svoju decu ili ljudi koji vode rauna o svojoj ishrani, ine kasnu veinu. Oklevala, neverne Tome, recimo stariji ljudi koji se teko odriu starih navika, saekala su da se uvere da je to i dalje isti onaj keks ijim kvalitetima veruju. Mini Plazma je praktina, lako dostupna. Moe se nai na gotovo svim prodajnim mestima koja nude prehrambenu robu, pa i na trafikama gde su samo novine i ogranien asortiman slatkia. Cena je takva da moe da se uklopi u budet uenika i studenata; jo jedna od prednosti zato bi se pripandici ciljne grupe odluili da ba Mini Plazma bude njihov izbor za uinu. Nikako se ne moe izbei. Dok se biraju slatkii, prepoznatljiva tamno crvena i zlatno uta boja dovoljno same privlae panju, ako ve ne postoji posebno brendirana polica sa ostalim Plazma proizvoda. Dakle, svima je na dohvat ruke. Ono to daje Mini Plazmi prednost u ondnosu na konkurenciju su svakako vrhunska tehnologija koja se koristi u proizvodnji i godinama graeno poverenje u kvalitet keksa, koji je sada tu i kao mini. U smislu trinog entiteta, keks bi mogao da se svrsta u krave muzare njegov udeo na tritu je veliki, ali rast je ogranien. Imajui u vidu ciljnu grupu, a kada je media split u pitanju, vei procenat budeta, oko 70%, bi trebalo dati za ATL kanale komunikacije jer, iako su stalno u pokretu, mladi takoe dosta vremena provode pred ekranima i u kontaktu sa elektronskim medijima, radiom i televizijom. Prednost tu i dalje imaju radio i televizija, gde bi trebalo uloiti 40% novca. Ostatak raspodeliti: 15% na reklamne bilborde i plakate, dobro osmiljene i lako uoljive, 10% na elektronske medije (ne zato to ne zasluuju vie ulaganja, nego zato to je u okviru elektronskih medija, posredstvom interneta i drutvenih grupa najlake doi do zaraenog prostora oglaavanja) i 5% za tampane medije. Ni BTL kanali komunikacije ne bi trebalo da zaostanu: upravo u toj urbi sve ono to moe da im okupira trenutak panje ali ih i zabavi, kao sluajno naletanje na promocije ili poziv na uestvovanje u nagradnim igrama, privlai panju potroaa. Mini Plazma je, u osnovi, samo keks kao i bilo koji drugi; moda boljeg kvaltieta ili prijatnijeg ukusa. Ali on ima drugaiju vrednost za potroae. On je keks bogat dobro izbalansiranim hranljivim materijama, kome oni veruju; on prua radost malih zalogaja, starog 3

dobrog keksa, iji ukus vraa deiji naivan i otvoren pogled na svet, oseaj zajednita u kolskim klupama i svu magiju detinjstva. Zato bi novi slogan za Mini Plazmu mogao da bude Podeli svoje detinjstvo. Koncept ovog proizvoda obeava mnogo, poruka pogaa primarnu ciljnu grupu, velik je odziv potroaa i injenica da mnogi nalaze uitak i zabavu u ovom slatkiu oivljava ideju Mini Plazme.