Anda di halaman 1dari 3

Lengkapkan ayat-ayat di bawah menggunakan frasa nama, frasa kerja, frasa

adjektif atau frasa sendi nama dengan tepat.

Contoh:
Adik saya murid tahun satu.

1. Puan Saliza ____________________________.


2. Ayah sedang ___________________________.
3. Sayur itu sungguh _______________________.
4. Rumah Zaitun ________________ Sungai Petani.
5. _____________________________ doktor gigi.
6. ______________________ tidur di dalam buaian.
7. ________________________ sekolah saya besar.
8. _______________________________ ke masjid.
9. Harimau bintang _____________________ sekali.
10. Faridah _______________________ Johor Bahru.

CWNM/MEI 2012

Muka surat 1

Baca teks di bawah dengan teliti.

Mutiara ialah sejenis permata yang berharga. Berbeza dengan permata yang lain,
mutiara bukan sejenis galian yang dilombong dari perut bumi. Mutiara terbentuk di
dalam cangkerang sejenis tiram. Apabila bahan asing seperti pasir atau serpihan
cangkerang masuk ke dalam cangkerang tiram, maka bahan itu akan dilitupi oleh
partikel dengan pelbagai lapisan nipis yang dinamakan nakre. Proses ini berlaku
selama beberapa tahun untuk membolehkan bahan asing itu bertukar menjadi
mutiara.
Mutiara berkilat dan warnanya sama dengan lapisan cangkerang tiram. Ada
tiram menghasilkan mutiara yang indah warnanya seperti hitam, oren, merah
jambu, krim atau putih. Mutiara jenis ini mahal harganya. Mutiara hitam adalah
antara jenis mutiara tang tinggi nilainya. Jika mutiara dibelah dua dan dilihat di
bawah mikroskop, akan kelihatan lapisan bulatan seolah-olah lapisan pada bawang
yang dibelah dua.
Selain warna, bentuk mutiara juga penting dalam menentukan kualiti
mutiara. Mutiara yang bulat dan sama saiznya cantik dibuat kalung. Mutiara yang
tidak tentu bentuknya kurang bernilai kerana sukar untuk dijadikan barang kemas.
Mutiara asli sukar didapati. Oleh itu, mutiara diternak dengan memasukkan
indung mutiara yang cantik dan bulat ke dalam tiram-tiram yang terpilih dengan
cara yang saintifik. Tiram-tiram itu kemudiannya dilepaskan ke dalam sangkar khas
di dalam laut selama tiga hingga lima tahun. Selepas itu, mutiara tersebut
dikeluarkan dari tiram dan digredkan mengikut kualitinya sebelum dibentuk
menjadi barang perhiasan tertentu.

Berdasarkan teks di atas, jawab soalan berikut dengan ayat lengkap.

1. Apakah perbezaan antara mutiara dengan permata lain?


________________________________________________________
______________________________________________________
2. Di manakah mutiara terbentuk?

CWNM/MEI 2012

Muka surat 2

________________________________________________________
______________________________________________________

3. Bagaimanakah mutiara terbentuk?


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________

4. Bagaimanakah mutu mutiara ditentukan?


________________________________________________________
______________________________________________________

Nyatakan makna perkataan berikut berdasarkan teks tentang mutiara di atas.

1. Berharga

- ______________________________________

2. Dilitupi

______________________________________

3. Pelbagai

______________________________________

4. Bertukar

______________________________________

5. Indah

______________________________________

6. Dilihat

______________________________________

7. Sukar

______________________________________

8. Didapati

______________________________________

9. Diternak

______________________________________

10. Barang perhiasan

______________________________________

CWNM/MEI 2012

Muka surat 3