Anda di halaman 1dari 13

ANALISIS LITAR SIRI, LITAR SELARI DAN LITAR SIRISELARI

OBJEKTIF
Menyambung litar siri, litar selari dan litar siri-selari. Menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff bagi menghitung rintangan, arus, voltan dan kuasa. Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar.

LITAR SIRI
Litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara siri

LITAR SELARI
Litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara selari

LITAR SIRI SELARI


Litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara siri dan juga selari

PERBEZAAN LITAR SIRI DAN SELARI Litar Siri Litar Selari


Voltan Voltan Voltannya adalah semakin kurang Voltannya sama disemua tempat apabila beban bertambah Vj=V1=V2=V3..... Vj=V1+V2+V3..... Arus Arusnya sama disemua tempat Arus Arusnya semakin kurang apabila semakin banyak beban

Rintangan Rintangan Semakin ditambah beban semakin Jumlah rintangan adalah lebih banyak jumlah rintangan kecil daripada nilai perintang yang paling kecil Apabila satu mentol terbakar, mentol yang lain tidak akan menyala Apabila satu mentol terbakar , mentol yang lain akan terus menyala

Jika ditambah satu mentol, mentol Jika ditambah satu mentol, yang lain akan menjadi malap nyalaan mentol yang lain tidak kerana bebanan bertambah akan berubah

HUKUM OHM
Dalam satu litar, arus yang mengalir berkadar terus dengan voltan dan berkadar songsang dengan rintangan beban pada suhu tetap. Hukum Ohm digunakan untuk menyelesaikan penghitungan nilai kuantiti elektrik dalam litar elektrik.

HUKUM KIRCHHOFF
Hukum arus kirchhoff (HAK)
Jumlah arus yang memasuki sesuatu nod sama dengan jumlah arus yang meninggalkan nod tersebut.
I1 I2 I3

.
A

I4

I1 + I2 + I3 = I4 + I5

I5

HUKUM KIRCHHOFF
Hukum voltan kirchhoff (HVK)
Dalam satu gelung litar lengkap, jumlah voltan punca bersamaan dengan jumlah voltan yang susut pada beban.
VR1

VR2

V = VR1 + VR2

PERINTANG TETAP

FUNGSI - Untuk mengawal pengaliran arus dan mendapatkan susutan voltan dalam litar - Digunakan pada radio, televisyen dan amplifier. - Unit sukatan diukur dalam ohm

KOD WARNA PERINTANG TETAP

Jalur pertama KOD WARNA Hitam Perang 1 Merah Jingga Kuning 4 Hijau Biru Ungu Kelabu

Jalur kedua

Jalur ketiga

Jalur keempat

Kod Warna Jalur Keempat 0 2 3 5 6 7 Emas Perak Tiada warna 5% 10% 20%

CONTOH MENGIRA NILAI RINTANGAN

MERAH

PERANG

BIRU

PERAK

NILAI RINTANGANNYA

HAD TERIMA

OHM 2 1 000000 21000 K 21 M

PERAK = 10% 21000000 X 10% = 2100000 OHM = 2100 K = 2.1 M

PAPAN PROJEK

Beri Nilai