rubrik

1. Pengenalan -Komponen dan pengertian kreativiti dan kaitan dengan kepentingan kreativiti kepada kanak-kanak 2. Kaedah pengumpulan dan bahan rujukan - 5 Peringkat Rangsangan Penerokaan, perancangan, aktiviti dan kajian semula dan dikaitkan dengan pengajaran guru seperti strategi penyoalan, kaedah pengajaran, dan pendekatan 3. Analisis 5 Peringkat Rangsangan Penerokaan, perancangan, aktiviti dan kajian semula dan dikaitkan dengan perkembangan diri kanak-kanak iaitu social, fizikal, emosi 4. Mengaitkan aktiviti pembelajaran dengan Perkembangan kreativiti     - keaslian - kelancaran - Keanjalan dan - kepekaan

5. Kesimpulan 6. Organisation

1. Pengenalan digarap secara fokus dan sistematik, konsep dan kenyataan ringkas kehendak tugasan dinyatakan dan dijelaskan secara terperinci(4) 2. Dihuraikan secara jelas dan menarik mengenai peringkat dan proses aktiviti termasuk soalan berfokus dan sistematik Disertakan contoh-contoh soalan yang mencapai aras kritikal dan menguji minda kanak-kanak Aras soalan turut dinyatakan (Taksonomi Bloom) dan disertakan dalam bentuk jadual berserta penjelasan(12) 3. Analisis jelas dan meyakinkan untuk menyatakan kepentingan pemikiran kreatif dan penjanaan soalan untuk merangsang minda kanak-kanak. Penjelasan tidak bergantung kepada modul.Calon memasukkan data dari sumber lain(12) 4. Analisis perkaitan secara sistematik dan ditunjukkan dengan rajah untuk menyatakan kekuatan 5 tahap pemikiran kreatif dan kepentingan soalan guru kea rah melahirkan individu kreatif Penjelasan tidak terhad atau bergantung kepada modul. Calon memasukkan data dan bukti dari sumber lain(4) 5. Kematangan kesimpulan dalam merumus, membuat penilaian dan mencantumkan kesemua bahagian penulisan jelas dan menarik(4) 6. Menunjukkan kematangan dalam menghasilkan perbincangan. Mengaplikasi suatu kelainan dalam menyakinkan pembaca(4)